Ioniqa recyclen
, ,

Eindeloos PET recyclen met Ioniqa technologie

PET-flessen kunnen niet onbeperkt worden gerecycled op de manier waarop dat nu gebeurt. Na zes keer ‘mechanisch recyclen’ is de kwaliteit van het plastic te ver gedaald om nog hoogwaardig te hergebruiken. Ioniqa, een spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven, heeft een technologie ontwikkeld waarmee verpakkingen van PET en polyester kleding eindeloos gerecycled kunnen worden.

Ioniqa heeft een proces bedacht waarmee alle soorten gekleurd plastic teruggebracht kunnen worden tot zuivere plastic grondstof, de zogenaamde virgin quality. Tijdens het proces worden de polymeren afgebroken en onzuiverheden zoals kleur worden uit het plastic gehaald. Wat overblijft is een wit poeder dat oneindig vaak kan worden hergebruikt. Doel is daarnaast voorkomen dat plastic in de oceaan terechtkomt.

Met deze technologie heeft Ioniqa in 2016 de Accenture Innovation Award gewonnen in de categorie Circular Economy. Deze awards genereren elk jaar aandacht voor de meest innovatieve Nederlandse producten, technologieën en services. Volgens de jury kan deze award de startup helpen om door te breken en wereldwijd veel aandacht te krijgen.

Aandacht is mooi, maar dat is nog niet genoeg volgens Tonnis Hooghoudt, oprichter van Ioniqa. In een interview met RTL Z liet hij weten dat de markt graag wil zien dat de techniek ook daadwerkelijk werkt: “Sinds afgelopen zomer hebben we een demonstratiefabriek gebouwd in Rotterdam. Inmiddels hebben diverse grote merken hun eigen PET-afval hier getest en ervaren dat het geen sprookje is.”

In de toekomst wil het bedrijf het proces ook gaan toepassen op de andere soorten plastics en bioplastics. Hooghoudt liet de Plastic Soup Foundation weten dat hij verwacht dat het ook mogelijk is deze technologie toe te passen op plastic uit het milieu. “Zolang het een PET-verpakking is of polyester stof is het tot nu toe altijd gelukt om een zuivere grondstof te produceren.” Hij meldt er wel bij dat er eerst tests moeten worden gedaan met milieu plastic. Harmen Spek, Innovations & Solutions expert bij de Plastic Soup Foundation: “Als deze technologie toepasbaar is op zowel plastic afval als plastic zwerfafval, valt daar een enorme milieuwinst te behalen. Dit kan een grote stap zijn naar een closed loop systeem voor plastic.”

McDonalds
, , ,

McDonalds aandeelhouders steunen uitfasering piepschuim

Bijna 31% van alle McDonalds aandeelhouders hebben aangegeven een As You Sow-motie te steunen om schadelijke piepschuim verpakkingen uit te faseren. Dit is het resultaat van een stemming tijdens de aandeelhoudersvergadering van 24 mei.

As You Sow is een non-profit organisatie die zich inzet voor een veilige, eerlijke en duurzame wereld en spoort grote bedrijven aan te verduurzamen. De organisatie heeft een wereldwijde campagne opgezet om de fastfoodketen te laten stoppen met het gebruik van schadelijke en vervuilende piepschuim verpakkingen. De Plastic Soup Foundation heeft hieraan bijgedragen door deel te nemen aan de social media campagne van Zero Waste Europe. In de Verenigde Staten heeft McDonald’s piepschuim drinkbekers al uitgefaseerd. Het bedrijf gaat echter door met het gebruik in gebieden waar veel wegwerpplastic in het milieu terechtkomt, zoals Hongkong en delen van de Filipijnen.

Volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek is styreen, dat gebruikt wordt bij de productie van piepschuim, mogelijk kankerverwekkend. In het milieu valt piepschuim uiteen in kleine onverteerbare korreltjes die dieren verwarren voor voedsel. Daarnaast vormt piepschuim wellicht een grotere bedreiging voor de gezondheid van mens en milieu dan andere plastics. Uit onderzoek blijkt namelijk dat piepschuim in staat is om in korte tijd veel gifstoffen op te nemen.

27 jaar geleden stopte McDonald’s overal met het gebruik van piepschuim hamburgerdoosjes, omdat deze schadelijk zouden zijn voor het milieu. “Het is verontrustend dat McDonald’s toen niet heeft ingezet op een volledige uitfasering van piepschuim verpakkingen. De uitslag van deze stemming geeft het management het signaal dat het tijd is om het karwei af te maken”, zegt Conrad MacKerron, senior vice president van As You Sow in een persbericht.

