Ratings van diverse solutions in de wereld op gebied van plasticafvalverwerking.

,

Gunstige vooruitzichten voor Natural Branding

Foto door Eosta

Waddinxveen, 10 maart 2018 – ‘Natural branding’ is de techniek waarbij met laserlicht groente en fruit gemerkt worden door het weghalen van wat pigment uit het buitenste laagje van de schil. De Nederlandse biologische groothandel, Eosta in Waddinxveen, begon er enkele jaren geleden als eerste mee. Het bedrijf brandmerkt steeds meer afzonderlijke stukken groente en fruit. Wat zijn de perspectieven in de strijd tegen onnodige plastic verpakkingen? Een interview met Eosta duurzaamheidsmanager Michaël Wilde.

Natural Branding lijkt een ideaal alternatief voor plastic verpakkingen. Zijn er al supermarkten die er in Nederland mee werken?

Eosta levert biologische groente en fruit aan supermarkten. Die producten moeten aan de kassa onderscheiden kunnen worden van de niet-biologische. Dit had tot gevolg dat juist biologisch groente en fruit verpakt werden. Een hoogst onwenselijke situatie, omdat klanten die biologisch kopen vaak ook kritisch staan tegenover plastic verpakking. We zijn in staat veel van deze producten met de lasertechniek te merken en dat scheel immense hoeveelheden verpakkingsmateriaal. Hoogvliet was een jaar geleden de eerste supermarkt die gemerkt avocado’s en gember ging verkopen. Albert Heijn experimenteert nu met de mango. Van alle kanten wordt belangstelling getoond.

De echte winst op het vermijden van verpakkingen zit bij de niet-biologische groenten en fruit. Richt Eosta zich daar ook op? 

Nee, wij zijn er voor de biologische en eerlijke producten. Maar de techniek leent zich er natuurlijk wel voor. Alleen moeten de biologische en niet-biologische varianten van, zeg, eenzelfde soort peer, voor de kassa wel duidelijk te onderscheiden zijn. Met de maatschappelijke discussie over het terugdringen van eenmalige plastic verpakkingen denken we dat er meerdere aanbieders komen om te laseren. Wij waren de eerste, en we juichen het alleen maar toe als er meerdere aanbieders komen.

De Europese Commissie wil zogeheten single use plastics sterk gaan terugdringen. Moet volgens u de politiek de lasertechniek op de een of andere manier gaan stimuleren?

Wat ons betreft niet direct, maar wel indirect. Wat bijvoorbeeld zou helpen, is dat de overheid plastic verpakkingen duurder maakt. Dan komen technieken die een alternatief bieden vanzelf in beeld. Nu is laserbranden nog relatief duur, maar de machines worden met het jaar goedkoper en compacter. We zien ook dat producten die eerst niet gelaserd konden worden dat nu wel kunnen, zoals citroenen. Natural Branding is nog lang niet uitontwikkeld. Op dit moment brandmerken wij de geïmporteerde producten, maar als de machines goedkoper en mobieler worden gaan leveranciers hun eigen producten merken. Dan staat zo’n machine bij een plantage op het moment dat daar geoogst wordt.

Ziet u ook een rol voor de consument weggelegd?

Jazeker, consumenten hebben een stem door hun koopgedrag. Zij maken elke dag opnieuw de keuze, wat ons betreft voor biologisch en tegen overbodige plastic verpakkingen. De belangstelling voor onze techniek groeit en dat komt mede doordat consumenten er om beginnen te vragen. We zien in het Verenigd Koninkrijk dat consumenten nu luid roepen om verpakkingsvrije winkels en gangpaden, en dat die er nu ook komen. Natural Branding heeft zijn tijd mee en is wat ons betreft aan een niet te stuiten opmars begonnen.

, ,

Bellenscherm technologische doorbraak in strijd plastic soup

Bovenaanzicht van The Great Bubble Barrier in de IJssel bij Kampen.

Bovenaanzicht van The Great Bubble Barrier in de IJssel bij Kampen.

Amsterdam, 20 februari 2018 –  The Great Bubble Barrier vangt plastic soup voordat het de oceaan bereikt.

