, ,

Plastic afvalberg groot probleem

 

Amsterdam, 9 januari 2018 – Nu China de deuren heeft gesloten voor de import van afvalplastic, stapelt het plastic zich op. Dat inzamelaars met hun plastic blijven zitten omdat ze het niet meer kunnen exporteren, was al maanden geleden voorspeld. Hoewel geschikt voor recycling, wordt een groot deel van dat plastic nu verbrand. De verbrandingsovens kunnen het aanbod niet aan en de doelstellingen van Nederland om 54 procent van de consumenten- en bedrijfsverpakkingen te recyclen worden niet gehaald.

Tot 1 januari importeerde China veel plastic afval uit het Westen. Het land is die import echter als ongewenste vervuiling gaan beschouwen. De maatregel is onderdeel van de Chinese campagne National Sword 2017.

Nu wreekt zich dat Nederland nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn eigen afval, noch voor de recycling ervan. Er zal flink moeten worden geïnvesteerd om in Nederland het grotendeels laagwaardige afvalplastic zodanig te recyclen dat het niet onderdoet voor nieuw plastic gemaakt uit olie.

Er is nóg een manier om van het afvalplastic af te komen, en het is opvallend dat in de berichtgeving zoals door de NOS, deze optie niet genoemd wordt. Dit is simpelweg een sterke vermindering in het gebruik van eenmalig plastic, meestal voor verpakkingsdoeleinden. Reductie helpt nu eenmaal het beste in de strijd tegen zwerfafval en plastic soup. Waar blijven die reductiemaatregelen?

new figures
, ,

Nieuwe cijfers over plastic soup

Sinds de grootschalige introductie van plastic na de Tweede Wereldoorlog is er in totaal 8,3 miljard ton geproduceerd. Daarvan is 6,3 miljard ton afval geworden. Van dat afvalplastic werd slechts 9% gerecycled en is 12% verbrand. De resterende 79% kwam terecht op stortplaatsen of in het milieu. De wereldproductie steeg van 2 miljoen ton in 1950 tot meer dan 400 miljoen ton 2015. Ongeveer de helft daarvan werd in de afgelopen 13 jaar geproduceerd. Als de huidige trend doorgaat is er rond 2050 sprake van circa 12 miljard ton plastic op stortplaatsen en in het milieu. Het is voor het eerst dat er een schatting gemaakt is van de wereldproductie van plastic en wat daarmee gebeurd is. Het Amerikaanse onderzoek verscheen in  Science Advances.

Geen van de plastics die op grote schaal geproduceerd worden, breekt af in het milieu. Van de 9% die gerecycled wordt, werd slechts 10% eerder gerecycled. Recycling vertraagt weliswaar het tempo waarmee plastic in het milieu komt, maar voorkomt dat niet. Voor de plastic soup is recycling daarom geen oplossing.

Infographic plastic waste - Science Advances

 

Lees in ons dossier Wat doen we met plastic afval? meer over dit onderwerp.

, , , ,

Veel plastic in Noordelijke IJszee

Amsterdam, 20 april 2017 – Niet alleen de 5 wereldzeeën zijn vervuild met plastic. Ook delen van de Noordelijke IJszee zitten er vol mee; tot wel honderdduizenden stukjes per vierkante kilometer. Onderzoekers spreken zelfs over de zesde ‘garbage patch’ in het rapport dat deze week gepubliceerd is in het vakblad Science Advances.

Een internationaal team van oceanografen ging in 2013 op expeditie naar het poolgebied om daar de plastic vervuiling in kaart te brengen. Ze ontdekten dat de vervuiling niet gelijkmatig verspreid is. Een groot deel van het water rondom de Noordpool is zo goed als plasticvrij. Dat is vooral het geval ten noorden van Canada en Siberië.

Tussen Groenland en Nova Zembla blijkt de concentratie afval echter veel groter dan verwacht. De onderzoekers schatten dat er rond de 300 miljard stukjes plastic in de Noordelijke IJszee drijven. Het gaat hier vooral om kleine plastics niet groter dan een rijstkorrel.

“Een deel van ons eigen plastic eindigt in de Noordelijke IJszee”, zegt oceanograaf Erik Sebille van de Universiteit Utrecht vandaag in een dialoog met Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup tijdens een uitzending van BNR Nieuwsradio. Het meeste Arctische plastic blijkt afkomstig uit de westerse wereld. Afval dat via de oostkust van de Verenigde Staten en de westkust van Europa in zee terechtkomt, wordt met de golfstroom naar het Noordpoolgebied meegevoerd.

