Berichten

Plastic Soup Foundation zet eerste juridische stappen tegen structurele plasticvervuiling

AMSTERDAM, 16 januari 2020 – De naar schatting 24 miljoen plastickorrels die uit de lading van de MSC Zoe op de Nederlandse kust zijn aangespoeld, vormen een fractie van de onvoorstelbare hoeveelheden korrels die dag in dag uit door de plasticindustrie in het milieu worden ‘gemorst’. Elk jaar belanden in de Europese Unie ruim 8 biljoen van dit soort microplastics in de natuur, ofwel 23 miljard per dag.

Plastic Soup Foundation maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor mens, dier en milieu. Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: ‘Als je de omvang van verspilde korrels in Europa nog enigszins wilt behappen, moet je het omrekenen naar per seconde. Dan heb je het over ruim 265.000 korrels per seconde. Dat is een hele stevige hagelbui van plastic!’

Sterk vervuilde locaties in Rotterdam, Limburg en Antwerpen

Onderzoekers van de Plastic Soup Foundation, Michiel Princen en Robert Möhring, gingen in het afgelopen half jaar langs de fabrieken van grote internationale plasticproducenten op het industrieterrein Chemelot in Zuid-Limburg, in de haven van Rotterdam en in de haven van Antwerpen. De laatste is het grootste knooppunt van plasticproductie in Europa. Op deze locaties zijn producenten gevestigd als Sabic, Ineos, BASF, Borealis, Covestro en Ducor Petrochemicals. De enorme aantallen vers geproduceerde korrels die door de onderzoekers werden aangetroffen, zijn steeds op beeld vastgelegd. Monsters zijn als bewijs meegenomen. ‘We liepen meermaals over een tapijt van plastickorrels’, aldus Princen.

De onderzoekers concluderen dat de vervuiling door plasticproducenten in Nederland en Vlaanderen in het productieproces totaal ontspoord is. ‘De vrijwillige gedragscode van de plasticindustrie, Ocean Clean Sweep, is vrijblijvend en volstrekt niet toereikend om dit probleem op te lossen’, zegt Princen. ‘De grootschalige en structurele omvang van de vervuiling duidt erop dat toezicht en effectieve handhaving al lange tijd ontbreken. Bestaande milieuwetten worden onvoldoende toegepast om de lekkage van plastickorrels naar het milieu aan te pakken en te voorkomen.’

Handhavingsverzoek

De Plastic Soup Foundation heeft deze week daarom als eerste in Europa juridische stappen gezet om deze vorm van vervuiling te stoppen. Via milieuadvocaten Rogier Hörchner en Faton Bajrami is een handhavingsverzoek ingediend bij DCMR, de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in de regio Rijnmond. Het verzoek heeft onder andere als doel om de Rotterdamse plasticproducent Ducor Petrochemicals te dwingen de omgeving van het bedrijfsterrein schoon te maken en te houden. Op oevers in de directe nabijheid van Ducor Petrochemicals liggen vele tientallen miljoenen korrels.

Omdat ongeveer de helft van de geproduceerde plasticsoorten niet in water blijft drijven, is in het handhavingsverzoek ook gevraagd om het rivierslib van de Rotterdamse haven te onderzoeken op plasticvervuiling.

‘Dit is pas het eerste in een reeks van beoogde handhavingsverzoeken. We zullen dit vaker gaan doen en desnoods via de rechter afdwingen dat de overheid haar werk gaat doen,’ aldus Westerbos. ‘Maar we beginnen met Rotterdam, de locatie het dichtst bij onze eigen Noordzee.’

Ducor en DCMR zijn overigens al langer op de hoogte van de plastic lekkage. Er is tot op heden nog niets opgeruimd en zelfs bij de poort van het bedrijf gaat het al mis.