Een recente pilot in de IJssel toont het succes van de methode aan. Het gaat om een uiterst elegante vinding waarbij luchtbellen een barrière vormen die plastic in rivieren afvangt. Meegevoerd door de stroming botst het plastic tegen een muur van belletjes. Het aldus gevangen plastic afval wordt naar de waterkant geleid om te worden opgeruimd. De IJssel bij Kampen was afgelopen november de eerste locatie om het bellenscherm buiten het laboratorium te testen. Uit het experiment blijkt dat meer dan 80% van het testmateriaal werd afgevangen.

Rivieren brengen overal ter wereld grote hoeveelheden plastic naar zee. Nu is er een methode om te voorkomen dat dat plastic ook werkelijk in zee belandt. Daarmee is een grote droom van de oprichters van The Great Bubble Barrier uitgekomen. Francis Zoet, Anne Marieke Eveleens en Saskia Studer zochten niet alleen naar een manier om plastic af te vangen op de volle breedte en diepte van elke willekeurig rivier, maar ook dat doorgang voor de scheepvaart en trek van vissen niet gehinderd zou worden. Ze zijn daarin met vlag en wimpel geslaagd.

Oprichters van The Great Bubble Barrier (vlnr): Frances Zoet, Anne Marieke Eveleens, Saskia Struder

Oprichters van The Great Bubble Barrier (vlnr): Francis Zoet, Anne Marieke Eveleens & Saskia Studer

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Het belang van deze nieuwe techniek is niet te onderschatten. We denken dat het bellenscherm overal toegepast kan worden. Omdat de implementatie ook relatief goedkoop is, zullen met name ontwikkelingslanden hier hun voordeel mee kunnen doen. Dan gaat het om rivieren die op dit moment dagelijks massa’s plastic naar zee transporteren.”

 

Meer informatie over de pilot en The Great Bubble Barrier:

Pilot in samenwerking met Rijkswaterstaat, Deltares en BAM/van den Herik
The Great Bubble Barrier won in 2016 een door Rijkswaterstaat en Puur Water Natuurlijk uitgeschreven wedstrijd: ‘De Plastic Free Rivers Makathon’ om de plastic problematiek een halt toe te roepen. In samenwerking met het Self Supporting River System (SSRS) leerteam van Rijkswaterstaat, Deltares en BAM/van den Herik werd de effectiviteit van het bellenscherm eerst uitgebreid getest in het lab van Deltares. De resultaten waren positief, waarna in november 2017 een Bubble Barrier van bijna 200 meter bij Kampen in de IJssel geplaatst kon worden voor een testperiode van drie weken. De nu gepubliceerde resultaten laten zien dat The Great Bubble Barrier plastic afvangt onder alle waargenomen omstandigheden. Ook het effect van wind en stroming werd gemeten om de instellingen van het bellenscherm ieder gewenst moment te kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Bij elke weersomstandigheid werd er meer dan 80% van het testmateriaal afgevangen.

Werking van The Great Bubble Barrier

Schematische weergave van the Great Bubble Barrier

The Great Bubble Barrier is een scherm van lucht in het water. Zowel schepen als vissen kunnen ongehinderd passeren. Plastic soup wordt echter wél door het bellenscherm tegengehouden en naar de kant geleid. Het bellenscherm wordt gecreëerd door een buis op de bodem van de rivier waar lucht doorheen wordt gepompt. The Great Bubble Barrier creëert een bellenscherm van de bodem van de rivier tot aan het wateroppervlak. De opwaartse stroming die hierdoor ontstaat, brengt zwevend afval in de waterkolom naar boven. Door het scherm schuin te plaatsen, wordt de natuurlijke stroming gebruikt om het plastic naar de oever te geleiden, waardoor het afval eenvoudig te verzamelen en verwijderen is.

Klaar om rivieren schoon te krijgen

The Great Bubble Barrier is klaar om te starten met het afvangen van plastic soup. Iedere rivier, kanaal of gracht met stroming is in principe geschikt om een bellenscherm te plaatsen. The Great Bubble Barrier biedt een effectieve manier om plastic uit rivieren op te vangen en is daarnaast goed schaalbaar, visueel aantrekkelijk en kan tien jaar blijven liggen. Klik hier voor meer informatie.

