Nieuw industrieel offensief: Alliance to End Plastic Waste

Amsterdam, 17 januari 2019– Industriële topondernemingen uit de hele wereld hebben gezamenlijk een NGO opgericht, de Alliance to End Plastic Waste (AEPW), en deze gisteren in Londen gelanceerd. De participerende 27 bedrijven hebben meer dan 1 miljard dollar toegezegd om plastic vervuiling tegen te gaan. Over vijf jaar moet het budget 1,5 miljard dollar bedragen. De aanpak is tweeledig; aan de ene kant oplossingen ontwikkelen voor omvang en behandeling van plastic afval, en aan de andere kant hergebruik en recycling promoten. Tot de deelnemers horen multinationals als BASF, Dow, Shell Chemical en ExxonMobil. Voorzitter van de AEPW is Procter & Gamble.

AEPW kent vier aandachtsgebieden:

  • Infrastructuur. Het ontwikkelen van afvalmanagementinfrastructuur en meer recycling
  • Innovatie. Innovatie in recyclingtechnieken die betere recycling mogelijk maken en daardoor afvalplastic ook meer waarde geven
  • Educatie. Voorlichting aan overheden, bedrijven en gemeenschappen om actie in gang te zetten
  • Clean Up. Het afvangen van zwerfplastic, met name in de Aziatische rivieren die het meeste bijdragen aan de plasticsoep.

Het initiatief, naar eigen zeggen “the most comprehensive effort to date to end plastic waste in the environment”, komt niet onverwacht. Er is toenemende druk op bedrijven om hun verantwoordelijkheid voor de plasticsoep te nemen en overheden nemen wereldwijd steeds meer maatregelen, inclusief het verbod op bepaalde wegwerp items van plastic.

Nu vanwege klimaatmaatregelen en de energietransitie de olie-industrie onder druk staat, is productie van plastic voor een reeks oliegiganten een reddingsboei die veel rendement op kan leveren. De Amerikaanse chemische industrie investeert tot 2023 een bedrag van maar liefst 164 miljard dollar in 264 nieuwe plasticfabrieken. Ineos gaat voor 2,7 miljard euro twee fabrieken bouwen bij Antwerpen die plastic pellets maken van vloeibaar gas dat uit de Verenigde Staten zal worden aangevoerd. De plasticproductie zal hierdoor de komende tien jaar naar verwachting met maar liefst 40% stijgen, waarmee miljarden extra omzeg gemoeid zijn. Daarbij valt de 1 miljard die vrijgemaakt voor de Alliance to End Plastic Waste volledig in het niet.

De zonnige toekomst van steeds meer plastic produceren en verkopen, mag noch door de publieke opinie, noch door overheden op losse schroeven komen te staan. Daarom heeft de industrie gekozen voor projecten die een beter publicitair imago opleveren, maar die tegelijkertijd de groeiende productie niet in gevaar brengen. Het woord ‘reductie’ zal in de plannen van de AEPW nergens worden aangetroffen.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Dit initiatief leidt de aandacht af van waar het werkelijk om draait, namelijk de absolute reductie van Single Use Plastic. Het zijn mooie woorden van de industrie, maar o zo hol. Of zal ik zeggen: goedkoop.”


Lees ook: Tsunami aan plastic door investeringen industrie

, ,

Het ultieme plasticdieet om je plastic footprint te verminderen

Amsterdam, 17 januari 2019 – We consumeren allemaal te veel plastic. Letterlijk, zelfs. Er zit plastic in ons eten, in het water dat we drinken, zelfs in de lucht die we inademen. Helaas beseffen de meeste mensen niet dat wanneer plastic in ons lichaam terechtkomt, het ons ziek kan maken. De chemicalieën in plastic en plastic deeltjes kunnen kanker veroorzaken, hart- en vaatziekten, de ziekte van Alzheimer, dementie, de ziekte van Parkinson, arthritis en impotentie en het kan schadelijk zijn voor ongeboren baby’s.  

