Berichten

Plasticsoep op land: landbouwcompost is vervuild met plastic

Amsterdam, 27 september 2018 – Plastic afval wordt in de Nederlandse regelgeving niet beschouwd als een problematische emissie naar het milieu. Daardoor ontstaat plasticsoep ook op land. Boeren kopen compost dat vervuild is met kleine stukjes plastic en vervuilen zo hun eigen grond. De belangrijkste oorzaak is dat door consumenten ingeleverd gft afval vaak vervuild is met plastic: composteringsbedrijven kunnen dit plastic er niet allemaal uit halen. Ook bermmaaisel vervuild met zwerfvuil wordt als oorzaak genoemd.

Een Noord-Hollandse akkerbouwer uit Abbenes maakt zich grote zorgen over dit plastic in het compost. Hij is nu gestopt om de vruchtbaarheid van zijn grond hiermee te verbeteren. NH Nieuws berichtte over de akkerbouwer en stelde vast dat van de wet in 1000 kilo compost maximaal vijf kilo plastic mag zitten.

De wettelijke kwaliteitseisen voor compost zijn vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Meststoffen, maar deze eisen voorkomen niet dat in de praktijk grote hoeveelheden (micro)plastic in compost aanwezig zijn. Duidelijke regels met een controle en handhavingssysteem van de overheid ontbreken. De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) hanteert het keurmerk Keurcompost. Dit keurmerk kent drie kwaliteitsklassen (A, B en C) die zich onderscheiden door verschillende normen voor verontreinigingen als glas en plastic. Alle drie zijn ze strenger dan de Nederlandse wet. Vanaf 1 januari 2017 mogen wat betreft de branche alleen nog de klassen A en B als organische bodemverbeteraar worden gebruikt. Maar ook volgens de strengste variant van Keurcompost mag er 0,05% vervuiling op elke 1000 kilo zijn: dat is nog altijd een halve kilo aan plastic snippers.

In de praktijk blijkt dat buiten de aanbeveling van de branche compost van veel slechtere kwaliteit in de handel is. Een wettelijk kader om dit te reguleren ontbreekt vooralsnog. Op de aanwezigheid van microplastics is al helemaal geen zicht.

Begin dit jaar waarschuwden Duitse onderzoekers al dat microplastics op land een onderbelicht probleem zijn en op termijn tot grotere schade kunnen leiden dan het plastic in zee. Ze troffen overal ter wereld microplastics op landbouwgronden aan.

Nog eerder heeft de PSF in 2015 gepleit voor een wettelijke norm voor plastic lekkage naar het milieu, destijds naar aanleiding van luierplastic in compost.

Suzanne Kröger, parlementariër voor GroenLinks, heeft Kamervragen over de normen aangekondigd. Harmen Spek pleitte namens Plastic Soup Foundation dinsdag in een uitzending op NH Nieuws opnieuw voor overheidsnormen die bepalen dat er geen plastic in compost meer mag voorkomen.

Lees ook: Nieuwe vrijstellingsregeling zorgt voor meer verspreiding van zwerfplastic

Lees ook: CPB: ‘meer plastic inzamelen helpt niet in strijd tegen plastic soup’

Foto: Berg plastic dat door een composteerbedrijf uit gft is gehaald.

Voedselverspilling en plastic afval gaan hand in hand

Amsterdam, 10 april 2018 – Een niet verpakte tomaat heeft een levensduur van een week, maar verpakt in plastic is dezelfde tomaat twee keer zo lang houdbaar. Een komkommer gaat zelfs drie keer zo lang mee dankzij een plastic jasje. Wordt daarom zoveel eten in plastic verpakt? Het vandaag verschenen rapport, Unwrapped: How throwaway plastic is failing to solve Europe’s food waste problem (and what we need to do instead), wijst op een grote paradox. Sinds de introductie van eenmalige plastic verpakkingen in de jaren 50 van de vorige eeuw is niet alleen de hoeveelheid plastic afval toegenomen, maar óók de voedselverspilling. Ze gaan hand in hand, terwijl je juist zou verwachten dat de voedselverspilling vanwege langere houdbaarheid afneemt.

Plasticsoep en verspilling van voedsel behoren tot de grootste maatschappelijke problemen. De cijfers zijn moeilijk te bevatten. Elke Europeaan is verantwoordelijk voor 30 kilo plastic afval per jaar en voor 70 kilo aan weggegooid voedsel. Tussen 2004 en 2014 is voedselverspilling van huishoudens in Europa verdubbeld en plastic verpakkingen als afval is in dezelfde periode met 50% toegenomen. De economische waarde van verspild voedsel in Europa wordt voor 2015 geschat op 143 miljard euro. In Europa zullen naar schatting in 2020 meer dan 900 miljard verpakte producten (voedsel en drank) verkocht worden.

Tegengaan van voedselverspilling is een vaak door industrie en retailers gebruikt argument om al dat voedsel in plastic te verpakken. Maar in werkelijkheid is dat voordeel beperkt en spelen andere factoren mee. Dat voedsel langer houdbaar is, zegt bijvoorbeeld niet zo veel over de kans dat het alsnog wordt weggegooid. Voedselveiligheid vanwege plastic wordt zelden afgewogen tegen de nadelen van plastic in het milieu. Producenten gebruiken plastic verpakkingen vooral om reclame te maken, voedsel over langere afstanden vervoeren en te bepalen hoeveel de klant van een product moet kopen (denk aan fruit in plastic netjes).

Het rapport, opgesteld door Friends of the Earth, Zero Waste Europe en Rethink Plastic, bepleit een Europese aanpak die leidt tot veel minder plastic afval én het tegengaan van voedselverspilling. Lang niet altijd is het nodig om een product te verpakken en dus kan het verpakkingsplastic sterk worden gereduceerd. Wanneer het niet anders kan, moeten producenten en retailers altijd kiezen voor verpakkingen die opnieuw te gebruiken zijn.

