Berichten

Europees Parlement neemt historisch besluit tegen plasticvervuiling

Straatsburg, 24 oktober 2018 – Een overgrote meerderheid in het Europees Parlement heeft vandaag in Straatsburg gestemd voor een forse reductie van single-use plastics. Ruim 87 procent (571 parlementsleden) stemde voor. Baanbrekend in het pakket aan maatregelen is dat fabrikanten van plasticverpakkingen, sigaretten en visnetten moeten meebetalen aan de kosten van het opruimen van hun afval. Tot dusver worden die kosten op de samenleving afgewenteld. Vanaf nu worden fabrikanten verantwoordelijk gehouden voor de vervuiling die hun producten teweegbrengen.

Het Europees Parlement is zelfs verder gegaan dan de Europese Commissie eerder dit jaar voorstelde. Onder andere EU-commissaris Frans Timmermans heeft zich in de loop van dit jaar vaak hardgemaakt voor de zogeheten Plastics Strategy en ontving hiervoor vorige week nog de Politieke Pluim van de Plastic Soup Foundation.

De maatregelen bevatten ten eerste een verbod vanaf 2021 op de single-use plastics die het meest voor zwerfvuil op zee zorgen, zoals borden, bestek, rietjes, ballonstokjes en wattenstaafjes. Het Parlement heeft deze lijst uitgebreid met producten van zuurstof-afbreekbaar plastic en geëxpandeerd polystyreen (zoals fast-fooddozen). Daarnaast moeten lidstaten nationale plannen opstellen om meervoudig gebruik of recycling aan te moedigen. Andere soorten plastics die geschikt zijn voor recycling, zoals bijvoorbeeld drinkflessen, moeten worden ingezameld en gerecycled met een doelstelling van 90 procent in 2025. Deze doelstelling is alleen haalbaar als statiegeldsystemen worden ingevoerd of uitgebreid.

Omdat ook sigarettenpeuken plastic bevatten, zijn ook reductiedoelen hiervoor vastgesteld. Afval van tabaksproducten moet worden verminderd met 50 procent in 2025 en 80 procent in 2030. De lidstaten moeten verder zorgen dat jaarlijks minstens 50 procent van verloren visnetten wordt ingezameld. Visnetten zorgen voor 27 procent van het afval dat op Europese stranden wordt aangetroffen.

Jeroen Dagevos, hoofdprogramma’s bij de Plastic Soup Foundation is opgetogen over het Europees besluit: “Goed dat het Europees Parlement dit heeft besloten. Het is een goede eerste stap. Nu moet er vooral stevig doorgepakt worden om de groei van plasticproductie te doen stoppen.”

De milieuministers van de EU-lidstaten zullen zich volgende week over de wettekst uitspreken, waarna die opnieuw langs het Europees Parlement zal gaan en tenslotte langs de Europese regeringsleiders.

Lees hier het persbericht van het Europees Parlement.


Lees ook: Voorstel Europese Commissie tot reductie van eenmalig plastic

Politieke Pluim 2018: genomineerden

Amsterdam, 21 september 2018  – De genomineerden voor de Politieke Pluim 2018 zijn bekend. De Plastic Soup Foundation reikt elke jaar een Pluim uit aan een politicus die zich bijzonder heeft ingezet in de strijd tegen de plasticsoep.

Vorig jaar werd de Plastic Soup Terrine uitgereikt aan Agnes Mulder, Tweede Kamerlid voor het CDA.

Voor 2018 heeft de Plastic Soup Foundation de volgende personen genomineerd:

 • Gijs van Dijk, Tweede Kamer, PvdA.
  Hij zet zich in om onnodige verpakkingen terug te dringen. In een aangenomen motie roept hij de regering op om samen met de supermarktbranche concrete doelstellingen te formuleren waarmee het aantal soorten en combinaties van verpakkingen worden verminderd.
 • Math Oehlen, afval-ambtenaar van de gemeente Weert
  Weert tekende als eerste gemeente de Statiegeld-alliantie, een initiatief dat overheden in Nederland en Vlaanderen oproept tot uitbreiding van statiegeld. Al meer dan 750 organisaties hebben zich aangesloten. In Nederland hebben inmiddels meer dan 230 gemeenten zich bij die alliantie aangesloten.
  Oehlen houdt sinds november het draagvlak onder gemeenten nauwgezet bij. “Het is een beweging van onderen af, vanuit de lokale politiek en de bevolking.”
 • Frans Timmermans, Eurocommissaris.
  Timmermans heeft in mei een Europees voorstel gepresenteerd om bepaalde plastic producten die eenmalig gebruikt worden en waarvoor alternatieven zijn, te verbieden.
 • Suzanne Kröger, Tweede Kamer, GroenLinks.
  Pleit voor een Europese plasticbelasting. “Maak grondstoffen duurder, dan loont recycling”.

