,

Sierteeltsector houdt, ondanks milieu-impact, hardnekkig vast aan eenmalige plastic potplantentray

Amsterdam, 18 mei 2018 – De Plastic Soup Foundation publiceerde in 2016 een rapport over de milieuprestaties van de eenmalige plastic plantentrays. Het gaat om een relatief verborgen vorm van gebruik van single use plastic, waarvoor een logisch alternatief bestaat: de meermalig te gebruiken plantentray. Er werden Kamervragen gesteld door de PvdA die toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma in september 2016 beantwoordde. Zij had, schrijft ze, begrepen dat Royal Flora Holland in juni 2016 de opdracht had gegeven aan een onafhankelijk adviesbureau om de milieuprestaties van de eenmalige tray te vergelijken met die van de meermalige tray. “Over de resultaten van dat onderzoek zal ik in gesprek gaan met de sector”.

Bureau Blonk Consultancy heeft in 2017 het bewuste onderzoek uitgevoerd. Daarover staat een kort bericht op de site van Blonk en die van Royal Flora Holland. Het onderzoek zelf is tot nu toe echter niet vrijgegeven. Hierdoor heeft de staatssecretaris (Stientje van Veldhoven in het huidige kabinet) dus geen gesprek over de kwestie met de sierteeltsector kunnen voeren.

Uit de summiere berichtgeving die wel beschikbaar is, blijkt dat de meermalige (op statiegeld gebaseerde) plantentray een significant lagere milieu-impact heeft (tot wel 70% binnen 3 verschillende categorieën) dan de eenmalige tray. Het gaat om een levenscyclusanalyse waarbij de gevolgen van zwerfplastic in het milieu buiten beschouwing zijn gelaten. Die zijn veel groter bij de eenmalige dan bij de meermalige trays die een hoge retourwaarde hebben. Zouden deze gevolgen zijn verdisconteerd dan zou duidelijk zijn dat de milieuwinst van de meermalige tray nóg groter is. De Plastic Soup Foundation zet het hier nog eens nader uiteen.

Het is al met al verbijsterend dat Royal Flora Holland, de belangrijkste speler in de sierteeltsector, vasthoudt aan de eenmalige plastic tray. De bestuurders van de coöperatie willen slechts de recycling van de eenmalige tray optimaliseren. De meeste trays (90%) worden vanuit Nederland geëxporteerd, maar het terughalen van die trays is door de grote verspreiding enorm ingewikkeld.  Dat de helft ingezameld wordt, betekent dat de andere helft niet terugkomt voor recycling. Volledige recycling is in het geval van de eenmalige plastic tray eenvoudigweg een illusie.

De Europese Commissie wil single use plastics zoals de eenmalige plantentray terugdringen en producenten verantwoordelijk maken voor de afvalfase van hun producten. Er komen ambitieuze inzameldoelstellingen die goed beschouwd alleen op basis van statiegeldsystemen kunnen worden gerealiseerd. Deze maand wordt het voorstel van de Commissie gepubliceerd, waarvan een eerder concept gelekt is.

Royal Flora Holland begaat een doodzonde door een haar onwelgevallig onafhankelijk rapport niet vrij te geven en de discussie met de Rijksoverheid uit te weg te gaan. Zij stuurt daarbij nog steeds aan op sterke promotie van de single use plastic trays. Wacht de sector met haar gevestigde belangen net zolang tot ze door de overheid verplicht wordt om over te stappen op een milieuvriendelijker alternatief? Terwijl er voor alle partijen al zoveel milieuwinst te behalen valt met de meermalig te gebruiken tray.

Flora Holland
,

Royal Flora Holland al 21 jaar ‘laakbaar’

De Plastic Soup Foundation heeft de hand gelegd op een onderzoek uit 1996 waarin – destijds al – de enorme negatieve milieu impact beschreven staat van eenmalige potplanten trays. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat Royal Flora Holland dit al 21 jaar geen belangrijk onderwerp vindt. In plaats daarvan is expliciet ingezet op doorontwikkeling van deze eenmalige trays.

Het onderzoek uit 1996, uitgevoerd door het Centrum van Milieukunde van Universiteit Leiden, laat geen ruimte voor discussie. Het zou veel verduidelijken wanneer de veiling het rapport van een recent onderzoek – uitgevoerd door Blonk Consultants – nu snel publiceert: hierin staat nagenoeg dezelfde conclusie.

