Doorpakken

De tijd lijkt rijp voor Plastic Soup Foundation om door te pakken. We zijn dan ook van plan om zowel de rijksoverheid, lokale overheden, toezichthouders als grote plastic producerende en verwerkende bedrijven rechtstreeks en ook in juridische zin aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. In elk geval zullen we er samen met DCMR alles aan doen om ook andere omgevingsdiensten te bewegen de vervuiling met plastickorrels aan te pakken.  

We zijn weliswaar heel blij met de eerste behaalde resultaten en het daaruit ontstane overleg met de industrie, maar ook teleurgesteld dat ons verzoek om tevens het slib in de Rotterdamse haven grondig te onderzoeken en schoon te maken nog niet is gehonoreerd door Rijkswaterstaat. Naar verwachting is namelijk ook het slib zwaar vervuild met de zwaardere nurdlesoorten. We zijn ons nog aan het beraden welke vervolgstappen we hiervoor gaan zetten. 

Ook willen we dat er onderzoek komt naar de historische vervuiling van de gehele Rotterdamse havenDDucorzaak doet namelijk vermoeden dat het ook op andere terreinen in de haven behoorlijk mis kan zijnBodemsanering zou dan de enige optie zijn.   

Chemelot 

Naast ons onderzoek in de regio Rotterdam, hebben we ook Limburg en de haven van Antwerpen onder de loep genomenChemelot, het grote complex voor de chemische industrie in Zuid-Limburg, staat nu bovenaan ons lijstje. Er wordt daar door de plasticproducenten zo slordig met het materiaal omgesprongen dat het op sommige plekken lijkt alsof het er net heeft gehageld.  

In april 2020 heeft onze advocaat Faton Bajrami contact opgenomen met de omgevingsdienst van Zuid-Limburg, de RUD, die vervolgens in actie is gekomen tegen de plasticvervuiling van Chemelot 

Bij Chemelot zijn de ogen geopend en het overleg is begonnen. De directie van Chemelot Site Permit, houder van de milieuvergunning van het Chemelotterrein, heeft in juli 2020 eindelijk het Operation Clean Sweepconvenant ondertekend. Daarmee verbindt het industrieterrein zich aan het doel van nul emissie van kunststofkorrels, -vlokken en -poeder naar het milieu. Ook is de ambitie uitgesproken om in 2025 niet alleen de meest competitieve chemische site van West-Europa te willen zijn, maar ook de veiligste én duurzaamste. 

Daarnaast is er een schoonblaasinstallatie geplaatst, worden er veegacties uitgevoerd, zijn bermen gereinigd en is op 27 oktober 2020 de bijeenkomst ‘Voorkomen dat plastic producten in het milieu terechtkomen door ketensamenwerking’ georganiseerd, waarvoor ook Plastic Soup Foundation was uitgenodigd.   

Dit was allemaal onderdeel van het met de RUD overeengekomen Plan van Aanpak van Chemelot. Wanneer echter blijkt dat de termijnen van het plan niet worden gehaald of de maatregelen niet worden gerealiseerd, dan zal de omgevingsdienst een bestuursrechtelijk handhavingstraject overwegen. En mocht de omgevingsdienst zelf geen vervolgstappen zetten, dan kan Plastic Soup Foundation nog altijd een handhavingsverzoek indienen. 

INEOS

Ook hoog op onze agenda staat ‘Project One, het plan van het Britse chemiebedrijf INEOS om in de Antwerpse haven een nieuwe fabriek van drie miljard euro te bouwen voor de productie van ethyleen en polypropyleen. Deze nieuwe fabriek moet een van de grootste ethaankrakers ter wereld worden. De kraker zet ethaangas om in ethyleen en INEOS verwerkt deze basisgrondstof vervolgens tot een halffabricaat in de vorm van nurdles.  

INEOS is tevens de producent van de 26 ton nurdles die in februari 2020 van Rotterdam naar Tananger werden verscheept en na een storm in zee belandden en vervolgens op de Noorse en Zweedse kust aanspoelden.

Voor het miljardenproject van INEOS in Antwerpen moet 56 hectare bos worden gekapt en dat schoot veel Belgen in het verkeerde keelgat. De Vlaamse minister die de haven tot industrieel gebied had verklaard en groen licht voor de ontbossing had gegeven, werd half november 2020 teruggefloten door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de omgevingsvergunning voor de ontbossing heeft geschorst.  

De zaak was aangespannen door Client Earth, een ngo die internationale juristen inzet voor milieukwesties en de aarde als haar enige cliënt ziet. Deze juristen zijn samen met dertien andere milieuorganisaties naar de rechter gestapt omdat Project One volgens hen op flagrante wijze de nationale en EU-milieuwetgeving schendt en de verwoestende en verstrekkende gevolgen van het project maskeert, zowel op de lokale natuur als op de wereldwijde CO2-uitstoot 

In 2019 had Plastic Soup Foundation al gewaarschuwd dat deze investeringen niet goed te praten zijn, omdat de chemische sector zich dan weer voor jaren aan gas en olie bindt, omdat de klimaatdoelen van Parijs dan niet worden gehaald en de samenleving weer decennialang wordt overspoeld met nog meer goedkoop plastic. Wij overwegen ons aan te sluiten bij deze juridische strijd van Client Earth tegen INEOS en andere plasticvervuilers in de haven van Antwerpen. 

POLYMER HUB

Plastic Soup Foundation maakt zich ook zorgen over de doorontwikkeling van grote terreinen voor de distributie van nurdles, omdat juist bij het transport en bij overslagprocessen veel korrels worden ‘gemorst’.  

De nieuwe Rotterdam Polymer Hub op de tweede Maasvlakte is zo’n grote site. Het terrein ligt vlak bij het water en zal, wegens de gunstige ligging ten opzichte van zowel de zee als het achterland, worden gebruikt voor grote transporten 

Naast al het bovenstaande zal Plastic Soup Foundation via samenwerking met IVN Natuureducatie en Stichting De Noordzee – onder de projectnaam Schone Rivieren – en met de internationale beweging Break Free From Plastic én de wereldwijde opruimactie The Great Nurdle Hunt de strijd tegen de wereldwijde vervuiling met nurdles onvermoeibaar voortzetten.

Artikelen over Nurdles

Ducor Petrochemicals als eerste Nederlandse plasticproducent verantwoordelijk gesteld voor vervuiling met plastickorrels