Berichten

,

Wegwerpplastic massaal gevonden op Nederlandse rivieroevers

De Nederlandse rivieroevers zijn bezaaid met plastic afval. Gemiddeld worden er bijna 500 stuks afval per 100 meter rivieroever aangetroffen. 81 procent hiervan is plastic. Een kwart van het aangetroffen afval is wegwerpplastic. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek van 2017 tot en met 2019 langs de Maas en de Waal, uitgevoerd door Schone Rivieren. De resultaten van het onderzoek laten een duidelijk beeld zien: de rivieren zijn vervuild.

Uit het rivierafvalonderzoek komt een top vijf van meest gevonden afval op rivieroevers naar voren. Ondefinieerbare stukjes plastic en piepschuim zijn het meest gevonden. De rest van de top vijf bestaat uit wegwerpplastic zoals snoep-, snack- en chipsverpakkingen en lollystokjes, drank- en voedselverpakkingen en wattenstaafjes. Een deel van dit afval is afkomstig van recreatie aan de rivieroevers en verwaaiing van zwerfafval. Schone Rivieren roept overheden, bedrijven en consumenten op om dit plastic afval tegen te gaan.

Onderzoek naar plastic afval in rivieren
Het rivierafvalonderzoek is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Met behulp van burgerwetenschap verzamelen zij sinds 2017 gegevens over de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van rivierafval. Er zijn inmiddels bijna 400 vrijwillige rivierafvalonderzoekers opgeleid die in het voorjaar en in het najaar metingen uitvoeren. Op 211 locaties langs de Maas en de Waal is onderzoek gedaan. In totaal zijn er 153.000 stuks afval geregistreerd. Bij 43% van de metingen zijn nurdles aangetroffen. Dit zijn plastic korrels waar plastic producten van worden gemaakt. Het onderzoek is het meest grootschalige afvalonderzoek in de Nederlandse rivierdelta.

Aanpak bij de bron
Het gebruik van plastic is in de afgelopen jaren toegenomen, waardoor er ook meer plastic in het milieu terechtkomt. Het is niet afdoende om afval langs de oevers op te ruimen en in het water af te vangen. De oplossing ligt bij de bron van het plastic, om te zorgen dat het afval niet meer in het water belandt. Voor effectieve bronaanpak is gezamenlijke actie van overheden, bedrijven en consumenten nodig. Schone Rivieren pleit voor structurele veranderingen zoals een snelle en effectieve implementatie van de Europese Richtlijn voor wegwerpplastic. Bij het bedrijfsleven moet de focus liggen op het stoppen van plastic lekkage naar het milieu, het innoveren en investeren in alternatieve verpakkingen en het inrichten van een sluitende circulaire economie.

Methode
Het rivierafvalonderzoek wordt uitgevoerd op basis van de OSPAR Marine Litter Monitoring methode. Dit is een internationaal erkende methode voor het onderzoeken van afval op stranden. De methode is aangepast zodat deze toepasbaar is op de oevers van rivieren. In het hele stroomgebied van de Maas en Waal in Nederland zijn onderzoeksgebieden geselecteerd, om zo het afval dat is aangespoeld of achtergelaten op de oevers te onderzoeken. Een onderzoeksgebied bestaat uit 100 meter rivieroever. Vanaf de waterlijn tot aan de aaneengesloten begroeiing wordt afval verzameld en op turflijsten genoteerd. Deze gegevens zijn vervolgens ingevoerd in onze database en geanalyseerd. Stichting De Noordzee voert controlemetingen uit om de kwaliteit te waarborgen. Ook dragen de analyses bij aan de kennis over de verplaatsing van afval in de Nederlandse riviersystemen.

Schone Rivieren
Wereldwijd vormt de plasticsoep een bedreiging voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Dat probleem begint dichterbij dan je denkt. Plastic afval dat hier in de Nederlandse rivieren belandt, stroomt naar de Noordzee. IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee bundelen de krachten en brengen hierin verandering met Schone Rivieren. De aanpak richt zich op vier O’s: Opruimen, Onderzoeken, Ontdekken en Oplossen. Het doel? Plasticvrije rivieren in 2030.

Afgelopen maart kreeg Schone Rivieren een gelddonatie van 1,95 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Verdere uitbreiding van de onderzoeksacties naar de grote rivieren in Nederland is mogelijk dankzij deze donatie.

