,

Verondiepingsproject ‘Over de Maas’ omarmt nieuwe plasticnorm

Plastic Soup Foundation blij met getroffen maatregelen

Amsterdam, 19 november 2018 – Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat per 1 januari 2019 de regeling bodemkwaliteit wordt aangescherpt. Directe aanleiding is dat bij het verondiepen van diepe waterputten langs rivieren grond- en baggerspecie zijn toegepast die, aldus de Kamerbrief, “met grote hoeveelheden plastics zijn verontreinigd”. Volgens het huidige Besluit bodemkwaliteit mag er 20% bodemvreemd materiaal in grond en bagger zitten dat verwerkt wordt, zoals hout, bouwpuin en plastic. Na 1 januari mag er “in principe” geen plastic of piepschuim meer in zitten.

De Plastic Soup Foundation bezocht afgelopen week ‘Over de Maas’ bij Dreumel, een van de projecten die de afgelopen tijd negatief in het nieuws kwamen vanwege plastic dat in het milieu werd aangetroffen. Een herleidbaar deel daarvan zou in de Maas terecht zijn gekomen via de open verbinding van de zandwinningsplas met de rivier. Herman van der Linde, directeur van Nederzand, het projectbureau dat de verondieping in ‘Over de Maas’ uitvoert, benadrukt dat het om een incident ging en heeft intussen maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De belangrijkste maatregel is het gebruik van een stortkoker waarin drijvend plastic wordt opgevangen wanneer grond en bagger in het water worden gestort. Ook worden iedere week de oevers aangeharkt en schoongemaakt en zijn drijfschermen geplaatst. Het afval wordt verzameld en afgevoerd.

Hoe kijkt hij aan tegen de nieuwe wettelijke norm dat er geen plastic meer aanwezig mag zijn in de grond en de baggerspecie die gebruikt worden?

Van der Linde: “Wij zijn heel tevreden met die aangekondigde aanscherping. Niet alleen zal dit leiden tot het aanbieden van schonere grond en bagger, het legt ook de verantwoordelijkheid waar die moet liggen: bij de aanbieders. Deze norm creëert ook een gelijk speelveld in de sector. Wij hanteren nu op eigen initiatief een veel strengere norm dan die in de Regeling bodemkwaliteit. Dit betekent dat wij sommige ladingen niet accepteren die elders wel nog geaccepteerd worden. Dat is onwenselijk. Aanbieders zoeken dan verder tot er iemand is die hun lading wel afneemt. Waar we naar toe moeten, is dat iedereen in de keten zich bewust is van het probleem en ook zijn best doet om vervuiling van grond en bagger met plastic te voorkomen. Een probleem is nog wel de bagger afkomstig uit sloten. Die wordt ongezeefd aan ons aangeboden, terwijl daar ook wel flesjes en blikjes in kunnen zitten. Wij vangen dit nu af met een scherm. In dit geval zijn andere maatregelen ook op zijn plaats, zoals betere voorlichting of invoering van statiegeld.”

“We laten iedereen graag zien hoe wij hier te werk gaan en wat we al doen tegen plastic vervuiling. Daarvoor is er een rondleiding op vrijdag 23 november. Aanmelden kan via onze site.”

Foto: Stortkoker die plastic opvangt.


Lees ook: Lang op gewacht: norm voor plastic in grond- en baggerspecie

Lees ook: Maas blijkt afvalput van België