'A message in a bottle' in leren uitvoering.

Geef om de oceaan, geef iets uit onze webshop!

Nog geen cadeautjes voor onder de kerstboom? In onze webshop vind je allerlei leuke producten die duurzaam verantwoord zijn en het single-use plastic gebruik vermindert!

Bestel snel want vanaf 21 december tot 2 januari leveren wij helaas niet in verband met de feestdagen.

'A message in a bottle' in leren uitvoering.

‘A message in a bottle’ in leren uitvoering.

Ons nieuwste product is “A Message in a Bottle”:

Staring Back At Me Accessories heeft speciaal voor Plastic Soup Foundation een zilveren hanger ontworpen, “A Message in a Bottle”; een glazen buisje gevuld met plastic soup deeltjes. Zo op het oog lijken het kleine ruwe kristallen, maar het is niet wat het lijkt… Een hanger met een boodschap.
Verkrijgbaar met een leren koord of een zilveren ketting.

Materialen: Zilveren ketting/leren koord, zilveren kapjes, glas en plastic soup deeltjes.  
Prijzen:
Zilver: 69,95
Leer: 49,95

http://staringbackatmeaccessories.nl/

Deze ketting is nog niet te bestellen maar wel te reserveren.

Reserveer hier je unieke ‘A message in a bottle’ ketting.

Nieuwe Litter Traps in Rotterdam

Rotterdam, 11 december 2017 – Recycled Park heeft in samenwerking met Citylab010 Litter traps voor drijfvuil ontwikkeld en er inmiddels 3 geplaatst in het Rotterdamse havengebied. Deze traps werken passief en zijn met de opvangunit bevestigd aan de kadewand.
Het opgevangen afval wordt naderhand gesorteerd en zoveel mogelijk ingezet voor de productie van de hexagonale drijvende units waarmee Recycled park meer natuur in de havengebieden wil creëren. Deze units worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd met de minste risico’s voor het milieu.

De integrale drijfvuil bestrijding door Recycled Park is erg interessant en geeft lokaal mogelijkheden iets van het afval te maken. Hierdoor ontstaan, naast schonere wateren en het creëren van awareness, ook lokale economische mogelijkheden.
Deze formule heeft inmiddels dus geresulteerd in de eerste buitenlandse litter trap die is geplaatst in de baai van Ambon, wat een mooie eerste stap is voor internationale erkenning.

193 landen in actie tegen plasticvervuiling

Bron: Duurzaam ondernemen

Vertegenwoordigers uit 193 landen (waaronder Nederland) hebben woensdag 13 december in Nairobi een resolutie van de Verenigde Naties ondertekend om een eind te maken aan de vervuiling van de oceanen door plastic. Deze actie biedt hoop op een verdrag met juridische verplichtingen.

De VN-milieu-autoriteit UNEP, die de bijeenkomst in Keniaanse hoofdstad organiseerde, stelt dat als de verontreiniging op dezelfde voet doorgaat er in 2050 meer plastic in zee zit dan vis. Jaarlijks wordt er acht miljoen ton plastic – flesjes, verpakkingsmateriaal en andere rommel – in zee gedumpt. Dat is bedreigend of dodelijk voor het onderwaterleven, maar het kan ook in de menselijke voedselketen komen.

,,Er staat krachtige taal in deze resolutie”, reageerde de Noorse minister van Milieu en initiatiefnemer Vidar Helgesen. ,,We hebben nu een akkoord om te kijken naar een wettelijk bindend instrument en naar maatregelen. Dat gaat de komende achttien maanden op internationaal niveau gebeuren.”

China is de grootste producent van plasticafval, maar is volgens UNEP-chef Erik Solheim al hard bezig de vervuiling te verminderen. ,,De vaart en vastberadenheid waarmee de Chinese overheid het probleem aanpakt, zijn overweldigend.”

Download de tekst van de resolutie (engels, Word)

 

Statiegeld is meer dan kostenreductie

Amsterdam, 13 december 2017 – Een hoogleraar bestuur en economie en een hoogleraar resources & recycling betogen in een opinieartikel in het Financieele Dagblad dat met het oog op kosteneffectiviteit grote vraagtekens moeten worden gezet bij het statiegeldsysteem. Voor de vermindering van zwerfafval zouden andere maatregelen zoals “slim geplaatste afvalvoorzieningen, zichtbaar schoonmaken en de aanpak door ondernemers van een vervuilde (snoep)omgeving” veel effectiever zijn.