Pyroplastics: een nieuwe vorm van plasticvervuiling

Amsterdam, 4 september 2019 – Pyroplastics zijn drijvende stenen van plastic. Ze worden onder andere gevonden aan de kust in het zuidwesten van Engeland en zijn nauwelijks te onderscheiden van echte stenen. Pas als je ze oppakt, merk je dat ze veel lichter zijn. Door jarenlang in het water gedobberd te hebben, kregen ze hun ronde vorm en steengrijze kleur. Dit verschijnsel vormt een nieuw hoofdstuk van de plasticsoep. Lees het wetenschappelijke artikel over de ontdekking in Science of The Total Environment.

Plastiglomeraat

Overal in de wereld wordt afvalplastic verbrand om het op te ruimen. Als dat in de open lucht en dichtbij zee gebeurt, kunnen de resten in het water komen. In 2014 werd voor het eerst een nieuwe steensoort beschreven: plastiglomeraat. De naam is een samenvoeging van plastic en conglomeraat, de geologische aanduiding voor aaneen gekit sediment. Smeltend plastic vermengt zich met ander materiaal, zoals koraal, lavasteen of schelpen, en vormt zo een steensoort die tot voor kort niet bestond. Ook bij pyroplastics gaat het om restanten van gesmolten plastic, alleen niet samengeklit met ander materiaal. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer plastic op schepen is verbrand en en overboord gegooid.

Erosie

Anders dan plastiglomeraat, waarvan stukken op stranden gevonden worden, zijn pyroplastics geërodeerd door jarenlang in zee te dobberen. Het onderzoek wijst uit dat ze bestaan uit polyethelyeen, polypropyleen of een combinatie daarvan. Nadere analyse wijst ook op de aanwezigheid van zware metalen die allang verboden zijn. Dit impliceert dat deze stukken pyroplastic al lange tijd ronddrijven. Dat de vormen dezelfde zijn als die van echte stenen, laat zien dat dezelfde erosieprocessen plaatsvinden. Alleen gaat het bij plastic oneindig veel sneller dan bij natuursteen.

Anders dan het gebruikelijk plastic afval dat op stranden wordt aangetroffen, worden de stenen helaas nog nauwelijks herkend. Daardoor onderschatten we de hoeveelheid aangespoeld plastic, aldus milieuonderzoeker Andrew Turner van de universiteit van Plymouth.

Foto: Rob Arnold

Lees ook – Interview met onderzoeker Andrew Turner door National Geographic

Lees ook – Plastiglomeraat in Museon

 

Nieuw inzicht: plasticsoep schaadt zuurstofproductie

Amsterdam, 15 juni 2019Zuurstof producerende bacteriën die in zee leven, lijden onder chemische stoffen die tijdens het productieproces aan plastic zijn toegevoegd.

Als deze stoffen daar later uit weglekken is dat schadelijk voor een veelvoorkomende bacterie die verantwoordelijk is voor naar schatting tien procent van de zuurstofproductie op aarde. Dit hebben Australische onderzoekers vastgesteld. Hun baanbrekende studie werd gepubliceerd in Communications Biology. Lees hier een samenvatting.

Bacterie die zonlicht omzet in zuurstof

De Prochlorococcus-bacterie werd pas een jaar of dertig geleden ontdekt. Het gaat om het kleinste organisme op aarde dat koolstofdioxide (CO2) met behulp van zonlicht omzet in glucose met als bijproduct zuurstof. Deze bacterie, een van de meest voorkomende, staat ook aan de basis van mariene voedselketens en van de koolstofkringloop. Ondanks dat het gaat om een voor ecosystemen essentieel organisme, zijn de gevolgen van plasticvervuiling op deze soort tot dusver nooit onderzocht.

Laboratoriumonderzoek

De bacterie komt het meest voor in de gyres, het midden van de oceaan waar ook de concentratie van plastic hoog is als gevolg van roterende stromingen. Effecten van weglekkende chemische stoffen zijn in het laboratorium onderzocht. De proeven wijzen uit dat de bacterie minder hard groeit en dat het vermogen van fotosynthese afneemt. De onderzoekers wijzen er echter ook op dat de door hen gebruikte concentraties niet overeenkomen met die in de oceaan. Het belang van deze studie is dan ook vooral gelegen in het blootgelegde effect.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “We zijn geschokt door deze bevindingen. De plasticsoep blijkt nu ook van invloed op de zuurstofproductie op aarde. Nader onderzoek naar dit mechanisme heeft wat ons betreft hoge prioriteit.”


