Berichten

Einde eenmalige plastic plantentray lijkt nabij

Amsterdam, 8 januari 2019 – Onderzoekscollectief Follow the Money nam afgelopen november de bloemenveiling onder de loep om te achterhalen waarom Royal FloraHolland hardnekkig vasthoudt aan de eenmalige plastic plantentray en niet overstapt op de meervoudig te gebruiken tray. Zo ontstaat er elk jaar een enorme berg plastic afval van 23 miljoen kilo. De meervoudige tray is daarentegen gemiddeld 70 keer opnieuw te gebruiken. De reden zou zijn dat de bloemenveiling miljoenen verdient aan het huidige systeem, omdat ze per geveilde tray enkele centen extra rekent.

Kamervragen die naar aanleiding van het onderzoek van Follow the Money door de Partij voor de Dieren werden gesteld, zijn beantwoord door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66). Ook is er op ambtelijk niveau een gesprek geweest met FloraHolland en de Vereniging Bloemenveilingen in Nederland (VBN). Uit de antwoorden blijkt dat “Flora Holland en VBN inmiddels hebben aangegeven dat zij op dit moment samen met hun leden en klanten een plan uitwerken (inclusief doelstellingen) om op korte termijn (1) het gebruik van meermalige trays te bevorderen en (2) het hergebruik van materiaal van eenmalige trays te verhogen. Zij hebben de ambitie uitgesproken om op langere termijn te komen tot maximale circulariteit in transportverpakkingen.”

Van Veldhoven: “Ik constateer dat Flora Holland in het kader van de producenten-verantwoordelijkheid gehouden is om te voldoen aan de essentiële eisen voor verpakkingen. Die verplichten om alleen verpakkingen op de markt te brengen die zodanig zijn ontworpen dat hergebruik of recycling mogelijk is en dat het milieueffect bij het verwijderen van verpakkingsafval zoveel mogelijk wordt beperkt.” Zij heeft de sector uitgenodigd om zich aan te sluiten bij Plastic Past. Daarin worden op vrijwillige basis afspraken gemaakt om het gebruik van plastic te reduceren.

Harmen Spek, projectleider ‘Verduurzaming Sierteelt’ van de Plastic Soup Foundation: “Wij zijn blij dat dit onderwerp nu de aandacht heeft van de staatssecretaris en dat zij een vinger aan de pols houdt. We verwachten van haar dat zij dit onderwerp in Europa agendeert en zich duidelijk uitspreekt voor de meermalige tray. Nederland is een grote exporteur van planten die in eenmalige plastic trays vervoerd worden en waarvan de inzameling en terugname onmogelijk kunnen worden gegarandeerd. De enkelvoudige tray is daarmee ook een Europees milieuprobleem. Een Europese aanpak is in lijn met de eind vorig jaar aangenomen EU-richtlijn over Single Use Plastic die erop gericht is om eenmalig plastic sterk terug te dringen.”

 

Lees ook – Kamervragen over machtspositie FloraHolland en de eenmalige plastic plantentray.

Kamervragen over machtspositie FloraHolland en de eenmalige plastic plantentray

Amsterdam, 6 november 2018 – Royal FloraHolland gebruikt jaarlijks 180 miljoen eenmalige plastic plantentrays. Dit levert een berg plastic afval op van maar liefst 23 miljoen kilo. Follow The Money heeft onderzoek gedaan naar de reden waarom Royal FloraHolland hardnekkig vasthoudt aan de eenmalige plastic plantentray en niet overstapt op de meervoudig te gebruiken tray. Terwijl een levenscyclusanalyse, uitgevoerd door Blonk Consultants en nota bene in opdracht van FloraHolland, ondubbelzinnig concludeert dat de meervoudige tray op milieucriteria veel beter scoort. Follow The Money vroeg zich af waarom de bloemenveiling toch niet overstapt op trays die gemiddeld zeventig keer te gebruiken zijn.

Het journalistieke onderzoekcollectief legde een ingenieus verdienmodel bloot. Zonder enige inspanning te verrichten, verdient FloraHolland miljoenen euro’s aan de trays. De bloemenveiling zou zelfs verlies leiden zonder deze inkomsten. Alleen plantentrays met het Normpack-keurmerk in eigendom van FloraHolland mogen op de veiling worden gebruikt. Telers betalen 30 cent per tray en krijgen dat bedrag terug wanneer ze de trays gevuld met plantjes naar de veiling brengen. Daarna worden de volle trays geveild. Maar dan kost de tray geen 30 cent meer, maar 34 cent. Die vier cent (x 180 miljoen trays) zijn voor FloraHolland. Grootschalige uitbreiding van de meermalen te gebruiken tray zou deze melkkoe om zeep helpen. Aangezien FloraHolland een machtige marktpositie heeft, zijn zowel telers als afnemers afhankelijk van dit systeem.

