Berichten

ING kan zelf ‘plastic puzzel’ oplossen

Amsterdam, 10 oktober 2019 – ING constateert een dilemma: meer plastic verpakkingen leiden tot meer milieuproblemen. En de voorspelling van de bank is dat we niet minder, maar meer plastic verpakkingen gaan gebruiken. Populariteit en problematiek van plastic leiden tot de ‘plastic puzzel’. Hoe kunnen we deze puzzel oplossen? ING reikt de voedselsector zes oplossingen aan om minder plastic te gaan gebruiken. Daarbij ziet de bank de belangrijkste oplossing over het hoofd: stoppen met de investeringen die ING zelf doet in de productie van nóg meer plastic.  

100 miljoen extra verpakkingen per jaar

ING heeft berekend dat elke Nederlander gemiddeld vier plastic verpakkingen per dag gebruikt en dat dit aantal zal toenemen. Voor Nederland als geheel gaat het om 26 miljard verpakkingen per jaar. In het deze week verschenen rapport van ING Economisch Bureau, getiteld ‘Plastic verpakkingen in de voedselsector, zes manieren om de plastic puzzel te lijf te gaan’, wordt voorspeld dat het aantal plastic verpakkingen zal toenemen. Alleen al de bevolkingsgroei zal zorgen voor 100 miljoen extra verpakkingen per jaar. Gezien de plasticsoep is dat, stelt de bank terecht, een problematische ontwikkeling.

Zes oplossingen voor de voedselsector

ING draagt zes oplossingen aan voor de voedselsector om het aantal plastic verpakkingen terug te dringen. Het is een weinig verrassend rijtje:

  • Lichtere verpakkingen
  • Meer gerecycled plastic in verpakkingen
  • Verbetering van de recyclebaarheid
  • Bio based en/of biologisch afbreekbaar plastic
  • Van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen
  • Van plastic naar andere materialen.

Elke manier kent, zegt ook ING, zijn voor- en nadelen. Om tot een integrale oplossing te komen is een combinatie van oplossingen nodig.

Boter op het hoofd

ING toont zich in het rapport bezorgd over de plasticsoep, maar is ondertussen de grootste financier in Nederland van schaliegas- en plasticproductie. Sinds 2010 heeft de bank minstens 3,9 miljard dollar geïnvesteerd. Dit blijkt uit het eerder dit jaar gepubliceerde onderzoek Plastic Finance van de Eerlijke bankwijzer in samenwerking met de Plastic Soup Foundation.

Dankzij schaliegas, met name in de Verenigde Staten, wordt nieuw plastic geproduceerd van goede kwaliteit tegen zeer lage kosten. ING verzwijgt dat deze investeringen een stortvloed van nog meer (verpakkings)plastic tot gevolg heeft, en zo goedkoop dat je als voedselproducent wel gek bent om daar niet van te profiteren. De enige echte oplossing voor de plastic puzzel blijft in het ING-rapport onbenoemd: stoppen met investeringen in de productie van plastic.

Foto Harmen Spek, Plastic Soup Foundation

Lees ook – Artikel NOS.

Lees ook – ING financiert plasticsoep met miljarden

Lees ook – ‘Banken en verzekeraars investeren miljarden in schaliegas en plastic’, artikel NRC van 16 juli 2019

 

 

Nederlandse banken en verzekeraars investeren miljarden in schaliegas en plasticproductie 

Amsterdam, 16 juli 2019 – De meeste grote banken en verzekeraars in Nederland investeren volop in bedrijven die schaliegas winnen en plastics produceren. ING is de grootste financier van schaliegas en plastics. Aegon en Allianz zijn de grootste beleggers. In totaal leenden de banken tussen 2010 en dit jaar 5,3 miljard dollar uit aan de onderzochte schaliegas- en plasticbedrijven. De banken en verzekeraars beleggen er voor 4 miljard dollar in.