Lees ook: Camera in Wageningen legt vast koraal eet plastic 

Media/Communicatie stage

Ben je bekend met de problematiek rondom plastic in onze zeeën en oceanen, wil je op dat gebied een verschil maken en studeer je in de richting media en communicatie? Kom dan stage lopen bij de Plastic Soup Foundation!

De Plastic Soup Foundation is een jonge, erg dynamische en hard groeiende organisatie bestaande uit 18 teamleden en een groot aantal vrijwilligers. Voor deze stage zijn wij op zoek naar iemand die ons communicatieteam kan ondersteunen.

De werkzaamheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van onze website.
 • Je schrijft Nederlandse teksten voor op onze website(s) en stelt de nieuwsbrief samen.
 • Je denkt mee over het creëren van content voor onze socialmediakanalen.
 • Je schrijft Nederlandse Twitter en Facebook berichten en denkt mee over posts op Instagram en onze andere internationale socialmediakanalen.
 • Je denkt mee in het voeren van onze campagnes en het creëren van meer awareness.
 • Je helpt bij het verzamelen van goed beeldmateriaal voor communicatiedoeleinden.

 Wie wij zoeken:

 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je bent creatief, houdt van pakkende teksten schrijven en hebt een goede dosis humor.
 • Je schrijft foutloos Nederlands en spreekt vloeiend Engels.
 • Je hebt ervaring met WordPress en social media.
 • Je bent nieuwsgierig en neemt initiatief.
 • Je bent flexibel.
 • Je hebt affiniteit met het milieu.
 • Ervaring met Adobe programma’s als Photoshop cc, Illustrator en Premiere Pro is een pré!

De stage is voor 4 à 5 dagen per week. Vereist is dat je ingeschreven staat bij een HBO of WO-opleiding in de richting media/communicatie.

Contact:

Heb je interesse in deze stage, stuur dan voor 24 juni je motivatie en CV naar carina@plasticsoupfoundation.org

Verzameld bedrag door Schoonhovens College
,

Nieuw plasticsoep lesmateriaal dankzij inzamelingsacties middelbare scholen

Alle cheques van de Toorop Mavo in Rotterdam

Alle cheques van de Toorop Mavo in Rotterdam

Amsterdam, 18 februari 2019 – De Plastic Soup Foundation ontwikkelt lesmateriaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dankzij de genereuze donaties van een grote foundation en drie middelbare scholen, is de PSF in staat gesteld om voor deze leeftijdsgroep speciaal onderwijsmateriaal te maken dat het komende schooljaar (2019-2020) beschikbaar zal zijn.

Lespakketten voor het basisonderwijs zijn al te verkrijgen. Naast de bestaande gastlessen over plasticsoep, kan de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar straks ook bereikt worden met experimenteel en onderzoekend lesmateriaal. Deze groep zorgt voor relatief veel zwerfafval. Kleine kinderen snappen goed dat je geen plastic in het milieu moet achterlaten, maar in de pubertijd wordt alles anders. Milieubewustzijn blijkt dan niet hetzelfde te zijn als milieubewust gedrag. Zogeheten snoeproutes tussen scholen en supermarkten zijn daarvan de stille getuigen.

De PSF is de middelbare scholen Het Prisma (Arnhem), Toorop Mavo (Rotterdam) en Schoonhovens College (Schoonhoven) zeer dankbaar voor hun bijdrage!

Cheque van Het Prisma in Arnhem

De cheque van Het Prisma in Arnhem

Het Prisma in Arnhem geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. De leerlingen van deze school hebben er onder andere voor gezorgd dat klanten bij de Jumbo statiegeldbonnen konden inleveren voor dit doel. Tijdens de themaweek en een markt is er ruim aandacht geschonken aan plasticsoep. De statiegeldbonnen, de markt, een kledinginzamelingsactie en een koekenverkoop hebben in totaal € 2.464 opgeleverd.

De 400 leerlingen van de TooropMavo in Rotterdam hebben € 8.912,52 opgehaald voor de Plastic Soup Foundation met hun Social X-Mas event, met onder andere een lessenmarathon, schaatsen en werken voor het goede doel. Voorafgaand aan de Social X-mas hebben de scholieren een gastles ontvangen over plasticsoep. Uit een onderzoekje van de school bleek dat de leerlingen ook hun eigen gebruik van wegwerpplastic hebben verminderd.