Het artikel onderbouwt die alternatieve maatregelen niet. Kern van het betoog is dat door slimme nascheiding van al het huisvuil de fracties plastic en metaal in de nabije toekomst efficiënt gewonnen kunnen worden en opnieuw gebruikt als grondstof. Het huidige systeem (Plastic Heroes) is ouderwets en levert, zoals het Centraal Planbureau betoogde, nauwelijks milieuwinst op. Maar slimme nascheiding helpt recyclingdoelstellingen tegen relatief lage kosten te halen.

In percentages uitgedrukt draagt statiegeld nauwelijks bij aan vermindering van het zwerfafval, volgens de hoogleraren. Waarom zou de Statiegeldalliantie, een coalitie van (op dit moment 47) organisaties die pleit voor statiegeld op fles en blik in Vlaanderen en Nederland, zich dan zo druk maken?

Afgezien van het feit dat beide hoogleraren niet reppen over het volume-aandeel van de flesjes en blikjes in het zwerfafval (wel veertig procent) is het duidelijk dat er voor de consument geen financiële prikkel bestaat, noch in het geval van gescheiden inleveren van plastic (Plastic Heroes), noch in het geval van (toekomstige) nascheiding van het opgehaalde afval. Zonder statiegeld is er geen mechanisme dat de burgers aanzet om flessen en blikken niet in het milieu achter te laten. Met statiegeld wordt voorkomen dat er tot 6 miljoen flesjes minder in de plastic soup belanden, aldus een recent rapport van CE Delft. Zonder statiegeld draaien gemeenten op voor hoge opruimkosten. Beide hoogleraren gaan uit van minder kosten op de korte termijn en gaan geheel voorbij aan de kosten van de plastic soup die vooral latere generaties zullen moeten dragen.

De hoogste prioriteit is voorkomen dat plastic in het milieu terechtkomt. Daarvoor bestaat geen beter middel dan statiegeld.

Vlokreeft (Orchestia Gammarellus)

Vlokreeft vermaalt één plastic tas tot 1,75 miljoen stukjes plastic

Amsterdam, 12 december 2017 – Plastic tassen vallen langzaam maar zeker uiteen in het mariene milieu onder invloed van zonlicht, zuurstof en golfslag. Onbekend was of mariene organismen dat proces versnellen door plastic te eten en uit te scheiden. De vlokreeft (Orchestia gammarellus) blijkt dat te doen.

Engels laboratoriumonderzoek toonde aan dat deze antipode een plastic draagtas omzet in oneindig veel kleine stukjes met een gemiddelde diameter van 488,59 μm. Het type plastic maakt niet uit, wel of het plastic een biofilm heeft. In het laatste geval gaat het fragmentatieproces ongeveer vier keer zo snel. Eén vlokreeft produceert ruim 8 fragmenten per dag. Onderzoek op de vloedlijn bevestigt de aanwezigheid van deze fragmenten in en rond de uitwerpselen van dit diertje dat leeft in Noord en West-Europa. Het onderzoek is uitgevoerd aan de universiteit van Plymouth en gepubliceerd in Marine Pollution Bulletin.

Professor Richard Thompson, een van de onderzoekers: “Elk jaar worden naar schatting 120 miljoen ton single-use plastic producten geproduceerd, zoals plastic draagtassen. Dit onderzoek toont aan dat diersoorten ook bijdragen aan de verspreiding van het plastic”. Zie ook het persbericht van de universiteit.

Eerder was al aangetoond dat de Noordse stormvogel plastic in zijn maag vermaalt en daarna weer als kleine microplastics uitscheidt. Er zijn dus meerdere diersoorten die het tempo versnellen waarin plastic fragmenteert in minuscule stukjes.

Verenigde Naties omarmt statiegeld in strijd tegen plastic soup

Nairobi, 7 december 2017 – De wereld heeft statiegeld omarmd om plastic vervuiling te bestrijden. De 193 landen bijeen in Nairobi bij de vergadering van United Nations Environment hebben unaniem een resolutie aangenomen om verdere vervuiling van de oceanen te voorkomen. De resolutie moedigt het gebruik van statiegeldsystemen aan, en andere vormen van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Afgelopen juli hadden de twintig machtigste economieën, bijeen in Hamburg, invoering van deposit schemes (statiegeld) ook al expliciet genoemd als beleidsinstrument in het toen aangenomen actieplan tegen plastic vervuiling op zee: G20 Action Plan on Marine Litter.

In Nederland wordt echter nog altijd gesteggeld over uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine flesjes en blikjes. Het onderwerp staat in februari volgend jaar weer op de agenda van de Tweede Kamer, tijdens het Algemeen Overleg Circulaire Economie. De directeur van het Afvalfonds, heeft onlangs in de Tweede Kamer gedreigd financiering aan gemeenten, NederlandSchoon en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken stop te zetten indien de overheid tot uitbreiding van het statiegeldsysteem zou besluiten. Voor veel bedrijven zijn de (vermeende extra) kosten van statiegeld een belangrijker argument dan een wereld zonder plastic vervuiling.