Een stille ramp

De gevolgen van de vervuiling blijven niet beperkt tot de productielocaties. Via doorgaande wegen, het rioolstelsel en rivieren verspreiden de plastickorrels zich als een olievlek over zeeën en oceanen, waar opruimen ondoenlijk is. ‘Wereldwijd spoelen ze met miljoenen aan op oevers en stranden. Dat is de stille ramp die gaande is’, aldus Westerbos. Vogels en zeedieren die deze korrels voor voedsel aanzien, krijgen interne verwondingen, groeien langzamer en sterven zelfs de hongerdood omdat hun maag al is gevuld met plastic. Tevens is aangetoond dat de korrels chemicaliën aantrekken waardoor ze een giftige pil vormen voor de dieren die ze eten. Na verloop van tijd fragmenteren de korrels tot nog kleinere microplastics en eindigen in ons drinkwater, ons eten en de lucht die we inademen. Met alle mogelijke gevolgen voor onze menselijke gezondheid.

Ook plastic in Natura 2000-gebieden

Uit eerder onderzoek in het kader van het Schone Rivieren-project, waarin Plastic Soup Foundation participeert, bleek dat op bijna de helft van de meer dan 200 meetlocaties langs Maas en Waal plastickorrels zijn gevonden. Aanvullend onderzoek toont aan dat de oevers van de Westerschelde en de Grensmaas, beschermde Natura 2000-gebieden, zijn bezaaid met duizenden plastickorrels per vierkante meter. In Zeeland zijn op de oevers van de Westerschelde overal sporen van de vele plasticproducenten in de Antwerpse haven gevonden.

Westerbos: ‘Ik roep de Europese Commissie op om deze natuurgebieden daadwerkelijk te gaan beschermen conform de Europese Habitatrichtlijn. Het is definitief afgelopen met ons vertrouwen dat de industrie dit zelf goed zal oplossen. Er zijn duidelijke regels nodig vanuit de overheid met harde consequenties.’

Amerikaanse plasticindustrie veroordeeld

Ook in Amerika hebben organisaties zoals Plastic Soup Foundation én particulieren een juridische weg bewandeld, en met succes. In 2019 zijn een plasticfabrikant en een grote distributeur aangeklaagd wegens grootschalige vervuiling met plastickorrels: Formosa Plastics in Texas en Frontier Logistics in South Carolina.

In Texas was het Diane Wilson, een gepensioneerde garnalenvisser, die haar omgeving steeds verder vervuild zag raken met plastickorrels en daarvan structureel bewijs verzamelde. Ze stapte naar de rechter en is in 2019 volledig in het gelijk gesteld. Formosa Plastics werd in het vonnis betiteld als ‘serial offender’. De fabrikant heeft ingestemd met een schikking van vijftig miljoen dollar wegens het jarenlang illegaal dumpen van miljarden plastickorrels in Lavaca Bay en andere waterwegen.

Daarnaast heeft het bedrijf een zogenaamde ‘zero discharge’-belofte gedaan: het zal in de toekomst geen enkele nurdle uit het productieproces naar het milieu laten lekken en bovendien alle veroorzaakte vervuiling opruimen.

Plastic Soup Foundation hoopt op soortgelijke resultaten in Nederland en de rest van Europa en werkt daartoe samen met Break Free From Plastic en The Great Nurdle Hunt.
.


Duiding

De plastic korrels, ook wel nurdles genoemd, zijn korrels kunststofgranulaat: een halffabricaat dat gebruikt wordt voor de fabricage van allerlei soorten plastic producten, van tandenborstels tot frisdrankflessen. De korrels zijn spotgoedkoop. Dat is een reden waarom de plasticindustrie zo slordig omgaat met het transport en de overslag ervan. Bovendien zijn individuele korrels klein en licht: bedrijfsprocessen moeten daarom waterdicht zijn. De enige aanpak is een 100% sluitende bronaanpak.

Een rapport van brancheorganisatie Plastics Europe en de Antwerpse haven is veelzeggend voor een indruk van de gemorste hoeveelheden. Hieruit blijkt dat het havenbedrijf in de loop van 2018 op slechts vijf verschillende hotspots liefst 3,3 ton aan plastickorrels heeft opgeruimd. Aangezien er 50.000 korrels in een kilo gaan, waren dat dus alleen op die vijf plekken al 165 miljoen opgeruimde korrels, ofwel zeven keer zoveel als de aangespoelde hoeveelheid uit de MSC Zoe.