En de consument? Die kan waar mogelijk kiezen voor geen verpakking.


Lees ook: Gunstige vooruitzichten voor natural branding en Britse supermarktketen iceland zweert plastic verpakkingen af

Britse supermarktketen Iceland zweert plastic verpakkingen af

Amsterdam, 31 januari 2018 – De Britse supermarktketens zijn elk jaar gezamenlijk verantwoordelijk voor 800.000 ton plastic afval. Nadat de Guardian dit berichtte, schreven tweehonderd parlementsleden een gezamenlijke brief naar alle grote ketens met de oproep om plastic verpakkingen te elimineren. Supermarktketen Iceland uit Wales is de eerste die hieraan gehoor geeft: de onderneming heeft aangekondigd binnen vijf jaar geen plastic verpakkingen meer te gebruiken voor haar huismerkproducten. Het plastic wordt vervangen door papier of karton. Iceland heeft verder al enkele eigen producten van het huismerk van de schappen gehaald, zoals plastic rietjes. Het initiatief wordt ondersteund door 80% van het publiek, bleek uit een enquête waarin 5000 mensen naar hun mening werd gevraagd, aldus de Mirror.

Eerder deze maand riep regeringsleider Theresa May de supermarkten op om plastic free aisles in te richten: schappen met producten die niet in plastic verpakt zijn. In een reactie daarop schreven voormalige bazen van de grootste verkooporganisaties in een gezamenlijke verklaring, dat er maar één echte oplossing is, namelijk helemaal afzien van plastic verpakkingen.

Nederland loopt in dit streven sterk achter bij het Verenigd Koninkrijk, met Ekoplaza als gunstige uitzondering. Het afgelopen jaar heeft de biologische supermarktketen driekwart van alle plastic huismerkverpakkingen vervangen door een afbreekbaar of plasticvrij alternatief. Noten, rijst en gedroogde bonen worden sinds 2013 in composteerbare verpakkingen aangeboden. Voor elk product wordt nagegaan of plasticreductie mogelijk is, niet alleen in de winkels, maar ook in de magazijnen. Rolcontainers worden niet meer in plastic gewikkeld. Hopelijk volgen andere Nederlandse supermarkten dit goede voorbeeld snel.

 

UK wil “vermijdbaar plastic afval” uitbannen

Amsterdam, 18 januari 2018 – De verwachting was dat de Britse regering een stevig beleid zou aankondigen om de plastic vervuiling tegen te gaan. Maar May’s uiteenzetting van die plannen zijn eerder met scepsis en hoon begroet. Zie bijvoorbeeld dit artikel in The Independent. 

May verdedigde een strategie voor de komende 25 jaar. Een van de actiepunten is de aanmoediging aan supermarkten om enkele schrappen te voorzien van producten die niet in plastic verpakt zijn. Andere maatregelen zijn om de bestaande heffing op plastic tasjes uit te breiden en plastic bekers uit overheidsinstellingen te weren.  

De kritiek op May is snoeihard. De termijn waarbinnen “vermijdbaar plastic afval” gerealiseerd moet zijn duurt met een kwart eeuw veel te lang. Bedenk dat bij de huidige productie van plastic de vervuiling binnen enkele jaren verdubbeld is. Het is geheel onduidelijk in hoeverre er verplichtingen worden opgelegd. Wel wordt een belasting op verpakkingsplastic onderzocht.  

En dan is er vooral de ongelukkige term “vermijdbaar plastic afval” (avoidable plastic waste). Wat volgens de één vermijdbaar is, is dat volgens de ander niet. Vrijwel alle plastic is vermijdbaar, want nog niet zo heel lang geleden kon de mens zonder. Plasticproducenten zullen de voordelen van plastic breed uitmeten om aan te tonen dat hun plastic niet vermijdbaar is. Ze zullen wijzen op verlenging van houdbaarheid van etenswaren of energiebesparing bij de productie van plastic ten opzichte van andere materialen.  

Wil het Verenigd Koninkrijk werkelijk een van de meest milieubewuste land ter wereld worden, zoals May aankondigde, dan moet ze het echt over een andere boeg gooien. Dan moeten er wettelijke reductiemaatregelen op plastic worden doorgevoerd, moet verpakkingsplastic door heffingen flink beprijsd worden, en moeten die supermarkten niet alleen verplicht worden niet in plastic verpakte producten op een aantal schappen aan te bieden, maar ook dat het aantal schappen elk jaar wordt uitgebreid.  

 

, ,

McDonald’s moet stoppen met rietje

www.strawesome.com

Amsterdam, 15 januari 2018 – McDonald’s geeft zijn klanten dagelijks miljoenen plastic rietjes. Die worden eenmalig en kortstondig gebruikt. Dat blijft niet zonder gevolgen; rietjes behoren tot de meest gevonden items op het strand en dragen bij aan plasticvervuiling en dierenleed.

De fastfoodketen heeft meer dan 36.000 vestigingen in meer dan honderd landen. In plaats van het rietje te vervangen, ontwikkelt het bedrijf geavanceerde plastic rietjes in een J-vorm met openingen aan de zijkant.

Sumofus.org is een petitie begonnen om McDonald’s te bewegen het plastic rietje te verbannen. McDonald’s is groot en machtig. Een besluit te stoppen zou snel overgenomen kunnen worden door de hele sector. Stoppen met het plastic rietje is hoe dan ook een quick win in de strijd tegen plastic soup.

Klik hier en teken deze petitie. Help mee om de druk op de multinational op te voeren!