,

Mosselen verliezen grip door microplastics

Amsterdam, 6 februari 2019 – Mosselen hechten zich vast aan een ondergrond, rots of touw, met dunne draadjes. Deze byssusdraden zijn uitzonderlijk sterk en elastisch en kunnen stroming en golfslag weerstaan. De mosselen zitten met die draadjes ook aan elkaar vast, waardoor mosselbanken ontstaan. Mosselbanken zijn zowel ecologisch als economisch van groot belang.

Iers onderzoek, gepubliceerd in Environmental Pollution, toont aan dat blauwe mosselen (Mytilus edulis) die 52 dagen lang aan microplastics van polyethyleen waren blootgesteld hun grip verliezen. Polyethyleen is een type plastic dat veel gebruikt wordt, onder andere in verpakkingen.

De sterkte van de byssusdraden nam vervolgens met de helft af. De blootgestelde mosselen produceerden ook significant minder draadjes. Bovendien verzwakt blootstelling aan microplastics hun immuunsysteem en stofwisseling.

Hoofdonderzoekster Dannielle Green, geciteerd door de The Guardian, waarschuwt voor een negatief effect op de biodiversiteit van mosselbanken wanneer mossels wegspoelen, doordat ze hun grip verliezen.

Het betreft een van de eerste studies die een schadelijk effect voor ecosystemen veronderstellen. Eind vorig jaar toonden Franse onderzoekers dat chemische stoffen die zich aan plastic in zeewater hechten of die uit plastic lekken, het verdedigingsmechanisme van de alikruik lamleggen. Deze schelpen worden zo een veel gemakkelijkere prooi voor krabben en ook dat verstoort het natuurlijke evenwicht.

Foto: Mosselen met byssusdraden. Beeldbank Rijkswaterstaat


Lees ook – Alikruik wordt makkelijke prooi door toxische microplastics.