Schandpaal

Ducor Petrochemicals schrok aanvankelijk van het feit dat het bedrijfzoals het zelf zei: ‘openlijk aan de schandpaal werd genageld’. Maar al snel stak managing director Ann Geens de hand in eigen boezem. Ze sprak haar welgemeende waardering uit voor het aan de kaak stellen van de nurdle-vervuiling en zei over Plastic Soup Foundation: ‘De organisatie heeft een goede daad gesteld, want het is wel een groot probleem, waar overigens nog geen specifieke wetgeving voor is.’  

Met dat laatste doelt ze op het feit dat vervuiling met chemische stoffen wél bij wet is geregeld, maar dat er nog geen normen bestaan voor vervuiling met plastic. In het juridische verweer verdedigde Ducor zich dan ook met het argument dat plastic een eindproduct is, geen afvalEen dergelijke stelling is in strijd met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, waarin plastickorrels wel degelijk onder de noemer ‘afval’ (marine litter) vallen. En ook in de OSPAR-commissie, van vijftien landen in het noordoostelijk Atlantisch gebied, staat nurdlevervuiling prominent op de agenda.     

Ducor erkent wel degelijk medeverantwoordelijk te zijn voor de aangetroffen vervuiling, maar voert als verdediging aan deze niet als enige te hebben veroorzaakt. Er zijn namelijk niet alleen korrels van polypropeen gevonden, maar ook o.a. van polyetheen, wat niet door Ducor wordt geproduceerd. 

Ook wordt gewezen op ‘historische vervuiling’die verder teruggaat dan de aanwezigheid van Ducor in Rotterdam. Ann Geens geeft Plastic Soup Foundation overigens openlijk gelijk dat de historische vervuiling eveneens opgeruimd moet worden, maar wil dat dus gezamenlijk met andere producenten doen. 

Grote schoonmaak 

Na de opgelegde dwangsom van €15.000 per geconstateerde overtreding was het eigenlijk niet meer de vraag ‘of’ maar ‘wanneer’ Ducor zou beginnen aan de schoonmaak van de twee havens. En op dinsdag 21 april 2020 begon het bedrijf inderdaad aan deze lastige klus in de LondenhavenDe schoonmaakactie werd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam uitgevoerd door Hebo Maritiemservice samen met een team van Ducor Petrochemicals 

Hiervoor maakte Hebo gebruik van een speciale afzuigunit op een ponton waarmee de aangespoelde plastickorrels zo goed als mogelijk tussen de basaltblokken op de oevers van de Londenhaven werden opgezogen. Daarnaast werd het aangespoelde grove afval handmatig verwijderd door een team van Ducor. Desondanks vinden we daar nog steeds korrels, die met het tij uit de spleten tussen basaltbokken worden meegenomen en later weer aanspoelen. Dit is de reden dat voorlopig nog nieuwe cleanups nodig zullen blijven,

Volgens het Havenbedrijf Rotterdam heeft deze schoonmaakactie vier volle big bags van elk één kubieke meter met plastickorrels opgeleverd. Dus 4.000 liter aan korrels! Daarnaast zijn er zeventien big bags vol grof plastic opgeruimd. Een enorme hoeveelheid in een relatief klein gebied. Ook Plastic Soup Foundation was die dag aanwezig en zag hoe geschokt de aanwezige directie en personeelsleden van Ducor reageerden op wat ze er aantroffen.  

In februari 2021 heeft de milieudienst DCMR Ducor laten weten dat de opgelegde dwangsom wordt opgeheven, omdat de dienst tevreden is met de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen. Plastic Soup Foundation is ook blij met de inzet van Ducor en is akkoord gegaan met het opheffen van de dwangsom. Ann Geens schrijft op de website van Ducor: ‘De kritiek die wij destijds kregen was terecht en wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. En dat zullen we blijven doen. […] maar we zijn als Ducor niet de enige partij die te maken heeft met korrelverlies. We moeten dat als gehele keten breed oppakken, van fabrikant tot transporteur en verwerker. Ik zal me daarvoor blijven inzetten.’

Maatregelen en overleg 

Daarnaast heeft Ducor diverse preventieve maatregelen genomen om te voorkomen dat er in de toekomst nurdles via het fabrieksterrein in het milieu belanden. In de regenwaterafvoeren, op de putdeksels en op de uitloop naar de Brittanniëhaven zijn filters geplaatstom het terrein is een opstaande rand aangelegd en bij de opslagsilo’s is een net gespannenop de laadplekken zijn langere slurven opgehangen zodat er minder nurdles worden gemorst bij het vullen van de vrachtwagens, die daarna worden schoongespoten zodat er tijdens het transport geen korrels meer op de openbare weg belanden; en het bedrijfsterrein en de werkplekken worden regelmatig schoongemaakt. 

Om te komen tot een brede gezamenlijke aanpak’ heeft Ducor op 29 september 2020 een rondetafelconferentie georganiseerd om samen met andere plasticproducenten en Plastic Soup Foundation de benodigde vervolgstappen te bespreken. Ann Geens zei het spijtig te vinden alleen reactief te hebben ingegrepen en ze riep iedereen op voortaan proactief te handelenOok beaamde ze dat iedereen in de sector ‘industrieblind’ was geweest voor de overal gemorste plastickorrels. Ach ja, zoals Cruijff al zei: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’ 

De rondetafelconferentie heeft eind februari 2021 geleid tot de oprichting van de Taskforce Clean Sweep Rotterdam. Hierin werken diverse kunststofproducenten samen met het Havenbedrijf Rotterdam, Ducor Petrochemicals, PlasticsEurope Nederland, DCMR en Rijkswaterstaat met als doel ‘het tegengaan van vervuiling door plastickorrels, -poeders en -vlokken in de haven van Rotterdam.’ Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk bedrijven en organisaties zich bij de taskforce aansluiten.

De macht van de aandeelhouder

Terugkomend op Cruijff, degenen die het steeds meer ‘doorhebben’ zijn de aandeelhouders. In april 2021 steunde maar liefst 81,2% van de beleggers van DuPont een resolutie van de milieuwaakhond As You Sow. Hierin werd DuPont gevraagd te rapporteren over lozingen van nurdles in het milieu.

Volgens As You Sow bevestigt deze stemming ‘het sterk stijgende verzet van beleggers tegen bedrijven die bijdragen aan de wereldwijde plasticvervuiling. En volgens het Sustainable Investments Institute, dat de stemmingen van aandeelhouders volgt, is de steun van 81% voor de resolutie ‘de grootste stem ooit voor een aandeelhoudersresolutie over een milieukwestie die door het management werd afgewezen.’

Artikelen over Nurdles

Ducor Petrochemicals als eerste Nederlandse plasticproducent verantwoordelijk gesteld voor vervuiling met plastickorrels