Berichten

Plastic in compost zorgt voor extra lokale vervuiling

Amsterdam,  10 mei 2019 – Bij tuinieren ga je uit van een schone natuurlijke omgeving, toch blijkt plastic steeds vaker als onverwachte gast in de grond aanwezig. Het is bij veel gemeentes al sinds lange tijd gebruik, dat in het voorjaar door bewoners gratis compost opgehaald kan worden voor de tuin. Deze bodemverrijker blijkt nu echter steeds vaker relatief grote hoeveelheden plastic deeltjes te bevatten. Afvalverwerkers doen hun best om van de met plastic vervuilde GFT stroom compost te maken, maar lopen aan tegen de ‘marktwerking’. Echt schone compost kost namelijk meer geld, en gemeentes kiezen meestal de goedkope variant die wel voldoet aan de wettelijke norm, maar vervuild is.

NH nieuws heeft goed en uitgebreid onderzoek gedaan naar deze vorm van plastic vervuiling en de diverse kanten belicht:  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/245470/gemeenten-geven-vervuilde-compost-gratis-weg-aan-inwoners. In het nieuwsitem komt duidelijk naar voren dat het probleem bekend is bij gemeentes, maar dat de regelgeving gebrekkig is en de normen veel te ruim zijn.
Wanneer door plastic vervuilde compost jaar op jaar opgebracht wordt, ontstaat op percelen een ernstige opstapeling van het aantal plastic deeltjes per vierkante meter.

De Plastic Soup Foundation vindt dat plastic niet thuishoort in het milieu, niet in de grond en niet in compost. De norm voor plastic vervuiling in compost zou door de overheid op ‘nul’ gesteld moeten worden. Dit is uiteindelijk de enige sluitende manier om deze vorm van plastic lekkage effectief tegen te gaan.


Lees ook: Plasticsoep op land. Landbouwcompost is vervuild met plastic 

Geen orka’s meer vanwege PCBs

Amsterdam, 28 september 2018 – Polychloorbifenylen (PCBs) zijn giftige organische verbindingen die in het milieu niet of nauwelijks afbreken en zich in het vetweefsel van dieren ophopen. Vanwege bepaalde eigenschappen zijn PCBs lange tijd op grote schaal toegepast, onder andere als brandvertrager in plastics. In het door 152 landen ondertekende Verdrag van Stockholm voor persistente organische stoffen (2001) is afgesproken productie en gebruik van PCBs te stoppen vanwege hun schadelijkheid. De meeste landen hadden PCBs al eerder verboden. Het probleem is dat de PCBs nog volop in het milieu aanwezig zijn en met name de vruchtbaarheid van dieren aantasten.  

Een internationaal onderzoeksteam heeft nu vastgesteld dat populaties van de orka (Orcinus orca) wereldwijd bedreigd worden in hun voortbestaan. Het artikel verscheen in Science. Aangezien orka’s boven in de voedselketen zitten, is de concentratie PCBs in hun vet extra hoog. Volgens een bericht van de NOS werden in het vetweefsel van orka’s pcbwaarden van 1300 miligram per kilo gemeten, waar 50 milligram al een nadelig effect zou hebben op de vruchtbaarheid. Pasgeboren orka’s worden nauwelijks meer waargenomen. Het uitsterven van de soort zou een kwestie kunnen zijn van enkele decennia. Het nieuws komt extra hard aan omdat er niets meer kan worden gedaan om dit te voorkomen. 

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “De wereld heeft jarenlang getreuzeld om PCBs te verbieden. Al in de jaren 60 was hun schadelijkheid bekend en pas in 2001 werd een wereldwijd verbod afgesproken. Ook nu worden additieven als brandvertragers aan plastic toegevoegd die uit plastic lekken dat in water terecht komt en waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn. Het trieste voorbeeld van de orka’s laat ons het belang zien om deze stoffen preventief te verbieden, dat wil zeggen uit voorzorg en niet nadat hun schadelijkheid tot in detail bewezen is en de schadelijke stoffen nooit meer uit het milieu te halen zijn.”   

