Berichten

Nieuw initiatief multinationals is schaamteloze greenwashing

Amsterdam, 14 juni 2019 – De laatste paar jaren hebben multinationale bedrijven doelen geformuleerd hoe met de plasticvervuiling om te gaan, terwijl ze deze zelf met hun eenmalige verpakkingen hebben veroorzaakt. De plasticproductie zal de komende tien jaar met 40% toenemen en deze bedrijven willen volop van die groei profiteren. Geen enkel initiatief om de plasticsoep te reduceren, mag daarom de groei van plasticgebruik in de weg staan. Of het nu gaat om McDonald’s, Procter & Gamble, Nestlé, Unilever of Coca-Cola, ze komen allemaal met schijnoplossingen. Dat zijn maatregelen die enerzijds de suggestie wekken dat de plasticsoep wordt aangepakt, maar anderzijds geen enkele rem zetten op groei. Het laatste initiatief uit deze hoek werd afgelopen week gelanceerd.

3R initiative van Danone, Veolia, Nestlé en Tatra Pak

In Londen werd tijdens de Responsible Business Summit aangekondigd dat multinationals van voedsel en dranken gaan samenwerken in het 3R Initiative om de snel toenemende plasticvervuiling tegen te gaan. Dat gebeurt door recycling te promoten plus een nieuw kredietsysteem te introduceren. Deelnemende bedrijven kunnen via het 3R Crediting Mechanism straks kredieten kopen van projecten die gericht zijn op opruimen en recycling. Met name Afrikaanse, Zuidoost-Aziatische en Zuid-Amerikaanse projecten kunnen op deze manier gefinancierd worden. Er is sprake van twaalf van zulke projecten. Door “plastic waste recovery credits” te verkopen, kunnen ook waste pickers meer inkomen krijgen. Lees hier meer over het initiatief.

Wat doen de multinationals niet?

De top drie van de bedrijven die met hun verpakkingen bijdragen aan de plasticsoep, bestaat uit Coca-Cola, PepsiCo en Nestlé. Dit concludeert The Brand Audit Report rapport uit 2018. De ondernemingen die het meeste verkopen, zijn precies dezelfde als de ondernemingen van wie het meeste zwerfvuil wordt aangetroffen. Dat is in de landen waar afval niet wordt opgehaald en gerecycled en waste pickers niets verdienen omdat afval geen waarde heeft. Het is een illusie dat de voorgestelde maatregelen soelaas bieden. Maatregelen die er werkelijk toe doen, ontbreken zoals te verwachten valt geheel in het 3R Initiative:

 • Omarm jaarlijkse reductiedoelstellingen van verpakkingsplastic om deze uiteindelijk helemaal te verbannen;
 • Wees volledig transparant over de totale jaarproductie van plastic dat gebruikt wordt voor een merk en niet alleen per item;
 • Begin per direct met het elimineren van problematische en onnodige plastics, zoals de miniverpakkingen;
 • Investeer in herbruikbare verpakkingen en zorg voor passende logistieke processen.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Dit initiatief is erop gericht om maatregelen die genomen moeten worden juist niet te nemen. Het is een voorbeeld van schaamteloze greenwashing die ertoe zal leiden dat de komende jaren veel meer plastic verpakte producten in de wereld verkocht gaan worden, in plaats van minder. Terwijl er geen enkele garantie is dat er minder plastic in de oceaan terechtkomt.”


Lees ook:
Plastic Pact is een marketingstunt 

Greenpeace prikt plannen door van multinationals om plasticsoep te bestrijden

,

Greenpeace prikt plannen door van multinationals om plasticsoep te bestrijden

Amsterdam, 14 november 2018 – Greenpeace laat geen spaan heel van de plannen en acties van multinationals om de plasticsoep te beteugelen. Elf multinationals, actief in de sector van de fast-moving consumer goods, zijn door de milieuorganisatie doorgelicht. Het gaat om de allergrootste in de sector: Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Johnson-Johnson, Procter&Gamble, Mars Incorporated, PepsiCo, Nestlé, Unilever, Mondelez International, Danone en KraftHeinz. Geen van deze ondernemingen heeft beleid geformuleerd om hun totale hoeveelheid verpakkingsplastic te verminderen. In tegendeel, alle tot nu toe gepresenteerde plannen laten ongeremde groei van eenmalig verpakkingsplastic toe.