, ,

Plastic-etende rups ontdekt

De rups van de grote wasmot is in staat om polyethyleen, een van de meest gebruikte plastics,  af te breken. Onderzoekers ontdekten dat toen ze deze rupsen in een plastic zak stopten. De resultaten verschenen deze week in het vakblad Current Biology.

Elke minuut worden er in de wereld 2 miljoen plastic tasjes gebruikt. Tasjes waarvan de meeste binnen twintig minuten worden weggegooid en op de vuilnisbelt of in het milieu terechtkomen. De rupsen, die veel gebruikt worden als visaas, zetten polyethyleen om in ethyleenglycol, een kleur- en geurloze vloeistof die gebruikt kan worden als antivries. Nadat de onderzoekers honderd wormen in een plastic tas gestopt hadden, verschenen de eerste gaten na veertig minuten. Na twaalf uur bleek 92 milligram polyethyleen te zijn opgegeten.

Dat is aanzienlijk sneller dan andere organismen die in staat zijn om plastic enigszins af te breken zoals sommige soorten bacteriën en schimmels. Bij die organismen is afbraak pas na drie of vier maanden zichtbaar. Het is nog onduidelijk of de rups het plastic zelf verteert of dat bepaalde stoffen in de darmflora van het dier dat doen.

De wetenschappers denken dat deze rupsen polyethyleen kunnen afbreken omdat ze van nature in bijenkorven leven en bijenwas eten. De manier waarop de koolstofketens opgebouwd zijn komt namelijk overeen met de ‘ruggengraat’ van polyethyleen. Volgens de onderzoekers zijn de plastic-etende rupsen niet dè oplossing voor de plasticvervuiling. De verrassende onderzoeksresultaten leveren mogelijk wel ideeën op voor toekomstige biotechnologische toepassingen.

, , , ,

Wat vindt de Plastic Soup Foundation van biobased plastic verpakkingen en producten?

Naar aanleiding van:

Item over bioplastic (PlantBottle van Coca-Cola) in Nieuwsuur en een artikel over biobased verpakkingen in het Nederlands Dagblad van 4 april 2017.

Inleiding

De PlantBottle van Coca-Cola is een PET-fles die voor een deel gemaakt wordt van suikerriet en is geïntroduceerd in 2009. Coca-Cola steekt daarmee hoog in met bio plastics; de productie van de PlantBottle  lijkt sindsdien gestaag te groeien, maar wordt toch nog slechts in 7% van alle PET-flessen verwerkt die het bedrijf jaarlijks produceert.

Wereldwijd zijn er veel vergelijkbare ontwikkelingen op het gebied van bio plastics, voor zowel biologisch afbreekbare als niet biologisch afbreekbare varianten. De PlantBottle van Coca-Cola behoort tot de niet afbreekbare soort en is qua materiaal vergelijkbaar met regulier PET, alleen is het chemisch procedé gestart op basis van biologische grondstoffen in plaats van aardolie en levert daarmee CO2 winst op.

De Plastic Soup Foundation kijkt met interesse naar deze ontwikkeling van materialen die verdere klimaatverandering kunnen voorkomen; elke significante reductie op CO2 is immers meegenomen. Daarbij is het echter ook belangrijk om het klimaatvoordeel van bio plastics in perspectief te blijven zien. In 2010 droeg de CO2footprint van plastic verpakkingen namelijk slechts 0,9% bij aan de totale CO2 footprint van Nederland2). In vergelijking met autorijden en vlees eten is dat een zeer gering aandeel. Alle positieve inzet om die 0,9% te verbeteren zal vooralsnog relatief een beperkt effect hebben.

De inzet op CO2 reductie staat helaas in schril contrast met de geringe focus die bedrijven hebben op het voorkomen van een ander groot milieuprobleem: de plastic soep.

De milieuschade van met name verpakkingen kent wereldwijd een niet te bevatten omvang. Voor verpakkende bedrijven is juist op dit thema enorme winst te behalen: voorkomen van plastic emissies zorgt direct voor behoud van materiaal en heeft tevens veel positieve impact voor mens en milieu.

