Effecten op milieu

 • Op alle stranden ter wereld tref je aangespoeld plastic aan. Zelfs op de meest afgelegen plaatsen kom je plastic tegen, ook in gebieden die tot voor kort nog als onaangetast golden.
 • Plastic vergaat niet, het valt op den duur wel uiteen in steeds kleinere stukjes. Hoe kleiner de stukjes plastic des te moeilijker het is om ze op te ruimen.
 • Plastic op zee valt niet op een efficiënte manier op te ruimen. Het plastic drijft, zweeft in het water, zinkt naar de bodem of spoelt aan op kusten.
 • Dieren kunnen vaak het onderscheid niet maken tussen voedsel en plastic. Dieren, op land en in zee, kunnen ook verstrikt raken in plastic.
 • Plastic deeltjes in zee trekken als een spons gifstoffen aan (zogeheten POP’s, Persistent Organic Pollutants). Onduidelijk is in hoeverre deze gifstoffen in organen en weefsel van dieren worden opgenomen en hoe schadelijk dat is of op den duur zal zijn. Gevreesd wordt dat gifstoffen in de voedselketen terecht komen. De mens staat bovenaan de voedselketen.
 • Volgens de UNEP, de milieuafdeling van de Verenigde Naties, is het gerapporteerde aantal diersoorten dat gevolgen ondervindt van plastic gestegen van 247 in 1997 naar 663 in 2012.
 • Zeevogels vervoeren jaarlijks duizenden kilo’s plastic. Plastic dat wordt uitgepoept draagt bij aan de verspreiding van plastic.
 • Plastic en polystyreen nemen circa 75% van al het afval op zee voor hun rekening.
 • 36% van de onderzochte consumptievissen die in het Engelse Kanaal gevangen waren, had plastic in de maag. 83% van de lobsters die in Noorwegen onderzocht werden had plastic vezels. Bijna 100% van de Noordse stormvogels heeft plastic in de maag.
 • In één decennium is het aantal dieren dat verstrikt raakt in plastic met 40% gestegen.
 • In 1992 verloor een container 30.000 rubberen eendjes op zee bij China. De eendjes hebben zich over de hele wereld verspreid en spoelen nog altijd af en toe aan. Het is een indicatie van de lange routes dat plastic in zee kan afleggen.
 • Overal ter wereld worden stranden (noodgedwongen) schoongemaakt. In 2012 werd tijdens de International Coastal Cleanup door meer dan 500.000 vrijwilligers bijna 20.000 mijl schoongemaakt. Het totale gewicht van het geruimde afval kwam overeen met dat van 10 Boeings 747 toestellen.
 • Mechanische opruiming van stranden kan schade veroorzaken, bijvoorbeeld aan nesten van schildpadden.
 • Opruimen van plastic in de oceaan lijkt onmogelijk, maar opruimen van grote nog niet uiteengevallen stukken plastic bij kusten en stranden en daar waar rivieren de zee instromen is altijd zinvol.
 • Afval afkomstig van Japan als gevolg van de tsunami (maart 2011), heeft zich als een soort rommeleiland over de oceaan verplaatst en spoelt aan op de westkust van Amerika.
 • Soorten die niet thuishoren in een bepaald gebied kunnen ‘meeliften’ met plastic en ander drijvend afval, en als nieuwkomers ecosystemen nadelig beïnvloeden.
 • Uiteindelijk zal al het plastic in zee in triljoenen deeltjes uiteen vallen. Die deeltjes vinden hun weg door het gehele maritieme ecosysteem en belanden op de bodem van de zee. Daar beïnvloeden ze het bodemleven tot ze na vele eeuwen onder nieuwe aardlagen bedekt worden.
 • De oceanen bestrijken 72% van het aardoppervlakte. Ze zijn van essentieel belang voor het leven op aarde.

Acties

Nieuws