De bevindingen komen overeen met computermodellen die dit effect eerder al voorspelden. Volgens de gehanteerde stromingsmodellen zou vermindering van de Europese plasticvervuiling de hoeveelheid plastic in de Noordelijke IJszee flink kunnen reduceren.

, , ,

Britse startup ontwikkelt eetbare drankverpakking

Het Britse Skipping Rocks Lab heeft via crowdsourcing bijna £800.000 opgehaald voor de ontwikkeling en productie van Ooho; een eetbaar alternatief voor plastic flesjes en bekertjes. Daarmee wil de startup het probleem van plastic afval en vervuiling terugdringen.

Sinds 2014 ontwikkelt Skipping Rocks Lab het materiaal en technologieën voor de productie ervan op grote schaal. Ooho is een laagje van waterdicht en flexibel zeewierextract waar water in kan worden verpakt. Het water komt vrij door er een gat in te bijten. Het materiaal is natuurlijk en biologisch afbreekbaar zodat je het ook veilig kunt eten.

Naast water kan Ooho ook gebruikt gaan worden voor het verpakken van frisdranken, sappen, alcohol en zelfs cosmetica. Het is geschikt om te nuttigen op festivals, marathons en op straat, en maakt een plastic verpakking overbodig.

Skipping Rocks Lab heeft de Ooho het afgelopen half jaar getest en het publiek reageerde enthousiast. Nu praat het bedrijf met onder andere Live Nation, wereldwijd organisator van evenementen. Al volgend jaar zou de Ooho kunnen worden gebruikt tijdens het Glastonbury festival,  een van de grootste van Europa.

, , , ,

Bijna driekwart van afval in oceanen is plastic

De hoeveelheid plastic in het mariene milieu is nauwkeurig in kaart gebracht. Van al het afval in de oceanen bestaat bijna 75 procent uit plastic en kunststof visnetten. Duitse onderzoekers hebben daarvoor de gegevens uit honderden rapporten bij elkaar en in kaart gebracht.

Er zijn meer dan tien miljard afval items per vierkante kilometer in de meest vervuilde gebieden. Dat zijn stranden en kustwateren van Jordanië en Zuid-Korea. Doordat plastic uiteenvalt onder de invloed van zonlicht en golfslag gaat het vooral om microplastics.

Tenminste 1250 mariene diersoorten ondervinden hinder van plastic, verdeeld over bijna alle plaatsen in de mariene voedselketen; van bacteriën tot walvissen. De groepen die het zwaarst getroffen worden door plastic zijn zeevogels, vissen, kreeftachtigen en zoogdieren. Groepen zoals sponzen, anemonen, wormen en andere ongewervelden hebben volgens het onderzoek in minder last van plastic.

Dieren hebben op verschillende manieren last van plastic. Het vaakst komt voor dat ze in plastic verstrikt raken, gevolgd door inslikken en het gebruiken van plastic afval als schuilplaats. Verstrikking en inslikken leiden onder andere tot verwondingen, beperkte bewegingsvrijheid en in veel gevallen tot de dood.

De Plastic Soup Foundation is van mening dat er fundamentele oplossingen nodig zijn waarbij al tijdens het ontwerp van plastic producten rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de natuur. Daarnaast moet lekkage van afval naar het milieu zoveel mogelijk voorkomen worden.

New Zealand Nieuw-Zeeland frisdrankbedrijven soft drink companies
, , ,

Grote frisdrankbedrijven falen in de strijd tegen plastic soep

De zes grootste frisdrankbedrijven ter wereld (Coca-Cola, PepsiCo, Suntory, Danone, Dr Pepper en Nestlé) zetten zich niet in voor het verminderen en voorkomen van plastic afval in het milieu. Dat blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van Greenpeace UK.

PET-flessen zijn in de categorie plastic verpakkingen de op een na grootste productiegroep. In 2014 werden er wereldwijd al 530 miljard plastic PET-flessen geproduceerd. Met een geschatte jaarlijkse groei van 4,7% zijn dat er in 2020 bijna 700 miljard. Ondanks dat PET zeer goed te recyclen is, wordt er slechts 55% ingezameld voor recycling. Daarom is Greenpeace UK een nieuwe campagne begonnen om frisdrankgiganten te dwingen van single use plastics af te stappen.

Grote frisdrankbedrijven verzetten zich nog altijd hevig tegen statiegeldsystemen en andere methodes om plastic in te zamelen voor hergebruik. Door de lage olieprijs is het goedkoper om nieuw plastic te kopen en gebruikt plastic links te laten liggen. Alle onderzochte bedrijven, behalve Coca-Cola dat haar cijfers niet aan Greenpeace wil openbaren, gebruiken samen wereldwijd slechts 6,6% gerecycled plastic. Dit terwijl ze hun klanten wel aansporen om milieuvriendelijk te handelen en plastic te recyclen.