BIOPLASTICS EN DE PLASTIC SOUP
Aangenomen wordt, dat bio plastics helpen bij het terugdringen van de Plastic Soup. Daar kunnen we kort over zijn: dit is niet waar. Bioplastics hebben geen – of slechts nauwelijks aantoonbaar – effect op het terugdringen van de Plastic Soup. Dit onderstreept de UNEP (de milieuorganisatie van de Verenigde Naties) in haar rapport ‘Biodegradable Plastics & Marine Litter’ uit 2015 1).

Ook wordt er met de term bioplastics gesuggereerd, dat dit type plastic snel en makkelijk afbreekt in de grond of in het water. Het composteren van de meest zuivere ‘biodegradables’ is vaak alleen mogelijk in industriële composteerderijen, waarbij vele dagen van hoge temperaturen en luchtvochtigheid voorwaarde zijn. Volgens recyclingbedrijf Attero moeten die bioplastics minimaal twaalf weken in een donkere ruimte blijven bij exact 65 graden. In het aquatisch milieu breken deze plastics zo langzaam af, dat de schadelijke gevolgen vergelijkbaar zijn met de gevolgen van reguliere plastics in het water.

Wanneer er gekozen wordt voor een duidelijke beheersbare omgeving kunnen biologisch afbreekbare materialen die aantoonbaar geen sporen achterlaten van praktische waarde zijn. De PSF volgt, ondanks huidige belemmeringen, alle ontwikkelingen m.b.t. alternatieve materialen of verpakkingen op de voet.

BIOPLASTICS EN DE CO2 FOOTPRINT
Bioplastic is gemaakt van plantmateriaal (suikerriet, maïs, suikerbiet, zeewier et cetera) en heeft een klimaatvoordeel op petrochemische plastics, omdat planten van nature CO2 vastleggen. De mate waarin de broeikasgasbalans over de hele keten positiever uitvalt, hangt af van het type plantmateriaal. De broeikasgasuitstoot in de keten en de toepassing van het biomateriaal. De productiewinst wordt alleen optimaal behouden wanneer het CO2 voor langere tijd vastgelegd blijft, zoals dat gebeurt in producten met een lange levensduur. Daarbij kun je denken aan producten die veelvuldig worden hergebruikt, óf aan ‘closed loop’ recycling met als resultaat een product op hetzelfde niveau.

Bioplastic verpakkingen die bestemd zijn voor eenmalig gebruik – en dus ook de PlantBottle – zouden daarom ‘closed loop’ moeten worden ingezameld, dit gebeurt wereldwijd echter nog maar heel weinig.

Compostering van biologisch afbreekbare plastics en verbranding van bioplastics heffen de behaalde CO2 winst nagenoeg weer op.

BIOPLASTICS ALS MARKETINGINSTRUMENT
Producenten die zwaar inzetten op de transitie van reguliere plastics naar bioplastics, zoals Coca-Cola, zijn ongetwijfeld van goede wil om te werken aan een beter milieu. Tegelijkertijd zet Coca-Cola ook zwaar in op het ‘groen’ vermarkten van haar PlantBottle: ’Green sells!’

Wanneer je kijkt naar de ‘levenscyclus’ van PET-flessen, al dan niet gemaakt van bioplastics, is er helaas veel minder aandacht voor het milieu: Volgens het rapport ‘The New Plastic Economy’ uit 2016 van de Ellen MacArthur Foundation 3) en onderzoek van Greenpeace UK 4) wordt slechts 7% van de PET-flessen bottle-to-bottle ingezameld en gerecycled. Van de overige 43% flessen die wordt ingezameld wordt het leeuwendeel gecontroleerd gestort of verbrand. Een deel eindigt via downgrading als bijvoorbeeld een fleece trui5). De overige 50% wordt als verloren beschouwd: deze flessen verdwijnen op de illegale stort of eindigen als zwerfafval in het milieu.

Coca-Cola zou enorm veel meer voor het milieu kunnen betekenen door ervoor te zorgen dat haar flessen niet meer in het milieu verdwijnen. Dat levert meer op dan de huidige focus op een minimale reductie van CO2  dankzij de PlantBottle. Wereldwijd statiegeld invoeren zou pas écht verschil maken. Dit is helaas minder sexy en je verkoopt er niet meer producten door.

 

Referenties:

1) UNEP (2015) Biodegradable Plastics and Marine Litter. Misconceptions, concerns and impacts on marine environments. United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi.

2) Publicatie van artikel: ‘De Plasticroute: van cellofaantje om de haring tot bermpaal’ in het FD op 10-01-2017.

