Werknemers in bouw en plasticindustrie riskeren meer gezondheidsproblemen

Werknemers in bouw en plasticindustrie riskeren meer gezondheidsproblemen

Amsterdam, 24 juni 2018 – Hormoonverstorende stoffen (Endocrine Disruptors, EDs) leveren een potentieel gezondheidsrisico op. Deze groep stoffen wordt in verband gebracht met verminderde vruchtbaarheid en chronische ziekten als diabetes en kanker. Werknemers in de bouw en in de plasticindustrie komen meer dan gemiddeld met deze stoffen in aanraking en riskeren daardoor meer gezondheidsproblemen. De stoffen, waaronder weekmakers, worden aan plastic toegevoegd om ze de gewenste eigenschappen te geven. De bouwsector is de laatste jaren veel meer plastic gaan toepassen, onder meer om energiezuinigere gebouwen te realiseren. 

Wereldwijd werken miljoenen mensen in beide sectoren. Een internationale groep wetenschappers betoogt in de International Journal of Environmental Research and Public Health dat er voor deze werknemers een aparte risicobenadering nodig is. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar een studie dat werknemers in beide sectoren een verhoogde kans op prostaatkanker hebben.   

Niet alleen de dosis van blootstelling is relevant, ook het moment van blootstelling en het geslacht van degene die blootgesteld wordt. Mede hierdoor is het niet eenvoudig om oorzakelijke verbanden aan te tonen. Bovendien kan het een tijd duren voordat schadelijke effecten zich manifesteren. Dit is een belangrijke verklaring voor het feit, dat er nog altijd geen duidelijke regelgeving is die paal en perk stelt aan het gebruik van EDs.  

Wie bevrijdt de Middellandse Zee van plasticsoep?

Wie bevrijdt de Middellandse Zee van plasticsoep?

Amsterdam, 23 juni 2018 – Geen oceaan is zo vervuild als de binnenzeeën zijn. Het Wereld Natuur Fonds publiceerde op Wereldmilieudag een rapport over de plasticsoep in de Middellandse Zee. De organisatie concludeert dat de concentratie aan microplastics vier keer zo groot is als de hoogste concentratie in de Stille Oceaan. Het plastic dat in de Middellandse Zee terecht komt, blijft voor altijd ‘gevangen’ met de binnenzee als fuik.    

Het rapport met de titel Out of the plastic trap. Saving the mediterranean from plastic pollution, stelt vast dat het meeste afvalplastic van Turkije en Spanje komt, gevolgd door Italië, Egypte en Frankrijk. In landen als Frankrijk, Spanje en Italië eindigt de helft van al het afval nog altijd op vuilnisbelten. Veel waait ook de zee in.  

Economische sectoren, met name visserij en toerisme, ondervinden in toenemende mate schade van de plasticvervuiling, terwijl ze er beide ook aan bijdragen. De visserij zou jaarlijks ongeveer 62 miljoen euro schade leiden vanwege teruglopende visvangsten en schade aan boten. De helft van alle zeeschildpadden heeft plastic in zijn maag. Voor tonijn is dat één op elke vijf. 

De WWF bepleit stringente maatregelen, zowel internationaal als nationaal. Tot de internationale maatregelen horen een internationaal verdrag met bindende reductiemaatregelen, en onder meer afspraken over handel van plastic afval en criteria voor recycling. Tot de nationale maatregelen horen een recycling doelstelling van 100% plus een verbod op tasjes en andere eenmalig plastics. Zo moet er ook een verbod komen op microplastics in verzorgingsproducten. Voor dit laatste voert de Plastic Soup Foundation al campagne sinds 2012.  

PSF in NRC: Gezondheid in het geding, Plastic Dieet onontkoombaar

Amsterdam, 23 juni 2018 –  De Plastic Soup Foundation roept de Nederlandse regering op om het Plastic Dieet actief voor te gaan schrijven. De plastic tsunami die onze planeet en onze gezondheid bedreigt, moet pro-actief beteugeld worden, aldus Maria Westerbos, directeur en oprichter van de Plastic Soup Foundation vandaag in een opinieartikel in NRC.

