Voorstel Europese Commissie tot reductie van eenmalig plastic

Brussel/Amsterdam, 28 mei 2018 – De Europese Commissie gaat de strijd aan tegen plasticsoep. Het voorstel voor een afzonderlijke Richtlijn dat vandaag in Brussel werd gepresenteerd is een goede stap voorwaarts, maar gaat niet ver genoeg.

Europa pakt de Single Use Plastics (SUP) aan. Een aantal plastic producten, zoals wegwerpbestek, roerstaafjes, wattenstaafjes en rietjes, wordt geheel verboden. Voor deze producten bestaan alternatieven. Andere plastic producten worden van etiketten voorzien om kopers te informeren, weer andere moeten beter ontworpen worden.

Producenten worden verantwoordelijk gemaakt voor de afvalfase van hun SUP-producten. Zo moeten in 2025 90 procent van de plastic flessen door de producenten worden ingezameld. De Europese Commissie acht dat haalbaar met statiegeldsystemen. Ook zullen producenten gaan betalen voor het opruimen van zwerfplastic, waaronder sigarettenfilters. De plannen zijn gebaseerd op de plastic items die het meeste op stranden worden aangetroffen. Om te voorkomen dat visgerei in zee terecht komt, worden daarvoor specifieke regels voorgesteld.

Volgens Eurocommissaris Frans Timmermans is de voorgestelde Richtlijn zeer ambitieus. Het zou zelfs gaan om ‘s werelds meest ambitieuze wettelijke maatregelen om de plasticcrisis te bezweren. “Europe is leading the way”, zei hij tijdens de persconferentie. De burgers in Europa hebben de Commissie hiervoor het mandaat verschaft. Timmermans wees erop dat 95 procent van de Europeanen maatregelen tegen SUP noodzakelijk en urgent acht.

Hoe ambitieus het voorstel ook zou zijn, de cruciale vraag is of het ambitieus genoeg is. Het verbieden van slechts enkele plastic producten is vooral een symbolische maatregel. De grote hoeveelheden (overbodig) verpakkingsplastic, 59 procent van alle plastics, wordt niet of nauwelijks ingeperkt. Er zijn geen concrete reductiedoelstellingen geformuleerd en de nadruk ligt op recycling in plaats van reductie. Er zijn meer opmerkelijke tekortkomingen. Terwijl de Commissie zegt dat gezondheid van mensen een belangrijk uitgangspunt is, staat er niets over het terugdringen van schadelijke chemische toevoegingen, waaronder hormoonverstorende stoffen. Een voorstel voor een Europese belasting op plastic ontbreekt. Eventuele belastingmaatregelen worden aan de lidstaten overgelaten.

Lees hier het persbericht over de Richtlijn en zie hier een samenvatting van de persconferentie.


Lees ook: Krachtige lobby Europese plasticindustrie tegen maatregelen Europese Unie.