,

Oranjebond ontmoedigt voortaan oplaten ballonnen op Koningsdag

Amsterdam, 3 oktober 2018 – Na jarenlang campagne voeren is de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) overstag. De Oranjebond draagt nu als standpunt uit dat het onwenselijk is om ballonnen tijdens Koningsdag op te laten. De KBOV heeft hierover onder andere gesprekken gevoerd met Stichting De Noordzee. De KBOV stimuleert vanaf nu “haar leden om alternatieven voor ballonoplatingen te gebruiken die het Koningsdagfeest of andere festiviteiten feestelijk kunnen inluiden”, aldus een persbericht van de bond. Het gaat om een ontmoedigingsbeleid, omdat de KBOV zelf niets kan afdwingen.

Recent onderzoek van Stichting De Noordzee wijst uit dat slechts 5% van de gemeenten een verbod op het oplaten van ballonnen heeft ingesteld, 6% voert actief een ontmoedingsbeleid en 13% voert een passief ontmoedingsbeleid. Dat betekent dat 76% van de gemeenten geen beleid heeft en dat daar ballonnen zonder problemen mogen worden opgelaten. Nadat de Tweede Kamer in 2014 een motie had aangenomen waarin de regering gevraagd werd om gemeenten op te roepen om het oplaten van ballonen actief te ontmoedigen, is er weinig gebeurd, maar het afgelopen jaar is het aantal gemeenten met een verbod wel gestegen. Uit tellingen van de van het landelijke strandafvalonderzoek blijkt dat er nog altijd gemiddeld 12 ballonresten per 100 meter worden aangetroffen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat er jaarlijks circa 230.000 ballonnen in de Noordzee belanden.

Het zijn enkele milieuorganisaties (Plastic Soup Foundation, Kust en Zee, Stichting De Noordzee) die keer op keer het thema aan de orde hebben gesteld en ook een aparte website, dieballongaatnietop.nl, in het leven hebben geroepen. Het is verheugend dat de KBOV nu een standpunt heeft ingenomen. Verwacht mag worden dat daardoor in 2019 veel minder Oranjeverenigingen ballonnen zullen oplaten. Hopelijk leidt het er ook toe dat meer gemeenten het oplaten van ballonnen eenvoudigweg verbieden. Het is daarvoor de hoogste tijd.

Lees ook: Geen enkel effect ontmoedigingsbeleid ballonnen.

Lees ook: Traditie ballonoplaten Koningsdag bijna ten einde?