“We zadelen toekomstige generaties op met een gigantisch probleem, dat gepaard gaat met een hoge prijs voor onze gezondheid, zolang we blijven bagatelliseren, aarzelen en slechts mondjesmaat iets ondernemen. Op basis van het voorzorgprincipe mag niet langer gewacht worden om te handelen. De politiek moet onderkennen dat plastic in het milieu een ongewenste emissie is, dat er normen voor plasticvervuiling moeten komen, en dat het gebruik van plastic drastisch moet worden gereduceerd. Te lang hebben we in het sprookje van de kunststofkringloop geloofd: dat we van plastic producten oneindig vaak nieuw plastic kunnen blijven maken als we het maar zouden inleveren en recyclen.”

Het opinieartikel volgt op een reeks van artikelen die de krant de afgelopen week publiceerde over verschillende aspecten van het plasticprobleem. Westerbos: “Uit wetenschappelijke hoek zijn veel aanwijzingen hoe schadelijk plastic is voor de gezondheid. De plasticindustrie en de verpakkingsindustrie kwamen tot dusver uit zichzelf nauwelijks in beweging. Hun verdienmodel is er immers op gericht om tegen lage kosten ongelimiteerd plastic te blijven produceren. Daarom moet de overheid het Plastic Dieet voorschrijven; om af te kicken van onze plasticverslaving, maar vooral ook uit lijfsbehoud.”

De Plastic Soup Foundation is eerder deze maand de campagne Plastic Diet gestart, dat zich richt op schadelijke effecten van plastic op de gezondheid.

Lees hier het artikel online en bekijk hier onze health campagne. 

recycling of reductie van plastic

Het grote gevecht: recycling of reductie van plastic

Amsterdam, 22 juni 2018 –  De afgelopen tijd hebben multinationale bedrijven doelen geformuleerd hoe zij met de plasticvervuiling omgaan die ze zelf met hun eenmalige verpakkingen hebben veroorzaakt. Die doelstellingen hebben een opmerkelijke overeenkomst. Of het nu om McDonald’s , Procter & GambleUnilever of Coca-Cola gaat, alle beloven plechtig dat in 2025 of 2030 hun verpakkingen voor de volle 100% bestaan uit hernieuwbare, composteerbare of gerecyclede grondstoffen. 

Wat er niet bij verteld wordt, is dat zo doorgegaan kan worden met het ongelimiteerd toepassen van plastic verpakkingen. Evenmin is er sprake van enige garantie dat er geen plastic verpakkingen meer in het milieu terechtkomen.    

Het voorbeeld van Starbucks maakt een en ander inzichtelijk. Al in 2008 beloofde Starbucks dat in 2015 van alle koffiebekers 100 procent óf hergebruikt óf gerecycled zou worden. Tien jaar later komen wereldwijd de meeste van de vier miljard bekers per jaar nog altijd op vuilnisbelten en elders terecht, zorgt de plastic coating van de bekers ervoor dat ze amper gerecycled kunnen worden en ontbreekt een systeem om gebruikte bekers in te zamelen. Voor de bijdrage aan de plasticsoep maakt het echt niet uit of de bekers al dan niet van gerecycled materiaal gemaakt zijn.  

De enige echte oplossing om de plasticvervuiling tegen te gaan is een drastische reductie van of een verbod op eenmalige plastic verpakkingen.  

Voor Starbucks is de echte oplossing overigens super simpel: neem afscheid van de wegwerpbeker en schenk koffie voortaan in meegebrachte bekers of vraag statiegeld voor een beker die vervolgens ingeleverd en hergebruikt wordt. 

Terwijl enerzijds landen aankondigen single-use plastics te verbieden, zie de recente initiatieven van de Europese Unie en India, laten andere overheden zich voor het karretje spannen van deze grote afleidingsmanoeuvre van de industrie. Zo hebben Australische milieuministers onlangs verklaard dat alle Australische verpakkingen in 2025 óf recyclebaar, óf composteerbaar óf hergebruikt moet worden. Is het verwonderlijk dat deze doelstelling zal worden uitgevoerd door de Australian Packaging Convenant Organisation, waarvan 950 verpakkingsbedrijven lid zijn? 