Meer informatie

Meer informatie over de onderzochte locaties en beeldmateriaal van de aangetroffen vervuiling is hieronder te bekijken.

Plastic Soup Foundation steunt oproep vuurwerkverbod

Amsterdam, 6 januari 2020. Onderbelicht in de vuurwerkdiscussie is de hoeveelheid plastic die na het feest achterblijft in het milieu. De meeste mensen zullen zich niet realiseren dat het afsteken van vuurwerk direct bijdraagt aan de plasticsoep! Het gaat om de houdertjes waarin de rotjes staan, het plastic dat uiteengereten wordt en de achtergelaten verpakkingen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateerde al in 2014 in een rapport dat het plastic van vuurwerk bijdraagt aan microplastics in zee. Nog datzelfde jaar werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om alle bronnen van microplastics aan te pakken. De regering deed echter niets aan het vuurwerk tot eind vorig jaar opnieuw een motie werd aangenomen. Mede naar aanleiding van Europees beleid om plastic in het milieu terug te dringen, wordt de regering daarin verzocht ‘om te onderzoeken hoe samen met de vuurwerk-branche het gebruik van plastic in vuurwerk en het aanbieden van vuurwerk waarin plastic is verwerkt kan worden tegengegaan.’

Steeds krachtiger roep om verbod op vuurwerk  

De overheid bepleit dat er geen plastic in het milieu mag komen, maar staat nog toe dat dit met de jaarwisseling wel degelijk gebeurt. Ondertussen buitelen de pleidooien om vuurwerk aan banden te leggen over elkaar heen. Ze lopen uiteen van een volledig verbod op consumentenvuurwerk tot het alleen verbieden van de zwaarste categorie knallers. Het Nationaal Vuurwerkmanifest bepleit een verbod en is door meer dan een kwart miljoen particulieren en organisaties ondertekend. Vrijwel alle relevante beroepsgroepen — van oogchirurgen tot hulpverleners en burgemeesters — spreken zich uit voor een verbod. De politieke druk is daarmee zo groot geworden dat partijen die traditioneel tegen een verbod zijn (VVD, CDA) niet langer lijken vast te houden aan hun standpunt.

Gesprek met vuurwerkbranche

Het door de Kamer afgedwongen gesprek van de minister met de vuurwerkbranche moet ertoe leiden dat er minder plastic in vuurwerk verwerkt wordt. Maar heeft het zin om gebruik van minder plastic te bespreken in vuurwerk dat straks waarschijnlijk verboden is? Het gesprek zal daarom moeten gaan om het tegengaan van al het plastic, dus ook in siervuurwerk, dat straks alleen nog door professionals gecontroleerd mag worden afgestoken.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: ‘Wij wensen iedereen een voorspoedig 2020 en toekomstige jaarwisselingen zonder plasticvervuiling. We steunen de maatschappelijke oproep tot een verbod op alle consumentenvuurwerk van harte.’

Teken hier het Nationaal Vuurwerkmanifest

Lees ook – Pleidooi voor verbod vuurwerk

Lees ook – Milieuminister in gesprek met vuurwerkbranche over plastic

Milieuminister in gesprek met vuurwerkbranche over plastic

Amsterdam, 16 december 2019 – Stientje van Veldhoven, minister van milieu en wonen, gaat in gesprek met de vuurwerkbranche om plastic in vuurwerk te verminderen. Stukjes plastic afkomstig van vuurwerk worden overal aangetroffen. Na de Hema stopt nu ook Albert Heijn met de verkoop van knetterballen, die het hele jaar mogen worden afgestoken.

De minister reageert op een motie van Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks). Daarin wordt de regering verzocht om samen met de vuurwerkbranche te onderzoeken hoe het gebruik van plastic in vuurwerk kan worden tegengegaan. Na het afsteken van vuurwerk met plastic eindigt dat plastic onherroepelijk op straat. Kröger wijst er in haar motie op dat verkoop van vuurwerk met plastic niet in overeenstemming is met de uitvoering van de zogeheten SUP-Richtlijn van de Europese Unie.