Uitspraak Geert Bergsma van CE Delft: ‘In 2010 droegen in Nederland plastic verpakkingen slechts voor zo’n 0,9% bij aan de uitstoot van CO2

3) World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company, The New Plastics Economy — Rethinking the future of plastics (2016, http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications).

4) http://www.greenpeace.org.uk/media/press-releases/greenpeace-report-reveals-plastic-footprint-world’s-largest-soft-drinks-companies-20170314

5)http://life-mermaids.eu/en/

New Zealand Nieuw-Zeeland frisdrankbedrijven soft drink companies
, , ,

Grote frisdrankbedrijven falen in de strijd tegen plastic soep

De zes grootste frisdrankbedrijven ter wereld (Coca-Cola, PepsiCo, Suntory, Danone, Dr Pepper en Nestlé) zetten zich niet in voor het verminderen en voorkomen van plastic afval in het milieu. Dat blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van Greenpeace UK.

PET-flessen zijn in de categorie plastic verpakkingen de op een na grootste productiegroep. In 2014 werden er wereldwijd al 530 miljard plastic PET-flessen geproduceerd. Met een geschatte jaarlijkse groei van 4,7% zijn dat er in 2020 bijna 700 miljard. Ondanks dat PET zeer goed te recyclen is, wordt er slechts 55% ingezameld voor recycling. Daarom is Greenpeace UK een nieuwe campagne begonnen om frisdrankgiganten te dwingen van single use plastics af te stappen.

Grote frisdrankbedrijven verzetten zich nog altijd hevig tegen statiegeldsystemen en andere methodes om plastic in te zamelen voor hergebruik. Door de lage olieprijs is het goedkoper om nieuw plastic te kopen en gebruikt plastic links te laten liggen. Alle onderzochte bedrijven, behalve Coca-Cola dat haar cijfers niet aan Greenpeace wil openbaren, gebruiken samen wereldwijd slechts 6,6% gerecycled plastic. Dit terwijl ze hun klanten wel aansporen om milieuvriendelijk te handelen en plastic te recyclen.

Om het mariene milieu te beschermen, moet de productie en het gebruik van single use plastics drastisch worden verminderd. Daarom roept Greenpeace UK de frisdrankgiganten op hun verantwoordelijkheid te nemen voor de plasticvervuiling die ze veroorzaken. Ze moeten daartoe wegwerpplastics vervangen door herbruikbare plastics en meer gerecycled PET gaan gebruiken in hun productie.

milieujutten
, , , , ,

Aandacht voor ballonnen tijdens milieujutten Terschelling

In de voorjaarsvakantie organiseerde Stayokay Terschelling voor de 26e keer milieujutten om het strand op te ruimen. Omdat er altijd veel ballonresten en bijbehorende lintjes worden gevonden, besteedde Stayokay daar dit jaar extra aandacht aan.

In totaal verwijderden 60 vrijwilligers in vijf ochtenden ruim 3940 kilo strandafval van het 40 kilometer lange strand. Daarvan was bijna 3400 kilo plastic. Naast veel touwen, netten en piepschuim vonden de jutters ruim 1000 ballonnen en touwtjes. Dat komt neer op minimaal 1 ballon per 40 meter strand. “We hebben heel veel grote helium ballonnen gevonden, verschillend van ‘Happy Birthday’, ‘Be my Valentine’ en ‘You will be missed’ rouwballonnen”, aldus Paula van Stayokay Terschelling.

Bron: Ecomare

Bron: Ecomare

Van de meeste ballonnen is de herkomst onduidelijk. De jutters vonden er veel van McDonalds. Daarnaast kwamen de namen Lycaremit, Sony, GlynHopkin.com, Chilterns Estate, Agents Big Moe’s Diner en Lloyds Bank voor. Opvallend is dat veel ballonnen afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk. De overwegend westenwind blaast opgelaten ballonnen richting de Noordzee. Ballonnen die vervolgens in het water terechtkomen worden door de zeestroming verder vervoerd richting de Nederlandse en Scandinavische kusten.

De Tweede Kamer roept in Nederland gemeenten op het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen, omdat ze bijdragen aan de plastic soep. Desondanks worden nog veel ballonnen opgelaten, denk aan de ballonnenwedstrijden op Koningsdag. Het is onbegrijpelijk dat de de Oranjeverenigingen daar mee door gaan, terwijl milieuvriendelijke alternatieven net zo feestelijk zijn.

