SeeHamster

SeeHamsters zijn compacte catamarans met een lengte van ongeveer 4,5 meter en een breedte van 2 meter en een geringe diepgang. Ze zijn uitgerust met opklapbare netten of vistuig om afval uit binnenwateren, zoals meren en rivieren, te verzamelen.

Klik hier voor meer informatie

Watergoat

Watergoat vormt een barrière tegen afvalwater voor beken, kanalen, vijvers of meren. Ze zijn ontworpen om te werken in snel bewegende, snel fluctuerende wateren.

Klik hier voor meer informatie

SCG Litter Trap

Een in Thailand geplaatste drijvende afvalvanger die gebruik maakt van een omloopklep om de waterstroming en -druk te benutten voor het vangen en opvangen van drijvend afval. Het heeft een 2-weg ingangssysteem dat gebruik maakt van natuurlijke waterstroming en druk om te helpen bij het verzamelen van afval dat op het wateroppervlak drijft en te voorkomen dat het weglekt door getijdenbeweging.

Klik hier voor meer informatie

Versi-Cat Trash Skimmer Boat

De functie van de Versi-Cat verzamelt zwerfvuil en afval van het wateroppervlak in een uitneembare mand, die kan worden opgetild en rechtstreeks in een container aan de kant van de wal of in een container kan worden gegooid om te worden verwijderd. Door het ontwerp kunnen drijvende voorwerpen en half ondergedompeld afval tussen de rompen worden verzameld.

Klik hier voor meer informatie

Bandalong Boom Systems

Bandalong Boom Systemen worden over waterwegen geïnstalleerd en fungeren als een laatste barrière om afval op te vangen of af te buigen. De drijvende giekdelen worden aan elkaar gekoppeld en over een stuw, waterweg of dam gespannen om zwerfvuil op te vangen en te voorkomen dat het verder stroomafwaarts drijft.

Klik hier voor meer informatie

Aquatic-skimmers

De Aquatic-skimmers zijn ophaalschepen voor drijvend afval en puin voor gebruik in alle watermassa’s, met inbegrip van havens, havenbekkens en jachthavens. Zij verzamelen afval in hun opslagbanden, transporteren de lading naar een losplaats en lozen het in een geschikte container.

Klik hier voor meer informatie

Clewat

Cleawat is een waterzuiveringsvaartuig dat afval en microplastics uit waterwegen opruimt door gebruik te maken van de waterstroming. Door de stroming te regelen, verzamelen de gieken aan de voorkant van het vaartuig afval dat op de transportband van het vaartuig terechtkomt en verder wordt gesorteerd in afval. Het apparaat kan deeltjes met een grootte tot een halve millimeter opvangen.

Klik hier voor meer informatie

Cleaning Drone

De Cleaning Drone V1 is een volledig elektrisch, autonoom oppervlaktevoertuig dat is ontworpen om marien plastic afval te verwijderen in en net onder wateroppervlakken in havens, kanalen, rivieren, riviermondingen en andere mariene en aquatische omgevingen. Het is ontworpen als een robuuste catamaran met een opvangunit en een uniek systeem om zichzelf te legen in een speciaal ontworpen stationair afvalbassin.

Klik hier voor meer informatie

Aqua Pod

De Aqua Pod zijn afvalverzamelende modulaire drijvende dokken van 2,4×6 meter. Ze vangen plastic afval van jachthavens en andere waterkantgebieden op door een waterstroom in een net te creëren, waardoor het afval wordt opgesloten en gemakkelijk kan worden verwijderd.

Klik hier voor meer informatie

Catchy

Catchy is een afvalverzamelsysteem dat plastic in rivieren en waterwegen opvangt en dat volledig op wind en stromingen werkt. Het systeem verzamelt groter (plastic) afval dat aan de oppervlakte drijft en kleiner afval in het bovenste deel van de waterkolom. Het ingezamelde afval wordt gebruikt om kennis te ontwikkelen over macro- en microplastics, om plastic afval-hotspots te helpen voorspellen en om duurzame mogelijkheden voor post-processing aan te bevelen.

Klik hier voor meer informatie