Volgens de EU creëert een gemiddelde Europese burger jaarlijks ongeveer 31 kilo single-use plastic afval. De huidige overconsumptie van plastic moet verminderen – niet door alle plastic te verbieden, maar door een ‘plasticdieet’ te volgen. We zouden op ‘plasticdieet’ moeten gaan: bedrijven, winkels, overheden, en particulieren. Daarom heeft Plastic Soup Foundation het Ultimate Plastic Diet ontwikkeld.

Een duurzaam alternatief voor plastic zakjes voor groenten en fruit.

Het dieet draait om het wegnemen van de zorgen over de effecten van plastic op de menselijke gezondheid. Daarnaast vermijd je plasticlekkage naar het milieu en uiteindelijk richten we ons op de vermindering van de plasticproductie. 

Maar hoe werkt het? We hebben het plasticdieet opgedeeld in zes onderdelen: badkamer, keuken, reizen, vrije tijd, huishouden en tuin. In elk van deze categorieën is er een lijst van te vermijden plastic, en een alternatief ervoor. Dit dieet is geschikt voor iedereen die een verschil wil maken in plasticconsumptie – van de totale beginneling tot de eco-heads.  

We begrijpen dat een strict plasticdieet heel moeilijk is en onpraktisch om vol te houden. Dagelijkse plastic, zoals het plastic in je auto, je telefoon of je laptop zijn niet te vermijden. Dit dieet biedt je de handvatten om een verschil te maken, een begin te maken met het verminderen van single-use plastic in het dagelijks leven. We raden je niet aan om alle producten van plastic weg te gooien die je in huis hebt, juist omdat deze lang mee kunnen gaan, maar we raden je wel aan om jezelf altijd één ding af te vragen wanneer je iets nieuws wilt kopen: is er een plasticvrij alternatief hiervoor?  

Daarom willen we dit dieet makkelijk maken: door hand in hand met jou de weg te bewandelen naar een vermindering van je plastic footprint. Stap voor stap.  

Ben je er klaar voor om de uitdaging van een plasticvrij dieet aan te gaan?

 

De Jonge 100 Awards 2018

Amsterdam, 16 januari 2019 – Afgelopen dinsdag vond voor de vijfde keer de Jonge 100 Awards plaats. De Jonge 100 is dé lijst van de 100 meest veelbelovende en inspirerende Nederlandse jongeren t/m 25 jaar, samengesteld door Ondertussen.nl. Onze directeur, Maria Westerbos, was een van de juryleden.

De 100 jongeren in deze lijst hebben het afgelopen jaar de wereld een stukje beter, leuker of mooier proberen te maken. De categorieën waren Businesshero’s, Champions, Idols, Superhumans, Visionairs en Different is Better.

Dit zijn de winnaars van 2018:

  • Casper Lemmen (ondernemer)
  • Matthijs de Ligt (voetballer)
  • Bilal Wahib (acteur)
  • Boyan Slat (ingenieur)
  • Darine el Houfi (ondernemer)
  • Nikki Pommer (auteur en ondernemer)

Wij willen alle genomineerden en winnaars hartelijk feliciteren!

Lees hier meer over deze awards en de winnaars van 2018.

“Ook plasticsoep is een planetaire grens”

Amsterdam, 11 januari 2019 – De oceanen staan onder druk door de toename van de plasticsoep. Plastic tast niet alleen afzonderlijke dieren aan, maar dringt ook voedselketens binnen. Een belangrijke vraag is of de plasticsoep een kritische grens heeft. Voor de Aarde zijn negen planetaire grenzen aangewezen door het Stockholm Resilience Centre, waaronder klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, verzuring van de oceanen, en chemische verontreiniging. Wanneer die planetaire grenzen overschreden worden, is ecologisch herstel niet goed meer mogelijk. Plastic vervuiling staat nog niet in dit rijtje.