Verzameld bedrag door Schoonhovens College

Het totaalbedrag van het Schoonhovens College

Het Schoonhovens College heeft zelfs bijna € 13.000 opgehaald met een nachtelijke kerstmarathon en allerlei activiteiten en workshops op en met de hele school. Ook zij hadden van tevoren gastlessen over plasticsoep ontvangen en waren enthousiast op zoek gegaan naar sponsors voor hun vermoeiende maar ook spannende nacht. Ook de lokale media en radio hebben aandacht besteed aan dit prachtige resultaat.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “De enorme opbrengst van deze scholenacties heeft al onze verwachtingen overtroffen. Met het nieuwe lesmateriaal kunnen wij nog meer scholieren bewust maken van de gevolgen van plastic voor ons milieu. Deze generatie kan en moet het verschil gaan maken! Daarom: dank jullie wel uit de grond van mijn hart!”


Lees ook – Grote donatie C&A Foundation voor nieuw lesmateriaal over plasticsoep.

Foto: Schoonhovens College

Grote donatie C&A Foundation voor nieuw lesmateriaal over plasticsoep

Amsterdam, 7 januari 2019 – De leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar veroorzaakt relatief veel zwerfafval. Kleine kinderen snappen goed dat je geen plastic in het milieu moet achterlaten, maar in de pubertijd wordt alles anders. Milieubewustzijn blijkt dan niet hetzelfde te zijn als milieubewust gedrag. Berucht zijn de snoeproutes, de linten van zwerfvuil tussen supermarkten en scholen.

Dankzij twee donaties van de C&A Foundation, (van district Midden-West en van district Zuid-West, bij elkaar bijna €50.000) en sponsoracties van enkele middelbare scholen, wordt de Plastic Soup Foundation (PSF) in staat gesteld om speciaal onderwijsmateriaal voor deze leeftijdsgroep te ontwikkelen. Dat gebeurt in samenwerking met Globe Nederland, een internationaal netwerk van scholen en wetenschappers dat het milieu onderzoekt. Het lesmateriaal behandelt oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van plasticsoep. Ook gaan leerlingen zelf onderzoek doen naar de plasticsoep, bijvoorbeeld door het zwerfvuil in de omgeving van hun school te tellen en te analyseren.

Het lesmateriaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs moet het komende schooljaar (2019-2020) beschikbaar zijn. De leeftijdsgroep is gevoelig voor boodschappen via sociale media. Daarom zullen Youtube, Instagram, Facebook en Twitter volop benut worden.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij zijn bijzonder blij met de gulle donaties van C&A Foundation en enkele scholen. Het stelt ons in staat om samen met Globe Nederland leerlingen over de plasticsoep voor te lichten, te motiveren om zelf geen zwerfvuil meer te veroorzaken en vooral ook hun plastic verbruik te verminderen.”

,

Daadwerkelijke actie multinationals cruciaal in strijd plasticsoep

Amsterdam, 15 november 2018– De Ellen MacArthur Foundation lanceerde recentelijk in samenwerking met United Nations Environment The New Plastics Economy Global Commitment. Dit initiatief is door meer dan 250 bedrijven, overheden en ngo’s ondertekend. Wie meedoet, committeert zich aan drie acties:

 • Elimineer alle problematische en onnodige plastic items;
 • Innoveer zodat al het plastic dat we blijven gebruiken herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar is;
 • Circuleer alle plastic items, zodat deze onderdeel zijn van de circulaire economie en niet in het milieu terecht komen.

In 2016 had de Ellen MacArthur Foundation al een invloedrijk rapport met actiepunten uitgebracht. The New Plastics Economy werd geschreven in samenwerking met een groot aantal bedrijven en organisaties. Ten opzichte van dat rapport is het eerste actiepunt in The New Plastics Economy Global Commitment nieuw. Voor het eerst ligt de nadruk nu ook op het elimineren van plastic. Voorbeelden zijn plastic items die we niet echt nodig hebben, zoals plastic rietjes, bestek en onnodige verpakkingen. In een opinieartikel ter gelegenheid van de lancering benadrukt Dame Ellen MacArthur, oprichtster van de stichting die haar naam draagt, deze koersverandering: “We cannot recycle and clean our way out of this crisis ― we must move upstream to the source of the flow”.

