Berichten

Sluiten van de kunststofketen is een illusie zonder ingrijpen overheid

Amsterdam, 27 augustus 2018 –Vijf jaar geleden werd het kunststofketenakkoord getekend. Deelnemende partijen spraken de ambitie uit om gezamenlijk de kunststofketen te sluiten. Binnen twee jaar na ondertekening moesten beslissende stappen zijn gezet met betrekking tot verduurzaming van productieprocessen, bevordering van hergebruik op brede schaal door engineering en design, en het op een milieuverantwoorde wijze inzamelen van kunststofafval, aldus de verklaring op de eigen site.

Die ambitie is niet waargemaakt, sterker nog, die ambitie zou doelbewust worden tegengewerkt door plastic producenten. In P-plus staat een onthullend interview met Peter Rem, hoogleraar recycling aan de TU Delft. Hij stelt dat plasticproducenten om hun eigen omzet te beschermen recycling van hun producten doelbewust belemmeren. Dat doen ze door bestanddelen aan het plastic toe te voegen die hoogwaardige recycling zo goed als onmogelijk maken. Er bestaan nu duizenden verschillende soorten kunststof die allemaal net iets anders zijn van chemische samenstelling.

De overheid moet volgens Rem ingrijpen en plasticproducenten verplichten hun eigen plastic weer in te nemen. Recycling moet een geïntegreerd onderdeel worden van hun productieproces. Rem: “De maker van Glorix, zeg maar, weet nu dat hij die fles niet terug zal krijgen. Hij levert nu een financiële bijdrage aan het Verpakkingsfonds om die fles te recyclen naar een laagwaardiger product. Maar komt die fles wél terug bij Glorix, dan is de situatie ineens heel anders. Dan is het interessant als de fles weer tot een nieuwe fles te recyclen is.”

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij hebben indertijd het kunststofketenakkoord enthousiast ondertekend, maar er altijd op gewezen dat de overheid voor adequate regelgeving moet zorgen. Uiteindelijk blijkt een beleid gebaseerd op het sluiten van convenanten op basis van vrijwilligheid niet te werken. De overheid moet er daarom voor zorgen dat recycling geïntegreerd wordt in de productieprocessen, in plaats van onmogelijk gemaakt.  Plasticproducenten moeten zich schamen”


Lees ook: Het grote gevecht: recycling of reductie van plastic