Hopelijk leidt dit eindelijk tot het inzicht, dat serieus inzetten op meermalige trays een betere keuze is voor het milieu én de sector.

,

Interview: Het giga-probleem van de single-use plantentrays

 

Bloemenplantennieuws interviewde Harmen Spek, Manager Innovations & Solutions bij Plastic Soup Foundation, over de problematiek rondom single-use plantentrays. De ontwikkelingen rondom meermalige en meer duurzame plantentrays zijn al in volle gang, maar het proces lijkt opgehouden te worden door Royal FloraHolland (RFH). RFH is het grootste conglomeraat van veilingen van snijbloemen en planten ter wereld.

Twee jaar geleden is Plastic Soup Foundation een campagne gestart om de sierteelt te verduurzamen, te beginnen bij de miljoenen aantallen single-use trays die de sector jaarlijks gebruikt. Hoewel er een meermalig systeem met statiegeld beschikbaar is, lijken de belangen te groot voor verschillende partijen binnen de keten om definitief over te stappen naar een duurzaam alternatief.

Plastic Soup Foundation begrijpt niet waarom niet alles op alles wordt gezet door FloraHolland om deze ontwikkelingen juist te ondersteunen, aangezien het uiteindelijk voor de consument goedkoper is en vele malen minder belastend voor ons milieu. Daarnaast is het bizar om te realiseren dat jaarlijks miljoenen single-use trays worden geproduceerd, waarvan, na gebruik, nagenoeg niet is te achterhalen wat ermee gebeurt. De enige reden die Spek kan bedenken, is dat plastic als basismateriaal gewoonweg té goedkoop is. De producent legt daarmee de verantwoordelijkheid van de trays bij de eindgebruiker; zij moet zelf zorgdragen voor de juiste afvalverwerking.

Plastic Soup Foundation is van mening dat het onderzoek dat is uitgevoerd door Blonk Consultants in opdracht van Royal FloraHolland, openbaar moet worden gemaakt. Zo kan de discussie over de duurzaamheid van single-use trays en meermalige trays goed worden gevoerd. Hopelijk is dat ook aanleiding voor de Tweede Kamer om hier opnieuw Kamervragen over te gaan stellen.

Lees het gehele interview hier terug.

sierteeltsector zierpflanzensektor plastikpaletten
,

Onderzoek naar eenmalige planten trays bij voorbaat onder vergrootglas

Staatsecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft Kamervragen beantwoord over het gebruik van single use plastic trays in de sierteelt. Het probleem is dat er tientallen verschillende trays zijn (voor elk formaat pot een andere) met een hele korte levensduur. In totaal gaat het om 180 miljoen stuks met een gewicht van maar liefst 23 miljoen kilo per jaar! De sierteeltsector is sowieso een grootverbruiker van plastic en genereert erg veel afval.

Een rapport hierover van de Plastic Soup Foundation was de directe aanleiding voor de Kamervragen. Royal FloraHolland (RFH) heeft daarop in juli een adviesbureau opdracht gegeven om de milieuprestaties van verschillende trays te vergelijken. Dijksma gaat pas met de veiling in gesprek als dat onderzoek er is. Vreemd is wel, dat het onderzoek er volgens FloraHolland zelf al lang had moeten zijn. RFH meldde al op 12 juli 2016 dat de uitkomst binnen enkele weken verwacht werd. Wat zou de reden van deze vertraging zijn?

Mogelijk is onderzoek naar de milieuprestaties van verschillende typen planten trays (eenmalig en meermalig) wel niet zo eenvoudig als het lijkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Blonk Consultants aan de hand van een levenscyclusanalyse (LCA). Voor de verschillende type trays worden milieueffecten in kaart gebracht aan de hand van scores voor materiaalgebruik, energie en CO2 uitstoot. De methode brengt echter niet in beeld wat de kans is van lekkage naar het milieu en de milieuschade die hieruit voortkomt. De negatieve footprint van kunststof is bij voorbaat extra groot, omdat plastic niet vergaat.

