Plastic: een wondermateriaal?

De plastic soup in de oceaan is een direct gevolg van ons consumptiegedrag en inmiddels een snel groeiend, onvoorstelbaar complex milieugevaar geworden. In veel landen is de marktpush van plastic producten, of producten verpakt in plastic, zeer groot. Synchroon hieraan neemt de plastic productie wereldwijd razendsnel toe. Van 311 miljard kilo in 2014 naar 622 miljard kilo over twintig jaar. Omdat plastic niet vergaat, zouden we de aarde in 2050 met de productie uit dat jaar 800 keer kunnen inpakken. De mogelijkheden om al dit afval te verwerken, zijn tot nu toe zeer beperkt. Wereldwijd is het storten van afval nog de meest gangbare ‘oplossing’, met alle desastreuse gevolgen van dien. In veel regio’s is er helemaal geen afvalinzameling en -verwerking, en wat doe je dan met die plastic troep?

Rethink, refuse, reduce, reuse, recycle

Wanneer plastic soup ter sprake komt zijn ‘recycling’ en ‘circulaire economie’ de meest gangbare toverwoorden. Maar we móeten nog veel slimmer zijn. De huidige marktmodellen moeten veranderen van snel en goedkoop naar meer duurzame modellen met dito producten en een lange levensduur. We moeten eerst al die onnodige of zelfs onzinnige plastic stromen verminderen of – liever nog – terugbrengen tot nul.

De Plastic Soup Foundation focust op bronaanpak. Daarom speurt Harmen Spek als Manager Innovations & Solutions al sinds de oprichting van de stichting de wereld af naar alle mogelijke innovatieve en creatieve oplossingen, zo dicht mogelijk bij de bron. Hij schat deze innovaties in op haalbaarheid en reikt sterren uit. 

Let op, dit dossier is constant in beweging; inhoud en ratings kunnen tussentijds wijzigen.

  Criteria voor innovaties en oplossingen op water

  • Op rivieren en kanalen is het makkelijker en beter controleerbaar om plastics af te vangen.
  • Wordt ook zinkend- of zwevend plastic opgevangen?
  • Hoe klein is de CO2-footprint?
  • Wordt er rekening gehouden met flora en fauna?
  • Verder wordt gekeken naar: maturity level, (geschatte) ontwikkelingskosten en effectiviteit of verwachtingen.

  Definities

  • Toepassingsgebied – de directe omgeving van de oplossing
  • (Verwachte) efficiëntie – de hoeveelheid energie en middelen die nodig zijn om de oplossing toe te passen
  • De actieve/passieve werking – de mate waarin een oplossing autonoom is
  • Maturity level – de status van ontwikkeling van de oplossing
  • (Verwachte) effectiviteit – hoeveel draagt de oplossing bij aan de bestrijding van de plastic soup

  Bandalong Litter Trap

  omschrijving: afvang systeem voor rivieren weblink: www.bandalong.com
  toepassingsgebied: beken en rivieren
  efficiëntie: hoog
  de actieve/passive werking: passief systeem
  maturity level: mature en verkrijgbaar
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


  toelichting: de Bandalong Litter Trap is een bewezen, goed functionerende innovatie, die op dit moment al wereldwijd wordt ingezet. Door de plaatsing in de rivieren wordt voorkomen dat drijvend afval eindigt in de oceaan.

  eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ★

  Jbin

  omschrijving: drijvende opvangunit  weblink: www.jamesdysonaward.org
  toepassingsgebied: stedelijk binnenwater 
  (verwachte) efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: semi actief
  maturity level: concept 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


  toelichting: de Jbin is een actieve afvalvanger voor stedelijke watergebieden met rustig water. Middels een gecreëerde onderdruk wordt het water met afval de Jbin ingezogen. De verankering van het systeem maakt het legen de opvangunit lastig.

  eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

  Mare X-Ray

  omschrijving: autonome plastic vanger  weblink: www.floatinghorizon.org
  toepassingsgebied: zeeën en oceanen 
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: actief / semi-bemand
  maturity level: concept 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★☆ ☆ 


  toelichting: de Mare X-Ray is een bijzondere sampling skimmer waarbij veel rekening wordt gehouden met het leven in de oceaan. Deze innovatie lijkt door het sampling-karakter voor wetenschappelijke doeleinden niet direct geschikt voor grootschalige schoonmaak van de wateren.eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

  Mr. Trashwheel (Baltimore Waterwheel)

  omschrijving: schoepenrad  weblink: www.baltimorewaterfront.com
  toepassingsgebied: beken en rivieren 
  (verwachte) efficiëntie: hoog
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: mature 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


  toelichting: Mr. Trashwheel is een bewezen, goed functionerende innovatie. Door de plaatsing in de Jones Falls Watershed in Baltimore (V.S.) wordt voorkomen dat drijvend afval eindigt in de oceaan. Het rad maakt gebruik van waterkracht en zonne-energie. Dit maakt het tot een technisch duurzame innovatie.

  eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

  Nash Run Trash Trap

  omschrijving: afvangsysteem beken en kleine rivieren weblink: www.anacostiaws.com
  toepassingsgebied: beken en rivieren 
  efficiëntie: hoog
  actieve/passieve werking: passief 
  maturity level: pilot
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


  toepassing: de Nash Run Trash Trap is waarschijnlijk een van de meest eenvoudige toepassingen in snelstromende rivieren of beken, waarbij deze vaste skimming-installatie grof afval afvangt. In zijn eenvoud vinden wij het daarom een bijzondere innovatie.

  eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

  Ocean Cleaning System

  omschrijving: circular floating structure weblink: www.knegadesign.com
  toepassingsgebied: zeeën en oceanen
  efficiëntie: laag
  actieve/passieve werking: actief / autonoom
  maturity level: concept 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ☆ ☆ ☆


  toelichting: Het Ocean Cleaning System is een autonoom drijvende unit die met behulp van een 5-tal ‘vissers’ de oceanen plastic vrij kan maken. Het moederschip is in staat om ’s nachts onder water te verdwijnen en zo geen belemmering zal vormen voor scheepvaart. De vissers die zich voortbewegen als de zeekat of zeeroggen staan in direct contact met het moederschip en kunnen ‘docken’ wanneer ze vol zijn

  eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

  Ocean Phoenix Project

  omschrijving: plastic vangende boot  weblink: www.oceanphoenixproject.com
  toepassingsgebied: zeeën en oceanen 
  efficiëntie: laag
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: concept 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ☆ ☆ ☆ ☆


  toelichting: de Ocean Phoenix is een enorm schip wat als enkel doel het opzoeken en afvangen van plastic soup. Door de aangetoonde complexiteit van het probleem is dit een onrealistische, inefficiënte oplossing.

  eindoordeel: ★ ☆ ☆ ☆ ☆

  Plastic Fish Tower

  omschrijving: circular floating structure weblink: www.evolo.us
  toepassingsgebied: zeeën en oceanen
  (verwachte) efficiëntie: laag
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: concept
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ☆ ☆ ☆


  toelichting: de Plastic Fish Tower is een innovatie die met behulp van onderdruk plastic soup binnenhaalt. De doelstelling is om in de constructie het plastic ter plekke te verwerken. Gezien de complexiteit van de plastic soup en de verwachte inspanningen, lijkt dit aansprekende concept vooralsnog niet haalbaar.

  eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

  Plastic Visser (Fisher)

  omschrijving: actieve harvester  weblink: www.skinternational.nl
  toepassingsgebied: stromend water
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: mature, verkrijgbaar 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


  toelichting: de Plastic Fisher is een concentratie-, transport- en uitnuttingsysteem (CTU). Het systeem is modulair opgebouwd en heeft in de basis veel weg van de Bandalong Litter Trap. Achter de opvangmodule zit een opvoerband naar een sorteerinstallatie, waarbij organisch materiaal kan worden gescheiden van het plastic afval. De vraag is of de kosten en baten tot elkaar in verhouding staan. Hierdoor is de installatie wellicht te complex voor het doel.

  eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

  Recycled Park

  omschrijving: integraal concept  weblink: www.recycledpark.com
  toepassingsgebied: havens, beperkte watergebieden 
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: passief
  maturity level: pilotfase 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


  toelichting: Recycled Park heeft in samenwerking met Citylab010 Litter traps voor drijfvuil ontwikkeld en er inmiddels 3 geplaatst in het Rotterdamse havengebied, deze traps werken passief en zijn met de opvangunit bevestigd aan de kadewand.

  Het opgevangen afval wordt naderhand gesorteerd en zoveel mogelijk ingezet voor de productie van de hexagonale drijvende units waarmee Recycled park meer natuur in de havengebieden wil creëren. Deze units worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd met de minste risico’s voor het milieu.

  eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

  Sargaboat

  omschrijving: active harvester  weblink: www.theoceancleaner.org
  toepassingsgebied: alle wateren
  efficiëntie: laag
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: in ontwikkeling 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ☆ ☆ ☆


  toelichting: het project Sargaboat (the ocean cleaner) gaat verder dan alleen een boot die plastic harvest, er wordt ook nagedacht over hergebruik van het afgevangen plastic.

  Dit concept van een boot met transportband en losse opvangunit zou kunnen werken op rustige rivieren of havengebieden maar is voor open zee ongeschikt. Plastic hoopt zich lokaal vaak op op moeilijk te bereiken plaatsen waardoor de Sargaboat qua formaat waarschijnlijk snel te kort zal schieten. Het bemannen van de boot en de benodigde energie voor aandrijving maken dit systeem relatief kostbaar.

  eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

  Seabin

  omschrijving: drijvende opvangunit met pomp weblink: www.seabinproject.com
  toepassingsgebied: rivieren, havens, meren, zeeën
  efficiëntie: hoog
  actieve/passieve werking: actief / semi bemand
  maturity level: in ontwikkeling
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


  toelichting: De Seabin is een out of the box innovatie waarbij slim gebruik wordt gemaakt van onderdruk. De opvang emmer wordt met korte intervallen een stukje onder het water oppervlak getrokken waardoor water naar binnen stroomt en zo drijvend plastic afval meetrekt. De onderdruk wordt gecreëerd door een kleine efficiënte pomp. Ondanks dat er gekozen is voor de naam Seabin zal de innovatie in deze vorm nog niet werken op open zee. Het team van Pete Ceglinski blijft de Seabin doorontwikkelen en probeert voor meerdere probleemgebieden oplossingen te bedenken.

  Deze innovatie is als primeur in Nederland te zien bij Marina Muiderzand in Almere.

  eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

  Seavax

  omschrijving: autonome plastic ruimer weblink: www.bluebird-electric.net
  toepassingsgebied: zeeën en oceanen
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: actief
  maturity level: pilot / in ontwikkeling
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


  toelichting: een concept voor een groot semi-autonoom vaartuig wat op grote schaal plastic kan harvesten. Relatief gezien is de concentratie van plastic in de gyres vrij laag en zal zeer veel water verzet worden om een significante hoeveelheid plastic af te vangen. Dit in vergelijking met de mengverhouding van rivieren en kustgebieden waar de concentraties hoger- en de fracties groter zijn.

  De aanwezigheid van dieselmotoren en pompen maakt het geheel niet erg milieuvriendelijk en uiteindelijk te kostbaar om er een kosten efficient model mee te behalen.

  eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

  Shoreliner

  omschrijving: oever beschermer  weblink: www.tauw.nl
  toepassingsgebied: havens, kades, oevers 
  efficiëntie: gemiddeld/hoog
  actieve/passieve werking: passief
  maturity level: uitontwikkeld en verkrijgbaar 
  effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


  toelichting: Oevers en kades in havens of stedelijke gebieden zijn vaak zwaar vervuild omdat veel plastic afval zich verzameld op- of tussen de verharding. De Shoreliner is een drijvende geleider van styrofoam met daaromheen filterdoek wat tot 50 cm diep in het water reikt. Deze drijver vangt het (plastic) drijfvuil vlak voor de kade of oever af en geleid het naar een opvangunit van 25 m2. Het systeem beweegt mee op de getijde niveaus.  Op de locatie Lekhaven Rotterdam worden veel macroplastics gevonden die directe relatie hebben met scheepvaart en lokale industrie. Inmiddels wordt er ook gemonitord op microplastics tussen de 1 en 4 mm; na het leeghalen van de Shoreliner, wat met een grijper gebeurt, wordt het wateroppervlak van de unit na behandeld met een fijnmazig net waarbij, veel pellets/nurdles gevonden worden.

  eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

  Stichting Saraswater

  omschrijving: transportband voor milieuplastic  weblink: www.saraswater.nl
  toepassingsgebied: alle wateren
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: onderdeel – concept 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★☆ ☆


  toelichting: Frans de Waard van stichting Saraswater bedacht een schoonmaak unit in de vorm van een speciale dubbele transportband. Een van de 2 transportbanden is voorzien van kleppen die naadloos aansluiten op de onderliggende transportband. Het plastic wordt op deze manier beter vastgehouden en gelijkmatig getransporteerd. Deze transportband heeft een open mesh structuur waardoor water inclusief kleine organismen erdoorheen vallen. Ook kleine plastic deeltjes tot 5 mm kunnen met dit systeem worden afgevangen.

  De unit is bedacht als losstaande innovatie, maar Saraswater heeft inmiddels ook ideeën over autonome drones en een moederschip.

  eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

  The Great Bubble Barrier

  omschrijving: bellenscherm voor in stromend water  weblink: www.thegreatbubblebarrier.com
  toepassingsgebied: beken en rivieren 
  efficiëntie: hoog
  actieve/passieve werking: actief / semi bemand
  maturity level: in ontwikkeling/pilotfase 
  verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ★


  toelichting: The Great Bubble Barrier is een uniek out-of-the-box systeem op basis van lucht. Door twee diagonale bellenschermen te plaatsen wordt slim gebruik gemaakt van de stroming van het water om het afval naar de kant van de rivier te leiden. Het bellenscherm ontstaat door lucht te pompen door een buis met gaatjes, gelegen op de bodem. De opwaartse stroming die het bellenscherm veroorzaakt brengt afval naar de oppervlakte van het water. Het afval verzamelt zich aan de kant van de rivier, waarna het makkelijk te vangen is door middel van bijvoorbeeld een lopende band. Scheepvaart en vissen ondervinden geen last van het dubbelscherm.

  eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

  The Ocean Cleanup

  omschrijving: autonome afvangers  weblink: www.theoceancleanup.com
  toepassingsgebied: zeeën en oceanen 
  efficiëntie: hoog
  actieve/passieve werking: semi-actief / autonoom
  maturity level: in ontwikkeling 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


  toelichting: The Ocean Cleanup van Boyan Slat is inmiddels wereldwijd een begrip wanneer gesproken wordt over het schoonmaken van de oceanen. Afgelopen jaren heeft Slat zijn eerste idee doorontwikkeld tot de huidige nieuwe vorm die we kunnen zien als fase 3; autonome, door stroming gedirigeerde ‘Boomsystemen’ van 1-2 kilometer breed die licht worden geremd door ‘waterankers’. Deze ankers, die in diepere waterlagen hangen, zorgen ervoor dat het oppervlakte water tegen het drijvende boomsysteem botst waardoor plastic afval zich zal verzamelen.

  eindoordeel: ★ ★ ★★ ☆

  Waste Free Oceans

  omschrijving: drijvende opvangunit voor open water  weblink: www.wastefreeoceans.org/
  toepassingsgebied: zeeën en oceanen 
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: bemand
  maturity level: mature en verkrijgbaar 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


  toelichting: Waste Free Oceans is een totaal-concept waarbij lokale visserij in rustige tijden wordt aangespoord met de ‘Trash Catcher’ op jacht te gaan naar ocean plastics. Deze Trash Catcher kan in stromend water worden vastgelegd of achter een schip met lage snelheid worden voortgetrokken. De schepen zijn alleen actief in hotspots waar gegarandeerde hoeveelheden plastic kunnen worden afgevangen, waarbij per tocht 2 – 8 ton aan afval wordt opgevist. Van dit plastic wordt zoveel mogelijk weer gerecycled tot nieuwe producten.

