,

G7 Youth bepleit aanscherping internationale strijd tegen plasticsoep

Amsterdam, 31 augustus 2018 – Over enkele weken, van 19 tot 21 september, komen de milieuministers van de G7 bij elkaar in het Canadese Halifax. Ze vergaderen over een duurzame toekomst. Een van de onderwerpen is de uitwerking van de Oceans Plastics Charter, aangenomen op de G7 top afgelopen juni in Ottawa. Van de G7 hebben de V.S. en Japan dit handvest overigens niet ondertekend.

Maatregelen die de G7 bedenkt en uitvoert, hebben grote invloed op de komende generaties. De G7 wordt geadviseerd door Youth 7 (Y7), een delegatie die de jeugd van de G7 lidstaten vertegenwoordigt. Wat is het advies van de jeugd aan de milieuministers die straks over de Oceans Plastics Charter vergaderen?

In de recent gepubliceerde aanbeveling van de Y7 wordt de noodzaak benadrukt dat de G7 wettelijk bindende maatregelen neemt om de oorzaken van de plasticsoep-crisis te bestrijden. De aanpak moet echter veel ambitieuzer zijn dan die waar de Oceans Plastics Charter vanuit gaat. Bijvoorbeeld niet 55% recycling van alle plastic verpakkingen in 2030, maar 85% van al het plastic in 2025. De nadruk moet liggen op reductie van de plasticproductie, terwijl tegelijkertijd alternatieve producten niet mogen leiden tot meer gebruik van fossiele brandstoffen. De Oceans Plastics Charter legt de nadruk op recycling en herwinning (recovering). Van de jeugd moet de G7 echter expliciet vastleggen dat de afvalstroom moet worden gereduceerd; we moeten toe naar zero plastic waste in 2025.

Drie andere maatregelen worden nog benadrukt in de verklaring van de Y7:

  • het implementeren van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, zodat producenten hun producten terugnemen en verantwoordelijk worden voor de recycling ervan
  • een volledig verbod van plastic dat eenmalig gebruikt wordt (de single use plastics)
  • een verbod van microplastics in verzorgingsproducten.

Dit alles moet eveneens vóór 2025 gerealiseerd zijn. De jeugd heeft de toekomst, maar alleen als de machthebbers van de belangrijkste wereldeconomieën nu de juiste beslissingen nemen.

Lees ook: Ocean Plastics Charter van G7

Foto/logo Julia Grandfield