Om het mariene milieu te beschermen, moet de productie en het gebruik van single use plastics drastisch worden verminderd. Daarom roept Greenpeace UK de frisdrankgiganten op hun verantwoordelijkheid te nemen voor de plasticvervuiling die ze veroorzaken. Ze moeten daartoe wegwerpplastics vervangen door herbruikbare plastics en meer gerecycled PET gaan gebruiken in hun productie.

milieujutten
, , , , ,

Aandacht voor ballonnen tijdens milieujutten Terschelling

In de voorjaarsvakantie organiseerde Stayokay Terschelling voor de 26e keer milieujutten om het strand op te ruimen. Omdat er altijd veel ballonresten en bijbehorende lintjes worden gevonden, besteedde Stayokay daar dit jaar extra aandacht aan.

In totaal verwijderden 60 vrijwilligers in vijf ochtenden ruim 3940 kilo strandafval van het 40 kilometer lange strand. Daarvan was bijna 3400 kilo plastic. Naast veel touwen, netten en piepschuim vonden de jutters ruim 1000 ballonnen en touwtjes. Dat komt neer op minimaal 1 ballon per 40 meter strand. “We hebben heel veel grote helium ballonnen gevonden, verschillend van ‘Happy Birthday’, ‘Be my Valentine’ en ‘You will be missed’ rouwballonnen”, aldus Paula van Stayokay Terschelling.

Bron: Ecomare

Bron: Ecomare

Van de meeste ballonnen is de herkomst onduidelijk. De jutters vonden er veel van McDonalds. Daarnaast kwamen de namen Lycaremit, Sony, GlynHopkin.com, Chilterns Estate, Agents Big Moe’s Diner en Lloyds Bank voor. Opvallend is dat veel ballonnen afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk. De overwegend westenwind blaast opgelaten ballonnen richting de Noordzee. Ballonnen die vervolgens in het water terechtkomen worden door de zeestroming verder vervoerd richting de Nederlandse en Scandinavische kusten.

De Tweede Kamer roept in Nederland gemeenten op het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen, omdat ze bijdragen aan de plastic soep. Desondanks worden nog veel ballonnen opgelaten, denk aan de ballonnenwedstrijden op Koningsdag. Het is onbegrijpelijk dat de de Oranjeverenigingen daar mee door gaan, terwijl milieuvriendelijke alternatieven net zo feestelijk zijn.

Foto: Stayokay Terschelling

piepschuim
, , ,

Wereldwijde uitfasering piepschuim dichterbij?

Amsterdam, 27 februari 2017 – In de Verenigde Staten staat het gebruik van polystyreen al geruime tijd onder druk. Dit isolerende plastic is vooral bekend als verpakkingsmateriaal, maar ook van de bekers met deksel die onderweg je koffie warm houden. In San Francisco zijn producten van EPS (expanded polystyrene) sinds vorige zomer verboden. Geëxpandeerd polystyreen – beter bekend als piepschuim – wordt niet of nauwelijks gerecycled, komt gemakkelijk in het milieu terecht en brokkelt snel af in kleine stukjes. Op straat en in het water kun je de kleine witte bolletjes piepschuim overal vinden.

Er lijkt een doorbraak in zicht. Een van de voorstellen van de Ellen MacArthur Foundation is om dit problematische verpakkingsmateriaal te vervangen door alternatieven. Aangezien de voorstellen van deze foundation worden gesteund door vijftien multinationale bedrijven, waaronder Coca-Cola, Danone en Unilever, mag verwacht worden dat nu een fundamentele koerswijziging in gang wordt gezet. Zelfs Dow Chemical, fabrikant van piepschuim, schaart zich achter het Ellen MacArthur-rapport.

De Amerikaanse NGO As You Sow heeft op haar beurt bij vier andere multinationals (McDonald’s, Dunkin’ Donuts, Amazon en Target) actie gevoerd tegen hun piepschuim producten door aandeelhouders kritische vragen te laten stellen en de antwoorden te publiceren. De actie is niet zonder resultaat. De bakkerij- en koffieketen Dunkin’ Donuts, die de komende jaren in Nederland 25 filialen wil openen, heeft toegezegd koffiebekers te gaan promoten die kunnen worden hergebruikt.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Er lijkt een momentum te zijn voor uitfasering van piepschuim. Dat is bijzonder goed nieuws voor de plastic soep. We geloven de Amerikaanse multinationals echter pas wanneer ze hun producten daadwerkelijk hebben vervangen door alternatieven. Ook mogen de toezeggingen niet beperkt blijven tot het grondgebied van de Verenigde Staten. Gaat Dunkin’ Donuts in Nederland van start zonder de piepschuim koffiebekers?”

