Bol.com introduceert plastic verpakkingen onder mom van milieuoverwegingen

Amsterdam, 18 april 2019 – Bol.com heeft verpakkingsmaatregelen aangekondigd in een op zijn eigen site gepubliceerd persbericht. De belangrijkste stap is om veel minder kartonnen blauwwitte bol.com dozen te gebruiken. Veel artikelen zijn immers al door de fabrikanten verpakt en het vermijden van dubbele verpakking bespaart dit jaar al 3,5 miljoen kartonnen dozen. Verpakkingen maken circa 20% van de totale CO2-uitstoot van bol.com en het bedrijf streeft ernaar om in 2025 een klimaatneutrale webwinkel te zijn.

En hoe zit het dan met plastic?

Bol.com introduceert echter ook een verzendzak van gerecycled plastic. Daarmee worden sommige kartonnen dozen straks vervangen door plastic, met als gevolg dat vrijwel zeker meer plastic zal worden gebruikt dan nu. Bol.com is geen partij van het Plastic Pact, waarin bedrijven en organisaties begin dit jaar hebben beloofd om de milieudruk van plastic te verminderen met 20% in 2025. Zou dit de reden zijn waarom het bedrijf de overeenkomst niet heeft ondertekend? De webwinkel zet in op het verkleinen van zijn directe ecologische voetafdruk, en vertaalt dat naar CO2-reductie. Buiten beeld blijft daarbij echter de milieudruk die het gebruik van eenmalig verpakkingsplastic veroorzaakt.

Alleen een retoursysteem is echt ambitieus

Hoe minder verpakking des te beter. Minder karton, minder plastic en minder opvulmateriaal is allemaal gunstig vanuit milieuperspectief. Vervanging van karton door plastic kan gunstig zijn om CO2 te reduceren, maar is dat zeker niet waar het gaat om de totale milieudruk van plastic waarin ook de afvalfase is verdisconteerd. De Plastic Soup Foundation vindt het geen goede zaak wanneer karton door plastic wordt vervangen. In plaats van de introductie van verzendzakken van plastic, is handhaving van de kartonnen dozen beter. Wanneer dan toch voor plastic containers wordt gekozen, moet dat in het kader van een retoursysteem, zodat die containers meermalig kunnen worden gebruikt. Dit zou geheel in lijn zijn met de nieuwe SUP-Richtlijn van de Europese Commissie: eenmalig verpakkingsplastic moet worden teruggedrongen, producenten moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun verpakkingen, ook na gebruik, en er moeten retoursystemen komen om meermalig gebruik van verpakkingen te stimuleren.

Bol.com zet stappen, maar wat plastic betreft in tegengestelde richting.

Foto: www.businessinsider.nl