, , , , ,

Diepzeedieren eten microplastics

Voor het eerst is aangetoond dat dieren die midden op de Atlantische en Indische oceaan op de bodem leven microplastics in of op hun lichaam hebben. Eerder was al duidelijk dat microplastics op de bodem van de oceaan worden aangetroffen in vergelijkbare concentraties als in ondiepe wateren.

Aangezien er steeds meer plastic in de oceanen terecht komt, kan men schadelijke effecten verwachten op de eco-systemen van de zeebodem. Engelse onderzoekers hebben plastic aangetroffen in bodemdieren die leven op een diepte van 300 en 1800 meter. Deze dieren, waaronder zeekomkommers en heremietkreeften, voeden  zich op verschillende manieren.

Het gaat om microvezels van polyester, polypropyleen, nylon, viscose en acryl. De vezels zouden afkomstig kunnen zijn van textiel en visnetten en werden op en in zes van de negen onderzochte organismes aangetroffen. Om er zeker van te zijn dat de monsters tijdens het onderzoek niet werden gecontamineerd, is gebruik gemaakt van geavanceerde forensische laboratorium technieken. Het onderzoek is online gepubliceerd.

Foto: Michelle Taylor.

bacteriën bacteria
, , , ,

Ziekteverwekkende bacteriën liften mee op microplastics

Recent onderzoek toont aan dat verschillende bacterie-soorten van het geslacht Vibrio zich aan in het water drijvende microplastics kunnen hechten. Vibrio-bacteriën staan bekend als ziekteverwekkers die bij zowel mens (bv. cholera) als dier  infecties  kunnen veroorzaken. Plastic afval en microplastics zijn nauwelijks biologisch afbreekbaar waardoor ze langdurig in het milieu aanwezig blijven en een vector (transportmiddel) kunnen zijn voor ziekteverwekkers. Op die manier kan plastic in zee micro-organismen verspreiden. Dat publiceerden Duitse onderzoekers onlangs in het vakblad Marine Environmental Research. De onderzoekers analyseerden 39 monsters uit de Noordzee en 5 uit de Baltische Zee. Uit de publicatie blijkt dat:

  • Dit de eerste studie is waarbij wetenschappers onomstotelijk aantonen (via DNA sequencing) dat meerdere Vibrio water soorten inclusief de ziekteverwekker V. parahaemolyticus en V. cholerae microplastics kunnen koloniseren
  • Bijna alle microplastic monsters toonden verwering en vorming van ‘plastisfeer’ (de groei van een bacteriekolonie in een biofilm)
  • Polyethyleen het meest in zee drijft, gevolgd door polypropyleen en polystyreen, overeenkomend met eerder onderzoek naar plastic in het milieu.

Daarnaast zet deze studie kracht bij aan de problematiek van plasticvervuiling en de effecten daarvan op het mariene milieu. De ontdekking dat ziekteverwekkende Vibrio-bacteriën kunnen overleven op plastics is verontrustend. Dit onderzoek richtte zich alleen op bacteriën uit het geslacht Vibrio. Volgens de wetenschappers is dit wellicht pas het topje van de ijsberg als het gaat om ziekteverwekkers die zich hechten aan drijvende plastics.