Bedrijven en hun plastic footprint

Bedrijven willen meer inzicht in hun gebruik van plastic en zijn zich bewust van de milieuproblematiek die plastic veroorzaakt. Toch is emissie van plastic naar het milieu nog nauwelijks een thema. Uit een enquête onder MVO-experts blijkt dat 83% van de bedrijven nog niet rapporteert over plasticgebruik. Het is een van de resultaten van de enquête die dr. Karen Maas van Impact Centre Erasmus (ICE) onlangs hield.

De Plastic Soup Foundation ontwikkelt samen met Maas en met ondersteuning van het adviesbureau PwC de Plastic Footprint. Met behulp van de Plastic Footprint worden plasticstromen in een organisatie systematisch in kaart gebracht. Al doende wordt meer inzicht verkregen over de vraag hoe het plasticgebruik kan verminderen, hoe lekkages naar het milieu kunnen worden voorkomen en hoe hergebruik van plastic kan worden verbeterd.

De Plastic Footprint is een gestandaardiseerde methode aan de hand waarvan bedrijven straks kunnen zien hoe zij op verschillende dimensies scoren. Niet alleen krijgen bedrijven inzicht in hun eigen plasticgebruik, ook dat van hun toeleveranciers en afnemers is van belang. De Plastic Footprint wordt inmiddels getest in een pilot. Tijdens deze pilot wordt de methodiek waar nodig aangepast.

Het verbruik van plastic is voor veel bedrijven nog een grote onbekende. Zodra de Plastic Footprint er is, beschikken bedrijven en organisaties over een middel om beter met plastics om te gaan en meer openheid en transparantie over plasticgebruik te bieden.

Meer informatie over de enquête is te lezen in het blad P+.

My Little Plastic Footprint App

In 2017 gaat de Plastic Soup Foundation een nieuwe app introduceren: My Little Plastic Footprint. Met deze app willen wij een wereldwijde community creëren die werkt aan het verminderen van hun plastic footprint. Dat gaat spelenderwijs. Met uitdagingen, gedeelde ervaringen en gedeelde events. Zo empoweren we mensen wereldwijd om de plastic soup een halt toe te roepen. Ambassadeur van de app is tweevoudig Olympisch surfkampioen Dorian van Rijsselberghe.