,

Daadwerkelijke actie multinationals cruciaal in strijd plasticsoep

Amsterdam, 15 november 2018– De Ellen MacArthur Foundation lanceerde recentelijk in samenwerking met United Nations Environment The New Plastics Economy Global Commitment. Dit initiatief is door meer dan 250 bedrijven, overheden en ngo’s ondertekend. Wie meedoet, committeert zich aan drie acties:

  • Elimineer alle problematische en onnodige plastic items;
  • Innoveer zodat al het plastic dat we blijven gebruiken herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar is;
  • Circuleer alle plastic items, zodat deze onderdeel zijn van de circulaire economie en niet in het milieu terecht komen.

In 2016 had de Ellen MacArthur Foundation al een invloedrijk rapport met actiepunten uitgebracht. The New Plastics Economy werd geschreven in samenwerking met een groot aantal bedrijven en organisaties. Ten opzichte van dat rapport is het eerste actiepunt in The New Plastics Economy Global Commitment nieuw. Voor het eerst ligt de nadruk nu ook op het elimineren van plastic. Voorbeelden zijn plastic items die we niet echt nodig hebben, zoals plastic rietjes, bestek en onnodige verpakkingen. In een opinieartikel ter gelegenheid van de lancering benadrukt Dame Ellen MacArthur, oprichtster van de stichting die haar naam draagt, deze koersverandering: “We cannot recycle and clean our way out of this crisis ― we must move upstream to the source of the flow”.

De New Plastics Economy Global Commitment wordt onderschreven door machtige mondiale spelers. Dat is van belang, omdat zij het verschil kunnen maken. Unilever, Danone, PepsiCo en Coca-Cola behoren zelfs tot de core partnersvan het initiatief. Alles hangt echter af van de invulling die ze daadwerkelijk gaan geven aan het “elimineren van problematische verpakkingen”. Het zijn namelijk precies dezelfde multinationals die de grootste verantwoordelijkheid voor de plasticsoep dragen en tot nu toe geen echte stappen hebben gezet.

Een recent onderzoek van Greenpeace, waarover we eerder deze week publiceerden, laat zien dat de tot op heden gepresenteerde plannen van elf multinationals juist een ongelimiteerde groei van single use plastics toestaan en helemaal geen echte oplossing bieden voor de plasticsoep. Greenpeace noemt het daarom valse beloftes. De lijn die deze bedrijven tot nu toe hebben gevolgd, is uitsluitend inzetten op het tweede en derde actiepunt (innoveren en circuleren) in plaats van het eerste actiepunt (elimineren). Dat stelt de multinationals in de gelegenheid om onbeperkt plastic te blijven gebruiken.

Ook de Break Free From Plastic (BFFP) beweging, een parapluorganisatie waarbij meer dan 1400 ngo’s zijn aangesloten waaronder de Plastic Soup Foundation, roept op tot echt leiderschap van de multinationals. Op de Our Ocean Conference die eind oktober op het Indonesische eiland Bali werd gehouden, presenteerde BFFP een Challenge voor de multinationals om de hoeveelheid plastic drastisch terug te dringen. Tot de noodzakelijke maatregelen, die in de The New Plastics Economy Global Commitmentontbreken, horen volgens Break Free From Plastic:

  • Drastische reductie van alle single use verpakkingen;
  • Investeren in producten die nagevuld kunnen worden en in de logistiek die dat faciliteert;
  • Het verwerpen van allerlei schijnoplossingen die toestaan dat plasticgebruik ongehinderd kan worden toegepast.

Foto: Core partners New Plastics Economy Global Commitment


Lees ook: Greenpeace prikt plannen door van multinationals om plasticsoep te bestrijden

Lees ook: Het grote gevecht: recycling of reductie van plastic