Hema haalt knetterballen uit de schappen

Knetterballen mogen het hele jaar worden afgestoken. Restanten van dit kindervuurwerk herken je direct: felgekleurde of zwarte halfronde dopjes van hard plastic. Hema haalt ze uit de schappen, nadat de Plastic Soup Surfer (Merijn Tinga) en de Zwerfinator (Dirk Groot) in gesprek zijn gegaan met de directie. Volgens de Hema past het stoppen van de verkoop in het beleid om geen plastic meer te verkopen voor eenmalig gebruik. Lidl en Aldi zetten vergelijkbare stappen. Albert Heijn heeft Tinga en Groot vrijdag 13 december toegezegd de knetterballen met onmiddellijke ingang uit de schappen te halen.

In Nederland hebben alle supermarktketens begin 2019 het Plastic Pact ondertekend en beloofd het gebruik van plastic terug te dringen, maar producenten van vuurwerk zijn geen partij in deze overeenkomst.

Toch naar de rechter

Om de druk op vuurwerkverkopers op te voeren wachten Tinga en Groot de uitkomst van een overleg tussen de regering met de vuurwerkbranche niet af. Zij stappen begin volgend jaar naar de rechter om een verbod op vuurwerk met plastic af te dwingen. Een groep zwerfafvalruimers legt al maandenlang de aangetroffen resten op foto’s vast. In de campagne Operation crackling ball # knetterbal roept de Plastic Soup Surfer iedereen op om foto’s toe te sturen en hij heeft er al meer dan 25.000 foto’s ontvangen. Al die foto’s dienen als bewijs in het aangekondigde proces.

Foto: Zwerfinator

Lees ook – Aanpak plastic in vuurwerk blijft onduidelijk

Lees ook – PSF wenst u een plasticvrij nieuwjaar

 

Japanse editie van de Plastic Soup Atlas van de Wereld

Amsterdam, 13 december 2019 – De Japanse editie van de Plastic Soup Atlas van de Wereld is verschenen bij de in Tokyo gevestigde uitgever Poplar Publishing. Deze bijzonder editie heeft een aanvullend hoofdstuk over plasticvervuiling in Japan.

Met een eerste druk van 7000 exemplaren verwacht Polar Publishing een brede verspreiding in Japan, dat meer dan 125 miljoen inwoners telt. De uitgever mikt vooral op bibliotheken en scholen. De Japanse Plastic Soup Atlas is online te bestellen (klik op de groene button).

Eerder dit jaar verscheen in Washington DC de Engelse wereldeditie onder de titel Plastic Soup: An Atlas of Ocean Pollution. En in Italië verscheen dit jaar een aparte uitgave, die net als de Japanse een extra hoofdstuk bevat over de plasticsoep in dat land. Met al deze internationale edities heeft de Plastic Soup Atlas van de Wereld (2018), die in samenwerking met de Plastic Soup Foundation door uitgeverij LIAS werd gerealiseerd, wereldwijde aandacht gekregen.

Bibliotheken en scholen

Liesbeth de Vries van uitgeverij LIAS, die de rechten aan Poplar Publishing verkocht: ‘Er is in de hele wereld belangstelling voor dit boek. Dat de Japanse editie vooral voor bibliotheken en scholen bedoeld is, verbaast mij niet: er komen veel thema’s in het boek aan bod, zowel oorzaken, gevolgen van de plasticsoep als oplossingen, en daarmee geeft het een goed overzicht van de problematiek. De tweede druk van de Nederlandse editie, die afgelopen januari op de markt kwam, wordt bij ons ook door scholen en bibliotheken besteld.’ LIAS is in contact met uitgevers in andere Aziatische landen en hoopt dat er straks ook een Koreaanse of Chinese variant zal zijn.

Lees ook – Uitreiking eerste exemplaar aan Jacqueline Cramer

Lees ook – Plastic Soup Atlas van de Wereld: herdruk en internationale edities

Bestel de Nederlandse of de Engelse wereldeditie via Bol.com!

