, ,

Plastic afvalberg groot probleem

 

Amsterdam, 9 januari 2018 – Nu China de deuren heeft gesloten voor de import van afvalplastic, stapelt het plastic zich op. Dat inzamelaars met hun plastic blijven zitten omdat ze het niet meer kunnen exporteren, was al maanden geleden voorspeld. Hoewel geschikt voor recycling, wordt een groot deel van dat plastic nu verbrand. De verbrandingsovens kunnen het aanbod niet aan en de doelstellingen van Nederland om 54 procent van de consumenten- en bedrijfsverpakkingen te recyclen worden niet gehaald.

Tot 1 januari importeerde China veel plastic afval uit het Westen. Het land is die import echter als ongewenste vervuiling gaan beschouwen. De maatregel is onderdeel van de Chinese campagne National Sword 2017.

Nu wreekt zich dat Nederland nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn eigen afval, noch voor de recycling ervan. Er zal flink moeten worden geïnvesteerd om in Nederland het grotendeels laagwaardige afvalplastic zodanig te recyclen dat het niet onderdoet voor nieuw plastic gemaakt uit olie.

Er is nóg een manier om van het afvalplastic af te komen, en het is opvallend dat in de berichtgeving zoals door de NOS, deze optie niet genoemd wordt. Dit is simpelweg een sterke vermindering in het gebruik van eenmalig plastic, meestal voor verpakkingsdoeleinden. Reductie helpt nu eenmaal het beste in de strijd tegen zwerfafval en plastic soup. Waar blijven die reductiemaatregelen?

new figures
, ,

Nieuwe cijfers over plastic soup

Sinds de grootschalige introductie van plastic na de Tweede Wereldoorlog is er in totaal 8,3 miljard ton geproduceerd. Daarvan is 6,3 miljard ton afval geworden. Van dat afvalplastic werd slechts 9% gerecycled en is 12% verbrand. De resterende 79% kwam terecht op stortplaatsen of in het milieu. De wereldproductie steeg van 2 miljoen ton in 1950 tot meer dan 400 miljoen ton 2015. Ongeveer de helft daarvan werd in de afgelopen 13 jaar geproduceerd. Als de huidige trend doorgaat is er rond 2050 sprake van circa 12 miljard ton plastic op stortplaatsen en in het milieu. Het is voor het eerst dat er een schatting gemaakt is van de wereldproductie van plastic en wat daarmee gebeurd is. Het Amerikaanse onderzoek verscheen in  Science Advances.

Geen van de plastics die op grote schaal geproduceerd worden, breekt af in het milieu. Van de 9% die gerecycled wordt, werd slechts 10% eerder gerecycled. Recycling vertraagt weliswaar het tempo waarmee plastic in het milieu komt, maar voorkomt dat niet. Voor de plastic soup is recycling daarom geen oplossing.

Infographic plastic waste - Science Advances

 

Lees in ons dossier Wat doen we met plastic afval? meer over dit onderwerp.