Oproep aan Verenigde Naties voor wereldwijd verbod schaliegas

Amsterdam, 19 september 2019 – Meer dan 450 organisaties en tal van prominenten hebben de Verenigde Naties opgeroepen tot een wereldwijd verbod op schaliegas. Voortgaande winning van schaliegas ondergraaft alle pogingen om klimaatverandering tegen te gaan, tast mensenrechten aan en leidt tot een overvloed aan nieuw plastic en verergert daarmee de plasticsoep. Op de UN Climate Action Summit 2019, die op 23 september wordt gehouden in New York, moet de wereld een historisch besluit nemen en afscheid nemen van schaliegas.

Open brief aan de Verenigde Naties

Tijdens de UN Climate Action Summit, georganiseerd door Secretaris-Generaal Guterres, spreken regeringsleiders met elkaar over drastische maatregelen om klimaatverandering te voorkomen. Ook premier Rutte zal aanwezig zijn. De relatie tussen schaliegas en plasticproductie is voor politici en investeerders een blinde vlek. Dankzij het aanbod schaliegas is de productie van nieuw plastic spotgoedkoop geworden. Dat betekent simpelweg nóg meer plastic en veel minder recycling. Plastic is overigens slechts een van de redenen waarom schaliegas niet past in een duurzaam beleid. Lees hier de open brief.

Verzoek aan de Tweede Kamer

In een vandaag verstuurde email aan de Tweede Kamer verzoeken de Eerlijke Geldwijzer en de Plastic Soup Foundation om verantwoordelijke ministers het volgende te vragen:

  • Kan de regering zich tijdens de UN Climate Action Summit actief inspannen om klimaatverandering en de escalerende problematiek rondom plasticvervuiling in o.m. oceanen als gevolg van fossiele energiewinning, in het bijzonder de sterk toenemende productie van schaliegas tegen te gaan?
  • Kan de regering zich inspannen om banken en verzekeraars te stimuleren om hun energiebeleid aan te scherpen en schaliegaswinning en productie van (single use) plastics te ontmoedigen, tegen te gaan of uit te sluiten van financiering? Kan de regering tenminste het gesprek hierover aan gaan met banken en verzekeraars en/of hier bijvoorbeeld een seminar of ronde tafel overleg over organiseren waarbij banken en verzekeraars, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen worden uitgenodigd?

Onderzoek naar Nederlandse investeerders schaliegas en plasticproductie

Afgelopen juli hebben Eerlijke Geldwijzer en Plastic Soup Foundation een praktijkonderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de meeste grote banken en verzekeraars in Nederland volop investeren in bedrijven die schaliegas winnen en plastics (ook voor eenmalig gebruik) produceren. De sterk toenemende schaliegasproductie in o.a. de VS leidt tot een enorme toename van de productie van (single use) plastics, die in toenemende mate in ecosystemen terecht komen. ING en ABN Amro zijn de grootste financiers van schaliegas en plastics(bedrijven), Aegon en Allianz de grootste beleggers. In totaal steken de banken 5,3 miljard dollar in tien grote schaliegas- en plasticbedrijven, en banken en verzekeraars beleggen er voor 4 miljard dollar in.

Lees ook – Nederlandse banken en verzekeraars investeren miljarden in schaliegas en plasticproductie

Lees ook – Artikel in The Guardian