,

Opmars naar Europese belasting op virgin plastic

Amsterdam, 28 november 2018– Ontstaat er politiek draagvlak voor een Europese belasting op virgin plastic? Daar lijkt het op. Afgelopen januari stelde Oettinger, EU-commissaris voor begroting, een belasting op plastic voor. Daarnaast begon de fractie van de Groenen in het Europees Parlement dit jaar een campagne voor een belasting op plastic voor producenten. De verpakkingsindustrie voert tegelijkertijd een sterke lobby om alle vormen van belasting op plastic te voorkomen en bepleit uitsluitend maatregelen die op vrijwillige basis genomen worden.

De Europese Commissie wil dat er veel meer plastic gerecycled wordt. In de Plastics Strategy wordt geen belasting aangekondigd om dat te stimuleren. In plaats daarvan heeft de Europese Commissie afgelopen zomer aan de industrie gevraagd om op vrijwillige basis toezeggingen te doen. Uit de 65 beloftes die de Commissie ontving, blijkt dat de Europese recyclers in 2025 ten minste 10 miljoen ton gerecycled plastic kunnen aanbieden. In het deze week uitgegeven persbericht hierover constateert de Europese Commissie echter een groot probleem.

Er kan wel 10 miljoen ton gerecyceld plastic worden toegezegd, maar aan de vraagkant gaat het naar schatting om slechts 5 miljoen ton. Producenten van plastic willen alleen gerecycled plastic gebruiken als dat voldoen aan de door hen gewenste kwaliteitseisen. Commissaris Frans Timmermans van duurzame ontwikkeling: “We will now analyse which should be the next steps to further boost the uptake of recycled plastics and close the gap between supply and demand”. Uit het persbericht blijkt dat die nadere analyse, die de Commissie begin volgend jaar zal publiceren, nieuwe regelgeving of het introduceren van economische prikkels niet uitsluit. En dan komt een belasting op virgin plastic al snel in beeld.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de discussie over een heffing op virgin plastic intusseneen nieuwe impuls gekregen. De kernboodschap van een rapport dat vorige week aan Engelse parlementariërs werd overhandigd, is dat bedrijven moeten worden belast wanneer ze plastic gebruiken dat geen gerecycled materiaal bevat of een te laag percentage. Het rapport werd in opdracht van WWF en Resource Association geschreven door het adviesbureau Eunomia.

Met de voorgestelde aanpak wordt het enerzijds duurder om nieuw (verpakkings)plastic te maken. Dat betekent een reductie van de hoeveelheid plastic, een besparing op fossiele grondstoffen en ook minder CO2uitstoot. Aan de andere kant wordt het financieel aantrekkelijker om gerecycled plastic te produceren en te gebruiken, omdat dat onbelast blijft.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij bepleiten al lang een heffing op primair verpakkingsplastic. We roepen de Nederlandse overheid dringend op om leiderschap te tonen en een belasting op virgin plastic in Europees verband bij voorbaat te steunen.”


Lees ook: Breaking news: EU kondigt belasting op plastic aan

Lees ook: Jaarlijks circa 30 kilo plastic afval per persoon en amper gerecycled