Berichten

Verenigd Koninkrijk voert Plastic Packaging Tax in

Amsterdam, 5 maart 2019 – Het Plastic Pact dat de Nederlandse overheid onlangs presenteerde, heeft de ambitie om de kunststofkringloop te sluiten door meer en beter te recyclen. Bedrijven beloven dat ze in 2025 minimaal 35% recyclaat zullen gebruiken in alle plastic verpakkingen. Recyclaat wordt van afvalplastic gemaakt.

Maar er is een groot probleem: nieuw of virgin plastic is veel goedkoper en van veel betere kwaliteit dan recyclaat. Het is bovendien kostbaar om afvalplastic te verzamelen, te sorteren en te verwerken. Er zijn voor bedrijven simpelweg te weinig financiële prikkels om meer recyclaat te gebruiken in verpakkingen, terwijl dat wel de bedoeling is.

Het Verenigd Koninkrijk lost dit probleem op door de productie en de import van (ongevulde) verpakkingen te belasten. De regering besloot dat vanaf april 2022 belasting wordt geheven op verpakkingsplastic dat minder dan een bepaald minimum percentage recyclaat bevat. De overheid denkt aan 30% als ondergrens, maar dat percentage kan nog hoger of lager uitvallen als gevolg van een consultatieronde die onlangs is gestart.

Het belasten van nieuw plastic is een effectieve maatregel, waardoor nieuw verpakkingsmateriaal duurder wordt. Daardoor daalt niet alleen de vraag naar plastic, ook levert het ook een besparing op van fossiele grondstoffen en leidt het tot minder CO2uitstoot. Het wordt meteen financieel aantrekkelijker om afvalplastic in te zamelen en te recyclen, omdat deze verpakkingen onbelast blijven.

Het is een raadsel waarom de Nederlandse overheid het instrument van de belasting niet inzet. Het Plastic Pact noemt de mogelijkheid niet eens.

Foto: foodrevolution.org

Lees ook – Opmars naar Europese belasting op virgin plastic.

,

Opmars naar Europese belasting op virgin plastic

Amsterdam, 28 november 2018– Ontstaat er politiek draagvlak voor een Europese belasting op virgin plastic? Daar lijkt het op. Afgelopen januari stelde Oettinger, EU-commissaris voor begroting, een belasting op plastic voor. Daarnaast begon de fractie van de Groenen in het Europees Parlement dit jaar een campagne voor een belasting op plastic voor producenten. De verpakkingsindustrie voert tegelijkertijd een sterke lobby om alle vormen van belasting op plastic te voorkomen en bepleit uitsluitend maatregelen die op vrijwillige basis genomen worden.

De Europese Commissie wil dat er veel meer plastic gerecycled wordt. In de Plastics Strategy wordt geen belasting aangekondigd om dat te stimuleren. In plaats daarvan heeft de Europese Commissie afgelopen zomer aan de industrie gevraagd om op vrijwillige basis toezeggingen te doen. Uit de 65 beloftes die de Commissie ontving, blijkt dat de Europese recyclers in 2025 ten minste 10 miljoen ton gerecycled plastic kunnen aanbieden. In het deze week uitgegeven persbericht hierover constateert de Europese Commissie echter een groot probleem.

Er kan wel 10 miljoen ton gerecyceld plastic worden toegezegd, maar aan de vraagkant gaat het naar schatting om slechts 5 miljoen ton. Producenten van plastic willen alleen gerecycled plastic gebruiken als dat voldoen aan de door hen gewenste kwaliteitseisen. Commissaris Frans Timmermans van duurzame ontwikkeling: “We will now analyse which should be the next steps to further boost the uptake of recycled plastics and close the gap between supply and demand”. Uit het persbericht blijkt dat die nadere analyse, die de Commissie begin volgend jaar zal publiceren, nieuwe regelgeving of het introduceren van economische prikkels niet uitsluit. En dan komt een belasting op virgin plastic al snel in beeld.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de discussie over een heffing op virgin plastic intusseneen nieuwe impuls gekregen. De kernboodschap van een rapport dat vorige week aan Engelse parlementariërs werd overhandigd, is dat bedrijven moeten worden belast wanneer ze plastic gebruiken dat geen gerecycled materiaal bevat of een te laag percentage. Het rapport werd in opdracht van WWF en Resource Association geschreven door het adviesbureau Eunomia.

Met de voorgestelde aanpak wordt het enerzijds duurder om nieuw (verpakkings)plastic te maken. Dat betekent een reductie van de hoeveelheid plastic, een besparing op fossiele grondstoffen en ook minder CO2uitstoot. Aan de andere kant wordt het financieel aantrekkelijker om gerecycled plastic te produceren en te gebruiken, omdat dat onbelast blijft.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij bepleiten al lang een heffing op primair verpakkingsplastic. We roepen de Nederlandse overheid dringend op om leiderschap te tonen en een belasting op virgin plastic in Europees verband bij voorbaat te steunen.”


