Berichten

Einde eenmalige plastic plantentray lijkt nabij

Amsterdam, 8 januari 2019 – Onderzoekscollectief Follow the Money nam afgelopen november de bloemenveiling onder de loep om te achterhalen waarom Royal FloraHolland hardnekkig vasthoudt aan de eenmalige plastic plantentray en niet overstapt op de meervoudig te gebruiken tray. Zo ontstaat er elk jaar een enorme berg plastic afval van 23 miljoen kilo. De meervoudige tray is daarentegen gemiddeld 70 keer opnieuw te gebruiken. De reden zou zijn dat de bloemenveiling miljoenen verdient aan het huidige systeem, omdat ze per geveilde tray enkele centen extra rekent.

Kamervragen die naar aanleiding van het onderzoek van Follow the Money door de Partij voor de Dieren werden gesteld, zijn beantwoord door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66). Ook is er op ambtelijk niveau een gesprek geweest met FloraHolland en de Vereniging Bloemenveilingen in Nederland (VBN). Uit de antwoorden blijkt dat “Flora Holland en VBN inmiddels hebben aangegeven dat zij op dit moment samen met hun leden en klanten een plan uitwerken (inclusief doelstellingen) om op korte termijn (1) het gebruik van meermalige trays te bevorderen en (2) het hergebruik van materiaal van eenmalige trays te verhogen. Zij hebben de ambitie uitgesproken om op langere termijn te komen tot maximale circulariteit in transportverpakkingen.”

Van Veldhoven: “Ik constateer dat Flora Holland in het kader van de producenten-verantwoordelijkheid gehouden is om te voldoen aan de essentiële eisen voor verpakkingen. Die verplichten om alleen verpakkingen op de markt te brengen die zodanig zijn ontworpen dat hergebruik of recycling mogelijk is en dat het milieueffect bij het verwijderen van verpakkingsafval zoveel mogelijk wordt beperkt.” Zij heeft de sector uitgenodigd om zich aan te sluiten bij Plastic Past. Daarin worden op vrijwillige basis afspraken gemaakt om het gebruik van plastic te reduceren.

Harmen Spek, projectleider ‘Verduurzaming Sierteelt’ van de Plastic Soup Foundation: “Wij zijn blij dat dit onderwerp nu de aandacht heeft van de staatssecretaris en dat zij een vinger aan de pols houdt. We verwachten van haar dat zij dit onderwerp in Europa agendeert en zich duidelijk uitspreekt voor de meermalige tray. Nederland is een grote exporteur van planten die in eenmalige plastic trays vervoerd worden en waarvan de inzameling en terugname onmogelijk kunnen worden gegarandeerd. De enkelvoudige tray is daarmee ook een Europees milieuprobleem. Een Europese aanpak is in lijn met de eind vorig jaar aangenomen EU-richtlijn over Single Use Plastic die erop gericht is om eenmalig plastic sterk terug te dringen.”

 

Lees ook – Kamervragen over machtspositie FloraHolland en de eenmalige plastic plantentray.

,

Interview: Het giga-probleem van de single-use plantentrays

 

Bloemenplantennieuws interviewde Harmen Spek, Manager Innovations & Solutions bij Plastic Soup Foundation, over de problematiek rondom single-use plantentrays. De ontwikkelingen rondom meermalige en meer duurzame plantentrays zijn al in volle gang, maar het proces lijkt opgehouden te worden door Royal FloraHolland (RFH). RFH is het grootste conglomeraat van veilingen van snijbloemen en planten ter wereld.

Twee jaar geleden is Plastic Soup Foundation een campagne gestart om de sierteelt te verduurzamen, te beginnen bij de miljoenen aantallen single-use trays die de sector jaarlijks gebruikt. Hoewel er een meermalig systeem met statiegeld beschikbaar is, lijken de belangen te groot voor verschillende partijen binnen de keten om definitief over te stappen naar een duurzaam alternatief.

Plastic Soup Foundation begrijpt niet waarom niet alles op alles wordt gezet door FloraHolland om deze ontwikkelingen juist te ondersteunen, aangezien het uiteindelijk voor de consument goedkoper is en vele malen minder belastend voor ons milieu. Daarnaast is het bizar om te realiseren dat jaarlijks miljoenen single-use trays worden geproduceerd, waarvan, na gebruik, nagenoeg niet is te achterhalen wat ermee gebeurt. De enige reden die Spek kan bedenken, is dat plastic als basismateriaal gewoonweg té goedkoop is. De producent legt daarmee de verantwoordelijkheid van de trays bij de eindgebruiker; zij moet zelf zorgdragen voor de juiste afvalverwerking.

Plastic Soup Foundation is van mening dat het onderzoek dat is uitgevoerd door Blonk Consultants in opdracht van Royal FloraHolland, openbaar moet worden gemaakt. Zo kan de discussie over de duurzaamheid van single-use trays en meermalige trays goed worden gevoerd. Hopelijk is dat ook aanleiding voor de Tweede Kamer om hier opnieuw Kamervragen over te gaan stellen.

Lees het gehele interview hier terug.