India gaat Single Use Plastic verbieden

Amsterdam/New York21 juni 2018 – Op Wereldmilieudag beloofde premier Modi van India dat alle eenmalige verpakkingsplastics in 2022 uitgebannen zijn. Deze belofte is de meest ambitieuze maatregel die een enkel land in de wereld tot dusver heeft genomen om de plasticsoep te bestrijden. In India leven 1,3 miljard mensen en het is een groeiende economie. Dat betekent een dagelijkse stortvloed aan plastic, voornamelijk verpakkingsplastic dat slechts éénmalig gebruikt wordt. Veel ervan spoelt in de oceanen. De situatie is letterlijk onhoudbaar geworden. 

Premier Narenda Modi riep de wereld op om eendrachtig samen te werken in de strijd tegen plasticvervuiling. Zullen andere landen, als Indonesië, zijn voorbeeld nu volgen? En hoe gaan multinationale ondernemingen als Unilever en Campina hierop reageren?  

Het was in november 2016 dat staatssecretaris Dijksma van milieu op handelsmissie in Indonesië aankondigde dat Nederland dit land ging helpen met een oplossing voor de milieubelastende wegwerpzakjes. In miniverpakkingen worden kleine hoeveelheden van uiteenlopende producten als noedels en shampoo en koffie verkocht. Zij verklaarde toen: “Nederlandse bedrijven zijn bij uitstek goed in het verzinnen van creatieve en tegelijk betaalbare oplossingen om zwerfvuil door verpakkingen te bestrijden”. Lees hier het persbericht dat het ministerie samen met VNO-CNW uitbracht.  

In het persbericht werd aangekondigd dat Kadin (KvK Indonesië), het Indonesisch bedrijfsleven, de Nederlandse overheid, VNO-NCW en Friesland Campina gingen samenwerken om het zwerfvuil op straat en in het water in Indonesië tegen te gaan. Die samenwerking zou vooral gericht zijn op een betere inzameling van single-use plastics.   

Sindsdien hebben we niets meer van dit initiatief vernomen, terwijl bedrijven als Campina en Unilever hun producten in SUP-verpakkingen blijven verkopen. Hebben ze hun kans verspeeld? Duidelijk is dat India drastische maatregelen neemt om de stortvloed van zwerfplastic tegen te gaan en als eerste niet meer gelooft in vage beloftes van bedrijven. 

PSF & Planet Care

Plastic Soup Foundation start samenwerking met succesvolle ontwikkelaar wasmachinefilters

PSF & Planet CarePlastic Soup Foundation (PSF) trekt voortaan samen op met het innovatieve Sloveense bedrijf Planet Care in de strijd tegen plastic vezels uit kleding en textiel. Die vormen een grote en gevaarlijke vorm van plastic lekkage naar het milieu met mogelijke gezondheidsschade tot gevolg.

Met de campagne ‘Ocean Clean Wash’ vraagt PSF hier al enkele jaren aandacht voor. PSF smeedt een groeiende coalitie van inmiddels tientallen stakeholders over de hele wereld om oplossingen te bedenken. PSF is er trots op dat Planet Care uit Slovenië daar nu bij komt. Planet Care is de ontwikkelaar van een van de beste oplossingen tot nu; een door-en-door getest wasmachinefilter dat minstens 80% van de vrijgekomen plastic vezels afvangt vóór het in de afvoer verdwijnt.
Door slimme technieken en handige toepassingen is Planet Care in staat gebleken een consumentvriendelijk concept te ontwikkelingen tegen lage kosten. Mogelijk volgt regulering waardoor het filter standaard in machines wordt ingebouwd. Planet Care ontwikkelt daarnaast diverse ad-on toepassingen die als overbrugging in wasmachines gebruikt kunnen worden.
Ook voor industriële wasinstallaties zijn oplossingen inmiddels in ver gevorderd stadium.