Crowdfunding

Om het systeem snel permanent te installeren, is een crowdfunding campagne gestart. Verschillende bekende organisaties waaronder de Plastic Soup Foundation steunen de actie en bieden leuke rewards voor donateurs, zoals rietjes van riet en tochten door de grachten van Amsterdam om plastic te vissen. Wie The Great Bubble Barrier wil steunen met een donatie, kan dat hier doen.

, , ,

Plastic Strategy: Visie van Europese Commissie op plastic


Amsterdam, 17 januari 2018 –
Onder het motto uitdagingen in kansen om te zetten, is gisteren de Plastic Strategy door de Europese Commissie gepresenteerd. De Europese Unie (EU) wil niet minder dan een “nieuwe plastic economie” creëren. Het dilemma werd door Commissaris Frans Timmermans bij de presentatie in het Europees Parlement verwoord: “We kunnen niet meer leven zonder plastic, maar datzelfde plastic kan dodelijk zijn”.  

Om een antwoord op dit dilemma te formuleren wil de EU de plasticindustrie drastisch reorganiseren. Aan de productiekant komen nieuwe eisen om plastic beter recyclebaar te maken. In 2030 moet al het plastic of vaker gebruikt kunnen worden of gemakkelijk te recyclen zijn. De nadruk bij recycling ligt op CO2-winst, in lijn met het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten.  

Wat denkt de EU te doen aan de toenemende plastic vervuiling van het milieu? Een belasting op eenmalig plastic wordt overwogen, statiegeldsystemen worden sterk gestimuleerd. Ook wordt nu onderzocht of er een algeheel verbod kan komen op microplastics in cosmetica. De plannen leunen echter sterk op vrijwillige medewerking van de industrie. 

De Plastic Strategy biedt ontegenzeggelijk een raamwerk om plastic vervuiling drastisch aan te pakken. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, valt echter nog te bezien. Allereerst is er het weinig ambitieuze tijdpad tot 2030. Dat is een wel heel lange termijn, waarbinnen de plasticproductie nog enorm zal toenemen. De plannen voor het heffen van belasting op verpakkingsplastic dat eenmalig wordt gebruikt zijn vaag en er worden geen concrete reductiedoelstellingen geformuleerd.  

De EU heeft de Plastic Strategy op een gunstig moment gepresenteerd. Sinds 1 januari accepteert China geen plasticafval meer uit de EU. Europa moet nu zijn eigen plastic afval verwerken. Dat biedt een grote kans voor innovaties in de recyclingindustrie én geeft momentum aan het werkelijk invoeren van een reeks noodzakelijke maatregelen.  

De Commissie wil de uitdagingen omzetten in kansen. Het gevaar is dat de EU de combinatie van economische groei en duurzaamheid veel te rooskleurig voorstelt. Wanneer de nadruk ligt op “beter plastic” en niet op drastische vermindering van het algehele plasticgebruik, blijft de kans op lekkage naar het milieu groot.  

,

Nieuwe Litter Traps in Rotterdam

Rotterdam, 11 december 2017 – Recycled Park heeft in samenwerking met Citylab010 Litter traps voor drijfvuil ontwikkeld en er inmiddels 3 geplaatst in het Rotterdamse havengebied. Deze traps werken passief en zijn met de opvangunit bevestigd aan de kadewand.
Het opgevangen afval wordt naderhand gesorteerd en zoveel mogelijk ingezet voor de productie van de hexagonale drijvende units waarmee Recycled park meer natuur in de havengebieden wil creëren. Deze units worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd met de minste risico’s voor het milieu.

De integrale drijfvuil bestrijding door Recycled Park is erg interessant en geeft lokaal mogelijkheden iets van het afval te maken. Hierdoor ontstaan, naast schonere wateren en het creëren van awareness, ook lokale economische mogelijkheden.
Deze formule heeft inmiddels dus geresulteerd in de eerste buitenlandse litter trap die is geplaatst in de baai van Ambon, wat een mooie eerste stap is voor internationale erkenning.

