Coca-Cola Europa omarmt statiegeld expliciet

Amsterdam, 10 oktober 2019 – In 2025 neemt Coca-Cola Europa evenveel flesjes en blikjes terug als het verkoopt. Dit is een van de nieuwe doelen die Coca-Cola Europa aankondigde. De multinational, die wereldwijd jaarlijks meer dan 120 miljard verpakte dranken verkoopt, staat onder toenemende druk vanwege zijn bijdrage aan de plasticsoep. In de nieuwe doelen wordt de invoering van statiegeld omarmd. Zonder statiegeld kan de belofte om evenveel in te zamelen als er verkocht wordt namelijk niet gehaald worden. Met deze verklaring schaart ook Coca-Cola Nederland zich ondubbelzinnig achter invoering en uitbreiding van statiegeld.  

Aangescherpte doelen

In januari 2018 had Coca-Cola al het doel geformuleerd om in 2030 dezelfde hoeveelheid plastic en blik in te zamelen als het concern verkoopt, als onderdeel van de campagne World Without Waste. Dat doel is nu vijf jaar naar voren gehaald. Volgens Coca-Cola-CEO James Quincey in een interview met CNN zal er zelfs geen sprake meer zijn van ‘single use’ indien alle flesjes weer worden ingezameld om te worden gerecycled. Andere (aangescherpte) doelen zijn:

  • Plastic dat moeilijk te recyclen is, wordt niet meer gebruikt
  • Voor het inpakken van flesjes en blikjes wordt geen plastic meer gebruikt, maar karton
  • Plastic flesjes bestaan voor minstens 50% uit recyclaat, waarmee meer dan 200.000 ton nieuw plastic vermeden wordt
  • Volledige transparantie over het plasticgebruik.

Transparantie

Coca-Cola heeft een bijzonder slecht trackrecord waar het gaat om niet gehaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Zo werd in 2008 aangekondigd dat in 2015 25% van de plastic flessen uit gerecycled plastic zou bestaan. In werkelijkheid was dat in 2018 slechts 7% wereldwijd, zoals te zien is in de onthullende DW Documentary over ‘Coca-Cola’s plastic secrets’. Om te kunnen vaststellen of Coca-Cola werkelijk zijn plastic voetafdruk vermindert, is het daarom noodzakelijk dat het bedrijf volledig transparant is over het jaarlijks gebruik per type plastic, inclusief de vraag hoe dat zich verhoudt tot de gestelde doelen. En die belofte heeft Coca-Cola gedaan! Nu moet duidelijk worden of er sprake zal zijn van een absolute vermindering van plastic, of dat de aangekondigde reductie wordt ingehaald door de groei van het bedrijf. Anders gezegd: alle inspanningen worden tenietgedaan wanneer er meer plastic flesjes verkocht worden.

Capri-Sun als lakmoesproef

Een van de vele merken van Coca-Cola is Capri-Sun. De drankzakjes van Capri-Sun hebben geen statiegeld, je kunt ze na gebruik nergens inleveren en ze zijn niet goed recyclebaar omdat ze uit meerdere lagen plastic met een laagje aluminium bestaan. Ze vormen een zichtbaar grote bijdrage aan het zwerfafval. Voorkomen dat deze zakjes in het milieu belanden, zou hoge prioriteit moeten hebben. De verklaring van Coca-Cola roept in dit verband prangende vragen op:

  • Wordt Capri-Sun van de markt gehaald omdat Coca-Cola toezegt alle moeilijk te recyclen verpakkingen niet meer te gebruiken?
  • Komt er statiegeld op Capri-Sun? En waar kun je de verpakkingen straks inleveren?
  • Worden in 2025 evenveel drankzakjes door Coca-Cola ingezameld als er worden verkocht, of geldt die belofte alleen voor flesjes en blikjes?

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: ‘We verwachten van Coca-Cola Nederland volledige transparantie over de vraag hoe in ons land per merk invulling gegeven wordt aan de gestelde doelen. Veel te vaak zijn beloftes van Coca-Cola loos gebleken.’

Lees ook – Coca-Cola: Let’s not waste this summer

Lees ook – Coca-Cola is grootste vervuiler

Lees ook – Coca-Cola’s geheime oorlog tegen statiegeld

Lees ook – Overheid zou drankzakjes gewoon moeten verbieden