In een reactie zegt Mojca Zupan, oprichter en ceo van PlanetCare: “We zijn opgewonden en trots om toe te treden tot de coalitie waartoe de Plastic Soup Foundation het initiatief heeft genomen. We geloven dat met onze filters consumenten en bedrijven in staat zijn om het lozen van plastic microvezels in het milieu te stoppen, ook zonder wetgeving of brede systeemoplossingen. Tot nu toe hadden ze zo’n oplossing niet. PSF toont de leiderschap en visie waarvan we hopen dat het tot veranderingen voor iedereen gaat leiden.”

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Hier hebben we vier jaar lang de wereld voor afgespeurd. PlanetCare is de allereerste die een oplossing heeft gevonden voor dit technisch moeilijk oplosbare probleem, terwijl grote wasmachinefabrikanten als Miele en Electrolux  ook al enkele jaren hun best doen. Heel knap van deze kleine start-up!”

Voor diverse nieuwe ontwikkelingstrajecten zal de Plastic Soup Foundation verantwoordelijke producenten blijven benaderen om aan te sturen op samenwerking.

Ocean Plastics Charter van G7

Amsterdam, 14 juni 2018 – Plasticsoep staat hoog op de internationale agenda. De recente top van de G7 in Ottowa is afgesloten met een Ocean Plastics Charter. Van de G7 hebben de V.S. en Japan deze niet ondertekend. Het Charter of Handvest was nog niet gepubliceerd of werd al bekritiseerd als niet toereikend om de plasticcrisis te bezweren.

Hoewel een van de actiepunten “significante reductie van onnodig eenmalig plastic” betreft, zijn er geen bindende reductieafspraken gemaakt en ligt de algehele nadruk van het Handvest op recycling en herwinning (“recovery”) van plastic.

Een “catch” is het laatste woord. Naast recycling en hergebruik moet het afvalplastic “herwonnen” worden. Milieuorganisaties als Greenpeace en Breakfreefromplastic (BFFP) benadrukken dat “recovery” een eufemisme is voor het verbranden van plastic afval. Dat gaat gepaard met giftige luchtvervuiling en voorkomt toenemend plasticgebruik allerminst.

Het algehele doel van het Handvest is samenwerking met de industrie opdat in 2030 alle plastic verpakkingen voor ten minste 55 procent gerecycled en hergebruikt worden en 100 procent van alle plastics in 2040 herwonnen (“recovered”) worden. Op deze wijze verwoord, is de samenwerking met de industrie haast al beklonken.

The American Chemistry Council (ACC) heeft afgelopen maand “ambitieuze doelstellingen” aangekondigd: al het verpakkingsplastic moet in 2040 100 procent hergebruikt, gerecycled en herwonnen kunnen worden. Zo wordt de weg vrijgehouden om ongelimiteerd plastic te blijven produceren. We roepen in herinnering dat de ACC in 2016 aankondigde dat de Amerikaanse chemische industrie tot 2023 een bedrag van 164 miljard dollar investeert in 264 nieuwe plasticfabrieken.

Jennifer Morgan, directeur van Greenpeace International: “It’s time for the world’s largest economies to recognise that we cannot simply recycle our way out of this problem.”

 

IKEA stopt met plastic rietjes en zakjes

Amsterdam, 13 juni 2018 – IKEA, de Zweedse meubelgigant, heeft vorige week nieuwe duurzaamheidsdoelen aangekondigd. Over anderhalf jaar moeten alle filialen wereldwijd gestopt zijn met eenmalig plastic in de winkels en de eigen restaurants. Het gaat om zaken als rietjes, borden, bekers en tasjes. Het bedrijf wil verder volledig circulair worden. De People & Planet Positive Strategy van IKEA behelst onder meer dat er in 2030 alleen nog maar producten worden verkocht die hergebruikt, hersteld, doorverkocht en gerecycleerd kunnen worden.