,

Wegwerpplastic massaal gevonden op Nederlandse rivieroevers

De Nederlandse rivieroevers zijn bezaaid met plastic afval. Gemiddeld worden er bijna 500 stuks afval per 100 meter rivieroever aangetroffen. 81 procent hiervan is plastic. Een kwart van het aangetroffen afval is wegwerpplastic. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek van 2017 tot en met 2019 langs de Maas en de Waal, uitgevoerd door Schone Rivieren. De resultaten van het onderzoek laten een duidelijk beeld zien: de rivieren zijn vervuild.

Uit het rivierafvalonderzoek komt een top vijf van meest gevonden afval op rivieroevers naar voren. Ondefinieerbare stukjes plastic en piepschuim zijn het meest gevonden. De rest van de top vijf bestaat uit wegwerpplastic zoals snoep-, snack- en chipsverpakkingen en lollystokjes, drank- en voedselverpakkingen en wattenstaafjes. Een deel van dit afval is afkomstig van recreatie aan de rivieroevers en verwaaiing van zwerfafval. Schone Rivieren roept overheden, bedrijven en consumenten op om dit plastic afval tegen te gaan.

Onderzoek naar plastic afval in rivieren
Het rivierafvalonderzoek is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Met behulp van burgerwetenschap verzamelen zij sinds 2017 gegevens over de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van rivierafval. Er zijn inmiddels bijna 400 vrijwillige rivierafvalonderzoekers opgeleid die in het voorjaar en in het najaar metingen uitvoeren. Op 211 locaties langs de Maas en de Waal is onderzoek gedaan. In totaal zijn er 153.000 stuks afval geregistreerd. Bij 43% van de metingen zijn nurdles aangetroffen. Dit zijn plastic korrels waar plastic producten van worden gemaakt. Het onderzoek is het meest grootschalige afvalonderzoek in de Nederlandse rivierdelta.

Aanpak bij de bron
Het gebruik van plastic is in de afgelopen jaren toegenomen, waardoor er ook meer plastic in het milieu terechtkomt. Het is niet afdoende om afval langs de oevers op te ruimen en in het water af te vangen. De oplossing ligt bij de bron van het plastic, om te zorgen dat het afval niet meer in het water belandt. Voor effectieve bronaanpak is gezamenlijke actie van overheden, bedrijven en consumenten nodig. Schone Rivieren pleit voor structurele veranderingen zoals een snelle en effectieve implementatie van de Europese Richtlijn voor wegwerpplastic. Bij het bedrijfsleven moet de focus liggen op het stoppen van plastic lekkage naar het milieu, het innoveren en investeren in alternatieve verpakkingen en het inrichten van een sluitende circulaire economie.

Methode
Het rivierafvalonderzoek wordt uitgevoerd op basis van de OSPAR Marine Litter Monitoring methode. Dit is een internationaal erkende methode voor het onderzoeken van afval op stranden. De methode is aangepast zodat deze toepasbaar is op de oevers van rivieren. In het hele stroomgebied van de Maas en Waal in Nederland zijn onderzoeksgebieden geselecteerd, om zo het afval dat is aangespoeld of achtergelaten op de oevers te onderzoeken. Een onderzoeksgebied bestaat uit 100 meter rivieroever. Vanaf de waterlijn tot aan de aaneengesloten begroeiing wordt afval verzameld en op turflijsten genoteerd. Deze gegevens zijn vervolgens ingevoerd in onze database en geanalyseerd. Stichting De Noordzee voert controlemetingen uit om de kwaliteit te waarborgen. Ook dragen de analyses bij aan de kennis over de verplaatsing van afval in de Nederlandse riviersystemen.

Schone Rivieren
Wereldwijd vormt de plasticsoep een bedreiging voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Dat probleem begint dichterbij dan je denkt. Plastic afval dat hier in de Nederlandse rivieren belandt, stroomt naar de Noordzee. IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee bundelen de krachten en brengen hierin verandering met Schone Rivieren. De aanpak richt zich op vier O’s: Opruimen, Onderzoeken, Ontdekken en Oplossen. Het doel? Plasticvrije rivieren in 2030.