De New Plastics Economy Global Commitment wordt onderschreven door machtige mondiale spelers. Dat is van belang, omdat zij het verschil kunnen maken. Unilever, Danone, PepsiCo en Coca-Cola behoren zelfs tot de core partnersvan het initiatief. Alles hangt echter af van de invulling die ze daadwerkelijk gaan geven aan het “elimineren van problematische verpakkingen”. Het zijn namelijk precies dezelfde multinationals die de grootste verantwoordelijkheid voor de plasticsoep dragen en tot nu toe geen echte stappen hebben gezet.

Een recent onderzoek van Greenpeace, waarover we eerder deze week publiceerden, laat zien dat de tot op heden gepresenteerde plannen van elf multinationals juist een ongelimiteerde groei van single use plastics toestaan en helemaal geen echte oplossing bieden voor de plasticsoep. Greenpeace noemt het daarom valse beloftes. De lijn die deze bedrijven tot nu toe hebben gevolgd, is uitsluitend inzetten op het tweede en derde actiepunt (innoveren en circuleren) in plaats van het eerste actiepunt (elimineren). Dat stelt de multinationals in de gelegenheid om onbeperkt plastic te blijven gebruiken.

Ook de Break Free From Plastic (BFFP) beweging, een parapluorganisatie waarbij meer dan 1400 ngo’s zijn aangesloten waaronder de Plastic Soup Foundation, roept op tot echt leiderschap van de multinationals. Op de Our Ocean Conference die eind oktober op het Indonesische eiland Bali werd gehouden, presenteerde BFFP een Challenge voor de multinationals om de hoeveelheid plastic drastisch terug te dringen. Tot de noodzakelijke maatregelen, die in de The New Plastics Economy Global Commitmentontbreken, horen volgens Break Free From Plastic:

 • Drastische reductie van alle single use verpakkingen;
 • Investeren in producten die nagevuld kunnen worden en in de logistiek die dat faciliteert;
 • Het verwerpen van allerlei schijnoplossingen die toestaan dat plasticgebruik ongehinderd kan worden toegepast.

Foto: Core partners New Plastics Economy Global Commitment


Lees ook: Greenpeace prikt plannen door van multinationals om plasticsoep te bestrijden

Lees ook: Het grote gevecht: recycling of reductie van plastic

,

Shoreliner ideaal om drijvend plastic afval te analyseren

Amsterdam, 12 november 2018– De Shoreliner presteert boven verwachting. Nu de testfase onlangs succesvol is afgerond, wordt het concept verder uitgewerkt. Ingenieursbureau Tauw heeft het relatief simpele systeem voor het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld in het kader van het programma Port Waste Catch. Het vangt drijfvuil af voordat het de zee bereikt.

Het systeem bestaat uit een lange drijvende arm die parallel aan de kade in het water ligt. Zo blijft de achterliggende kade vrij van afval. Onder de arm hangt een filterdoek tot een halve meter in het water. Gebruikmakend van de stroming wordt drijfvuil in de richting van een opvangfuik aan het einde van de arm gestuurd. Die wordt periodiek geleegd met een mechanische grijper vanaf een boot. In de pilotfase, van december 2016 tot en met 15 oktober 2018, is met een relatief kleine Shoreliner in de Rotterdamse Lekhaven 1166  kg drijfafval opgevangen. Daarvan was 153 kilo plastic.

Nu de effectiviteit met het prototype in de Lekhaven is aangetoond, breekt een tweede fase aan. Niet alleen is de opvangfuik twee keer zo groot gemaakt, zodat veel meer drijfvuil wordt opgevangen. Ook is besloten de Shoreliner te gebruiken voor analyse van de gevonden microplastics. Dit gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat en de Plastic Soup Foundation en staat in het kader van datadeling binnen de zogeheten Community of Practice Plastic Maas-Rijn-Delta.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft al een eerste monitoring plaatsgevonden naar pellets. Dit zijn kleine ovaalronde stukjes plastic van circa 4 mm. Ze vormen de grondstof bij het vervaardigen van plastic producten. In één leging werden 250.000 pellets geteld. De pellets moeten afkomstig zijn van de stroomopwaarts gelegen plasticindustrie. Per keer dat de opvangfuik werd geleegd, werden tienduizenden tot honderdduizenden microplastics aangetroffen. Daarvan bestaat circa 80% uit deze pellets.

