Aan de slag met plasticsoep!

Met dit lespakket leer je samen met je klas alles over plasticsoep en ga je actief aan de slag om het plasticverbruik te verminderen. Het lespakket wordt je gratis aangeboden door de Plastic Soup Foundation.

Het lespakket kan alléén door basisscholen worden besteld. Bestel je het lespakket dan ontvang je toegang tot de digitale lessenserie en een leuke, spannende tekenfilm over de Wereld van Oz. Verder krijg je een doos met o.a.

  • Posters
  • Actie- en opdrachtkaarten
  • Oceaanplastic uit Hawaï
  • Een speciale Kidsweek over plasticsoep voor de hele klas
  • Het leesboek Plasticsoep is troep!

Over de Lessen

  • De lessen zijn gedifferentieerd naar drie niveaus: groep 4, groep 5/6 en groep 7/8.
  • De lessen zijn afwisselend en actief: de leerlingengaanzelf aan de slag.
  • Les 1 is een introductieles. Daarna kies je met de klas eenvan de acties. In les 2 gajedieper inop de resultaten van de actie.
  • De lessen duren 45 minuten. Hoeveel tijd je aan de actie besteedt,bepaal je zelf.
  • Je kan de lessenuitbreiden met de opdrachten uit de doos (individueel of in groepjes)

Kerndoelen

Kerndoel 34

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelfen anderen.

Kerndoel 35

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. Kinderen leren overde gevolgen van consumptie voor de naaste omgeving. En ze leren in het eigen consumptiepatroon rekening tehouden met het milieu.

Kerndoel 39

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. (Tussendoel: ingrepen van de mens: afval)

Evaluatie

Heeft u vragen over ons educatie programma?

Vergeet niet ‘Educatie’ als onderwerp te kiezen.

Wat zeggen andere leerkrachten?

‘Mooi pakket met goede inhoudelijke lessen. De leerlingen waren enthousiast.’

‘Fijn pakket om mee te werken! Veel informatie in heel duidelijke verwoording gegoten. Top!’

‘De kinderen waren zeer betrokken en enthousiast, het sprak ze erg aan en veel kinderen zijn hierdoor thuis ook bezig geweest, bijvoorbeelddoor afval te scheiden.’

‘Het is een mooi en uitgebreid pakket waarmee je snel aan de slag kunt. Als leerkracht vraagt het niet veel voorbereiding omdat alles al zo goed is uitgewerkt. Er zitten leuke en uitdagende actiekaarten bij waar de kinderen mee aan de slag kunnen.Wat een mooi en duidelijk project. De kinderen zijn heel betrokken en het onderwerp sluit echt aan bij hun belevingswereld. Een aanrader!’

Het is een goed pakket met veel materiaal. Door de mooie posters worden kinderen snel nieuwsgierig. Heel handig dat de lessen via LessonUp zijn te downloaden en gelijk te gebruiken zijn op het digibord. De tocht van de badeendjes geeft veel stof tot nadenken en is tegelijkertijd een leuke aardrijkskundeles. Zo leren ze nog over veel meer dingen dan alleen over plasticafval. En we zijn met elkaar bewuster gaan nadenken over wat we zelf kunnen doenaan dit probleem!’