Afgelopen maart kreeg Schone Rivieren een gelddonatie van 1,95 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Verdere uitbreiding van de onderzoeksacties naar de grote rivieren in Nederland is mogelijk dankzij deze donatie.

Pyroplastics: een nieuwe vorm van plasticvervuiling

Amsterdam, 4 september 2019 – Pyroplastics zijn drijvende stenen van plastic. Ze worden onder andere gevonden aan de kust in het zuidwesten van Engeland en zijn nauwelijks te onderscheiden van echte stenen. Pas als je ze oppakt, merk je dat ze veel lichter zijn. Door jarenlang in het water gedobberd te hebben, kregen ze hun ronde vorm en steengrijze kleur. Dit verschijnsel vormt een nieuw hoofdstuk van de plasticsoep. Lees het wetenschappelijke artikel over de ontdekking in Science of The Total Environment.

Plastiglomeraat

Overal in de wereld wordt afvalplastic verbrand om het op te ruimen. Als dat in de open lucht en dichtbij zee gebeurt, kunnen de resten in het water komen. In 2014 werd voor het eerst een nieuwe steensoort beschreven: plastiglomeraat. De naam is een samenvoeging van plastic en conglomeraat, de geologische aanduiding voor aaneen gekit sediment. Smeltend plastic vermengt zich met ander materiaal, zoals koraal, lavasteen of schelpen, en vormt zo een steensoort die tot voor kort niet bestond. Ook bij pyroplastics gaat het om restanten van gesmolten plastic, alleen niet samengeklit met ander materiaal. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer plastic op schepen is verbrand en en overboord gegooid.

Erosie

Anders dan plastiglomeraat, waarvan stukken op stranden gevonden worden, zijn pyroplastics geërodeerd door jarenlang in zee te dobberen. Het onderzoek wijst uit dat ze bestaan uit polyethelyeen, polypropyleen of een combinatie daarvan. Nadere analyse wijst ook op de aanwezigheid van zware metalen die allang verboden zijn. Dit impliceert dat deze stukken pyroplastic al lange tijd ronddrijven. Dat de vormen dezelfde zijn als die van echte stenen, laat zien dat dezelfde erosieprocessen plaatsvinden. Alleen gaat het bij plastic oneindig veel sneller dan bij natuursteen.

Anders dan het gebruikelijk plastic afval dat op stranden wordt aangetroffen, worden de stenen helaas nog nauwelijks herkend. Daardoor onderschatten we de hoeveelheid aangespoeld plastic, aldus milieuonderzoeker Andrew Turner van de universiteit van Plymouth.

Foto: Rob Arnold

Lees ook – Interview met onderzoeker Andrew Turner door National Geographic

Lees ook – Plastiglomeraat in Museon

 

Nieuw inzicht: plasticsoep schaadt zuurstofproductie

Amsterdam, 15 juni 2019Zuurstof producerende bacteriën die in zee leven, lijden onder chemische stoffen die tijdens het productieproces aan plastic zijn toegevoegd.

Als deze stoffen daar later uit weglekken is dat schadelijk voor een veelvoorkomende bacterie die verantwoordelijk is voor naar schatting tien procent van de zuurstofproductie op aarde. Dit hebben Australische onderzoekers vastgesteld. Hun baanbrekende studie werd gepubliceerd in Communications Biology. Lees hier een samenvatting.

Bacterie die zonlicht omzet in zuurstof

De Prochlorococcus-bacterie werd pas een jaar of dertig geleden ontdekt. Het gaat om het kleinste organisme op aarde dat koolstofdioxide (CO2) met behulp van zonlicht omzet in glucose met als bijproduct zuurstof. Deze bacterie, een van de meest voorkomende, staat ook aan de basis van mariene voedselketens en van de koolstofkringloop. Ondanks dat het gaat om een voor ecosystemen essentieel organisme, zijn de gevolgen van plasticvervuiling op deze soort tot dusver nooit onderzocht.