Gefeliciteerd! Binnenkort wordt bekend gemaakt wie de Politieke Pluim 2018 zal winnen.

Voor winnaars van voorgaande jaren, klik hier.

Winnaar Politieke Pluim 2016 bekend!

Elk jaar geeft de Plastic Soup Foundation een prijs aan een politicus die zich heeft ingezet voor de strijd tegen de plastic soep, zo ook in 2016.

De winnaar van de Politieke Pluim 2016 is Mary Creagh! Er waren dit jaar vijf genomineerden en Mary Creagh is de duidelijke winnaar met 70% van de stemmen.

Mary Creagh, namens de Labour partij lid van het Britse lagerhuis (House of Commons) was afgelopen zomer voorzitter van een hoorcommissie over microplastics in verzorgingsproducten. De commissie, die uit vertegenwoordigers van alle partijen bestond, adviseerde unaniem aan de Britse regering tot het invoeren van een verbod.

De Plastic Soup Foundation feliciteert Mary Creagh van harte en hoopt de prijs binnenkort persoonlijk te kunnen overhandigen.

Politieke pluim

Politieke Pluim 2016: genomineerden

2016 was een belangrijk jaar in de strijd tegen plastic microbeads en andere microplastics in verzorgingsproducten. Veel landen hebben een verbod uitgebracht of gaan dat doen. Daarom staat De Politieke Pluim dit jaar in het teken van de internationale strijd tegen de microbead. Zonder die strijd zou het ondenkbaar zijn dat de nieuwe prime minister van het Verenigd Koninkrijk, Theresa May, onlangs de volgende uitspraak in het Britse parlement deed: ‘Microbeads clearly have an impact on marine life’.

De Plastic Soup Foundation reikt elke jaar een Pluim uit aan een politicus die zich heeft ingezet voor de strijd tegen de plastic soep. Tot nu toe werden nationale politici genomineerd. Dit jaar kijken we ook over de grens en kan het publiek kiezen tussen:

 

unnamed-3

1. Barack Obama. De president van de Verenigde Staten tekende eind 2015 de Microbead Free Waters Act. Daarin worden verkoop en productie van cosmetica met microbeads verboden. Deze wet, de eerste ter wereld voor een heel land, heeft andere landen gestimuleerd om het Amerikaanse voorbeeld te volgen.

 

 

unnamed-12. Mary Creagh, namens de Labour partij lid van het Britse lagerhuis (House of Commons) was afgelopen zomer voorzitter van een hoorcommissie over microplastics in verzorgingsproducten. De commissie, die uit vertegenwoordigers van alle partijen bestond, adviseerde unaniem aan de Britse regering tot het invoeren van een verbod.

 

 

unnamed3. K. Kellie Leitch, minister van arbeid in Canada, heeft plastic microbeads toegevoegd aan de List of Toxic Substances. Zo is een wettelijke basis gecreëerd om tot een verbod te komen. Het is de eerste keer dat plastics in het milieu als een gevaarlijke stof worden bestempeld. Dit kan en zal een belangrijke precedentwerking hebben in andere landen.

 

 

unnamed-44. Department of Waste Management Director Wu Sheng-chung (吳盛忠) van de Environmental Protection Administration (EPA) in Taiwan. Ook in Aziatische landen wordt de discussie gevoerd over een verbod van plastic microbeads in verzorgingsproducten. Wu Sheng kondigde een verbod aan.

 

 

unnamed-25. Sharon Dijksma, staatssecretaris van infrastructuur en milieu (PvdA). was voorzitter van de vergadering van de Europese Raad op 20 juni 2016 en heeft zich sterk gemaakt voor een krachtig EU-beleid in de strijd tegen de plastic soep, waaronder “a proposal for a ban on micro-plastic particles in cosmetics”.