De People & Planet Positive Strategy dateert uit 2012, maar is nu aangescherpt en in overeenstemming gebracht met de mondiale duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. IKEA zegt sinds 2012 goede vooruitgang te hebben geboekt, maar dat de snel veranderende wereld vraagt om ambitieuzere duurzaamheidsdoelen en snelle actie. De aangepaste strategie wordt elk jaar geëvalueerd. Aangezien IKEA de doelen niet alleen kan realiseren, wordt iedereen erbij betrokken; personeel, toeleveranciers en klanten.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Om de plasticvervuiling tegen te gaan moet het plasticgebruik drastisch worden gereduceerd. Snelle actie is absoluut noodzakelijk. We zijn verheugd dat IKEA dit beseft en de stap zet waar wij al lang om roepen. Behalve deze reductie van single-use plastics, dringen wij er bij IKEA ook sterk op aan om serieus te kijken naar het synthetische vezelverlies van veel IKEA-producten. Hier valt volgens ons nog veel meer winst te behalen.”

,

Nieuw kinderboek verschenen: Plasticsoep is troep!

Amsterdam, 11 juni 2018 – Bij uitgeverij Zwijsen is een informatief boekje verschenen over de plasticsoep. Plasticsoep is troep! is bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar. Auteur Annemarie van den Brink: “Je hoort er steeds vaker over praten, over plastic in zeeën en oceanen. We maken er met zijn allen een enorme bende van en als we zo doorgaan is er over dertig jaar meer plastic dan vis in de zee.”

Plasticsoep is troep! is tot stand gekomen in samenwerking met de Plastic Soup Foundation (PSF). De PSF ontwikkelt op dit moment een gratis lespakket voor scholen en breidt dit pakket nu uit met dit nieuwe boek. Wie het boek koopt, betaalt 10 Euro. Van elk verkocht exemplaar uit de eerste oplage gaat 1 Euro naar de Plastic Soup Foundation.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Ik ben echt ongelofelijk trots op dit mooie leesboek. Het is heel belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren over de plasticsoep. Met dit boek kan dat op een even aantrekkelijke als informatieve wijze.”

Het informatieve boek is onderdeel van de Estafette leesseries voor groep 6 en staat vol interessante, maar ook verontrustende weetjes over plasticsoep. Kinderen komen meer te weten over het verminderen van plasticverbruik.

Het nieuwe deels digitale lespakket van de Plastic Soup Foundation is verpakt in een avontuurlijke plasticsoep-box. De box is  geschikt voor groep 4 t/m 8 en is voor scholen gratis te bestellen op www.plasticsoupjunior.org (excl. verzendkosten van €7,50). De box wordt vanaf 20 augustus naar de scholen toegestuurd.


Lees ook: Plastic Soup lespakket vanaf nu te bestellen

, ,

Lancering Health Campagne: Start Plastic Diet

Amsterdam, 8 juni 2018 – Plastic kan leiden tot kanker, hartfalen en Alzheimer

Chemicaliën in plastic kunnen kanker, hartfalen, Alzheimer, dementie, Parkinson, artritis en onvruchtbaarheid veroorzaken en zelfs ongeboren baby’s in de baarmoeder beschadigen.

Wetenschappelijk bewijs stapelt zicht op. Het is onmogelijk om te negeren en alles wijst in dezelfde richting. Plastic is overal: plastic deeltjes, nanoplastics en microplastics zitten in ons voedsel, in ons drinken (kraanwater en flesjes) en in de lucht die we inademen. Bijvoorbeeld minuscule afgesleten deeltjes van autobanden in de lucht en microvezels uit synthetische kleding. Zelfs cosmetica bevat plastic: lipstick, mascara, nagellak, anti-rimpelcrème. De lijst gaat door en door.

Genoeg is genoeg

Daarom lanceert de Plastic Soup Foundation (PSF) vandaag op World Oceans Day haar nieuwe campagne. Emotioneel en scherp. Het hoofdbeeld van de campagne is een baby. Echter, een baby gemaakt van plastic afval uit de oceaan. De plastic baby is een symbool. Als we nu niet snel fermere actie ondernemen, dan zadelen we onze kinderen en kleinkinderen op met ons plastic afvalprobleem. We vergiftigen letterlijk toekomstige generaties.