Laboratoriumonderzoek

De bacterie komt het meest voor in de gyres, het midden van de oceaan waar ook de concentratie van plastic hoog is als gevolg van roterende stromingen. Effecten van weglekkende chemische stoffen zijn in het laboratorium onderzocht. De proeven wijzen uit dat de bacterie minder hard groeit en dat het vermogen van fotosynthese afneemt. De onderzoekers wijzen er echter ook op dat de door hen gebruikte concentraties niet overeenkomen met die in de oceaan. Het belang van deze studie is dan ook vooral gelegen in het blootgelegde effect.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “We zijn geschokt door deze bevindingen. De plasticsoep blijkt nu ook van invloed op de zuurstofproductie op aarde. Nader onderzoek naar dit mechanisme heeft wat ons betreft hoge prioriteit.”


Lees ook: Camera in Wageningen legt vast koraal eet plastic 

Media/Communicatie stage

Ben je bekend met de problematiek rondom plastic in onze zeeën en oceanen, wil je op dat gebied een verschil maken en studeer je in de richting media en communicatie? Kom dan stage lopen bij de Plastic Soup Foundation!

De Plastic Soup Foundation is een jonge, erg dynamische en hard groeiende organisatie bestaande uit 18 teamleden en een groot aantal vrijwilligers. Voor deze stage zijn wij op zoek naar iemand die ons communicatieteam kan ondersteunen.

De werkzaamheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van onze website.
 • Je schrijft Nederlandse teksten voor op onze website(s) en stelt de nieuwsbrief samen.
 • Je denkt mee over het creëren van content voor onze socialmediakanalen.
 • Je schrijft Nederlandse Twitter en Facebook berichten en denkt mee over posts op Instagram en onze andere internationale socialmediakanalen.
 • Je denkt mee in het voeren van onze campagnes en het creëren van meer awareness.
 • Je helpt bij het verzamelen van goed beeldmateriaal voor communicatiedoeleinden.

 Wie wij zoeken:

 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je bent creatief, houdt van pakkende teksten schrijven en hebt een goede dosis humor.
 • Je schrijft foutloos Nederlands en spreekt vloeiend Engels.
 • Je hebt ervaring met WordPress en social media.
 • Je bent nieuwsgierig en neemt initiatief.
 • Je bent flexibel.
 • Je hebt affiniteit met het milieu.
 • Ervaring met Adobe programma’s als Photoshop cc, Illustrator en Premiere Pro is een pré!

De stage is voor 4 à 5 dagen per week. Vereist is dat je ingeschreven staat bij een HBO of WO-opleiding in de richting media/communicatie.

Contact:

Heb je interesse in deze stage, stuur dan voor 24 juni je motivatie en CV naar carina@plasticsoupfoundation.org

Verzameld bedrag door Schoonhovens College
,

Nieuw plasticsoep lesmateriaal dankzij inzamelingsacties middelbare scholen

Alle cheques van de Toorop Mavo in Rotterdam

Alle cheques van de Toorop Mavo in Rotterdam

Amsterdam, 18 februari 2019 – De Plastic Soup Foundation ontwikkelt lesmateriaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dankzij de genereuze donaties van een grote foundation en drie middelbare scholen, is de PSF in staat gesteld om voor deze leeftijdsgroep speciaal onderwijsmateriaal te maken dat het komende schooljaar (2019-2020) beschikbaar zal zijn.

Lespakketten voor het basisonderwijs zijn al te verkrijgen. Naast de bestaande gastlessen over plasticsoep, kan de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar straks ook bereikt worden met experimenteel en onderzoekend lesmateriaal. Deze groep zorgt voor relatief veel zwerfafval. Kleine kinderen snappen goed dat je geen plastic in het milieu moet achterlaten, maar in de pubertijd wordt alles anders. Milieubewustzijn blijkt dan niet hetzelfde te zijn als milieubewust gedrag. Zogeheten snoeproutes tussen scholen en supermarkten zijn daarvan de stille getuigen.