Foto: Stayokay Terschelling

piepschuim
, , ,

Wereldwijde uitfasering piepschuim dichterbij?

Amsterdam, 27 februari 2017 – In de Verenigde Staten staat het gebruik van polystyreen al geruime tijd onder druk. Dit isolerende plastic is vooral bekend als verpakkingsmateriaal, maar ook van de bekers met deksel die onderweg je koffie warm houden. In San Francisco zijn producten van EPS (expanded polystyrene) sinds vorige zomer verboden. Geëxpandeerd polystyreen – beter bekend als piepschuim – wordt niet of nauwelijks gerecycled, komt gemakkelijk in het milieu terecht en brokkelt snel af in kleine stukjes. Op straat en in het water kun je de kleine witte bolletjes piepschuim overal vinden.

Er lijkt een doorbraak in zicht. Een van de voorstellen van de Ellen MacArthur Foundation is om dit problematische verpakkingsmateriaal te vervangen door alternatieven. Aangezien de voorstellen van deze foundation worden gesteund door vijftien multinationale bedrijven, waaronder Coca-Cola, Danone en Unilever, mag verwacht worden dat nu een fundamentele koerswijziging in gang wordt gezet. Zelfs Dow Chemical, fabrikant van piepschuim, schaart zich achter het Ellen MacArthur-rapport.

De Amerikaanse NGO As You Sow heeft op haar beurt bij vier andere multinationals (McDonald’s, Dunkin’ Donuts, Amazon en Target) actie gevoerd tegen hun piepschuim producten door aandeelhouders kritische vragen te laten stellen en de antwoorden te publiceren. De actie is niet zonder resultaat. De bakkerij- en koffieketen Dunkin’ Donuts, die de komende jaren in Nederland 25 filialen wil openen, heeft toegezegd koffiebekers te gaan promoten die kunnen worden hergebruikt.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Er lijkt een momentum te zijn voor uitfasering van piepschuim. Dat is bijzonder goed nieuws voor de plastic soep. We geloven de Amerikaanse multinationals echter pas wanneer ze hun producten daadwerkelijk hebben vervangen door alternatieven. Ook mogen de toezeggingen niet beperkt blijven tot het grondgebied van de Verenigde Staten. Gaat Dunkin’ Donuts in Nederland van start zonder de piepschuim koffiebekers?”

, , ,

Breaking news: Coca-Cola steunt invoering statiegeld

Edinburgh, 21 februari 2017 – Coca-Cola, het grootste frisdrankenconcern ter wereld, zegt invoering van statiegeld te zullen steunen, om te beginnen in Schotland.

In Schotland zijn al enkele jaren onderhandelingen gaande over de invoering van statiegeld. Tot nu toe verzette Coca-Cola zich daartegen met alle denkbare middelen. Leidinggevenden van de multinational verklaarden in Edinburgh dat Coca-Cola de voordelen van statiegeld op blikjes en flesjes nader onderzocht heeft en nu invoering van statiegeld in dit land zal ondersteunen: “It’s already clear from our conversations with experts that the time is right to trial new interventions such as a well-designed deposit scheme for drinks containers, starting in Scotland where conversations are underway”.

Statiegeld leidt tot veel minder zwerfvuil, is een belangrijk middel om de circulaire economie te verwezenlijken en reduceert opruimkosten voor de gemeenschap. Milieuorganisaties in Schotland en in Engeland hebben de afgelopen jaren fel campagne gevoerd voor de invoering van statiegeld en verwelkomen het nieuwe standpunt als een ongekend belangrijke doorbraak. De maatschappelijke druk op Coca-Cola in Engeland nam de afgelopen maanden toe, onder andere nadat uit gelekte documenten bleek dat het bedrijf heimelijk oppositie voert tegen invoering van statiegeld. Zelfs prins Charles mengde zich in het debat en de Daily Mail begon een pro-statiegeld campagne.

In Nederland heeft Coca-Cola de uitbreiding van statiegeld tot nu toe tegen weten te houden, onder andere dankzij een jarenlange sterke lobby bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met een coalitie van supermarkten onder aanvoering van Albert Heijn. Volgens Coca-Cola Nederland zijn inzamelsystemen per land verschillend en heeft de ommezwaai in Schotland geen gevolgen voor ons land, aldus woordvoerster Arjanne Hoogstad, geciteerd door Trouw.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Dit is het nieuws waar we jarenlang op hebben gewacht. Coca-Cola zou als multinational een doorslaggevende rol moeten spelen in de strijd tegen de plastic soep, waar ook ter wereld. Dat het bedrijf deze ommezwaai heeft gemaakt, kan niet zonder gevolgen blijven in Nederland. Wij willen boter bij de vis.”