Over de nadelige effecten van plastic op de menselijke gezondheid is nog onvoldoende bekend. Maar wat tot dusver bekend is, is ronduit alarmerend. Daarom roept de Plastic Soup Foundation bedrijven en overheden op om veel meer wetenschappelijk onderzoek te starten en te financieren. Om antwoorden te krijgen en mensen beter te beschermen tegen de schadelijke effecten van plastic.

Wat de wetenschappers zeggen

Een van de meest prominente milieuwetenschappers van de laatste drie decennia is professor Susan Shaw, hoogleraar Environmental Health Sciences aan de New York State University.

“Het is noodzakelijk dat we inzicht krijgen in de mate waarin toxische chemicaliën, plastics en opwarming van de aarde op elkaar inspelen en de menselijke gezondheid schaden. Dit is de frontlijn van de hedendaagse wetenschap. Hier kan de wetenschap bijdragen aan duurzaam leven in de toekomst.”

 Dr Shaw is een pionier op het gebied van onderzoek naar oceaanvervuiling, olierampen, plastics en klimaatverandering. Haar onderzoek is erkend door de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap en heeft grote invloed op de publieke opinie. Ze heeft onder meer bekendheid verkregen door haar duik als onderzoeker in de Golf van Mexico kort na de olieramp met het BP-boorplatform Deepwater Horizon in 2010. Zij ziet plastic vervuiling als de grootste olieramp in de geschiedenis, omdat olie de belangrijkste grondstof is van plastics.

 Dr Heather Leslie, senior onderzoeker aan de afdeling Milieu en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, onderschrijft de urgentie.

“De gevaren van plastic deeltjes voor de gezondheid van mensen krijgen we door een reeks van onderzoeken steeds meer in beeld. Plastic afval is een hardnekkig probleem van de oceaan, maar het is tijd dat het erkend wordt als een probleem voor de gezondheid.”

Niet alleen een probleem, ook een oplossing

De Plastic Soup Foundation agendeert niet alleen de wereldwijde risico’s als gevolg van het gebruik van plastics. PSF richt zich ook op oplossingen. PSF wil onze overconsumptie van plastic verminderen. Niet door alle plastics te verbieden, maar door te starten met een ‘plastic diet’.

Wat is een plastic diet?

 Maria Westerbos, directeur en oprichter van de Plastic Soup Foundation, is vandaag in New York ter gelegenheid van World Oceans Day, een initiatief van de Verenigde Naties.

“We kunnen allemaal minder plastic consumeren. Als individu, als familie, als bedrijf. Op de website startplasticdiet.org bieden we advies en tips voor iedereen hoe je je plastic gebruik kunt verminderen. Natuurlijk door minder plastic tassen te gebruiken, maar ook door je eigen koffiemok mee te nemen naar je favoriete koffietentje of je werkplek. Je kunt ook stoppen met het eten van kauwgom. Wat veel mensen niet weten is dat de meeste kauwgoms zijn gemaakt van plastic met een smaakje erin. Elk klein beetje helpt. Door je er alleen al van bewust te zijn maak je al verschil. Plastic diet is een beweging. Een revolutie. De hele wereld moet op plastic dieet.”

Plastic Diet Ambassadors

Diverse internationaal bekende ambassadeurs ondersteunen de gezondheidscampagne van PSF, waaronder de DJ/producer Oliver Heldens en tweevoudig Olympisch surfkampioen Dorian van Rijsselberghe.

De Plastic Soup Foundation

De Plastic Diet is een initiatief van de Plastic Soup Foundation, opgericht in 2011 met een heldere missie: NO PLASTIC WASTE IN OUR WATER!

Plastic Soup Foundation pakt het probleem aan bij de bron: door het voorkomen van plastic lekkage naar het milieu en het terugdringen van onnodig plastic gebruik. Door bewustwordingscampagnes, lespakketten op scholen en samenwerking met bedrijven, universiteiten en andere non-profit organisaties.

Voor aanvullende wetenschappelijke informatie: Position Paper “Plastic and Human Health: alarming evidence”.