Albert Heijn: plastic koekenbakkers

Amsterdam, 30 oktober 2108 –Albert Heijn had deze nazomer een nieuwe variant van de hamster bedacht. Je kon bij 40 Euro aan boodschappen twee hamsterbollies krijgen. De oranje en blauwe zakjes waren geheel gevuld met plastic korrels. De kritiek was niet van de lucht en de supermarkt beëindigde de actie schielijk. Een woordvoerder verklaarde: “Het duurzaamheidsaspect heeft onvoldoende aandacht gekregen. Met de kennis van nu zouden we op zoek zijn gegaan naar een beter alternatief met zo min mogelijk plastic”.

Toen wist Albert Heijn al dat er begin oktober weer een spaaractie zou volgen met plastic prullaria. Wie voor 15 Euro aan boodschappen doet, krijgt ditmaal twee gratis plastic koekenbakkers steekvormpjes in een milieuonvriendelijke folieverpakking. Tegelijk slaat de grootgrutter zich in een TV-reclame op de borst met haar beleid om plasticgebruik te reduceren.

Ditmaal luidt de verklaring dat die actie al gepland stond, aldus een door Distrifood geciteerde woordvoerder. Bij de afweging tussen stoppen of doorgaan met deze actie koos Albert Heijn voor het laatste. Het risico op imagoschade woog kennelijk niet op tegen de kosten die afblazen met zich mee zou brengen.

Een jaar geleden nodigde Ahold Delhaize stakeholders uit om aan het management feedback te geven over onderwerpen met de grootste maatschappelijke invloed. Eén daarvan was ‘plastic’. In het jaarverslag van 2017 staat dat ‘plastic’ vervolgens bestempeld werd als onderwerp waar toekomstig strategische heroverweging nodig is. De domme spaaracties laten zien dat Albert Heijn nog een lange weg te gaan heeft.

Ook wie online boodschappen bestelt, krijgt ongevraagd de gewraakte vormpjes. Albert Heijn heeft laten weten dat klanten die aan de winkels kunnen teruggeven. Mogelijk roept Albert Heijn hier onbedoeld een nieuwe trend over zich af: dat klanten al het ongewenste plastic weer terugbrengen naar de winkels.

Eens zien hoe snel plastic prullaria en eenmalig verpakkingsplastic dan tot het verleden behoren.


Lees ook: Jumbo omarmt natural branding