Nieuw industrieel offensief: Alliance to End Plastic Waste

Amsterdam, 17 januari 2019– Industriële topondernemingen uit de hele wereld hebben gezamenlijk een NGO opgericht, de Alliance to End Plastic Waste (AEPW), en deze gisteren in Londen gelanceerd. De participerende 27 bedrijven hebben meer dan 1 miljard dollar toegezegd om plastic vervuiling tegen te gaan. Over vijf jaar moet het budget 1,5 miljard dollar bedragen. De aanpak is tweeledig; aan de ene kant oplossingen ontwikkelen voor omvang en behandeling van plastic afval, en aan de andere kant hergebruik en recycling promoten. Tot de deelnemers horen multinationals als BASF, Dow, Shell Chemical en ExxonMobil. Voorzitter van de AEPW is Procter & Gamble.

AEPW kent vier aandachtsgebieden:

  • Infrastructuur. Het ontwikkelen van afvalmanagementinfrastructuur en meer recycling
  • Innovatie. Innovatie in recyclingtechnieken die betere recycling mogelijk maken en daardoor afvalplastic ook meer waarde geven
  • Educatie. Voorlichting aan overheden, bedrijven en gemeenschappen om actie in gang te zetten
  • Clean Up. Het afvangen van zwerfplastic, met name in de Aziatische rivieren die het meeste bijdragen aan de plasticsoep.

Het initiatief, naar eigen zeggen “the most comprehensive effort to date to end plastic waste in the environment”, komt niet onverwacht. Er is toenemende druk op bedrijven om hun verantwoordelijkheid voor de plasticsoep te nemen en overheden nemen wereldwijd steeds meer maatregelen, inclusief het verbod op bepaalde wegwerp items van plastic.

Nu vanwege klimaatmaatregelen en de energietransitie de olie-industrie onder druk staat, is productie van plastic voor een reeks oliegiganten een reddingsboei die veel rendement op kan leveren. De Amerikaanse chemische industrie investeert tot 2023 een bedrag van maar liefst 164 miljard dollar in 264 nieuwe plasticfabrieken. Ineos gaat voor 2,7 miljard euro twee fabrieken bouwen bij Antwerpen die plastic pellets maken van vloeibaar gas dat uit de Verenigde Staten zal worden aangevoerd. De plasticproductie zal hierdoor de komende tien jaar naar verwachting met maar liefst 40% stijgen, waarmee miljarden extra omzeg gemoeid zijn. Daarbij valt de 1 miljard die vrijgemaakt voor de Alliance to End Plastic Waste volledig in het niet.

De zonnige toekomst van steeds meer plastic produceren en verkopen, mag noch door de publieke opinie, noch door overheden op losse schroeven komen te staan. Daarom heeft de industrie gekozen voor projecten die een beter publicitair imago opleveren, maar die tegelijkertijd de groeiende productie niet in gevaar brengen. Het woord ‘reductie’ zal in de plannen van de AEPW nergens worden aangetroffen.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Dit initiatief leidt de aandacht af van waar het werkelijk om draait, namelijk de absolute reductie van Single Use Plastic. Het zijn mooie woorden van de industrie, maar o zo hol. Of zal ik zeggen: goedkoop.”


Lees ook: Tsunami aan plastic door investeringen industrie