Wetenschappers hebben recentelijk betoogd dat de plasticsoep ook een van de planetaire grenzen zou moeten zijn. Van de drie criteria voor de planetaire grens van chemische verontreiniging, gelden er zeker twee ook voor de plasticsoep: plastic in het milieu is onomkeerbaar (het valt niet of nauwelijks op te ruimen, met name de microplastics) en plastic is overal aanwezig (en de concentratie ervan neemt toe). Het derde criterium is het verstorende effect op mariene ecosystemen, of nog breder: het effect op systeem Aarde. De vraag welk effect plasticsoep hierop heeft, valt nog niet te beantwoorden. Daartoe moet eerst bedacht worden hoe dit effect precies kan worden vastgesteld. Maar, stellen de onderzoekers, plastic vervuiling heeft zeker allerlei ecologische consequenties en er is daarom alle reden om aan te nemen dat plastic ook een negatief effect heeft of zal hebben op systeem aarde.

De onderzoekers hebben ook een pragmatische reden om plasticsoep onderdeel te laten zijn van het breed geaccepteerde raamwerk van de planetaire grenzen. Het zal dan vermoedelijk gemakkelijker worden om internationaal overeenstemming te bereiken over de aanpak ervan. Tot op heden is het namelijk niet gelukt de plasticsoep internationaal te beteugelen.

Textielsector negeert probleem van plastic microvezels

Amsterdam, 9 januari 2018 – Je ziet ze niet, maar vezels afkomstig van synthetische kleding zijn overal. Ze zitten in het water en zweven in de lucht. We ademen ze in en ze dwarrelen neer op het land. Een tweeluik in De Groene Amsterdammer maakte vorig jaar niet alleen inzichtelijk dat zich een ecologische ramp voltrekt, maar ook dat er niets wordt gedaan om deze ramp tegen te gaan.

Twee conclusies worden door de journalist Marieke Sjerps getrokken in de artikelen die op 24 oktober en op 5 december verschenen. De kledingindustrie slaat zich graag op de borst wanneer het om duurzaamheid gaat, maar op dit onderwerp houdt ze zich muisstil. Het probleem van de microvezels heeft geen enkele prioriteit binnen de sector. De tweede conclusie is dat de overheid niet ingrijpt en initiatieven liever over laat aan de markt.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) schreef afgelopen zomer aan de Tweede Kamer “Ik ga nu eerst verkennen met de textielbranche welke innovatieve oplossingen zij ziet om de emissies van vezels naar het water te voorkomen en om nadere afspraken hierover te maken”. Zij verwees in dit verband naar het Platform Circulair Textiel. Dit platform van bedrijven heeft als doel om de ontwikkeling van circulaire economie in de kleding- en textielsector te bevorderen en publiceerde de Roadmap Circulair Textiel.

Heeft de sector al nagedacht over het tegengaan van plastic microvezels die bij wassen en drogen van synthetisch textiel vrijkomen? Het gaat gemiddeld om negen miljoen vezels per wasbeurt van 5 kilo polyester was, bleek uit onderzoek dat eind 2017 in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Pollution verscheen. Ondanks een toenemend aantal wetenschappelijke onderzoeken die wijzen op de problemen van plastic microvezels negeert het Platform Circulair Textiel dit milieuprobleem volledig. Daarentegen wordt garen gemaakt van PET-flessen in de Roadmap als positief voorbeeld van circulair ontwerpen gepresenteerd. Alsof textiel van PET-flessen geen onwenselijk vezelverlies met zich meebrengt.

De kans dat de textielsector zelf met oplossingen komt, zoals de staatssecretaris wil, lijkt dus erg klein. Dit wordt bevestigd door een kleinschalig onderzoek dat studenten van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de Plastic Soup Foundation afgelopen najaar hebben uitgevoerd.

De duurzaamheidsmanagers van negen willekeurige bedrijven in de textielsector werden geïnterviewd en twee vragen stonden centraal: “Wat weten bedrijven in de textielsector over plastic microvezels?” en “Staan de bedrijven open voor oplossingen?”