Dit blijkt uit het nieuwe praktijkonderzoek van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer, in samenwerking met de Plastic Soup Foundation. Lees hier het rapport Plastic Finance. How Dutch financial institutions enable shale gas to fuel the plastic soup disaster. Het rapport legt voor het eerst de directe relatie tussen investeringen in schaliegas en de plastic productie en de toename van plasticsoep in rivieren, zeeën en oceanen.

Fracking for Plastic
Dankzij goedkoop schaliegas neemt de productie van (verpakking)plastic een grote vlucht. In de Verenigde Staten is sinds 2010 maar liefst 204 miljard dollar geïnvesteerd in uitbreiding van plasticproductie op basis van ethaan, een component van schaliegas. Ethaan wordt ook met mammoettankers naar Europa getransporteerd. In Antwerpen worden nieuwe plasticfabrieken gebouwd om dat ethaan te kraken. Ethaan is goedkoper dan het aardolie-derivaat nafta, dat traditioneel als grondstof wordt gebruikt voor de productie van plastic. Van het ethaan wordt ethyleen gemaakt, een basis voor allerlei soorten plastics zoals PET en Polyethyleen.

Schaliegaswinning is ook in Argentinië een groeiende industrie. Maar plasticproductie is slechts een van de vele redenen waarom schaliegas niet past in een duurzame investeringsstrategie. Bij belading, transport en overslag van virgin plastic komen veel nurdles (de industriële basiskorrel) in het milieu terecht. Deze kleine plastic korrels worden als halffabricaat gebruikt in de productie van nagenoeg alle plastic producten.

Investeringen van Nederlandse banken en verzekeraars 
De zeven grootste Nederlandse banken en de negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland zijn onderzocht door de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer. Verzekeraars Aegon en Allianz blijken de grootste beleggers in schaliegas en plastics te zijn. De aandelenportefeuilles van de gezamenlijke Nederlandse banken en verzekeraars in deze sector hadden op de peildatum (18-20 februari dit jaar) een totaalwaarde van bijna 4 miljard dollar.

Als het gaat om leningen is ING op afstand de grootste, gevolgd door ABN Amro. Deze cijfers zijn afkomstig uit openbare bronnen over de financiering van de tien geselecteerde schaliegas- en plasticbedrijven. De totale investeringen in schaliegas- en plasticbedrijven liggen waarschijnlijk veel hoger.

Schaliegas en plastic: een blinde vlek 
De nadelige effecten van schaliegaswinning op het milieu en het klimaat zijn genoegzaam bekend en steeds vaker onderwerp van gesprek bij investeerders. De directe relatie tussen schaliegas en de productie van plastic en vervolgens de lekkage van plastic wegwerpproducten naar de plasticsoep in zee is echter onderbelicht en is bij veel marktpartijen onbekend.

Banken en verzekeraars spelen als gevolg van hun investeringen in bedrijven als Shell, Exxon Mobil, DowDuPont en Chevron een rol in de snelle groei van de plastic productie. Alle banken en verzekeraars zeggen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) te omarmen. Daarin zijn bescherming van het klimaat en van de oceanen opgenomen. Investeringen in schaliegasbedrijven en bedrijven die plastics produceren staan haaks op het behalen van de SDG’s.

Banken zeggen zich zorgen te maken over de plasticsoep, maar hebben veelal geen beleid met betrekking tot investeringen in plasticproductie. De Rabobank, NIBC, de Volksbank (waaronder ASN Bank) en Triodos Bank sluiten bedrijven uit van investeringen die geheel of gedeeltelijk hun omzet halen uit de winning van schaliegas. Het beleid van ING staat schaliegaswinning alleen buiten Europa toe. Bij de overige banken en verzekeraars is geen uitgesproken beleid gevonden. Als het gaat om investeringen in plastic en/of plastic producerende bedrijven, hebben alleen Triodos en de Volksbank beperkend beleid. De Eerlijke Bankwijzer, Eerlijke Verzekeringswijzer en Plastic Soup Foundation sporen alle banken en verzekeraars aan op korte termijn helderheid te verschaffen over het investeringsbeleid en schaliegas hierna op de uitsluitingslijst van investeringen te plaatsen.

