ING kan zelf ‘plastic puzzel’ oplossen

Amsterdam, 10 oktober 2019 – ING constateert een dilemma: meer plastic verpakkingen leiden tot meer milieuproblemen. En de voorspelling van de bank is dat we niet minder, maar meer plastic verpakkingen gaan gebruiken. Populariteit en problematiek van plastic leiden tot de ‘plastic puzzel’. Hoe kunnen we deze puzzel oplossen? ING reikt de voedselsector zes oplossingen aan om minder plastic te gaan gebruiken. Daarbij ziet de bank de belangrijkste oplossing over het hoofd: stoppen met de investeringen die ING zelf doet in de productie van nóg meer plastic.  

100 miljoen extra verpakkingen per jaar

ING heeft berekend dat elke Nederlander gemiddeld vier plastic verpakkingen per dag gebruikt en dat dit aantal zal toenemen. Voor Nederland als geheel gaat het om 26 miljard verpakkingen per jaar. In het deze week verschenen rapport van ING Economisch Bureau, getiteld ‘Plastic verpakkingen in de voedselsector, zes manieren om de plastic puzzel te lijf te gaan’, wordt voorspeld dat het aantal plastic verpakkingen zal toenemen. Alleen al de bevolkingsgroei zal zorgen voor 100 miljoen extra verpakkingen per jaar. Gezien de plasticsoep is dat, stelt de bank terecht, een problematische ontwikkeling.

Zes oplossingen voor de voedselsector

ING draagt zes oplossingen aan voor de voedselsector om het aantal plastic verpakkingen terug te dringen. Het is een weinig verrassend rijtje:

  • Lichtere verpakkingen
  • Meer gerecycled plastic in verpakkingen
  • Verbetering van de recyclebaarheid
  • Bio based en/of biologisch afbreekbaar plastic
  • Van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen
  • Van plastic naar andere materialen.

Elke manier kent, zegt ook ING, zijn voor- en nadelen. Om tot een integrale oplossing te komen is een combinatie van oplossingen nodig.

Boter op het hoofd

ING toont zich in het rapport bezorgd over de plasticsoep, maar is ondertussen de grootste financier in Nederland van schaliegas- en plasticproductie. Sinds 2010 heeft de bank minstens 3,9 miljard dollar geïnvesteerd. Dit blijkt uit het eerder dit jaar gepubliceerde onderzoek Plastic Finance van de Eerlijke bankwijzer in samenwerking met de Plastic Soup Foundation.

Dankzij schaliegas, met name in de Verenigde Staten, wordt nieuw plastic geproduceerd van goede kwaliteit tegen zeer lage kosten. ING verzwijgt dat deze investeringen een stortvloed van nog meer (verpakkings)plastic tot gevolg heeft, en zo goedkoop dat je als voedselproducent wel gek bent om daar niet van te profiteren. De enige echte oplossing voor de plastic puzzel blijft in het ING-rapport onbenoemd: stoppen met investeringen in de productie van plastic.

Foto Harmen Spek, Plastic Soup Foundation

Lees ook – Artikel NOS.

Lees ook – ING financiert plasticsoep met miljarden

Lees ook – ‘Banken en verzekeraars investeren miljarden in schaliegas en plastic’, artikel NRC van 16 juli 2019