, , , ,

Johnson & Johnson: “Plastic wattenstaafjes milieuprobleem”

Londen, 13 februari 2017 – Tot de meest gevonden soorten afval op kusten behoren stokjes van wattenstaafjes. Ze zijn gemaakt van het plastic polypropyleen. Wanneer ze door het toilet worden gespoeld, worden ze niet altijd tegengehouden door de roosters van de afvalwaterzuivering. Uiteindelijk komen ze in zee terecht.  In september 2016 maakten 6000 vrijwilligers 364 Britse stranden schoon. Gemiddeld werden 23,7 staafjes gevonden per 100 meter strand. De plastic wattenstaafjes staan daarmee op nummer 6 staan van de meest gevonden soorten strandafval. Lees hier het rapport over de Great British Beach Clean 2016. Ook in Nederland spoelen mensen wattenstaafjes door het toilet en worden de stokjes op walkanten en stranden teruggevonden.

Het gaat om een immens probleem, omdat plastic nooit vergaat. Toch behoren de plastic stokjes tot het laaghangende fruit in de strijd tegen de plastic soep. Het is voor producenten namelijk gemakkelijk om ze te vervangen door stokjes van papier of karton, die wel helemaal afbreken in het milieu. De productiekosten van plastic stokjes zijn echter lager dan die van papier. Anders hadden alle aanbieders het milieuvriendelijke alternatief allang omarmd.

De Schotse milieuorganisatie Fidra roept sinds 2013 producenten op om geen plastic wattenstaafjes meer te produceren. Ook andere milieuorganisaties in het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen jaren campagne gevoerd. In antwoord daarop heeft de farmaceutische gigant Johnson& Johnson aangekondigd over te stappen op wattenstaafjes van papier. Het bedrijf erkent dat de plastic staafjes een milieuprobleem veroorzaken, aldus een woordvoerder, geciteerd door de Independent.

Er is echter iets vreemds aan de hand. Het besluit van Johnson & Johnson geldt slechts voor de helft van de landen waar ze wereldwijd producten verkopen, en toevallig behoort het Verenigd Koninkrijk tot die helft. Binnenkort verkoopt de multinational in Europa alleen maar papieren staafjes, maar blijven de plastic staafjes in andere continenten gewoon verkocht worden. De reden laat zich raden en is uiterst wrang: in die landen staat het bedrijf niet onder druk van milieuorganisaties om op papieren staafjes over te stappen.

Foto: Gevonden wattenstaafjes bij Bristol, UK.

, ,

Doorbraak statiegeld

Den Haag, 16 februari 2017. De regering gaat onderzoeken op welke manier het aantal zwerfflesjes in drie jaar met 90% verminderd kan worden. Zij geeft gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid van de Kamer schaarde zich achter de oproep van Merijn Tinga (de Plastic Soep Surfer) die 55000 handtekeningen verzamelde om het statiegeldsysteem toe te passen op kleine flesjes. Dijksma beloofde de Kamer dit najaar met een voorstel te komen. Lees ook het bericht in De Gelderlander.

Begin dit jaar kondigde Dijksma al een nieuw onderzoek naar statiegeld aan. Dat onderzoek zou echter pas in 2018 afgerond zijn. Dijksma noemde het initiatief van Tinga in de Kamer “super-ambitieus” en wil nu haast maken met het onderzoek. Ze zei dat een prijsprikkel zoals statiegeld nodig is om de doelstelling te halen.

Vorig jaar kitesurfte Tinga als eerste naar Engeland. Dat deed hij op een draagvleugel surfboard gebouwd van plastic flesjes en in de vorm van een fles. Zijn “message on a bottle” wordt nu gehoord door het kabinet.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Door deze doelstelling te omarmen is het feitelijk ondenkbaar geworden dat er geen statiegeld op kleine flesjes komt. De kleine flesjes dragen sterk bij aan het zwerfvuil omdat ze veel buitenshuis worden gebruikt. Statiegeld is de enige manier om een prijsprikkel structureel in te voeren. Het is fantastisch dat Sharon Dijksma hier zo duidelijk over is. Hulde voor Plastic Soup Surfer Merijn Tinga!”