De Shoreliner blijkt een goed instrument om te monitoren wat in bepaalde hotspots, zoals insteekhavens, aan plastic drijft. Met een datareeks voor meerdere jaren kan later worden vastgesteld in hoeverre maatregelen tegen de plasticsoep (zoals initiatieven van industrie om zorgvuldiger om te gaan met pellets) daadwerkelijk effectief zijn.

Foto: Tauw.


Lees ook: Ecojacht Ocean Savior vaart op plastic

Ambities van Plastic Soup Foundation en SodaStream ontmoeten elkaar op eiland Roatán

Het zijn geen standaard vakantiesouvenirs die Maria Westerbos heeft meegenomen uit Honduras. Een klein plastic olifantje zonder slurfje en een afgerukt beentje van een barbiepop – ooit babyroze geweest en vermoedelijk onderwerp van warme affectie. Nu een thuisloos en vies stuk plastic, zwartgeblakerd, besmeurd, bekrast en stinkend. Hoe lang deze speelgoedjes onderweg zijn geweest, en via welke route, vóórdat Maria ze van het strand van Roatán plukte? Only heaven knows. Nu liggen ze op haar bureau in Amsterdam, als stille getuigen van de plastic ramp die zich wereldwijd op zee en kustlijnen voltrekt.

EEN REIS MET EEN BEDOELING

De oprichter en directeur van de Plastic Soup Foundation is terug van een bezoek aan het Hondurese eiland Roatán, 8 kilometer breed en 60 kilometer lang. Ze was daar samen met SodaStream-ceo Daniel Birnbaum en de 150 hoogstgeplaatste managers van het concern uit 45 landen. Maria was keynote speaker en meegereisd als enige vertegenwoordiger van een ngo, samen met filmmaker Chris Jordan (‘Albatross’) en een internationaal gezelschap van een twintigtal influencers en journalisten.

Dat de volledige toplaag van het Israëlische bedrijf – dat apparaten verkoopt waarmee je van kraanwater in een oogwenk bubbeltjeswater kunt maken – uitgerekend naar dit tropische eiland is gevlogen, was niet zonder reden. “Daniel had er een duidelijke bedoeling mee, hij wil dat zijn bedrijf een grote ommezwaai gaat maken, weg van het wegwerpplastic”, zegt Maria. “Dat was ook de reden dat ik op deze uitnodiging inging. Als zo’n groot bedrijf een ingrijpende koerswijziging ondergaat, dan is het nuttig dat al je managers begrijpen waarom. Hij wilde ze confronteren met alle plastic troep die elke dag op zo’n afgelegen eilandje aanspoelt. Hij wilde samen met ze opruimen en dat hebben we dan ook gedaan, samen met lokale schoolkinderen. We zijn een paar dagen op rij tussen 5 en 6 uur ’s ochtends opgestaan, dan was het nog redelijk te doen qua temperatuur. Om 10 uur ’s ochtends was het al 45 graden.”

Er was geen houden aan, het plastic bleef maar komen. Grote herkenbare plastic voorwerpen zoals een ventilator en de borstel van een bezem, maar ook flipflops, poppen, flessen, blikjes en vooral ontelbare, veelkleurige plastic deeltjes die met de hand niet meer op te ruimen zijn. In de folders mag Roatán nog als Paradise Island te boek staan, het eiland zucht nu vooral onder afval.

“Er is helemaal geen waste management op het eiland, niks. Ik zag voetbalvelden met overal afval, waar kinderen omheen voetbalden. Ik zag hopen afval in achtertuintjes van huizen liggen, waar het wordt gedumpt en waar het af en toe in de fik wordt gezet. Je ziet de sporen van branden. Mensen gooien het zo neer, want er is niets geregeld. Waar je ook kijkt, zie je afval. Alleen bij de huizen van de superrijken zie je dat er is opgeruimd. Maar ook dat afval gaat op grote hopen langs de kustlijn en wordt vroeg of laat door de zee meegenomen. Die aanblik van al dat afval kwam enorm bij me binnen. Ik dacht: als het zó toegaat op al die eilandjes in de wereld die geen waste management hebben, al dat afval dat geen kant op kan, dan stikken deze paradijsjes letterlijk in de troep en plasticsoep. En daar komt dan nog eens al het aanlandige afval bij dat op de kusten komt aanwaaien en aanspoelen vanuit god-weet-waar. Ik werd er heel verdrietig van. En ook strijdbaar, zo werkt dat bij mij. Op elk niveau moeten veel meer mensen wereldwijd besmet raken, hun hakken in de plasticsoep zetten en zeggen: tot hier en niet verder.”