 

 

Wie van deze hoofdrolspelers op het internationale dossier verdient dit jaar De Politieke Pluim voor zijn of haar inzet?

[yop_poll id=”4″]

Winnaar Politieke Pluim 2015

De Politieke Pluim is dit jaar gewonnen door Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Politieke Pluim 2015De Plastic Soup Foundation reikt elke jaar een pluim uit aan een politicus die zich heeft ingezet voor de strijd tegen de plastic soep. Invoering van statiegeld is een effectief middel om zwerfvuil tegen te gaan. Het afgelopen jaar is hierover in het parlement een felle strijd gevoerd. De uitkomst was dat afschaffing van statiegeld op grote PET-flessen werd uitgesteld.

Dit jaar kon het publiek kiezen tussen negen Tweede Kamerleden vanwege hun standpunt en opstelling in het statiegelddebat. De winnaar is Liesbeth van Tongeren (618 stemmen). Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) komt met 585 stemmen, net zoals in 2014 op de tweede plaats. Zij krijgt wederom een zeer eervolle vermelding.

Opmerkelijk is dat beiden uitgesproken voorstander zijn van uitbreiding van het statiegeldsysteem op kleine PET-flessen en blikjes.Hieruit wordt duidelijk, dat mensen die hun stem uitbrachten dit standpunt onderschrijven.

Binnenkort wordt de pluim persoonlijk uitgereikt aan mevrouw van Tongeren door Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation.

De Politieke Pluim is gemaakt door Corrie van Huisstede.

Politieke Pluim 2015

Politieke Pluim 2015

Statiegeld is een uiterst effectief middel in de strijd tegen plastic soep. In de zomer van 2015 werd ternauwernood de afschaffing van statiegeld op grote PET-flessen uitgesteld. Dat vieren we als een belangrijke overwinning. Wie van de hoofdrolspelers in de Tweede Kamer op dit dossier verdient de politiek pluim?

Stientje van Veldhoven (D66) vindt statiegeld een middel maar geen doel. Statiegeld mag alleen afgeschaft worden wanneer er een aantoonbaar beter alternatief voor het milieu is.

Roelof Bisschop (SGP) wil dat wettelijke bepalingen over statiegeld gehandhaafd worden en gerevitaliseerd.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) wil statiegeld uitbreiden naar kleine PET-flessen “De flessenautomaten staan al in de supermarkten. Wat zou het mooi zijn als we ook onze kleine flesjes daar tegen statiegeld kunnen inleveren.”

Agnes Mulder (CDA) “Statiegeld is een goede methode om zwerfvuil te voorkomen, en mensen bewust te maken van de noodzaak tot hergebruik.”

Yasemin Çegerek (PvdA) nam initiatief tot retourpremie “Er is te veel zwerfafval op straat en te veel goede materialen belanden in de verbrandingsoven.”

Remco Dijkstra (VVD) is verklaard tegenstander van statiegeld ”Het is een systeem dat achterhaald is. Het is ooit bedoeld voor glazen flessen die werden omgespoeld.”

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) verzoekt de regering al jaren via moties om het statiegeldsysteem niet af te schaffen, maar uit te breiden.

Eric Smaling (SP) tijdens schoonmaakactie strand “De hoeveelheid doppen die je tegenkomt geeft eens te meer aan hoe belangrijk het is dat we het systeem van statiegeld overeind houden en mogelijk zelfs uitbreiden.”

Liesbeth van Tongeren (Groen Links) is verklaard voorstander van statiegeld. “Een echte held kiest statiegeld”

Stemmen is niet meer mogelijk. De winnaar wordt spoedig bekendgemaakt!

 

Politieke Pluim 2014: winnaar bekend

De Politieke Pluim is dit jaar gewonnen door Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.

De Plastic Soup Foundation reikt elk jaar een pluim uit aan een politicus die zich heeft ingezet voor de strijd tegen de plastic soep. Dik-Faber was genomineerd vanwege haar optreden met betrekking tot statiegeld. Mede door haar Kamervragen over dit onderwerp is het besluit om statiegeld op grote PET-flessen af te schaffen uitgesteld. Zij bepleit onder andere uitbreiding van het statiegeldsysteem op kleine flesjes. Dit jaar kon het publiek stemmen en dat werd in grote getale gedaan!

Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) kwam op de tweede plaats en krijgt met een groot deel van de stemmen een eervolle vermelding.