Disclaimer

Plastic Soup Foundation is uitgever van: http://plasticsoupfoundation.org/

De Plastic Soup Foundation onderhoudt deze website, alternatieve url’s die dezelfde site representeren en onderstaande themasites.

Themasites:

http://www.beatthemicrobead.org/

http://collectyourownfuel.org/

http://plasticsouplab.org/

http://life-mermaids.eu/

http://dieballongaatnietop.nl/

De Plastic Soup Foundation heeft de informatie op zijn websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op http://plasticsoupfoundation.org/ en overige sites waarover de Plastic Soup Foundation de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de Plastic Soup Foundation: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie.