Minder plastic tassen op de bodem van de Noordzee 

Amsterdam, 27 juni 2018 – Gedurende 25 jaar is de zeebodem van de Noordzee en de Keltische Zee gemonitord op — onder andere — plastic zwerfafval. De resultaten van dit langlopende onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in Science of The Total Environment.  

Gedurende de onderzochte periode (1992-2017) is 39 keer uitgevaren in de zeeën rond Engeland. In totaal werd 2461 keer de inhoud van sleepnetten geanalyseerd. Het afval is wijdverspreid, van 0 tot 1835 items per vierkante kilometer. Er werden vreemd genoeg geen duidelijke trends waargenomen met betrekking tot toe- of afname in de hoeveelheden plastics op de zeebodem. Echter, binnen verschillende categorieën plastic zijn er wel trends.

Een toename werd waargenomen voor zwerfafval afkomstig van visserij op de Noordzee.

Het aantal plastic tassen op de bodem van de Noordzee nam sinds 2010 af. De auteurs noemen enkele mogelijke verklaringen voor die afname, waaronder veranderde samenstelling van de tassen (die de snelheid waarmee ze uiteenvallen beïnvloedt) en maatregelen tegen het gebruik van plastic tassen.  

De onderzoekers hebben ook het zwerfafval op de bodems van de Noordzee en Keltische Zee vergeleken. Plastic vormt de grootste groep van het afval, variërend van 65% tot 94%. Het aandeel plastic bestond voornamelijk uit plastic verpakkingen, tassen en flessen en afval afkomstig van de visserij. Vaak werden deze plastics bewoond door organismen zoals mosselen en poliepen. Grote verschillen in de hoeveelheden plastics tussen de Noordzee en Keltische Zee werden echter niet waargenomen. Er werd ook geen verschil geconstateerd tussen de kustgebieden en open zee.

Tot slot blijkt dat er, in vergelijking met andere studies, relatief weinig plastics op de zeebodem van beide zeeën aanwezig zijn. De plastics worden waarschijnlijk meegevoerd door de stroming richting de noordoost Atlantische Oceaan.  

Het onderzoek levert in ieder geval een duidelijke aanwijzing op dat beleidsmaatregelen tegen plastic leiden tot minder plastic op zee.  


Lees ook: Plastics aangetroffen in het diepste deel van de oceaan