,

Probleem spooknetten veel groter dan gedacht

Amsterdam, 29 maart 2018 – Het onderzoeksteam van The Ocean CleanUp heeft de resultaten gepubliceerd van metingen naar de hoeveelheid plastic afval in het midden van de Stille Oceaan. Er drijft niet alleen veel meer dan aanvankelijk gedacht, maar het accumuleert ook nog eens in rap tempo. Bijna de helft van het gewicht (> 46%) blijkt te bestaan uit achtergelaten netten. Dat is niet eens zo moeilijk voor te stellen. Grote drijvende spooknetten zijn vele malen zwaarder dan afzonderlijke stukken drijvend plastic en ook gemaakt om in zee te kunnen blijven vissen.  

Het is al jaren bekend dat spooknetten en ander achtergelaten vissersgerei, zoals boeien, in grote mate bijdragen aan de plasticsoep en met name miljoenen slachtoffers maken onder zeedieren. Wat doen grote visbedrijven eraan om te voorkomen dat hun netten achtergelaten worden? World Animal Protection heeft de vijftien grootse visbedrijven ter wereld op deze vraag beoordeeld en daarover onlangs een rapport uitgebracht.  

Het antwoord is ontluisterend. Bij geen van deze mega-visbedrijven staat het probleem van de spooknetten op de agenda, laat staan dat ze actie ondernemen om te voorkomen dat hun netten ongecontroleerd in zee terecht komen. En al wordt door een enkel bedrijf het probleem benoemd, geen van de bedrijven rapporteert erover.  

Zolang er geen effectief internationaal controlesysteem bestaat, dumpen schepen ongestraft hun netten.  


Lees ook: Plastic maakt koraalriffen ziek 

Peak Plastic

Amsterdam, 8 januari 2018 – De mens produceert steeds meer afval en die trend houdt nog decennia lang aan. Twee dominante factoren verklaren dit, volgens een artikel dat al in 2013 in Nature verscheen: bevolkingsgroei en stijgende welvaart. Vooral in landen ten zuiden van de Sahara produceren megasteden steeds meer afval. Dit zou nog een hele eeuw doorgaan; pas na 2100 zou de piek bereikt worden.

Ondertussen investeert de chemische industrie wereldwijd miljarden dollars in nieuwe productiefaciliteiten van plastic, aldus een recent rapport. Het aandeel plastic in het afval zal daarmee ook toenemen, mede omdat plastic steeds meer traditionele materialen als metalen en papier vervangt. Afval verzamelen en verwerken is in ontwikkelingslanden slecht georganiseerd. Het meeste afval wordt op vuilnisbelten gedumpt, die in omvang toenemen. De lekkage naar het milieu is groot. Het plastic verkruimelt tot kleine stukjes, terwijl het nooit vergaat. Als dit zo doorgaat is er in 2050 al meer plastic in zee dan vis. En dat is … ver vóór Peak Plastic, het moment waarop de hoeveelheid plasticafval in de wereld zijn hoogtepunt heeft bereikt.

Geen enkele wetenschapper schijnt een schatting gemaakt te hebben van Peak Plastic. Of de piek nu al vóór of na het jaar 2100 plaatsvindt, doet er niet eens zoveel toe. Peak Plastic toont eenvoudigweg aan dat alle goedbedoelde initiatieven om de plastic soup te bestrijden op wereldschaal nauwelijks soelaas bieden, zolang draconische reductie van het gebruik van plastic uitblijft.

Voor de grafiek (de wereldproductie van plastic tot 2017) klik hier. De wereldplasticproductie zal tot 2050 nog verviervoudigen. Wat zal de piekproductie worden vóór er voor het eerst van een daling sprake is?

Italië verbiedt plastic wattenstaafjes

Amsterdam, 21 december 2017 – Wattenstaafjes van plastic worden op stranden en waterkanten vaak aangetroffen. Producenten van de staafjes gaan niet vrijwillig over tot alternatieve stokjes van papier of karton, die wel afbreken in het milieu. De productiekosten van plastic stokjes zijn veel lager, anders hadden die producenten allang voor een milieuvriendelijk alternatief gekozen.

Italië is het eerste land ter wereld dat een verbod heeft uitgevaardigd tegen de productie van wattenstaafjes die niet biologisch afbreekbaar zijn. Volgens een recente telling op 46 Italiaanse stranden zou 91% van het gevonden afval uit wattenstaafjes bestaan.