  De Trash Catcher is zo ontworpen dat vissen en kleine organismen weinig hinder ondervinden.

  eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

  Waste Shark

  omschrijving: autonome harvester  weblink: www.ranmarine.io
  toepassingsgebied: havens, beperkte watergebieden 
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: actief / autonoom
  maturity level: in ontwikkeling 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


  toelichting: The Waste Shark is een (semi)autonoom vaartuig wat middels een korf tussen de 2 drijvers drijvend plastic afval kan afvangen. Dit vaartuig is in staat binnen een vooraf bepaald werkgebied actief op zoek te gaan naar plastic of ander afval. De zelflerende software (AI) is in staat obstakels te herkennen en zorgt door product- en materiaal herkenning voor de meest efficiënte vaarroute. De Waste Shark kan op een docking station haar batterijen opladen en zich van het afval ontdoen. Een zwerm van vaartuigen kan in korte tijd een gebied vrij maken van afval.

  eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

  Criteria voor innovaties en oplossingen op land

  • Zijn er lokale sociale voordelen?
  • Worden alle plastic vervuiling aangepakt, dus ook de minder bekende of gebruikelijke soorten?
  • Wordt plastic afval uit water geweerd?
  • Hoe klein is de CO2-footprint?
  • Wordt plastic afval verwerkt tot duurzame producten?

  Definities

  • Toepassingsgebied – de directe omgeving van de oplossing
  • (Verwachte) efficiëntie – de hoeveelheid energie en middelen die nodig zijn om de oplossing toe te passen
  • De actieve/passieve werking – de mate waarin een oplossing autonoom is
  • Maturity level – de status van ontwikkeling van de oplossing
  • (Verwachte) effectiviteit – hoeveel draagt de oplossing bij aan de bestrijding van de plastic soup
  • Sociale kansen – potentiële maatschappelijke bijdrage

  Ligapet

  omschrijving: constructie hulp voor PET flessen weblink: www.aligapet.com.br
  toepassingsgebied: bouw en constructie 
  efficiëntie: nvt
  actieve/passieve werking: passief
  maturity level: concept
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
  sociale kansen: ★ ★ ★ ☆ ☆


  eindoordeel: ★ ★ ★

  Byfusion / Replast

  omschrijving: bouwelementen uit plastic afval weblink: www.byfusion.com
  toepassingsgebied: bouw en constructie
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: mature, pilot 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
  sociale kansen: ★ ★ ★ ★ ☆


  eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

  Plastic Fantastic

  omschrijving: verwerken milieu plastic weblink: www.plasticfantastic.nu
  toepassingsgebied: verwerken gemixt plastic afval tot grondstof of producten 
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: in ontwikkeling, pilot 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
  sociale kansen: ★ ★ ★ ★ ☆


  eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

  Precious Plastic

  omschrijving: small business recycle straat weblink: www.preciousplastic.com
  toepassingsgebied: verwerken plastic afval 
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: matureopen source 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
  sociale kansen: ★ ★ ★ ★ ☆


  eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

  New Marble

  omschrijving: tegeltjes gemaakt van PET flessen weblink: www.betterfuturefactory.com
  toepassingsgebied: verwerken PET-afval 
  efficiëntie: laag 
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: pilot, verkrijgbaar 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
  sociale kansen: ★ ★ ★ ★ ☆


  eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

  Brickarp

  omschrijving: lange bouwblokken van afvalplastic weblink: www.ficidet.com
  toepassing: verwerken plastic afval 
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: mature, verkrijgbaar 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
  sociale kansen: 
  ★ ★☆ ☆


  eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

  Shorvac

  omschrijving: stofzuiger voor milieuplastics weblink: www.behance.net
  toepassingsgebied: verzamelen plastic afval 
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: concept 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
  sociale kansen: –


  eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

  Criteria voor innovaties en oplossingen aan de bron

  • Kan plastic slijtage en verlies worden voorkomen?
  • Hoe dichtbij de bron wordt plastic vervuiling aangepakt?
  • Wordt productdesign verbeterd?
  • Wordt er gezocht naar alternatieve producten of materialen?
  • Worden single-use plastics gereduceerd?

  Definities

  • Toepassingsgebied – de directe omgeving van de oplossing
  • (Verwachte) efficiëntie – de hoeveelheid energie en middelen die nodig zijn om de oplossing toe te passen
  • De actieve/passieve werking – de mate waarin een oplossing autonoom is
  • Maturity level – de status van ontwikkeling van de oplossing
  • (Verwachte) effectiviteit – hoeveel draagt de oplossing bij aan de bestrijding van de plastic soup
  • Haalbaarheid – hoe groot is de kans van slagen in de markt

  Cora ball

  omschrijving: wasmachine bal die vezels vangt weblink: www.rozaliaproject.org
  toepassingsgebied: wasmachines
  efficiëntie: nvt 
  actieve/passieve werking: passief
  maturity level: in ontwikkeling
  (verwachte) effectiviteit: onbekend
  haalbaarheid: ★ ★ ★ ☆ ☆


  eindoordeel: ★ ★

  Embraced

  omschrijving: luierrecycling project weblink: www.aebamsterdam.nl
  toepassingsgebied: resource management
  efficiëntie: hoog
  actieve/passieve werking: actief / bemand
  maturity level: pilot 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
  haalbaarheid: ★ ★ ★ ★ ☆


  eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

  Filtroll

  omschrijving: wasmachine filter weblink: www.septicsafe.com
  toepassingsgebied: wasmachines 
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: passief  
  maturity level: mature, verkrijgbaar 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
  haalbaarheid: –
  ontwikkelingskosten: 


  eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

  Guppyfriend

  omschrijving: waszak tegen vezels uit kleding weblink: www.guppyfriend.com
  toepassingsgebied: wasmachine 
  efficiëntie: nvt
  actieve/passieve werking: passief
  maturity level: mature, verkrijgbaar 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
  haalbaarheid: nvt


  eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

  Ooho

  omschrijving: water in eetbare verpakking weblink: www.skippingrockslab.com
  toepassingsgebied: voeding 
  efficiëntie: nvt
  actieve/passieve werking: nvt 
  maturity level: in ontwikkeling 
  verwachte (effectiviteit): ★ ★ ★ ★ ☆
  haalbaarheid: ★ ★ ★ ☆ ☆


  eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

  Remora Project

  omschrijving: geotaggen van visnetten weblink: www.jamesdysonaward.org
  toepassingsgebied: visserij 
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: passief product  
  maturity level: concept 
  verwachte (effectiviteit): ★ ★ ☆ ☆ ☆
  haalbaarheid: ★ ★ ☆ ☆ ☆


  eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

  Beat The Microbead

  omschrijving: uitbannen microbeads in verzorgingsproducten weblink: www.plasticsoupfoundation.org
  toepassingsgebied: verzorgingsproducten 
  efficiëntie: gemiddeld
  actieve/passieve werking: nvt
  maturity level: mature 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ 
  haalbaarheid: nvt 


  eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ★

  Wasmachinefilter (Project X)

  omschrijving: wasmachine filter weblink: 
  toepassingsgebied: wasmachines 
  (verwachte) efficiëntie: hoog
  actieve/passieve werking: actief 
  maturity level: in ontwikkeling 
  (verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
  haalbaarheid: ★ ★ ★ ★ ☆


  eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