Er bleek allereerst een onthutsend groot gebrek aan kennis. Van de geïnterviewde bedrijven was een derde niet eens op de hoogte van het probleem van de plastic microvezels. En het kon ook geen groot probleem zijn, “omdat klanten er nooit vragen over stellen”. De bedrijven geloven verder niet, dat de sector zelfregulerend zal kunnen optreden. Het enige dat zou helpen, is dat de overheid spelregels bepaalt waaraan alle bedrijven zich moeten houden. “Richtlijnen vanuit de sector zijn niet effectief”, aldus een van de duurzaamheidsmanagers. Ook stelden de studenten vast dat er geen enkele economische prikkel bestaat voor bedrijven om het probleem op te lossingen. De studenten noemden hun onderzoek treffend “Plastic microvezels. De Achilleshiel van de Circulaire Economie.”

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Overheid en textielbedrijven wijzen naar elkaar, maar kijken vooral weg van dit probleem. Daar moet snel verandering in komen. Wij zijn al enkele jaren geleden met de campagne Ocean Clean Wash gestart en nodigen textielbedrijven uit de hele keten uit zich daarbij aan te sluiten. Begin februari maken we bovendien nieuwe testresultaten van een aantal grote merken bekend; hoeveel vezels verliest hun kleding, maar maken we ook enkele oplossingen wereldkundig. Ik ga natuurlijk graag bij de Staatssecretaris op bezoek om deze baanbrekende innovaties nu al te bespreken.”

 

Lees ook – Waste2Wear maskeert probleem microvezels.

Einde eenmalige plastic plantentray lijkt nabij

Amsterdam, 8 januari 2019 – Onderzoekscollectief Follow the Money nam afgelopen november de bloemenveiling onder de loep om te achterhalen waarom Royal FloraHolland hardnekkig vasthoudt aan de eenmalige plastic plantentray en niet overstapt op de meervoudig te gebruiken tray. Zo ontstaat er elk jaar een enorme berg plastic afval van 23 miljoen kilo. De meervoudige tray is daarentegen gemiddeld 70 keer opnieuw te gebruiken. De reden zou zijn dat de bloemenveiling miljoenen verdient aan het huidige systeem, omdat ze per geveilde tray enkele centen extra rekent.

Kamervragen die naar aanleiding van het onderzoek van Follow the Money door de Partij voor de Dieren werden gesteld, zijn beantwoord door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66). Ook is er op ambtelijk niveau een gesprek geweest met FloraHolland en de Vereniging Bloemenveilingen in Nederland (VBN). Uit de antwoorden blijkt dat “Flora Holland en VBN inmiddels hebben aangegeven dat zij op dit moment samen met hun leden en klanten een plan uitwerken (inclusief doelstellingen) om op korte termijn (1) het gebruik van meermalige trays te bevorderen en (2) het hergebruik van materiaal van eenmalige trays te verhogen. Zij hebben de ambitie uitgesproken om op langere termijn te komen tot maximale circulariteit in transportverpakkingen.”

Van Veldhoven: “Ik constateer dat Flora Holland in het kader van de producenten-verantwoordelijkheid gehouden is om te voldoen aan de essentiële eisen voor verpakkingen. Die verplichten om alleen verpakkingen op de markt te brengen die zodanig zijn ontworpen dat hergebruik of recycling mogelijk is en dat het milieueffect bij het verwijderen van verpakkingsafval zoveel mogelijk wordt beperkt.” Zij heeft de sector uitgenodigd om zich aan te sluiten bij Plastic Past. Daarin worden op vrijwillige basis afspraken gemaakt om het gebruik van plastic te reduceren.

Harmen Spek, projectleider ‘Verduurzaming Sierteelt’ van de Plastic Soup Foundation: “Wij zijn blij dat dit onderwerp nu de aandacht heeft van de staatssecretaris en dat zij een vinger aan de pols houdt. We verwachten van haar dat zij dit onderwerp in Europa agendeert en zich duidelijk uitspreekt voor de meermalige tray. Nederland is een grote exporteur van planten die in eenmalige plastic trays vervoerd worden en waarvan de inzameling en terugname onmogelijk kunnen worden gegarandeerd. De enkelvoudige tray is daarmee ook een Europees milieuprobleem. Een Europese aanpak is in lijn met de eind vorig jaar aangenomen EU-richtlijn over Single Use Plastic die erop gericht is om eenmalig plastic sterk terug te dringen.”

