Marina trash skimmer

De Marina Trash Skimmer verzamelt afval en verwijdert olie en drijvend afval van het wateroppervlak. Het werkt met de natuurlijke stromingen van de plaats van installatie, de getijden en de heersende winden om afval en olie te verzamelen op één gemakkelijk bereikbare plaats, voor snelle verwijdering en afvoer.

Klik hier voor meer informatie

Versi-Cat Trash Skimmer Boat

De functie van de Versi-Cat verzamelt zwerfvuil en afval van het wateroppervlak in een uitneembare mand, die kan worden opgetild en rechtstreeks in een container aan de kant van de wal of in een container kan worden gegooid om te worden verwijderd. Door het ontwerp kunnen drijvende voorwerpen en half ondergedompeld afval tussen de rompen worden verzameld.

Klik hier voor meer informatie

Aquatic-skimmers

De Aquatic-skimmers zijn ophaalschepen voor drijvend afval en puin voor gebruik in alle watermassa’s, met inbegrip van havens, havenbekkens en jachthavens. Zij verzamelen afval in hun opslagbanden, transporteren de lading naar een losplaats en lozen het in een geschikte container.

Klik hier voor meer informatie

Manta

De Manta is een plastic-etende catamaran die op industriële schaal afval verzamelt, tot 3 ton oceaanafval per uur. Het heeft netten langs de achtersteven om plastic en afval te verzamelen, samen met duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines om het inzamel- en recyclingcentrum aan boord van stroom te voorzien.

Klik hier voor meer informatie

Robots tegen microplastic

Onderzoekers in Tsjechië ontwikkelen microscopisch kleine robots van een materiaal dat wordt voortgestuwd wanneer het wordt blootgesteld aan zonlicht. Wanneer het materiaal in contact komt met microplastic, versnelt het snel de afbraak die van nature in de zon plaatsvindt. De technologie is nog in ontwikkeling, en er moet voor worden gezorgd dat de robots ook zelf goed kunnen afbreken.

Klik hier voor meer informatie

 

Clewat

Cleawat is een waterzuiveringsvaartuig dat afval en microplastics uit waterwegen opruimt door gebruik te maken van de waterstroming. Door de stroming te regelen, verzamelen de gieken aan de voorkant van het vaartuig afval dat op de transportband van het vaartuig terechtkomt en verder wordt gesorteerd in afval. Het apparaat kan deeltjes met een grootte tot een halve millimeter opvangen.

Klik hier voor meer informatie

Marine Drone

Industrieel ontwerpen student Elie Ahvovi heeft de Marine Drone ontworpen. Het is in staat om autonoom de oceaan af te speuren en plastic op te vangen. Het gebruikt een signaal om waterdieren weg te jagen, zodat het alleen afval opzuigt. Vervolgens brengt de drone het terug naar een moederschip, waar het afval opgevangen wordt.

Klik hier voor meer informatie

Eco-Mobile Robot

De Eco-Mobile robot is ontworpen om de oceanen op grote schaal op te schonen. Het drijvende platform, lijkend op een olieplatform, is in staat om afval op te zuigen. Verbonden met satellieten, kunnen ze gemonitord en bestuurd worden.

Klik hier voor meer informatie

Seawer – Garbage Sea Scraper

Het bedrijf Sewer is de drijfveer achter een ambitieus plan: het plaatsen van een enorm ontwateringssysteem in de Plastic Soep in de Noordelijke Grote Oceaan. De installatie, van 550 bij 300 meter, zal aan de hand van vijf lagen van filters stukken afval scheiden van het water.

Klik hier voor meer informatie

Clean Sea Flexi Pod

Clean Sea Solution, in samenwerking met Oslo, heeft een systeem bedacht om plasticvervuiling in de zee tegen te gaan. De Clean Sea Flexi Pod is een drijvend en fleixibel apparaat dat afval in zijn buurt op kan zuigen aan de hand van zelfgegenereerde “watervallen”. Het kan ingezet worden bij kustgebieden.

Klik hier voor meer informatie