Naar wie gaat de Nederlandse overheid luisteren? Naar bedrijven die een wanhopig achterhoedegevecht voeren en hun verantwoordelijkheid niet nemen, of naar een VN-resolutie die ook door Nederland werd gesteund?

1500 wetenschappers waarschuwen de wereld

Amsterdam, 8 december 2017 – Klimaatverandering, ontbossing, uitsterven van soorten, overbevissing en een ongecontroleerde groei van de wereldbevolking. Het is 25 jaar geleden dat wetenschappers de wereld in een brief waarschuwden voor ontwikkelingen die de mensheid en de wereld bedreigen. Nu, 25 jaar later blikken wetenschappers terug op die brief. De aantasting van de ozonlaag is gestabiliseerd. Maar los daarvan staan alle in 1992 genoemde bedreigingen er slechter voor dan ooit. De wereld is er niet vooruit- maar achteruitgegaan en zonder ingrijpende maatregelen loopt het slecht af.

In de “World scientists’ warning to humanity” (1992) staat niets over de plastic soup. Die was toen nog niet bekend. In de recente tweede waarschuwingsbrief, die door 15.000 wetenschappers is ondertekend, wordt de plastic soup om die reden niet genoemd. Inmiddels behoort plastic vervuiling met al zijn consequenties tot een van de grootste mondiale milieurampen.

De wetenschappers wijzen met nadruk op de ongecontroleerde bevolkingsgroei. De wereldbevolking is sinds 1992 met 35% gegroeid naar 7,2 miljard nu. In het jaar 2100 zal de wereld tussen de 9.2 en 12,3 miljard inwoners herbergen. De groeiende wereldbevolking wordt in megasteden opgevangen. Dat zijn steden met meer dan tien miljoen inwoners. De meeste van deze steden liggen aan een kust. Al die mensen gebruiken dagelijks plastic, vaak eenmalig gebruikt in de vorm van verpakkingen. Er is een groot gebrek aan adequate afvalophaal, met name in de sloppenwijken. Veel van dat plastic komt ongecontroleerd in de oceanen terecht.

Zo verklaart het ene probleem (overbevolking) het andere probleem (de plastic soup). Dat er in 25 jaar een geheel nieuw wereldwijd milieuprobleem is bijgekomen, laat zien hoe ongelofelijk snel het kan gaat.

On the go – verpakkingsbelasting hard nodig

Amsterdam, 8 december 2017 – Philip Hammond, de Britse minister van financiën, overweegt on-the-go verpakkingen te gaan belasten omdat ze het meeste bijdragen aan zwerfvuil. Deze producten worden onderweg genuttigd en de bijbehorende verpakkingen blijven al snel op straat achter. De minister wil nagaan hoe vervuiling langs deze weg kan worden tegengegaan, aldus een artikel in The Guardian. Twee jaar geleden kwam er een heffing van 5 penny op elke plastic tas. Dat leidde tot 85% reductie van de zakjes binnen een half jaar. Dit succes kan met heffingen op andere verpakkingen herhaald worden. Het Britse initiatief wordt toegejuicht door milieuorganisaties die een heffing voorstellen van 30p per fles van een halve liter of meer.

In Nederland moeten bedrijven die jaarlijks minstens 50.000 kilogram eenmalig verpakkingsmateriaal de wereld in pompen sinds 2013 een bijdrage betalen. Met dit geld financiert het verpakkende bedrijfsleven inzameling en recycling. De afspraken zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst verpakkingen en verpakkingsbelasting. Voor de aanpak van zwerfafval is een schamele 20 miljoen euro per jaar beschikbaar, net iets meer dan 1 euro per inwoner. De afspraken die in dit kader gemaakt zijn tussen de rijksoverheid en het verpakkende bedrijfsleven richten zich echter niet specifiek op on the go-producten. Er wordt sinds 2013 weliswaar veel meer plastic apart opgehaald en verwerkt, maar enig gunstig effect op vermindering van de hoeveelheid zwerfafval is tot op heden ver te zoeken.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “De huidige aanpak in Nederland biedt bedrijven geen enkele prikkel om minder verpakkingen te gebruiken en houdt ook geen rekening met het risico dat bepaalde verpakkingen veel eerder in de natuur terecht komen dan andere. We hopen dat het nieuwe kabinet Rutte een goede start maakt op dit dossier en net als in het Verenigd Koninkrijk laat onderzoeken wat het effect zou zijn van specifieke heffingen op verpakte on the go-producten.”

