Berichten

ING financiert plasticsoep met miljarden 

Amsterdam, 19 juli 2019 – ING is de grootste Nederlandse financier van schaliegas- en plasticproducenten. De bank heeft minstens 3,9 miljard dollar geïnvesteerd sinds 2010. Dit blijkt uit het eerder deze week gepubliceerde onderzoek Plastic Finance van de Eerlijke Geldwijzer, waaraan de Plastic Soup Foundation meewerkteOp haar site legt ING enerzijds uit waarom de bank investeert in schaliegas (niet in Europa, wel in de Verenigde Staten) en anderzijds een bijdrage wil leveren aan vermindering van plastic afval. De bank verklaart: “Wij zijn van mening dat alle partijen in de keten de verantwoordelijkheid moeten nemen om opnieuw na te denken over de manier waarop we momenteel plastic produceren en gebruiken”ING’s miljardeninvesteringen in schaliegas tonen aan dat de bank dat zelf niet doet Blinde vlek van ING 

ING investeert niet in schaliegasprojecten in Europa, maar wel in de Verenigde Staten. Ethaan is een bijproduct van schaliegas en wordt gebruikt voor het maken van nieuw plastic. Naar verwachting zorgt deze goedkope grondstof voor een stijging van 40% van de wereldwijde plasticproductie in het komende decennium, aldus de Guardian. Het gaat om tientallen miljarden nieuwe plastic verpakkingen, waarvan een deel onherroepelijk in het milieu belandt. Voor olie- en chemiebedrijven valt er echter veel te verdienenIn de Verenigde Staten is daarom sinds 2010 voor minstens 204 miljard dollar geïnvesteerd in uitbreiding van plasticproductie op basis van ethaan. ING draagt via haar investeringen in Amerikaanse schaliegasprojecten rechtstreeks bij aan deze nieuwe golf van plasticproductie. En niet alleen daar. Er is namelijk een overvloed aan schaliegas en een deel wordt naar Europa gebracht met mammoetschepen. Het bedrijf dat dit trans-Atlantisch vervoer verzorgt, de Britse chemiegigant INEOS, investeert ook in nieuwe Europese plasticfabrieken. In Antwerpen is daarmee een investering van 3 miljard Euro gemoeid.  

New Plastics Economy 

ING heeft ondertussen de New Plastic Economy Commitment van de Ellen MacArthur Foundation onderschreven. Dat bepleit een circulaire economie voor plastic: het mag geen afval meer worden, maar moet altijd als grondstof worden hergebruikt. Deze visie staat haaks op investeringen in schaliegas. Dankzij schaliegas wordt namelijk nieuw (virgin) plastic geproduceerd dat zo goedkoop en kwalitatief zo goed is dat er geen markt meer overblijft voor gerecycled plastic. De ING ondergraaft met investeringen in schaliegas de verwezenlijking van de plastickringloop door recycling waarvoor ze pal zegt te staan 

Beleid plasticsoep ontbreekt geheel 

Waar het bij de ING aan ontbreekt, is een serieus beleid om de plasticsoep tegen te gaan. Zo komt het dat de ING in een reactie op het rapport Plastic Finance aan de NOS liet weten dat de bank bewust investeert in bedrijven die actief zijn in de gaswinning: “De ING financiert geen kolencentrales meer. Gasopwekking speelt een belangrijke rol in de energietransitie, omdat het de Verenigde Staten bijvoorbeeld in staat stelt om kolencentrales te sluiten”. Hiermee laat ING de relatie tussen schaliegas en plasticproductie buiten beschouwing en kijkt evenmin naar de relatie tussen plasticproductie en de uitstoot van broeikasgassen. Zo staat in een recent rapport het sommetje dat de productie en het verbranden van plastic wereldwijd evenveel broeikasgassen opleveren als 189 kolencentrales van 500 megawatt!  

Een serieus plasticbeleid dient ook rekening te houden met het verlies van plastic productiekorrels (nurdles). Deze komen met miljoenen in het milieu terecht. Laat nu juist deze productiefabrieken vaak aan rivieren liggen. In de helft van de ruim tweehonderd meetlocaties in het Schone Rivieren project werden ze gevonden, in de Westerschelde zelfs meer dan achthonderd op één meter zeedijk.  

De samenstellers van het rapport Plastic Finance, Milieudefensie en Plastic Soup Foundation, roepen gezamenlijk banken en verzekeraars op om beleid met duidelijke criteria op te stellen. Dit zijn criteria die een rem zetten op de groei van de productie van plastic door bedrijven die door hen worden gefinancierd.  

 

Nederlandse banken en verzekeraars investeren miljarden in schaliegas en plasticproductie 

Amsterdam, 16 juli 2019 – De meeste grote banken en verzekeraars in Nederland investeren volop in bedrijven die schaliegas winnen en plastics produceren. ING is de grootste financier van schaliegas en plastics. Aegon en Allianz zijn de grootste beleggers. In totaal leenden de banken tussen 2010 en dit jaar 5,3 miljard dollar uit aan de onderzochte schaliegas- en plasticbedrijven. De banken en verzekeraars beleggen er voor 4 miljard dollar in.