, , , ,

Johnson & Johnson: “Plastic wattenstaafjes milieuprobleem”

Londen, 13 februari 2017 – Tot de meest gevonden soorten afval op kusten behoren stokjes van wattenstaafjes. Ze zijn gemaakt van het plastic polypropyleen. Wanneer ze door het toilet worden gespoeld, worden ze niet altijd tegengehouden door de roosters van de afvalwaterzuivering. Uiteindelijk komen ze in zee terecht.  In september 2016 maakten 6000 vrijwilligers 364 Britse stranden schoon. Gemiddeld werden 23,7 staafjes gevonden per 100 meter strand. De plastic wattenstaafjes staan daarmee op nummer 6 staan van de meest gevonden soorten strandafval. Lees hier het rapport over de Great British Beach Clean 2016. Ook in Nederland spoelen mensen wattenstaafjes door het toilet en worden de stokjes op walkanten en stranden teruggevonden.

Het gaat om een immens probleem, omdat plastic nooit vergaat. Toch behoren de plastic stokjes tot het laaghangende fruit in de strijd tegen de plastic soep. Het is voor producenten namelijk gemakkelijk om ze te vervangen door stokjes van papier of karton, die wel helemaal afbreken in het milieu. De productiekosten van plastic stokjes zijn echter lager dan die van papier. Anders hadden alle aanbieders het milieuvriendelijke alternatief allang omarmd.

De Schotse milieuorganisatie Fidra roept sinds 2013 producenten op om geen plastic wattenstaafjes meer te produceren. Ook andere milieuorganisaties in het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen jaren campagne gevoerd. In antwoord daarop heeft de farmaceutische gigant Johnson& Johnson aangekondigd over te stappen op wattenstaafjes van papier. Het bedrijf erkent dat de plastic staafjes een milieuprobleem veroorzaken, aldus een woordvoerder, geciteerd door de Independent.

Er is echter iets vreemds aan de hand. Het besluit van Johnson & Johnson geldt slechts voor de helft van de landen waar ze wereldwijd producten verkopen, en toevallig behoort het Verenigd Koninkrijk tot die helft. Binnenkort verkoopt de multinational in Europa alleen maar papieren staafjes, maar blijven de plastic staafjes in andere continenten gewoon verkocht worden. De reden laat zich raden en is uiterst wrang: in die landen staat het bedrijf niet onder druk van milieuorganisaties om op papieren staafjes over te stappen.

Foto: Gevonden wattenstaafjes bij Bristol, UK.

, ,

Doorbraak statiegeld

Den Haag, 16 februari 2017. De regering gaat onderzoeken op welke manier het aantal zwerfflesjes in drie jaar met 90% verminderd kan worden. Zij geeft gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid van de Kamer schaarde zich achter de oproep van Merijn Tinga (de Plastic Soep Surfer) die 55000 handtekeningen verzamelde om het statiegeldsysteem toe te passen op kleine flesjes. Dijksma beloofde de Kamer dit najaar met een voorstel te komen. Lees ook het bericht in De Gelderlander.

Begin dit jaar kondigde Dijksma al een nieuw onderzoek naar statiegeld aan. Dat onderzoek zou echter pas in 2018 afgerond zijn. Dijksma noemde het initiatief van Tinga in de Kamer “super-ambitieus” en wil nu haast maken met het onderzoek. Ze zei dat een prijsprikkel zoals statiegeld nodig is om de doelstelling te halen.

Vorig jaar kitesurfte Tinga als eerste naar Engeland. Dat deed hij op een draagvleugel surfboard gebouwd van plastic flesjes en in de vorm van een fles. Zijn “message on a bottle” wordt nu gehoord door het kabinet.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Door deze doelstelling te omarmen is het feitelijk ondenkbaar geworden dat er geen statiegeld op kleine flesjes komt. De kleine flesjes dragen sterk bij aan het zwerfvuil omdat ze veel buitenshuis worden gebruikt. Statiegeld is de enige manier om een prijsprikkel structureel in te voeren. Het is fantastisch dat Sharon Dijksma hier zo duidelijk over is. Hulde voor Plastic Soup Surfer Merijn Tinga!”