Dat stelt Greenpeace in het recent verschenen rapport A crisis of convenience. De wegwerpmaatschappij heeft geleid tot het milieuprobleem van de plasticsoep. Zo’n veertig procent van al het plastic dat geproduceerd wordt, is verpakkingsplastic dat eenmalig wordt gebruikt. Veel daarvan komt in de oceanen terecht en is afkomstig van deze multinationale ondernemingen, wier businessmodel volledig gebaseerd is op eenmalig verpakkingsplastic. Samengevat bestaan hun plannen om de plasticsoep te bestrijden uit drie pijlers:

 • Vermindering van het gewicht per plastic verpakking
 • 100% recyclebare verpakkingen
 • Gebruik maken van gerecycled materiaal om nieuw plastic te vervangen.

Greenpeace vindt dat het voornemen om het gewicht per plastic verpakking te verminderen helemaal niets zegt over de totale hoeveelheid verpakkingsplastic die de multinationals in de toekomst zullen gebruiken, omdat het aantal verkochte verpakkingen ondertussen alsmaar toeneemt. De multinationals blijken vooral het recycling-zal-het-probleem-oplossen argument te misbruiken om feitelijk op de oude voet te kunnen doorgaan. Greenpeace ziet in het voornemen om 100% recyclebaar te gaan produceren eveneens geen enkele garantie dat wat 100% recyclebaar is ook voor 100% zál worden gerecycled. Recycling als oplossing is volgens het Greenpeace-rapport een mythe, omdat:

 • Momenteel slechts 9% van alle plastics wereldwijd wordt gerecycled;
 • Van gerecycled plastic nu producten worden gemaakt die slechter van kwaliteit zijn en minder waarde hebben. Het is daarom geen werkelijke recycling, maar downcycling waardoor de vraag naar virgin plasticonverminderd groot zal blijven;
 • Veel verpakkingsmateriaal niet ontworpen is om te worden gerecycled, zoals miniverpakkingen die uit meerdere lagen folies bestaan;
 • Er wereldwijd een groot gebrek is aan recycling-infrastructuur, zowel wat het inzamelen van plastic afval betreft als het verwerken ervan.

The brand audit report, gebaseerd op het tellen van zwerfplastic op merken in 42 landen, komt tot de conclusie dat Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé en Danone de grootste vervuilers zijn. Greenpeace ging na hoeveel single-use plastics de elf multinationals verkochten in 2017 en komt tot de conclusie dat de bedrijven die het meest verkochten, precies dezelfde zijn als de meest vervuilende bedrijven volgens The brand audit report, zelfs in dezelfde volgorde.

Greenpeace doet de volgende aanbevelingen aan de multinationals om de plasticsoep werkelijk te bestrijden:

 • Omarm jaarlijkse reductiedoelstellingen van verpakkingsplastic om deze uiteindelijk geheel te verbannen;
 • Wees volledig transparant over de totale hoeveelheid plastic die gebruikt wordt, niet alleen per item;
 • Begin per direct met het elimineren van problematische en onnodige plastics, zoals de miniverpakkingen;
 • Investeer in hergebruik van flessen en bakken en innoveer in de bijbehorende logistiek.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Het rapport van Greenpeace legt de vinger op de zere plek. De beloftes van multinationals zijn hol, omdat ze gebaseerd zijn op business as usual in plaats van op het werkelijk bestrijden van de plasticsoep”.


Lees ook:
Coca-Cola is grootste plasticvervuiler

Het grote gevecht: recycling of reductie van plastic

Unilever en de plasticsoep