,

Breaking News! Aldi eerste supermarkt die kleur laat zien

Supermarktketen Aldi heeft vandaag het volgende persbericht uit laten gaan hoe ze recycling wil bevorderen en zwerfafval wil tegengaan.

“Culemborg, 28 november 2017 – Aldi wil de komende periode met haar stakeholders in gesprek gaan om hergebruik volgens circulaire systemen te bevorderen en zwerfafval tegen te gaan. “We onderzoeken momenteel wat de implicaties zijn als besloten wordt het statiegeldsysteem uit te breiden. Daarnaast staan we ook open voor mogelijke alternatieve systemen, mits die op een effectieve en rendabele wijze kunnen bijdragen aan de realisatie van een hogere milieuwinst”, aldus Nadie Winde, manager Corporate Responsibility.

In Nederland vindt recycling van PET-flessen op twee manieren plaats, namelijk via Plastic Heroes en het statiegeldsysteem. Aldi heeft op zelfstandige en rendabele wijze invulling gegeven aan een eigen gesloten statiegeldsysteem. De statiegeldflessen (≥ 1 L) worden direct na inname samengeperst. Het samengedrukte plastic gaat rechtstreeks in grote volumes naar de recycler, zonder tussenkomst van de Stichting Retourverpakking Nederland (SRN). Hierdoor wordt de CO2-uitstoot beperkt en realiseert Aldi aanzienlijke besparingen op kosten van opslag en vervoer.

Aanstaande donderdag vindt een hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat plaats over de kunststofketen en zwerfafval. Aldi volgt de huidige politieke en maatschappelijke discussie rondom het bevorderen van de circulaire economie en het voorkomen van zwerfafval op de voet.

Aldi wil haar impact op klimaat en milieu verkleinen, zodat toekomstige generaties kunnen leven in een schone en gezonde omgeving. Deze ambities zijn vastgelegd in de Corporate Responsibility (CR) policy van Aldi. Het verkleinen van de plastic footprint is hiervan onderdeel. Afgelopen zomer besloot Aldi om uiterlijk eind 2018 te stoppen met de verkoop van plastic boodschappentassen voor eenmalig gebruik. Ook wordt sinds kort de Plastic Soup Foundation ondersteund bij het ontwikkelen van een educatieprogramma voor het basisonderwijs.”

,

The Great Bubble Barrier wint Plastic Soup Terrine 2017!

Great Bubble Barrier

De bedenkers van The Great Bubble Barrier, Anne Marieke Eveleens, Francis Zoet en Saskia Studer, hebben de Plastic Soup Terrine 2017 gewonnen. De Plastic Soup Foundation reikt elk najaar de Terrine uit aan iemand uit het bedrijfsleven die zich op bijzondere wijze inzet voor de strijd tegen de plastic soup.

De keuze is dit jaar na lang beraad gevallen op The Great Bubble Barrier, een innovatief plastic afvangsysteem voor in stromend water. Bedenkers en ontwikkelaars Eveleens, Zoet en Studer hebben, op basis van bestaande offshore hulpmiddelen, met The Great Bubble Barrier een bijzondere nieuwe toepassing gecreëerd: een bubbelscherm tegen plastic in water.

Dit systeem lijkt momenteel een van de beste oplossingen om plastic uit stromend water af te vangen. Dit geldt niet alleen voor plastics aan de oppervlakte maar zal ook effectief zijn voor gezonken plastics. De luchtbellen vormen, zowel voor de scheepvaart als voor waterbewoners, geen enkele belemmering. Dit maakt het systeem uniek. Het project verkeert nog in pilotfase en kan aan alle kanten ondersteuning gebruiken.

Het was dit jaar bijzonder moeilijk een keuze te maken uit de genomineerden voor de Plastic Soup Terrine 2017. Alle uitgekozen initiatieven zijn op hun terrein bijzonder te noemen en we hopen dat er op korte termijn breed draagvlak gaat ontstaan voor deze vernieuwende ideeën.

Dames, hartelijk gefeliciteerd met de Plastic Soup Terrine 2017! Harmen Spek, Innovations & Solutions manager bij de Plastic Soup Foundation, komt de prijs binnenkort persoonlijk aan jullie overhandigen.