Nieuw inzicht: plasticsoep schaadt zuurstofproductie

Amsterdam, 15 juni 2019Zuurstof producerende bacteriën die in zee leven, lijden onder chemische stoffen die tijdens het productieproces aan plastic zijn toegevoegd.

Als deze stoffen daar later uit weglekken is dat schadelijk voor een veelvoorkomende bacterie die verantwoordelijk is voor naar schatting tien procent van de zuurstofproductie op aarde. Dit hebben Australische onderzoekers vastgesteld. Hun baanbrekende studie werd gepubliceerd in Communications Biology. Lees hier een samenvatting.

Bacterie die zonlicht omzet in zuurstof

De Prochlorococcus-bacterie werd pas een jaar of dertig geleden ontdekt. Het gaat om het kleinste organisme op aarde dat koolstofdioxide (CO2) met behulp van zonlicht omzet in glucose met als bijproduct zuurstof. Deze bacterie, een van de meest voorkomende, staat ook aan de basis van mariene voedselketens en van de koolstofkringloop. Ondanks dat het gaat om een voor ecosystemen essentieel organisme, zijn de gevolgen van plasticvervuiling op deze soort tot dusver nooit onderzocht.

Laboratoriumonderzoek

De bacterie komt het meest voor in de gyres, het midden van de oceaan waar ook de concentratie van plastic hoog is als gevolg van roterende stromingen. Effecten van weglekkende chemische stoffen zijn in het laboratorium onderzocht. De proeven wijzen uit dat de bacterie minder hard groeit en dat het vermogen van fotosynthese afneemt. De onderzoekers wijzen er echter ook op dat de door hen gebruikte concentraties niet overeenkomen met die in de oceaan. Het belang van deze studie is dan ook vooral gelegen in het blootgelegde effect.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “We zijn geschokt door deze bevindingen. De plasticsoep blijkt nu ook van invloed op de zuurstofproductie op aarde. Nader onderzoek naar dit mechanisme heeft wat ons betreft hoge prioriteit.”


Lees ook: Camera in Wageningen legt vast koraal eet plastic