Missie en visie

Missie

De missie van Plastic Soup Foundation is: ‘No plastic waste in our water!

We halen geen plastic uit het water; we zorgen dat het er niet (meer) in komt. Sinds onze oprichting in 2011 proberen we dit doel te bereiken door bronnen van plasticsoep aan te pakken, zoals microplastics in cosmetica en synthetische vezels uit kleding. Inmiddels behoort de organisatie van Nederlandse bodem volgens de internationale pers tot ‘One of the leading advocacy groups to tackle plastic pollution.’ 

Visie

We werken met een toegewijd team vanuit Amsterdam met een vaste aanpak:

Be aware: De Plastic Soup Foundation vraagt continu aandacht voor de plasticsoep via campagnes, nieuwsberichten en social media.

Get educated: Get educated: Wie zich wil verdiepen in de plasticsoep is bij ons aan het goede adres. Zo ontwikkelden we in 2016 gastlessen voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. In augustus 2018 hebben wij het nieuwe digitale educatieprogramma voor het basisonderwijs officieel gelanceerd. Verder werken wij samen met deskundigen, politici, organisaties, universiteiten en bedrijven die een aansluitende missie of visie hebben.

Find solutions: Plastic Soup Foundation stimuleert alle mogelijke (innovatieve) oplossingen die helpen om de plasticsoep aan de bron te bestrijden. Maatregelen die voorkomen dat plastic in het milieu, water en uiteindelijk in zee terechtkomt hebben wat ons betreft de meeste impact. Denk hierbij aan het terugdringen van single-use consumentenplastics, de ontwikkeling van een Plastic Footprint-scan voor bedrijven maar ook installaties die op een slimme wijze plastic afvangen in rivieren.

Lees meer over onze visie voor 2019 in het Activiteitenplan 2019.Mondiale duurzaamheidsdoelen en plasticsoep

In september 2015 stelden de Verenigde Naties de duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vast. Deze agenda bestaat uit zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de bekende Sustainable Development Goals (SDGs). Alle lidstaten hebben een inspanningsverplichting om hun beleid aan te passen zodat deze doelen in 2030 daadwerkelijk gehaald worden. Inmiddels hebben ook veel organisaties en bedrijven de agenda omarmd en vormen de duurzaamheidsdoelen een leidraad voor hun handelen.

Geen van de zeventien SDGs heeft expliciet plasticsoep als onderwerp. Intussen worden de gevolgen van de plasticsoep alsmaar duidelijker en staat het probleem steeds prominenter op de internationale agenda. In juli 2017 vergaderden de Verenigde Naties over de uitvoering van SDG 14, (“Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen”), en nam de wereld een resolutie aan: “Our Ocean, our future: call for action”. Alle landen spraken af om hun inspanningen te intensiveren om vervuiling van de oceanen te voorkomen, onder meer door te streven naar een vermindering van plastics en microplastics. Concreet werd de reductie van Single Use Plastic (SUP) en dan vooral eenmalig (verpakkings)plastic genoemd. Lees hier verder

Samenwerken?

Zou u met ons willen samenwerken? Heeft u een initiatief of wilt u een actie ondersteunen?  Hier ziet u een aantal manieren om zelf in actie te komen als particulier of als bedrijf.  U kunt ook direct met ons contact opnemen.

Over PSF

De Plastic Soup Foundation is sinds haar oprichting in februari 2011 explosief gegroeid. Van een groepje gedreven vrijwilligers zonder funding naar 10 fte begin 2017, een zeer bekwaam en betrokken bestuur, een wereldwijd groot en hecht netwerk en een begroting van bijna een miljoen euro in 2016, waarvan vier ton in natura.

Met diverse slimme en geestige campagnes weet de Plastic Soup Foundation grote invloed uit te oefenen op publiek, industrieën en politiek. In 2014 won ze samen met L&DJ PR de Dutch PR Award voor de ‘Beat the Microbead-campagne’ in de categorie ‘Non-profit’.

Ook won ze in dat jaar voor dezelfde campagne ‘de Onderscheiding’. Deze prijs werd uitgereikt aan bijzondere initiatieven die met steun van vermogensfondsen het verschil maken.

In 2016 werd voorzitter Jacqueline Cramer met een ruime meerderheid van stemmen verkozen tot Verschilmaker van 2016. Als voorzitter van Plastic Soup Foundation, hoogleraar duurzaam innoveren aan Universiteit Utrecht, ambassadeur circulaire economie in metropoolregio Amsterdam en voorheen Minister van VROM heeft Jacqueline in 2009 als eerste al de plastic soup bespreekbaar gemaakt in de EU Milieuraad.

Accreditaties

UNEP

In april 2016 is de PSF geaccrediteerd door de UNEP. De PSF heeft daarmee — met ruim 200 andere Non-Governmental Organisations — de waarnemersstatus verworven en kan rechtstreeks haar stem laten horen, onder andere voorafgaande en tijdens vergaderingen van de UNEA (United Nations Environment Assembly).

In november 2016 is de Plastic Soup Foundation (PSF) geaccrediteerd als
“invited guest” bij OSPAR. Daarmee is de PSF toegevoegd aan de “Intersessional Correspondence Group on Marine Litter (ICG-ML)“. PSF kan nu officieel deelnemen aan bijeenkomsten waar de belangrijkste marine litter experts uit Noord-West Europa aanwezig zijn.