 

Lees ook – Kamervragen over machtspositie FloraHolland en de eenmalige plastic plantentray.

Grote donatie C&A Foundation voor nieuw lesmateriaal over plasticsoep

Amsterdam, 7 januari 2019 – De leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar veroorzaakt relatief veel zwerfafval. Kleine kinderen snappen goed dat je geen plastic in het milieu moet achterlaten, maar in de pubertijd wordt alles anders. Milieubewustzijn blijkt dan niet hetzelfde te zijn als milieubewust gedrag. Berucht zijn de snoeproutes, de linten van zwerfvuil tussen supermarkten en scholen.

Dankzij twee donaties van de C&A Foundation, (van district Midden-West en van district Zuid-West, bij elkaar bijna €50.000) en sponsoracties van enkele middelbare scholen, wordt de Plastic Soup Foundation (PSF) in staat gesteld om speciaal onderwijsmateriaal voor deze leeftijdsgroep te ontwikkelen. Dat gebeurt in samenwerking met Globe Nederland, een internationaal netwerk van scholen en wetenschappers dat het milieu onderzoekt. Het lesmateriaal behandelt oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van plasticsoep. Ook gaan leerlingen zelf onderzoek doen naar de plasticsoep, bijvoorbeeld door het zwerfvuil in de omgeving van hun school te tellen en te analyseren.

Het lesmateriaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs moet het komende schooljaar (2019-2020) beschikbaar zijn. De leeftijdsgroep is gevoelig voor boodschappen via sociale media. Daarom zullen Youtube, Instagram, Facebook en Twitter volop benut worden.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij zijn bijzonder blij met de gulle donaties van C&A Foundation en enkele scholen. Het stelt ons in staat om samen met Globe Nederland leerlingen over de plasticsoep voor te lichten, te motiveren om zelf geen zwerfvuil meer te veroorzaken en vooral ook hun plastic verbruik te verminderen.”

Lessen uit containerramp Waddenzee

Amsterdam, 4 januari 2019 – Een ongekend grote schoonmaakactie is al enkele dagen aan de gang in het Waddengebied. Het mega-containerschip MSC Zoe verloor onderweg naar Bremerhaven tijdens zwaar weer 270 containers, waaronder een aantal met giftig organisch peroxide. De stranden liggen bezaaid met aangespoelde rotzooi. Daaronder is heel veel plastic. Militairen zijn zelfs ingeschakeld om te helpen en de burgemeesters van Schiermonnikoog en Vlieland gaan de schade verhalen op de reder. De rederij is verzekerd, maar de milieuschade zal nooit precies vastgesteld kunnen worden, laat staan met geld te verhelpen zijn. Kunnen er nu al lessen getrokken worden om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen?

Goede Milieutoestand op losse schroeven

Volgend jaar moet de “goede milieutoestand” voor de Noordzee zijn bereikt. Dit houdt in dat de Noordzee schoon, gezond en productief moet zijn. Wordt dit doel nu wel gehaald? Het beleid van de overheid is gericht op de top-10 van de meest gevonden items op het strand. Items zoals pluis, stukken plastic en piepschuim, plastic doppen, plastic drinkflessen en ballonnen worden ‘aangepakt’ op basis van agendering, bewustwording, schoonmaakacties en green deals. De Nederlandse regering koerst op vrijwilligheid met als gevolg dat er van wetgeving en handhaving geen sprake is. Voorkomen van het overboord slaan van containers is geen onderdeel van dit beleid. Het huidige beleid om een goede milieutoestand te bereiken dient daarom aangescherpt te worden.