PLASTIC TE VERVUILD VOOR RECYCLING

Het eiland is volledig omsloten door water en krijgt het afval inderdaad cadeau uit alle windrichtingen, uit het hele Caraïbisch gebied, van Guatemala, Belize en Mexico in het westen en vanuit Cuba en Haïti in het noordoosten. “Alle rioleringen gaan rechtstreeks het water in. Ik zakte op een gegeven moment tot halverwege mijn kuiten in de poep en plasticsoep weg. Oh Maria, dacht ik, toen ik op mijn slippers door ploeterde: daar kun je gemakkelijk infecties van krijgen. Als dit ons voorland is, als alle bounty islands er zo uitzien of binnen afzienbare termijn er zo gaan uitzien, dan zijn zowel de mens als de oceaan in groot gevaar. Ik heb de plasticsoep eerder zien aanspoelen op Hawaii en op het strand in Vietnam, zien drijven in de morsdode Bagmati River in Kathmandu hoog in de Himalaya, maar om zo’n klein leefgebied midden in de oceaan of zoals hier in de Caraïbische Zee te zien bezwijken onder plastic trash, dat is om te huilen.”

“Het is daarom heel erg interessant om te zien hoe SodaStream haar managers omsmeedt tot een leger van plastic fighters. Ja, dat stond op de T-shirts die ze allemaal droegen. Ik vond het een bijzondere ervaring te zien hoeveel serieuze toewijding er is. De ambities liggen hoog. Ik hoorde Daniel Birnbaum op de slotavond zeggen dat ze 95 procent van de plasticsoep willen gaan opruimen.”

SodaStream onthulde en testte op Roatán namelijk ook de zogeheten Holy Turtle, een drijvend systeem voortgetrokken tussen twee boten dat plastic uit de zee moet filteren. “Zelfs als het werkt, zit je met het probleem: waar moet het afval heen nadat je het uit het water hebt gehaald? Als er in de buurt geen waste management systeem is, dan moet je het afvoeren naar het vasteland. Recyclen is geen optie: veel plastic uit zee is zo vervuild dat maar een fractie ervan herbruikbaar is. Het is een complex probleem, het is allemaal niet zo gemakkelijk. Maar de bedoeling is waanzinnig. Daniel is besmet geraakt met hetzelfde virus als waarmee ik tien jaar geleden ben besmet – en vele anderen gelukkig.”

‘JE MOET HET ZELF ZÍEN’

Wat voor de SodaStream-topman de doorslag gaf? “Hij vertelde me dat hij veel video’s en foto’s van de plastic ellende op stranden had gezien. Vervolgens was hij enkele maanden geleden zelf naar het eiland gevlogen om te gaan kijken. Het is natuurlijk niet niks om 200 mensen naar zo’n afgelegen eiland te laten vliegen en er zo’n resort af te huren. Reken maar uit wat dat kost. Maar als je daarmee dat virus kunt overbrengen naar je managers en hen kunt uitleggen waarom je denkt dat hún bedrijf verantwoordelijkheid moet nemen, dan is het vreselijk effectief. Je moet het zelf zíen! Sommige bedrijven gaan plastic vissen in de grachten van Amsterdam, ook goed. Maar veel meer bedrijven zouden zulke reizen moeten maken, denk ik, zoals SodaStream heeft gedaan. Zoals Bernice Notenboom met captains of industry naar de smeltende Noordpool gaat, daar kun je het mee vergelijken. Ik zou iets soortgelijks ook graag doen, om ceo’s het te laten zien. Wat we samen allemaal aanrichten. We zijn als enige dier ter wereld in staat ons eigen nest dodelijk te vervuilen.”

“Daniel en ik delen die waanzinnige ambitie om het plastic op te ruimen en het probleem op te lossen. Om de wereld te redden! Maar als je die ambitie hebt, dan komen gaandeweg ook teleurstellingen. Als SodaStream het meent om structureel met ons samen te werken, als je verschil wilt maken, dan begint dat altijd bij jezelf. Je moet naar de aanpak bij de bron. Dus daarom zeg ik: SodaStream, ga zelf op plastic dieet. Verlaag je Plastic Mass Index: je PMI. Wij kunnen daarbij helpen. Maak een plan: haal het plastic uit je verpakkingen, haal het plastic om je verpakkingen weg, vervang binnen nu en een paar jaar al je plastic flessen. Ja, nu hebben ze nog glas én plastic flessen die consumenten kunt hervullen. SodaStream zal dus op termijn van die plastic fles af moeten. De doppen zijn ook nog van plastic. Als je Plastic Fighter wilt zijn, moet je zelf op plastic dieet. En je klanten ook. Eigenlijk moeten we allemaal op een plastic dieet! Aan dat concept hebben we in 2018 hard gewerkt.”