Daarmee ligt het rapport al onder een vergrootglas nog voordat het verschenen is. Waar het de Plastic Soup Foundation namelijk werkelijk om gaat, is een drastische reductie van single used plastics zodat de kans op lekkage naar het milieu significant kleiner wordt. Een rapport dat de single use trays als duurzaam presenteert, omdat het eventueel mogelijk is deze te recyclen als grondstof voor nieuwe trays, schiet in dit geval het doel voorbij. Veel trays gaan bijvoorbeeld via tuincentra mee met consumenten naar huis en worden niet voor recycling ingeleverd.

Dat kan Dijksma straks vast haarfijn uitleggen.

Kamervragen
,

Kamervragen over enorme verspilling door single use plastic plantentray

Kamerlid Yasemin Çegerek (PvdA) heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma van milieu over het gebruik van plastic single use trays in de sierteeltsector. Directe aanleiding daarvoor is het onderzoek van de Plastic Soup Foundation en de vaststelling dat de nu gebruikte eenmalige trays allesbehalve duurzaam zijn. Jaarlijks worden 180 miljoen plastic single use trays gebruikt waarvan 90% naar het buitenland geëxporteerd wordt. Dit strookt niet met de ambitieuze doelstellingen die de Nederlandse regering nastreeft wat betreft de Circulaire Economie.

De PvdA wil weten of de staatssecretaris de mening deelt dat het jaarlijks verspillen van miljoenen plastic trays onnodig is en het milieu onnodig belast, en of zij mogelijkheden ziet om een meer duurzame situatie te bereiken. Behoort, bijvoorbeeld, een verbod van de single use tray tot de mogelijkheden, vergelijkbaar met het verbod op de gratis plastic tasjes? Is de staatssecretaris bereid om onderzoek te doen naar vergelijkbare producten, dat wil zeggen naar producten die grote hoeveelheden plastic afval veroorzaken omdat ze eenmalig gebruikt worden, terwijl alternatieven beschikbaar zijn? In dit geval kan grote milieuwinst geboekt worden door de introductie van een meermalig te gebruiken tray waarop een retourpremie van toepassing is.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Ik ben verheugd dat de Tweede Kamer dit door ons gesignaleerde probleem direct serieus neemt. Nu is het te hopen dat de staatssecretaris van milieu stappen neemt opdat de eenmalig gebruikte plantentray spoedig verleden tijd is. Nederland is wereldleider op het gebied van de sierteelt. Daarom kan juist ons land hier het verschil maken en als voorbeeld fungeren voor de wereld.”

sierteeltsector zierpflanzensektor plastikpaletten
,

“Plastic trays sierteeltsector allesbehalve duurzaam”

De single use plastic trays in de sierteeltsector worden vanwege hun recyclebaarheid aangeprezen als duurzaam. De trays worden gebruikt voor het transport van potplanten en er zijn inmiddels meer dan tachtig verschillende soorten in gebruik. Het keurmerk Normpack®, onderdeel van FloraHolland, stelt dat ze na gebruik op grote schaal worden ingezameld en dat het materiaal (polystyreen) wordt gebruikt voor het vervaardigen van nieuwe trays. Het gaat om een jaarlijkse productie van 180 miljoen single use trays, bij elkaar minstens 23 miljoen kilo.

Onderzoek van de Plastic Soup Foundation wijst uit dat slechts een klein deel van de trays wordt ingezameld. Voor de export naar Duitsland, de belangrijkste afzetmarkt voor de sierteelt, bestaat namelijk geen verplichting deze single use trays weer terug te nemen. Ter plekke dragen de trays bij aan de grote berg van onnodig plastic afval. Het onderzoek wijst ook op een veel duurzamer alternatief: een meermalig te gebruiken tray met retourpremie. De kans dat trays uit het systeem verdwijnen of in het milieu terechtkomen, wordt met een dergelijke tray drastisch verkleind.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “We willen hiermee aantonen dat eenmalig gebruik van plastic nooit duurzaam is, ook al wordt dat plastic gerecycled. Uit ons onderzoek blijkt dat de exporterende sierteeltsector niet in staat is om over te stappen op een slim ontworpen statiegeld tray die tot 20 keer te gebruiken is. Iedereen is het erover eens dat hergebruik altijd te verkiezen valt boven recycling. Een echte circulaire economie is alleen te bereiken door dit soort slimme innovaties. Niet voor niets heeft het Europees Parlement recentelijk nog opgeroepen zoveel mogelijk over te gaan op statiegeldsystemen.”

Lees meer over de “Verduurzaming Sierteelt” campagne.