Wie bevrijdt de Middellandse Zee van plasticsoep?

Wie bevrijdt de Middellandse Zee van plasticsoep?

Amsterdam, 23 juni 2018 – Geen oceaan is zo vervuild als de binnenzeeën zijn. Het Wereld Natuur Fonds publiceerde op Wereldmilieudag een rapport over de plasticsoep in de Middellandse Zee. De organisatie concludeert dat de concentratie aan microplastics vier keer zo groot is als de hoogste concentratie in de Stille Oceaan. Het plastic dat in de Middellandse Zee terecht komt, blijft voor altijd ‘gevangen’ met de binnenzee als fuik.    

Het rapport met de titel Out of the plastic trap. Saving the mediterranean from plastic pollution, stelt vast dat het meeste afvalplastic van Turkije en Spanje komt, gevolgd door Italië, Egypte en Frankrijk. In landen als Frankrijk, Spanje en Italië eindigt de helft van al het afval nog altijd op vuilnisbelten. Veel waait ook de zee in.  

Economische sectoren, met name visserij en toerisme, ondervinden in toenemende mate schade van de plasticvervuiling, terwijl ze er beide ook aan bijdragen. De visserij zou jaarlijks ongeveer 62 miljoen euro schade leiden vanwege teruglopende visvangsten en schade aan boten. De helft van alle zeeschildpadden heeft plastic in zijn maag. Voor tonijn is dat één op elke vijf. 

De WWF bepleit stringente maatregelen, zowel internationaal als nationaal. Tot de internationale maatregelen horen een internationaal verdrag met bindende reductiemaatregelen, en onder meer afspraken over handel van plastic afval en criteria voor recycling. Tot de nationale maatregelen horen een recycling doelstelling van 100% plus een verbod op tasjes en andere eenmalig plastics. Zo moet er ook een verbod komen op microplastics in verzorgingsproducten. Voor dit laatste voert de Plastic Soup Foundation al campagne sinds 2012.