Om welke producten gaat het?

Er zijn veel verschillende producten en plastic verpakkingen die onder de richtlijn vallen. De Nederlandse overheid heeft een infographic gemaakt waarin per type product staat welke eisen gesteld worden en wanneer die ingaan.

De richtlijn maakt gebruik van verschillende maatregelen. Het verschilt per product welke maatregel wanneer van toepassing wordt. Soms zijn het meerdere maatregelen per product.

Hieronder volgen aan de infographic ontleende producten, gevolgd door ons standpunt (De gebruikte afkorting UPV staat voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid).

In de Leidraad van de Europese Commissie staat een overzicht van producten die onder de SUP-Richtlijn vallen met verwijzing naar de beschrijving in de richtlijn en de maatregelen die gelden per product.

Oxo-degradeerbare kunststoffen

Alle producten van oxo-degradeerbare kunststoffen, en voedsel- en drankverpakkingen van geëxpandeerd polystyreen (EPS).

Standpunt PSF

PSF vindt dat het verbod uitgebreid moet worden naar alle verpakkingen van piepschuim (EPS).

 • Verbod

  3 juli 2021

Plastic wattenstaafjes

(met uitzondering van medisch gebruik)

Standpunt PSF

PSF vindt dat dit nu goed geregeld is. Voorkomen moet worden dat in Europa geproduceerde plastic wattenstaafjes buiten Europa op de markt worden gebracht.

 • Verbod

  3 juli 2021

Ballonnen/ballonstokjes

UPV op ballonnen, verbod op ballonstokjes
(met uitzondering van industriële toepassingen)

Standpunt PSF

PSF staat achter het verbod van plastic ballonstokjes. Producenten van ballonnen mogen hun verantwoordelijkheid niet afkopen door de opruim- en voorlichtingskosten eenvoudigweg in de verkoopprijs door te rekenen. Daarom moet er in Nederland een landelijk verbod komen op het (massaal) oplaten van ballonnen in de open lucht. Dit voorkomt ook de huidige verwarring, waarbij er in de ene gemeente een verbod geldt en in de andere gemeente niet.

 • Verbod

  3 juli 2021

 • UPV

  31 december 2024

Tabaksproducten met filters

Tabaksproducten met filters, losse filters voor gebruik in combinatie met tabaksproducten

Standpunt PSF

PSF vindt UPV en markering voor sigarettenfilters een stap in de goede richting. Alle kosten van opruimen en verwerken van afval en voor schade aan het milieu dienen volledig te worden doorberekend aan de tabaksproducenten. Deze kosten mogen niet afgewenteld worden op de belastingbetaler.

Echter, alleen met een verbod op filters waarin plastic is verwerkt, bestaat de zekerheid dat deze niet meer in het milieu komen.

 • Markering

  3 juli 2021

 • UPV

  5 januari 2023

Drankverpakkingen

Drankverpakkingen van max. 3 liter

Standpunt PSF

We gaan ervan uit dat producenten al ruim vóór 2024 de vaste dop introduceren.

Het is mogelijk om flessen geheel van recyclaat te maken. In samenhang met een inzamelsysteem gebaseerd op statiegeld, moet het dus mogelijk zijn om hogere percentages recyclaat aan te houden dan de genoemde percentages die nu al gangbaar zijn. Hoe hoger het percentage des te groter is de noodzaak tot systeemverandering waarbij het ingezamelde plastic ook optimaal geschikt moet zijn voor hergebruik.

Het inzameldoel moet niet alleen voor flessen gelden, maar voor alle drankverpakkingen.

 • Inzameldoelstelling van 90% voor flessen

  Vanaf 2021

 • Doppen en deksels vast aan de fles

  3 juli 2024

 • Toepassing recyclaat 25% PET flessen

  Vanaf 2025

 • Toepassing recyclaat 30% alle flessen

  Vanaf 2030

Bestek, roerstaafjes, rietjes en borden

Standpunt PSF

Producenten van wegwerpbestek presenteren hun product opeens als afwasbaar en dus als vaker te gebruiken en duurzaam. PSF beseft dat op deze manier geprobeerd wordt om de regelgeving te ontlopen. In de Leidraad staat gelukkig duidelijk geformuleerd dat dit niet toegestaan wordt. Desondanks zal PSF juist hierop toezien.