De PSF is de middelbare scholen Het Prisma (Arnhem), Toorop Mavo (Rotterdam) en Schoonhovens College (Schoonhoven) zeer dankbaar voor hun bijdrage!

Cheque van Het Prisma in Arnhem

De cheque van Het Prisma in Arnhem

Het Prisma in Arnhem geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. De leerlingen van deze school hebben er onder andere voor gezorgd dat klanten bij de Jumbo statiegeldbonnen konden inleveren voor dit doel. Tijdens de themaweek en een markt is er ruim aandacht geschonken aan plasticsoep. De statiegeldbonnen, de markt, een kledinginzamelingsactie en een koekenverkoop hebben in totaal € 2.464 opgeleverd.

De 400 leerlingen van de TooropMavo in Rotterdam hebben € 8.912,52 opgehaald voor de Plastic Soup Foundation met hun Social X-Mas event, met onder andere een lessenmarathon, schaatsen en werken voor het goede doel. Voorafgaand aan de Social X-mas hebben de scholieren een gastles ontvangen over plasticsoep. Uit een onderzoekje van de school bleek dat de leerlingen ook hun eigen gebruik van wegwerpplastic hebben verminderd.

Verzameld bedrag door Schoonhovens College

Het totaalbedrag van het Schoonhovens College

Het Schoonhovens College heeft zelfs bijna € 13.000 opgehaald met een nachtelijke kerstmarathon en allerlei activiteiten en workshops op en met de hele school. Ook zij hadden van tevoren gastlessen over plasticsoep ontvangen en waren enthousiast op zoek gegaan naar sponsors voor hun vermoeiende maar ook spannende nacht. Ook de lokale media en radio hebben aandacht besteed aan dit prachtige resultaat.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “De enorme opbrengst van deze scholenacties heeft al onze verwachtingen overtroffen. Met het nieuwe lesmateriaal kunnen wij nog meer scholieren bewust maken van de gevolgen van plastic voor ons milieu. Deze generatie kan en moet het verschil gaan maken! Daarom: dank jullie wel uit de grond van mijn hart!”


Lees ook – Grote donatie C&A Foundation voor nieuw lesmateriaal over plasticsoep.

Foto: Schoonhovens College

Grote donatie C&A Foundation voor nieuw lesmateriaal over plasticsoep

Amsterdam, 7 januari 2019 – De leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar veroorzaakt relatief veel zwerfafval. Kleine kinderen snappen goed dat je geen plastic in het milieu moet achterlaten, maar in de pubertijd wordt alles anders. Milieubewustzijn blijkt dan niet hetzelfde te zijn als milieubewust gedrag. Berucht zijn de snoeproutes, de linten van zwerfvuil tussen supermarkten en scholen.

Dankzij twee donaties van de C&A Foundation, (van district Midden-West en van district Zuid-West, bij elkaar bijna €50.000) en sponsoracties van enkele middelbare scholen, wordt de Plastic Soup Foundation (PSF) in staat gesteld om speciaal onderwijsmateriaal voor deze leeftijdsgroep te ontwikkelen. Dat gebeurt in samenwerking met Globe Nederland, een internationaal netwerk van scholen en wetenschappers dat het milieu onderzoekt. Het lesmateriaal behandelt oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van plasticsoep. Ook gaan leerlingen zelf onderzoek doen naar de plasticsoep, bijvoorbeeld door het zwerfvuil in de omgeving van hun school te tellen en te analyseren.

Het lesmateriaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs moet het komende schooljaar (2019-2020) beschikbaar zijn. De leeftijdsgroep is gevoelig voor boodschappen via sociale media. Daarom zullen Youtube, Instagram, Facebook en Twitter volop benut worden.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij zijn bijzonder blij met de gulle donaties van C&A Foundation en enkele scholen. Het stelt ons in staat om samen met Globe Nederland leerlingen over de plasticsoep voor te lichten, te motiveren om zelf geen zwerfvuil meer te veroorzaken en vooral ook hun plastic verbruik te verminderen.”