Berichten

VVV Cadeaukaarten terug naar papier

Amsterdam, 13 mei 2019 – VVV Cadeaukaarten heeft haar plastic cadeaukaarten ingewisseld voor een kartonnen versie met FSC® keurmerk. Vanaf begin deze maand zijn de plastic (PVC) kaarten uit de omloop gehaald.

Elk jaar werden rond de 6 miljoen plastic VVV Cadeaukaarten verkocht. Plastic kaarten die met een tegoed werden opgeladen en maar een keer werden gebruikt. “Wij vinden aandacht voor het milieu erg belangrijk en zijn blij dat we nu met een cadeaukaart van karton werken”, aldus Raymond Smits van Waesberghe, marketingmanager bij VVV Cadeaukaarten.

Een plastic cadeaukaart heeft een CO₂ uitstoot van 21 gram per kaart terwijl een paperboard variant slechts een uitstoot van 0,66 gram per kaart heeft (lees hier meer). Met deze switch zal de VVV jaarlijks 122.000 kg minder CO₂ veroorzaken. Vaak wordt bij het gebruik van plastic in plaats van papier het argument gegeven dat papier voor een grotere CO₂ uitstoot zorgt. Maar dit is feitelijk onjuist. Plastic Soup Foundation is erg blij te zien dat steeds meer bedrijven hiervan op de hoogte zijn.


Lees ook: Weg met plastic giftcards hier is giffy 

Bol.com introduceert plastic verpakkingen onder mom van milieuoverwegingen

Amsterdam, 18 april 2019 – Bol.com heeft verpakkingsmaatregelen aangekondigd in een op zijn eigen site gepubliceerd persbericht. De belangrijkste stap is om veel minder kartonnen blauwwitte bol.com dozen te gebruiken. Veel artikelen zijn immers al door de fabrikanten verpakt en het vermijden van dubbele verpakking bespaart dit jaar al 3,5 miljoen kartonnen dozen. Verpakkingen maken circa 20% van de totale CO2-uitstoot van bol.com en het bedrijf streeft ernaar om in 2025 een klimaatneutrale webwinkel te zijn.

En hoe zit het dan met plastic?

Bol.com introduceert echter ook een verzendzak van gerecycled plastic. Daarmee worden sommige kartonnen dozen straks vervangen door plastic, met als gevolg dat vrijwel zeker meer plastic zal worden gebruikt dan nu. Bol.com is geen partij van het Plastic Pact, waarin bedrijven en organisaties begin dit jaar hebben beloofd om de milieudruk van plastic te verminderen met 20% in 2025. Zou dit de reden zijn waarom het bedrijf de overeenkomst niet heeft ondertekend? De webwinkel zet in op het verkleinen van zijn directe ecologische voetafdruk, en vertaalt dat naar CO2-reductie. Buiten beeld blijft daarbij echter de milieudruk die het gebruik van eenmalig verpakkingsplastic veroorzaakt.

Alleen een retoursysteem is echt ambitieus

Hoe minder verpakking des te beter. Minder karton, minder plastic en minder opvulmateriaal is allemaal gunstig vanuit milieuperspectief. Vervanging van karton door plastic kan gunstig zijn om CO2 te reduceren, maar is dat zeker niet waar het gaat om de totale milieudruk van plastic waarin ook de afvalfase is verdisconteerd. De Plastic Soup Foundation vindt het geen goede zaak wanneer karton door plastic wordt vervangen. In plaats van de introductie van verzendzakken van plastic, is handhaving van de kartonnen dozen beter. Wanneer dan toch voor plastic containers wordt gekozen, moet dat in het kader van een retoursysteem, zodat die containers meermalig kunnen worden gebruikt. Dit zou geheel in lijn zijn met de nieuwe SUP-Richtlijn van de Europese Commissie: eenmalig verpakkingsplastic moet worden teruggedrongen, producenten moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun verpakkingen, ook na gebruik, en er moeten retoursystemen komen om meermalig gebruik van verpakkingen te stimuleren.

Bol.com zet stappen, maar wat plastic betreft in tegengestelde richting.

Foto: www.businessinsider.nl