 • Verbod

  3 juli 2021

Drinkbekers

Standpunt PSF

Er is geen garantie dat via deze maatregelen een absolute vermindering van drinkbekers wordt bereikt. PSF vindt daarom dat er veel (meer) aandacht moet komen voor herbruikbare drinkbekers. Papieren drinkbekers met een plastic coating moeten verboden worden, zodat alternatieven zonder plastic, zoals herbruikbare bekers, een kans krijgen door te breken op de markt.

Er moeten wettelijke reductiedoelstellingen worden geformuleerd.

 • Markering

  3 juli 2021

 • Consumptiereductie

  2026 t.o.v. 2022

 • UPV

  5 januari 2023

Eenpersoons-voedselverpakkingen

Standpunt PSF

Er is geen garantie dat via deze maatregelen een absolute vermindering van voedselverpakkingen wordt bereikt. PSF vindt daarom dat er veel (meer) aandacht moet komen voor herbruikbare voedselverpakkingen.

Er moeten wettelijke reductiedoelstellingen worden geformuleerd.

 • Consumptiereductie

  2026 t.o.v. 2022

 • UPV

  5 januari 2023

Zakjes en wikkels

Standpunt PSF

Er is geen garantie dat via deze maatregelen een absolute vermindering van zakjes en wikkels wordt bereikt. PSF vindt daarom dat er veel (meer) aandacht moet komen voor alternatieve verpakkingen, zoals snoepjes in papier verpakt.

Er moeten wettelijke reductiedoelstellingen worden geformuleerd.

 • UPV

  5 januari 2023

Lichte plastic draagtassen

Standpunt PSF

Het in 2016 ingevoerde verbod op gratis verstrekking van lichtgewicht plastic tasjes is succesvol gebleken maar kent te veel uitzonderingen. Deze uitzonderingen moeten nog drastisch worden ingeperkt. Via UPV bestaat geen garantie dat een significante vermindering wordt bereikt.

Als er geen algeheel verbod op de lichtgewicht plastic tas komt, moet er een wettelijke reductiedoelstelling komen in samenhang met een heffing op elk tasje.

 • UPV

  5 januari 2023

Hygiëneproducten

Vochtige doekjes, maandverband, tampons, inbrenghulzen voor tampons

Standpunt PSF

Producenten moeten voortaan op de producten aangeven of ze plastic bevatten. Vochtige doekjes mogen dus nog steeds verkocht worden onder de SUP-regeling, ook al bevatten ze plastic en leveren ze schade op aan rioleringen door verstoppingen. Het enige dat geldt voor de vochtige doekjes is de UPV, maar die biedt geen garantie dat er een significante vermindering wordt bereikt.

 • Markering

  3 juli 2021

 • UPV

  31 december 2024

Vistuig

Standpunt PSF

Dat er een (oplopend) percentage geldt voor aan wal te brengen afgedankte netten voorkomt niet dat pluis blijft aanspoelen op stranden. Het voorkomen van pluis moet expliciet worden aangepakt en dat kan volgens ons alleen door een verbod op het gebruik van pluis in de bodemvisserij, waardoor ook alternatieven op de markt een kans krijgen.

 • Inzameldoelstelling

  van 23%, elk jaar >3% vanaf 2023

 • UPV

  31 december 2024

Lees verder in ons SUP-dossier

Artikelen over Single Use Plastic

canada verklaart plastic als giftig
bedrijven verantwoordelijk wegwerpplastic
sierteeltsector zierpflanzensektor plastikpaletten
Plastic microdeeltjes zijn vaak terug te vinden in cosmetica voor dagelijks gebruik.