Zevende jaargang Plastic Free July

Amsterdam/Australië, 1 juli 2018 – Een klein lokaal initiatief om in de maand juli plasticvrij te leven, is in zeven jaar uitgegroeid tot een wereldwijde beweging waaraan meer dan 2 miljoen mensen uit 159 landen deelnemen. Het aantal deelnemers verdubbelt elk jaar. Van de deelnemers gebruikt 90% daadwerkelijk blijvend minder plastic. Ook organisaties en bedrijven kunnen meedoen. Dat zijn er nu circa 2000. Plastic Free July is een groot succes en kreeg dit jaar in België navolging in de variant Mei Plasticvrij.

Plastic Free July is een onafhankelijke not-for-profit stichting die streeft naar een wereld zonder plastic afval. Een wereldwijde grassroot beweging die inzet op een drastische reductie van het gebruik van plastic en een sterk verbeterde recycling van de plastics die nog wel gebruikt worden.

Nederlanders kunnen de uitdaging uiteraard ook aangaan, via de site van Plastic Free July. Daar is ook een toolbox te vinden met ideeën en voorbeelden om minder plastic te gebruiken. Dat blijkt veel eenvoudiger dan de meeste mensen denken.