Verbied piepschuim als verpakkingsmateriaal

Aangespoelde spullen kunnen met veel inzet voor een groot deel worden opgeruimd. Maar voor piepschuim dat als verpakkingsmateriaal gebruikt wordt, is dat niet te doen. Piepschuim waait gemakkelijk weg en brokkelt af in steeds kleinere stukjes. Nog jarenlang zullen er in het Waddengebied witte bolletjes piepschuim teruggevonden worden. De Europese Unie heeft weliswaar verschillende plastic producten verboden die eenmalig gebruikt worden, waaronder ook voedselbakjes van piepschuim, maar niets bepaald over piepschuim als verpakkingsmateriaal. De Nederlandse regering zou zich hard moeten maken voor een verbod op piepschuim als verpakkingsmateriaal, al dan niet in Europees verband.

Strengere regels containervaart

In januari 2017 spoelde een container aan op het Duitse Waddeneiland Langeoog met duizenden plastic Kinder Surprise-eieren. Het gebeurt regelmatig dat containers overboord slaan. Per jaar komen volgens het onderzoeksinstituut van het Monteray Bay Aquarium tot 10.000 zeecontainers in de oceaan terecht. De verloren vracht verspreidt zich door zeestromingen en draagt bij aan de plasticsoep. Het is daarom uiterst zinvol om strengere eisen te stellen aan het vervoer van containers, zoals minder hoog stapelen. Dat kan geregeld worden door de International Maritime Organization (IMO). Het probleem van verloren containers is al decennia bekend en moet dringend echt worden aangepakt. Is Nederland bereid om komende vergadering in Londen van de IMO-milieucommissie, de Marine Environment Protection Committee (MEPC), dit prominent op de agenda te zetten? Laat deze ramp de aanleiding zijn om het probleem van containerverlies voor eens en altijd op te lossen.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Deze grote milieuramp op de Waddenzee moet aanleiding zijn voor de Nederlandse regering om extra maatregelen te nemen. Urgent is daarbij het stellen van strengere eisen aan het transport van containers, zeker als deze giftige stoffen bevatten.”

Foto: Gemeente Ameland

 

Lees ook: Duizenden kinder surprise-eieren aangespoeld op strand Langeoog.

Schoonhovens College haalt 12.500 euro op met Kerstmarathon

Docenten en leerlingen van Schoonhovens College met het opgehaalde totaalbedrag.

Amsterdam, 2 januari 2019 – De leerlingen van het Schoonhovens College, locatie Albert Plesmanstraat, organiseerden in de nacht van 20 op 21 december jl. een twaalf uur durende Kerstmarathon. Met deze actie wilde de scholengemeenschap zoveel mogelijk geld inzamelen voor de Plastic Soup Foundation.

De onderbouwleerlingen zijn tot middernacht op school gebleven, de derdejaars van 22.00 tot 2.00 uur en klassen van de bovenbouw waren de hekkensluiters van de marathon; van 2.00 tot 8.00 uur zijn zij op school gebleven. De docenten waren aanwezig in ‘ploegendienst’. Ze gaven lessen en andere activiteiten, om vrijdagochtend af te sluiten met een kerstontbijt op school.

Aan de eersteklassers werden voorafgaand aan de marathon door gastdocenten van de Plastic Soup Foundation gastlessen gegeven. Zo werden ze geïnformeerd over de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van de plasticsoep. Tijdens de marathon kon gesport worden, deelnemen aan een muziekworkshop, een heuse escaperoom en zelfs het bekende ‘Ik hou van Holland’ spel.

Leerlingen van het Schoonhovens College konden zich laten sponsoren door ouders, familie, vrienden en bekenden om zo geld op te halen voor het goede doel. Ook de opbrengsten van de hapjes en drankjes werden gedoneerd. Dit leverde het indrukwekkende bedrag van maar liefst €12.450,- op.

Plastic Soup Foundation dankt de leerlingen, docenten en iedereen die heeft bijgedragen aan de Kerstmarathon hartelijk voor hun steun. Met dit mooie bedrag maken we in 2019 een vliegende start!

