Berichten

EU stemt in met ongekende bezuinigingen op wegwerpplastic

Brussel, 19 december 2018 – Na maanden van intens overleg heeft de EU toegestemd met langverwachte wetten om wegwerpplastic te reduceren. De overeengekomen tekst is een significante stap voorwaarts in het neerhalen van plastic vervuiling, maar adresseert niet helemaal de urgentie van de crisis over plastic, volgens Rethink Plastic and Break Free From Plastic.

The EU deserves praise for being the first region to introduce new laws to reduce single-use plastics and slash plastic pollution in our fields, rivers and oceans. What’s less laudable is that the plastics lobby – backed up by some governments – was able to delay and weaken the ambition,” zegt Meadhbh Bolger, onderzoeksrecht campagnevoerder bij de Friends of the Earth Europe voor Rethink Plastic. “Citizens across Europe want to see an end to our throwaway culture and politicians have taken the first step. The time is ripe for Europe to transition away from single-use plastics to reusables.”

De uiteindelijk aangenomen maatregelen omvatten:

 • Een verbod op verschillende wegwerpplastic materialen, zoals borden, bestek en voedselbakjes van piepschuim en drinkbekers
 • De verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producenten betalen voor afvalmanagement en de opruiming van verschillende wegwerpplastic voorwerpen, zoals sigarettenpeuken en visgerei

Maar de overheid schiet op verschillende belangrijke gebieden tekort bij wat nodig is om de plastic crisis volledig aan te pakken, zoals:

 • Het niet hebben van een EU-breed doel om de consumptie van voedselbakjes en bekers te reduceren, en geen obligatie voor EU-landen om doelen op te nemen
 • Een vertraging van vier jaar om ervoor te zorgen dat 90% van de plastic flessen apart verzameld worden – van 2025 tot 2029

“The new laws are a significant first blow to the plastic pollution monster” zegt Delphine Lévi Alvarès, Europese Coördinator van de Break Free From Plastic beweging. “However, their impact depends on the implementation by our national governments who must immediately adopt ambitious targets to cut single-use plastics, and ensure producers pay for their pollution. The public call to stop plastic pollution is loud and strong, it is unacceptable to ignore it.”

Morgen, 20 december, wordt verwacht dat de nationale Milieuministers de overeengekomen richtlijn zullen ondertekenen. Lidstaten zullen twee jaar hebben om deze om te zetten in nationale wetten, welke aan het begin van 2021 op zijn laatst van kracht moeten zijn.

Extra opmerkingen:

Dit zijn de goede punten uit de aangenomen maatregelen:

 • Een EU-brede ban op wegwerpplastic wattenbolletjes, rietjes, borden, bestek, roerstaafjes, ballonstokjes, oxo-degradabel plastic en voedselbakjes of bekers van piepschuim
 • Verlengde Producent Verantwoordelijkheid regelingen zorgen ervoor dat ontwikkelaars (onder meer grote tabaksbedrijven en hoogstaande vervuilers van de verpakkingsindustrie, zoals Coca Cola, Pepsico en Nestle) moeten betalen voor de kosten van afvalmanagement, opruiming en bewustzijn-verhogende maatregelen voor bepaalde wegwerpplastic materialen, inclusief sigarettenfilters – de grootste vervuiler in Europa (in januari 2023 voor de meeste materialen)
 • Een mogelijkheid voor EU-landen om markt restricties voor voedselcontainers en bekers voor dranken aan te nemen
 • Een verplichting voor EU-landen om post-consumptie afval van tabaksproductfilters die plastic bevatten te reduceren
 • Voor visgerei, een Verlengde Producent Verantwoordelijkheid regeling en een vereiste voor lidstaten om collectieomvangsten te monitoren en nationale collectiedoelen te stellen
 • Ervoor zorgen dat alle drinkflessen geproduceerd worden van 30% gerecycled materiaal in 2030
 • De aanwezigheid van plastic in een product en de resulterende ecologische invloed van vervuiling op straat en de juiste manier van afvalverwerking op de labels van producten zetten

Dit zijn de slechte punten uit de aangenomen maatregelen:

 • Geen bindend EU-breed doel om de consumptie van voedselbakjes en bekers te reduceren en geen verplichting voor EU-landen om doelen aan te stellen: in plaats hiervan moeten landen hun consumptie ‘significant reduceren’, wat dit vaag en open laat
 • Een uitstel van 4 jaar om het 90% verzameldoel van de drinkflessen te bereiken, van 2025 tot 2029, met een tussentijds doel van 77% in 2025
 • Het toelaten aan EU-landen om te kiezen om consumptie te reduceren en bepaalde VPV-maatregelen te nemen door vrijwillige overeenkomsten tussen industrie en autoriteiten
 • Een 3-jarig uitstel om ervoor te zorgen dat het deksel van plastic drinkbekers aan de beker vastzit – van 2021 naar 2024

Deze maatregelen gelden voor alle wegwerpplastic zoals genoemd in de bijlagen van de richtijn, inclusief biologisch gebaseerd en afbreekbaar plastic

Plastics Strategy van Europese Commissie zwaar onvoldoende

Amsterdam, 8 november 2017 – Naar verwachting zal de Europese Commissie haar visie op plastic volgende maand publiceren. De Strategy on Plastics in a Circular Economy wordt al lang verwacht en moet richting geven aan het Europese plasticbeleid voor de komende decennia. De gelekte concepttekst geeft de visie van de Commissie prijs. In een open brief aan Eurocommissaris Timmermans reageert de Plastic Soup Foundation: het voorgenomen plasticbeleid is zwaar onder de maat en zal niet helpen om de voortgaande plasticvervuiling te beteugelen.

Kernpunt van deze Plastics Strategy is dat de productie van plastic ongehinderd doorgang vindt, en dat de recycling van afvalplastic sterk verbeterd moet worden. Lekkage naar het milieu is een erkend probleem en moet worden voorkomen door effectievere afvalinzameling en gedragscampagnes.

In haar brief stelt de Plastic Soup Foundation dat, om plasticvervuiling te voorkomen, reductiedoelstellingen de beste aanpak is. Met name plastic dat eenmalig gebruikt wordt (de zogeheten single-use plastics) moet drastisch worden ingeperkt door regelgeving. De Richtlijn Verpakkingen en verpakkingsafval biedt mogelijkheden om per item de productie van plastic te beperken. Zo zijn de lichtgewicht plastic tasjes ook aangepakt.

Uit het gelekte concept is onduidelijk wat de Europese Unie van plan is te gaan doen aan de microplastics in cosmeticaproducten. De Beat the Microbead-campagne eist een verbod, zoals verwoord in de vorige maand verschenen position paper Stop pollution of plastic from cosmetics through an EU-wide ban. Deze vorm van vervuiling kan gemakkelijk een halt worden toegeroepen. Zonder wetgeving houdt de industrie echter teveel mogelijkheden om op de oude voet door te gaan.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation:  “We hebben echte verandering nodig, met bindende reductiedoelstellingen. De Europese Unie heeft bij herhaling mooie woorden gesproken over haar commitment om oceaanplastic te verminderen. Dat gaat niet lukken met deze halfbakken visie die de industrie ruim baan geeft om ons en het milieu te blijven overspoelen met plastic.”