Naar aanleiding van de rapportage heeft Christine Teunissen, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, Kamervragen gesteld. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) moet antwoorden of deze plastic afvalberg te voorkomen is via een statiegeldsysteem en of zij haar invloed wil aanwenden voor een snelle overstap op het statiegeldsysteem. Ook wil Teunissen weten wat Van Veldhoven ervan vindt dat de bloemenveiling (door haar monopoliepositie) milieuvriendelijkere innovaties buiten de deur houdt.

Nadat de Plastic Soup Foundation al in 2016 in een position paper vaststelde dat de gang van zaken bij FloraHolland haaks staat op de circulaire doelstellingen van de regering, werden door de PvdA Kamervragen gesteld. Voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma antwoordde toen met de sector in gesprek te zullen gaan zodra het bovengenoemde rapport van Blonk Consultants beschikbaar zou zijn. Dat gesprek heeft voor zover bekend nooit plaatsgevonden.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Het onderzoek van Follow The Money levert een sterke aanwijzing op dat FloraHolland in strijd met artikel 24 van de Mededingingswet handelt. Wij bepleiten daarom niet alleen een politieke aanpak, maar ook een juridische.”


Lees ook: Levenscyclusanalyse bevestigt: meermalige plantentray is inderdaad veel beter voor milieu

Lees ook: Kamervragen over enorme verspilling door single plastic plantentray

Lees ook: Sierteeltsector houdt, ondanks milieu-impact, hardnekkig vast aan eenmalige plastic potplantentray

 

Amsterdam wil rietjes vrij worden! Doe mee door plastic rietjes te weigeren!

Amsterdam, 9 mei 2018 – In de jaren 60 werden papier rietjes in drankjes vervangen door een plastic versie, waardoor ze in een wegwerpvoorwerp veranderden die ons nu nog, en voor altijd, achtervolgt. De schrikbarende nummers omtrent het wereldwijde gebruik van plastic rietjes en de vanzelfsprekende en verontrustende gevolgen voor het milieu maken het duidelijk dat we ons gedrag moeten veranderen. In Europa gebruiken we ongeveer 36,4 miljard rietjes per jaar. In Amerika is dit 500 miljoen rietjes per dag. Dat is gelijk aan 1,6 rietjes per persoon, per dag.

Rietjes staan in de top 3 van meest gevonden voorwerpen tijdens strand en rivier opruimacties in Nederland en België. Weet je nog dat je 5 jaar geleden dat rietje in je frisdrank had? Ja, dat rietje bestaat nu nog steeds in een of andere vorm.

Duurzame alternatieven voor plastic rietjes, zoals metaal en bamboe rietjes, zijn allang verkrijgbaar. Waarom stoppen we dan niet eens en voor altijd met plastic rietjes?

Oud plastic rietje gevonden in de maag van een zeehond in Nederland. Foto door: Wageningen University & Research

De organisatie IamStrawless wil dat Amsterdam de eerste Europese stad wordt die plastic wegwerprietjes afschaft, en dat willen ze per 2019. Na Amsterdam willen ze dat andere steden volgen. Als onderdeel van deze beweging vragen ze particulieren en bedrijven om een belofte te doen tegen het gebruik van plastic rietjes. Hun lanceerevent, Plastic Free G&T weekend, wordt gehouden van 11 – 13 mei en vraagt deelnemende ondernemingen om hun kenmerkende gin & tonic zonder rietje te verkopen en €1 te doneren aan de IamStrawless campagne.

Arian Lurie, oprichter en uitvoerend directeur: “Dit is een kans om mee te doen aan wereldwijde verandering. Eenmalige plastic rietjes zijn slechts een druppel in een oceaan van vuilnis, maar het is een begin […] In dit geval is het feit dat tegenwoordig bijna elke persoon plastic wegwerprietjes gebruikt eigenlijk een voordeel, want het helpt ons om, nou, IEDEREEN, te bereiken.”

Wij willen jou uitdagen om mee te doen met de IamStrawless campagne en nee te zeggen tegen plastic rietjes. Je kunt dit weekend beginnen op de verschillende locaties in Amsterdam en je kunt meedoen met de #RefuseSingleUse uitdaging door minstens 30 dagen lang rietjes af te slaan.

Samen kunnen we de wereld “één cocktail per keer” beter maken. Laten we nu beginnen!

#RefuseSingleUse #IamStrawless


Lees ook: Ben jij klaar voor refuse single use voor onze planeet