De Eerlijke Geldwijzer
De Eerlijke Geldwijzer onderzoekt of jouw geld door banken en verzekeraars niet wordt geïnvesteerd in zaken als dierenleed, wapenhandel of kinderarbeid. Op de site kan iedereen de scores van banken en verzekeraars op deze en andere onderwerpen bekijken. De Eerlijke Geldwijzer, die bestaat uit de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer, is een samenwerkingsverband van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. Plastic Soup Foundation ondersteunt de doelstelling van de Eerlijke Geldwijzer op het plastic dossier.

Stuur de banken en verzekeraars een klacht of tweet via eerlijkegeldwijzer.nl

Lees ook – Persbericht Eerlijke geldwijzer
Lees ook – Wil het kabinet-Rutte wel echt minder plastic? 
Lees ook – Ineos bouwt voor 3 miljard euro plasticfabrieken bij Antwerpen 

Plastic Soup Foundation steunt Eerlijke Geldwijzer

Amsterdam, 2 augustus 2018 – De plastic crisis verergert met de dag, maar ondertussen blijven bedrijven massaal investeren in plastic. Naar verwachting neemt de plasticproductie de komende jaren daardoor sterk toe, in plaats van sterk af.

Nu wordt ongeveer 10 procent van de wereldolieproductie gebruikt om plastic te maken. Dankzij goedkope fossiele brandstoffen, met name schaliegas in de Verenigde Staten, zal dat percentage oplopen tot 20%. Er vinden wereldwijd nieuwe investeringen plaats in kraakinstallaties die ethyleen en propyleen produceren als grondstoffen voor plastics. De Britse chemiegigant Ineos kondigde onlangs een investering aan van 2,7 miljard euro in een nieuwe plasticfabriek in Noordwest-Europa.

De Eerlijke Geldwijzer heeft tot doel om bedrijven en overheden te verduurzamen, gebruikmakend van de invloed van consumenten, banken en verzekeraars. Door de plasticsoep zijn investeringen in extra plasticproductie bepaald niet duurzaam, met name niet wanneer het gaat om plastic dat eenmalig gebruikt wordt, de zogeheten Single Use Plastics (SUP).

De Plastic Soup Foundation en de Eerlijke Geldwijzer gaan samenwerken om investeringen in grondstoffen voor plastic en in nieuwe plasticproductie te toetsen aan duurzaamheidscriteria. De Eerlijke Geldwijzer is een samenwerkingsverband van onder meer Oxfam Novib, FNV, Amnesty International en Milieudefensie. In totaal steunen veertien maatschappelijke organisaties de Eerlijke Geldwijzer.

Peter Ras, projectleider Eerlijke Geldwijzer: “Banken en verzekeraars investeren in duizenden bedrijven die een forse impact hebben op mens, dier en milieu. De Eerlijke Bankwijzer streeft naar een ‘race to the top’ op duurzaamheid en verantwoord investeren. We zijn trots op organisaties die onze doelstelling steunen. Eerlijke Geldwijzer en Plastic Soup Foundation hopen samen hun invloed te gebruiken om bedrijven te verduurzamen en investeringen ook ten goede te laten komen aan toekomstige generaties.”

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Dankzij de samenwerking met de Eerlijke Geldwijzer kunnen we meer aandacht besteden aan verborgen oorzaken van de alsmaar toenemende hoeveelheid plasticsoep, zoals de groeiende investeringen in nieuwe plasticproductie. Hoe meer plastic, hoe meer lekkage naar het milieu, hoe meer plasticsoep. De oplossing? Heel simpel: minder plastic produceren. Laten we beginnen met Single Use Plastics.”


Lees ook: Het grote gevecht: recycling of reductie van plastic

Lees ook: Grote plasticproducent opent mogelijk fabriek in Botlekgebied