Ambassadeurs van Plastic Soup Foundation


Oliver Heldens

DJ

Oliver Heldens is een van de beroemdste dj’s ter wereld. De Nederlandse dj is pas 23 jaar oud, maar hij heeft al zijn eigen label, een wereldwijde fanbase met miljoenen volgers en treedt meer dan 120 keer per jaar op. Naast zijn overtuigende muziekrepertoire heeft de oceaan een speciaal plekje in Olivers hart. Daarom is hij een trotse ambassadeur van de Plastic Soup Foundation.


Dorian van Rijsselberghe

Windsurfer

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe is tweevoudig Olympisch kampioen, in 2012 en 2016 won hij een gouden medaille. Zijn passie voor de oceaan heeft hem ook bewust gemaakt van het gevaar van plasticvervuiling. Dorian is een man die opkomt voor dingen die hij belangrijk vindt en daarom is hij ambassadeur van de Plastic Soup Foundation geworden. Je bent goud waard, Dorian, bedankt dat je onze ambassadeur wilt zijn.


Nanja van den Broek

Freediver

Nanja van den Broek kan naar 130 meter duiken zonder tussendoor adem te halen. Wat? Ja, deze geweldige vrouw kan haar adem inhouden en rustig en gefocust blijven terwijl haar longen door de druk onder water worden samengeperst tot het formaat van sinaasappelen. Nanja is wereldrecordhouder freediving in de discipline Variable Weight en heeft daarnaast 30 Nederlandse records op haar naam staan. Juist door haar ervaring als freediver vindt zij het belangrijk om de oceaan te beschermen. Daarom is zij ambassadeur van de Plastic Soup Foundation geworden. In 2019 zal zij de campagne starten: One Woman, One Dive, to Save the Ocean. Hou ons dus in de gaten!


Roos Blufpand

Singer-songwriter

Roos Blufpand geeft je kippenvel. Ze is een getalenteerde singer-songwriter die piano speelt en zingt over wat ze meemaakt in haar leven. Ze is slechts 23 jaar oud, maar ze weet tijdens haar vele optredens de juiste snaar te raken en duizenden mensen aan te spreken. Naast muziek houdt Roos zich bezig met duurzaamheidskwesties en dan vooral met de plasticsoep. We zijn er trots op dat Roos nu onderdeel is van het ambassadeursteam van de Plastic Soup Foundation.


Omar Munie

Designer

Omar Munie vluchtte vanuit Somalië naar Nederland en werd als een getalenteerd designer een succesvol ondernemer. Omar vindt duurzaamheid belangrijk en dat laat hij zien met de productie van zijn tassen. Dat is echter nog niet alles. Hij wil ook een einde maken aan de grote hoeveelheid plastic die er continu in onze oceanen belandt. Omar heeft een haat-liefdeverhouding met oceanen: hij vluchtte over zee vanuit Somalië en veel mensen die bij hem op de boot zaten, hebben het niet overleefd. Maar hier in Nederland woont Omar dicht bij de zee en vindt hij het heerlijk om over het strand en langs het water te wandelen. Het breekt zijn hart dat mensen hun afval op het strand gooien. Daarom hoefde Omar niet lang na te denken toen de Plastic Soup Foundation hem vroeg om ambassadeur te worden, hij zei meteen ja.


Sander Hoogendoorn

3FM Radio-DJ

Sander Hoogendoorn is besmet met het radiovirus door zijn opa die vrijwilligerswerk deed (en nog steeds doet) bij de Delftse Radioziekenomroep. Na een eigen programma op Stadsradio Delft werd Sander ontdekt door Fred Siebelink die op zoek was naar nieuwe talenten voor KX Radio. Op de kruiwagen van Rob & Fred werd Sander richting Hilversum gereden en mocht hij in 2011 starten met programma’s voor BNN op 3FM. Vanuit de nacht, via het weekend en de avondshow, maakt Sander sinds september 2018 nu maandag t/m vrijdag tussen 06.00 en 09.00 uur dé ochtendshow op 3FM.

Naast radio-dj is Sander een enorme liefhebber van orka’s en alles dat er bij de leefomgeving van deze dieren komt kijken. Op deze manier is Sander in aanraking gekomen met de Plastic Soup Foundation. Welkom in ons team Sander!