Strengere eisen uitdelen reclamemateriaal reduceert plasticsoep

Amsterdam, 26 september 2019 – Vrijdag 23 augustus was een warme dag en dan is het druk op het water. Op de Amstel maakte een promotiebootje reclame voor de bruisende Oostenrijkse kruidenlimonade Almdudler. Gevulde flesjes werden door het promoteam enthousiast naar andere boten gegooid en als gevolg daarvan belandden vele in het water. Dit incident had gemakkelijk voorkomen kunnen worden wanneer de gemeente Amsterdam strengere eisen zou hanteren voor het uitdelen van reclamemateriaal.

Plastic Smart City

Amsterdam is sinds afgelopen zomer de eerste plastic smart city ter wereld en streeft ernaar dat in 2030 de straten en grachten plasticvrij zijn. Plastic Smart Cities is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WWF) om steden over de hele wereld te motiveren plastic vervuiling in de stad te verminderen. De intentieovereenkomst werd op 20 juni 2019 ook door de Plastic Soup Foundation ondertekend. Inmiddels ontwikkelt de gemeente een actieprogramma om de stad daadwerkelijk plasticvrij te krijgen. Onder andere wordt gekeken of het beleid verbeterd kan worden. Het zou zinnig zijn om met name de regels voor het uitdelen van reclamemateriaal kritisch onder de loep te nemen. Bekend is immers dat uitgedeelde hebbedingetjes nu eenmaal snel op straat of in het water belanden, zoals ook gebeurde bij het uitdelen van de Almdudler-flesjes.

Guerrillamarketing

De actie van Almdudler is een voorbeeld van guerrillamarketing. Hierbij gaat het om snelle, korte, en vaak originele acties om voor een product aandacht te vragen. Zonder ontheffing zijn dergelijke acties niet toegestaan. Als blijkt dat de openbare ruimte na afloop niet goed schoon te maken is, kan de gemeente op grond daarvan een aanvraag afwijzen. Wanneer een bedrijf zonder vergunning reclame maakt, riskeert het een boete.

Aanscherpen regels reclamemateriaal

Wanneer gemeenten de regels voor ontheffing aanscherpen, zodat dergelijke acties niet meer zijn toegestaan, valt veel winst te behalen in de strijd tegen plastic. In Amsterdam kan het aantal plekken waar nooit reclamemateriaal mag worden uitgedeeld, nog worden uitgebreid naar de hele stad, inclusief de waterwegen. Ook kan worden gedacht aan het verbieden van alle reclameproducten in plastic verpakking. In Amsterdam bestaat bijvoorbeeld al een verbod voor het uitdelen van plastic zadelhoesjes. Dat verbod bleek een groot succes want rondzwervende hoesjes zijn vrijwel uit het straatbeeld verdwenen.

Foto’s woonbootbewoners Amsterdam

Lees ook – Visuele beoordelingen zwerfvuil zijn verraderlijk

Lees ook – Amsterdam is de eerste plastic smart city