Berichten

Levenscyclusanalyse bevestigt: meermalige plantentray is inderdaad veel beter voor milieu

Amsterdam, 1 Oktober 2018 – Alweer twee jaar geleden antwoordde toenmalig staatssecretaris Dijksma (PvdA) op Kamervragen, dat zij met de sierteeltsector in gesprek zou gaan over het duurzaam gebruik van plantentrays zodra een lopend onderzoek zou zijn afgerond. Dat onderzoek betrof de levenscyclusanalyse, welke in opdracht van Flora Holland werd uitgevoerd door Blonk Consultants. Het rapport is sinds kort beschikbaar, dat wil zeggen: Royal Flora Holland (RFH) heeft een versie online gezet van 25 april 2018. Dat dit rapport “for external communication” is, impliceert dat er ook een vertrouwelijke versie bestaat. Hoe dit ook zij, het nu openbare rapport biedt voldoende informatie voor de huidige staatssecretaris om maatregelen te nemen.

Het rapport benadrukt dat de factor ‘plasticsoep’ in een levenscyclusanalyse niet kan worden meegenomen. De analyse houdt dus geen rekening met schade wanneer een plastic tray in het milieu terechtkomt. Desondanks is de uitkomst overduidelijk: “Overall multiple use trays have better environmental performance than single use trays”. Hiermee is de discussie beslecht.

De Plastic Soup Foundation publiceerde al in 2016 een position paper, Icoonproject sierteelt, en betoogt daarin dat er veel milieuwinst valt te behalen wanneer de gangbare eenmalige plastic plantentrays worden vervangen door een tray die veelvuldig te gebruiken is, gebaseerd op een statiegeldsysteem.

Maar Flora Holland is niet genegen het huidige systeem zomaar aan te passen. Niet de milieu-impact blijkt allesbepalend. Exportgerichte klanten zien de administratie en retourstroom, blijkt uit een gehouden enquête, als nadeel van meervoudig te gebruiken trays. Wanneer de sector zo treuzelt om werkelijk te verduurzamen, is er maar één weg: regelgeving.

Harmen Spek, projectleider ‘Verduurzaming Sierteelt’ van de Plastic Soup Foundation: “RFH heeft de inhoud van dit rapport in mei 2017, onder embargo, met ons gedeeld. De conclusie, die ons in het gelijk stelt, was overduidelijk, maar kennelijk onwelgevallig voor RFH dat onder het keurmerk Normpack per jaar maar liefst 180 miljoen eenmalige trays laat produceren. Dit moet de reden zijn dat RFH haar leden en de staatssecretaris dit belangrijke document anderhalf jaar lang heeft onthouden. Een kwalijke gang van zaken, want waar duurzame keuzes moeten worden gemaakt is concrete informatie en transparantie een eerste vereiste. De focus van ons programma ‘Verduurzaming Sierteelt’ zal gericht blijven op het terugdringen van eenmalige plastic producten in de sierteelt, geheel in overeenstemming met het beleid van de Europese Unie om eenmalig gebruikt plastic drastisch terug te dringen.”

,

Interview: Het giga-probleem van de single-use plantentrays

 

Bloemenplantennieuws interviewde Harmen Spek, Manager Innovations & Solutions bij Plastic Soup Foundation, over de problematiek rondom single-use plantentrays. De ontwikkelingen rondom meermalige en meer duurzame plantentrays zijn al in volle gang, maar het proces lijkt opgehouden te worden door Royal FloraHolland (RFH). RFH is het grootste conglomeraat van veilingen van snijbloemen en planten ter wereld.

Twee jaar geleden is Plastic Soup Foundation een campagne gestart om de sierteelt te verduurzamen, te beginnen bij de miljoenen aantallen single-use trays die de sector jaarlijks gebruikt. Hoewel er een meermalig systeem met statiegeld beschikbaar is, lijken de belangen te groot voor verschillende partijen binnen de keten om definitief over te stappen naar een duurzaam alternatief.

Plastic Soup Foundation begrijpt niet waarom niet alles op alles wordt gezet door FloraHolland om deze ontwikkelingen juist te ondersteunen, aangezien het uiteindelijk voor de consument goedkoper is en vele malen minder belastend voor ons milieu. Daarnaast is het bizar om te realiseren dat jaarlijks miljoenen single-use trays worden geproduceerd, waarvan, na gebruik, nagenoeg niet is te achterhalen wat ermee gebeurt. De enige reden die Spek kan bedenken, is dat plastic als basismateriaal gewoonweg té goedkoop is. De producent legt daarmee de verantwoordelijkheid van de trays bij de eindgebruiker; zij moet zelf zorgdragen voor de juiste afvalverwerking.

Plastic Soup Foundation is van mening dat het onderzoek dat is uitgevoerd door Blonk Consultants in opdracht van Royal FloraHolland, openbaar moet worden gemaakt. Zo kan de discussie over de duurzaamheid van single-use trays en meermalige trays goed worden gevoerd. Hopelijk is dat ook aanleiding voor de Tweede Kamer om hier opnieuw Kamervragen over te gaan stellen.

Lees het gehele interview hier terug.