Dit blijkt uit het nieuwe praktijkonderzoek van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer, in samenwerking met de Plastic Soup Foundation. Lees hier het rapport Plastic Finance. How Dutch financial institutions enable shale gas to fuel the plastic soup disaster. Het rapport legt voor het eerst de directe relatie tussen investeringen in schaliegas en de plastic productie en de toename van plasticsoep in rivieren, zeeën en oceanen.

Fracking for Plastic
Dankzij goedkoop schaliegas neemt de productie van (verpakking)plastic een grote vlucht. In de Verenigde Staten is sinds 2010 maar liefst 204 miljard dollar geïnvesteerd in uitbreiding van plasticproductie op basis van ethaan, een component van schaliegas. Ethaan wordt ook met mammoettankers naar Europa getransporteerd. In Antwerpen worden nieuwe plasticfabrieken gebouwd om dat ethaan te kraken. Ethaan is goedkoper dan het aardolie-derivaat nafta, dat traditioneel als grondstof wordt gebruikt voor de productie van plastic. Van het ethaan wordt ethyleen gemaakt, een basis voor allerlei soorten plastics zoals PET en Polyethyleen.

Schaliegaswinning is ook in Argentinië een groeiende industrie. Maar plasticproductie is slechts een van de vele redenen waarom schaliegas niet past in een duurzame investeringsstrategie. Bij belading, transport en overslag van virgin plastic komen veel nurdles (de industriële basiskorrel) in het milieu terecht. Deze kleine plastic korrels worden als halffabricaat gebruikt in de productie van nagenoeg alle plastic producten.

Investeringen van Nederlandse banken en verzekeraars 
De zeven grootste Nederlandse banken en de negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland zijn onderzocht door de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer. Verzekeraars Aegon en Allianz blijken de grootste beleggers in schaliegas en plastics te zijn. De aandelenportefeuilles van de gezamenlijke Nederlandse banken en verzekeraars in deze sector hadden op de peildatum (18-20 februari dit jaar) een totaalwaarde van bijna 4 miljard dollar.

Als het gaat om leningen is ING op afstand de grootste, gevolgd door ABN Amro. Deze cijfers zijn afkomstig uit openbare bronnen over de financiering van de tien geselecteerde schaliegas- en plasticbedrijven. De totale investeringen in schaliegas- en plasticbedrijven liggen waarschijnlijk veel hoger.

Schaliegas en plastic: een blinde vlek 
De nadelige effecten van schaliegaswinning op het milieu en het klimaat zijn genoegzaam bekend en steeds vaker onderwerp van gesprek bij investeerders. De directe relatie tussen schaliegas en de productie van plastic en vervolgens de lekkage van plastic wegwerpproducten naar de plasticsoep in zee is echter onderbelicht en is bij veel marktpartijen onbekend.

Banken en verzekeraars spelen als gevolg van hun investeringen in bedrijven als Shell, Exxon Mobil, DowDuPont en Chevron een rol in de snelle groei van de plastic productie. Alle banken en verzekeraars zeggen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) te omarmen. Daarin zijn bescherming van het klimaat en van de oceanen opgenomen. Investeringen in schaliegasbedrijven en bedrijven die plastics produceren staan haaks op het behalen van de SDG’s.

Banken zeggen zich zorgen te maken over de plasticsoep, maar hebben veelal geen beleid met betrekking tot investeringen in plasticproductie. De Rabobank, NIBC, de Volksbank (waaronder ASN Bank) en Triodos Bank sluiten bedrijven uit van investeringen die geheel of gedeeltelijk hun omzet halen uit de winning van schaliegas. Het beleid van ING staat schaliegaswinning alleen buiten Europa toe. Bij de overige banken en verzekeraars is geen uitgesproken beleid gevonden. Als het gaat om investeringen in plastic en/of plastic producerende bedrijven, hebben alleen Triodos en de Volksbank beperkend beleid. De Eerlijke Bankwijzer, Eerlijke Verzekeringswijzer en Plastic Soup Foundation sporen alle banken en verzekeraars aan op korte termijn helderheid te verschaffen over het investeringsbeleid en schaliegas hierna op de uitsluitingslijst van investeringen te plaatsen.

De Eerlijke Geldwijzer
De Eerlijke Geldwijzer onderzoekt of jouw geld door banken en verzekeraars niet wordt geïnvesteerd in zaken als dierenleed, wapenhandel of kinderarbeid. Op de site kan iedereen de scores van banken en verzekeraars op deze en andere onderwerpen bekijken. De Eerlijke Geldwijzer, die bestaat uit de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer, is een samenwerkingsverband van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. Plastic Soup Foundation ondersteunt de doelstelling van de Eerlijke Geldwijzer op het plastic dossier.

Stuur de banken en verzekeraars een klacht of tweet via eerlijkegeldwijzer.nl

Lees ook – Persbericht Eerlijke geldwijzer
Lees ook – Wil het kabinet-Rutte wel echt minder plastic? 
Lees ook – Ineos bouwt voor 3 miljard euro plasticfabrieken bij Antwerpen