 

UNEA3: naar internationale wetgeving tegen de plastic soup

Nairobi, 5 december 2017 – Zonder draconische maatregelen zal de productie van plastic de komende jaren nog enorm toenemen met als gevolg een stortvloed aan plastic afval en plastic vervuiling. Er is echter nog geen enkele internationaal verdrag van kracht dat landen verplicht om hun aandeel in de plastic soup te beperken of te stoppen.

Deze maand vergaderen de milieuministers uit de hele wereld in Nairobi, Kenia tijdens de derde bijeenkomst van United Nations Environment Assembly (UNEA). Plastic vervuiling is een van de ernstigste milieuproblemen. UNEA is het platform waar de wereld besluit wat de volgende stap moet zijn in de strijd tegen de plastic soup.

Een door Noorwegen opgestelde conceptresolutie bepleit de oprichting van een speciale Werkgroep (Open-Ended Ad Hoc Working Group). Deze Werkgroep moet aanbevelingen opstellen over de wijze internationale regelgeving ingezet kan worden om de plastic vervuiling, inclusief microplastics, te bestrijden. De Werkgroep kan voorstellen om een nieuwe internationale conventie in het leven te roepen specifiek gericht op bestrijding van de plastic soup.

NGOs die deel uitmaken van de #BreakFreeFromPlastic beweging, waaronder de Plastic Soup Foundation, zijn aanwezig in Nairobi. Ze wonen UNEA3 bij en pleiten voor een nieuw internationaal bindend verdrag. Een verplichte reductiedoelstelling moet onderdeel zijn van een dergelijk verdrag, net als eisen om lekkage naar milieu te voorkomen. Ook moeten eisen worden gesteld aan het inzamelen en recyclen van alle plastics. Plastic moet gaan voldoen aan wereldwijd af te spreken kwaliteitsnormen. Om er zeker van te zijn dat overheden en bedrijven zich aan de doelstellingen houden, moet er een mechanisme in het leven worden geroepen waaraan ze verantwoording afleggen.

#BreakFreeFromPlastic bepleit:

  • invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, zoals statiegeldsystemen, om afvalmanagement te verbeteren en milieu- en gezondheidskosten te voorkomen;
  • beleid gericht op oplossingen aan de bron en preventie, in plaats van aandacht gericht op opruimacties en gedragsverandering van de consument;
  • een duidelijk mandaat voor de voorgestelde Ad HocOpen-Ended Working Group om alle mogelijke internationale opties te onderzoeken, gericht op het effectief tegen gaan van de plastic soup.

Nieuwe meetmethode: veel meer microplastics in zee dan verondersteld

Amsterdam, 2 december 2017 – Engelse onderzoekers hebben een goedkope methode ontwikkeld om microplastics in het water te detecteren en te tellen. Het gaat om een fluorescerende kleurstof die zich bindt aan plastic deeltjes, waardoor ze onder de microscoop goed te zien zijn. De methode maakt duidelijk dat er veel meer microplastics in de bovenste laag van het zeewater aanwezig zijn dan tot nu werd verondersteld. Het onderzoek is gepubliceerd in Environmental Science & Technology.

Het is al langer bekend dat er veel meer microplastics (< 5 mm) in de bovenste laag van het water aanwezig zijn dan grotere stukken. De huidige meetmethoden kunnen echter het aandeel van de microplastics kleiner dan 1 mm niet goed bepalen. De nu ontwikkelde methode doet dat wel en de resultaten laten zien dat juist het aandeel van de kleinste plastics (20 tot 1000 μm) het grootst is. Eerder werd vastgesteld dat er veel minder plastic in zee wordt teruggevonden dan er in zee terecht komt. De vraag waar al dat plastic gebleven is, is tot op heden niet bevredigend beantwoord. De onderzoekers stellen dat hun methode helpt verklaren dat veel van het “verloren” plastic zo klein is geworden dat de meetmethoden waarmee tot nu toe is gewerkt deze over het hoofd zagen.

Plastics in het milieu degraderen tot steeds kleinere stukjes. Naarmate de omvang van de stukjes afneemt, neemt het aantal stukjes exponentieel toe. Dat er naar verhouding veel meer van de allerkleinste plastic deeltjes zijn terug te vinden in het water wordt door deze methode bevestigd. De onderzoekers wijzen erop dat een groter aantal organismen de plastic deeltjes binnenkrijgen naarmate die kleiner zijn.

De methode detecteert lichtgewicht plastics (polypropyleen, polyethyleen, polystyreen en nylon-6) het beste. Deze plastics worden met name toegepast voor verpakkingen die direct na gebruik worden weggegooid en nylon-6 is afkomstig van synthetische kleren die machinaal gewassen worden.