Lees ook: Breaking news: EU kondigt belasting op plastic aan

Lees ook: Jaarlijks circa 30 kilo plastic afval per persoon en amper gerecycled

Europese belasting op plastic schiet doel voorbij

Amsterdam, 29 mei 2018 – De Europese Commissie heeft gisteren haar voorstel gepresenteerd voor een nieuwe Richtlijn over de reductie van bepaalde plastics en hun negatieve invloed op het milieu. Het voorstel wijst op de noodzaak om Single Use Plastic (SUP) te reduceren, maar kent geen reductiedoelstellingen. Een grote tekortkoming van het voorstel is dat er geen financiële instrumenten worden ingezet om reductie te verwezenlijken.

Begin dit jaar kondigde Eurocommissaris Oettinger (begroting) nog een Europese “plastic tax” aan. Uit de Plastic Strategy, die kort daarop werd gepubliceerd, bleek dat de haalbaarheid van dit plan nog moest worden bestudeerd. In het voorstel dat gisteren werd gepubliceerd ontbreekt elke verwijzing naar een Europese belasting op plastic.

Belasting op het gebruik van nieuw plastic in de hele Europese Unie is een effectief middel. In dat geval wordt het aan de ene kant namelijk duurder om nieuw plastic te produceren en aan de andere kant aantrekkelijker om oud plastic te recyclen.

Toch heeft de Europese Commissie onlangs een belasting aangekondigd op plastic, en wel in het kader van de nieuwe Europese begroting. Dit betreft echter allesbehalve een EU-brede belasting, zoals eerst de bedoeling was. In plaats daarvan wordt voorgesteld dat elke lidstaat € 0,80 gaat betalen aan Europa per kilo niet recyclebare verpakkingen.

Dit voorstel schiet zijn doel ver voorbij en niet zal leiden tot een reductie van het gebruik van plastic en vermindering van de plasticsoep. De nadruk op reductie van plastic is nu verschoven naar recycling. Producenten van plastic kunnen zo vrijwel ongelimiteerd blijven produceren. De kosten worden via deze belasting neergelegd bij de belastingbetaler en niet bij de producenten, die voor dit plastic verantwoordelijk zijn. Ook gaat het bij verpakkingen slechts om 40% van al het geproduceerde plastic.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) is een campagne begonnen voor een belasting op plastic. Teken hier de petitie.


Lees ook: Voorstel Europese commissie tot reductie van eenmalig plastic

,

Breaking news: EU kondigt belasting op plastic aan

Amsterdam, 12 januari 2018 – Eerst was er een tweet. Günther Oettinger, EU commissaris voor begroting en personeelszaken, stelde op 8 januari in een tweet de vraag of de Europese Unie om milieuredenen niet een belasting moeten gaan heffen op het produceren van plastic. Daarna gaf hij tekst en uitleg aan journalisten in – onder meer – dit bericht 

De Europese Commissie wil een belasting op plastic in de hele Europese Unie invoeren om vervuiling tegen te gaan, maar ook voor de inkomsten. Vanwege Brexit is het moeilijker geworden de begroting sluitend te krijgen. Een andere belangrijke aanleiding is dat China geen afvalplastic meer uit Europa importeert.   

Dit is belangrijk nieuws.  

Er zijn twee manieren om daadwerkelijk iets te doen aan vermindering van het gebruik van plastic en de daarmee gepaard gaande milieuschade. Je kunt bepaalde toepassingen verbieden, zoals het gebruik van microplastics in verzorgingsproducten. Of je kunt plastic duurder maken, bijvoorbeeld door het heffen van een belasting op de productie. Op dit moment is plastic spotgoedkoop en zijn de kosten van de vervuiling niet bij de prijs inbegrepen. Doordat plastic zo goedkoop is, wordt het massaal toegepast en verdringt het andere materialen van de markt. Elke aparte vrucht wordt er bij wijze van spreken mee ingepakt. Eenmalig gebruik van plastic domineert en de gevolgschade, de plastic soup, is steeds vaker voorpaginanieuws. 

Tot nu toe gooiden producenten en politici het over een andere boeg. De bevolking moet goed voorgelicht worden, zodat er geen plastic meer als zwerfvuil eindigt. En al het gebruikte plastic moet gerecycled worden. Deze beide strategieën beogen de jaarlijkse groei van de plasticproductie ongemoeid te laten én bieden geen uitkomst. Het blijkt namelijk een illusie om kunststofkringlopen werkelijk volledig te sluiten (zodat plastic niet in het milieu komt) en nooit valt een bevolking zo op te voeden dat iedereen altijd alles keurig scheidt en opruimt.  

Commissaris Oettinger weet nog niet of de belasting opgelegd wordt aan producenten of aan consumenten. De aankondiging is in elk geval een mijlpaal. We mogen immers geen tijd verliezen. Door het duurder maken van plastic gaan zowel consumenten als producenten anders met het materiaal om.   

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij juichen een Europa-brede belasting op plastic toe. Dit is een stap in de goede richting. Wegwerpplastic wordt belast en heeft daarmee hopelijk zijn langste tijd gehad.”