‘WIJ GAAN OP PLASTIC DIEET, JIJ OOK’

SodaStream heeft de Plastic Soup Foundation genereus 10.000 dollar gedoneerd. “Dat is voor ons heel belangrijk. Dat gaan we in de webapplicatie van een plastic dieet voor consumenten stoppen om het verliezen van ‘plastic weight’ leuk en aantrekkelijk te maken. We integreren het dieet daarna ook in een app, die bijhoudt waar je bent gebleven, zodat je nooit kunt terugvallen. Daar zie ik een mooie samenwerking in het verschiet liggen. Dat we samen campagne gaan voeren op het plastic dieet. Dan zegt SodaStream tegen haar klanten wereldwijd: ‘Wij gaan op plastic dieet, jij ook! En gebruik deze app.’ Met zo’n boodschap kun je heel veel mensen in de wereld bereiken. Dat is een unieke propositie, dan ga je je onderscheiden.”

In hoeverre de onlangs aangekondigde miljardenovername van SodaStream door PepsiCo invloed heeft op de plasticvrije ambities van het Israëlische concern, zal moeten blijken. Maria ziet wel kansen. “De ceo van PepsiCo kwam ook langs op het eiland, toen we er waren. Ik heb de indruk dat Pepsi wel iets wil. Maar als je kijkt naar de gegevens van World Cleanup Day wereldwijd, dan staan ze toch vrolijk naast Coca-Cola. PepsiCo is een van de grootste vervuilers. Het is natuurlijk een mammoettanker en het is bijzonder lastig om zo’n groot bedrijf van koers te laten veranderen. Daarmee vergeleken is SodaStream een speedboot. SodaStream mag onafhankelijk blijven, is de afspraak en de intentie. Misschien dat SodaStream het goede voorbeeld kan geven en dat PepsiCo daarin meegaat en gaat onderzoeken wat ze kan doen om de kraan van single-use plastics dicht te draaien. Wat zou dat fantastisch zijn.”

,

Plasticsoep nu ook plastic poep

Amsterdam, 1 november 2018 –Dat microplastics doorgedrongen zijn tot in de haarvaten van de samenleving, is al langer bekend. Ze zijn overal in aangetroffen; in water, lucht en grond, in vissen en schelpdieren, in honing, zout en bier. Het is daarom niet verwonderlijk dat microplastics ook in menselijke poep blijken te zitten.

Oostenrijkse onderzoekers presenteerden op 23 oktober hun bevindingen op een congres in Wenen. Ze vonden per tien gram poep gemiddeld twintig deeltjes en in totaal negen verschillende soorten plastic. De ontlasting van acht mensen werd onderzocht, allemaal uit een ander land. Alle monsters bleken microplastics te bevatten. De meest voorkomende plastics waren polypropeen (PP) en polyethyleentereftataat (PET), die beide veel gebruikt worden voor onder meer verpakkingen.

De microplastics, alle tussen de 50 en 500 micrometer groot, werden via de ontlasting uitgescheiden. Onbekend is of er ook nog kleinere deeltjes zijn die in het lichaam achterblijven. De allerkleinste deeltjes kunnen de darmwand passeren, in het weefsel en de bloedbaan terechtkomen en ontstekingsreacties veroorzaken. Hoe de microplastics in het spijsverteringskanaal van de proefpersonen terecht waren gekomen, is niet onderzocht. Het kan zijn door in plastic verpakt voedsel of door drank dat microplastics bevat. In elk geval hadden alle deelnemers etenswaren uit plastic verpakkingsmateriaal geconsumeerd.

Luister ook naar het interview van Talk Radio met Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Dat er plastic in onze poep zit, werd al langer vermoed. De grote vraag is nu wat het effect is van die microplastics op het lichaam waarin ze verblijven. Daarom zijn twee dingen uiterst urgent; onderzoek naar de gezondheidseffecten en uit voorzorg vermindering van het plasticgebruik.”


Lees ook: Hoe schadelijk is het inademen van microplastics