De nieuwe norm voorziet dat in 2019 de staafjes van composteerbaar materiaal gemaakt moeten zijn. Feitelijk wordt zo de verkoop van plastic wattenstaafjes verboden. Op de verpakking komt ook de instructie dat staafjes niet door het toilet mogen worden gespoeld. Verder komt er een informatiecampagne, aldus een Italiaans bericht.

Het nieuwe Italiaanse verbod laat zien dat overheden via regelgeving een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van plastic afval.

,

Nieuwe Litter Traps in Rotterdam

Rotterdam, 11 december 2017 – Recycled Park heeft in samenwerking met Citylab010 Litter traps voor drijfvuil ontwikkeld en er inmiddels 3 geplaatst in het Rotterdamse havengebied. Deze traps werken passief en zijn met de opvangunit bevestigd aan de kadewand.
Het opgevangen afval wordt naderhand gesorteerd en zoveel mogelijk ingezet voor de productie van de hexagonale drijvende units waarmee Recycled park meer natuur in de havengebieden wil creëren. Deze units worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd met de minste risico’s voor het milieu.

De integrale drijfvuil bestrijding door Recycled Park is erg interessant en geeft lokaal mogelijkheden iets van het afval te maken. Hierdoor ontstaan, naast schonere wateren en het creëren van awareness, ook lokale economische mogelijkheden.
Deze formule heeft inmiddels dus geresulteerd in de eerste buitenlandse litter trap die is geplaatst in de baai van Ambon, wat een mooie eerste stap is voor internationale erkenning.

193 landen in actie tegen plasticvervuiling

Bron: Duurzaam ondernemen

Vertegenwoordigers uit 193 landen (waaronder Nederland) hebben woensdag 13 december in Nairobi een resolutie van de Verenigde Naties ondertekend om een eind te maken aan de vervuiling van de oceanen door plastic. Deze actie biedt hoop op een verdrag met juridische verplichtingen.

De VN-milieu-autoriteit UNEP, die de bijeenkomst in Keniaanse hoofdstad organiseerde, stelt dat als de verontreiniging op dezelfde voet doorgaat er in 2050 meer plastic in zee zit dan vis. Jaarlijks wordt er acht miljoen ton plastic – flesjes, verpakkingsmateriaal en andere rommel – in zee gedumpt. Dat is bedreigend of dodelijk voor het onderwaterleven, maar het kan ook in de menselijke voedselketen komen.

,,Er staat krachtige taal in deze resolutie”, reageerde de Noorse minister van Milieu en initiatiefnemer Vidar Helgesen. ,,We hebben nu een akkoord om te kijken naar een wettelijk bindend instrument en naar maatregelen. Dat gaat de komende achttien maanden op internationaal niveau gebeuren.”

China is de grootste producent van plasticafval, maar is volgens UNEP-chef Erik Solheim al hard bezig de vervuiling te verminderen. ,,De vaart en vastberadenheid waarmee de Chinese overheid het probleem aanpakt, zijn overweldigend.”

Download de tekst van de resolutie (engels, Word)

 

1500 wetenschappers waarschuwen de wereld

Amsterdam, 8 december 2017 – Klimaatverandering, ontbossing, uitsterven van soorten, overbevissing en een ongecontroleerde groei van de wereldbevolking. Het is 25 jaar geleden dat wetenschappers de wereld in een brief waarschuwden voor ontwikkelingen die de mensheid en de wereld bedreigen. Nu, 25 jaar later blikken wetenschappers terug op die brief. De aantasting van de ozonlaag is gestabiliseerd. Maar los daarvan staan alle in 1992 genoemde bedreigingen er slechter voor dan ooit. De wereld is er niet vooruit- maar achteruitgegaan en zonder ingrijpende maatregelen loopt het slecht af.

In de “World scientists’ warning to humanity” (1992) staat niets over de plastic soup. Die was toen nog niet bekend. In de recente tweede waarschuwingsbrief, die door 15.000 wetenschappers is ondertekend, wordt de plastic soup om die reden niet genoemd. Inmiddels behoort plastic vervuiling met al zijn consequenties tot een van de grootste mondiale milieurampen.

De wetenschappers wijzen met nadruk op de ongecontroleerde bevolkingsgroei. De wereldbevolking is sinds 1992 met 35% gegroeid naar 7,2 miljard nu. In het jaar 2100 zal de wereld tussen de 9.2 en 12,3 miljard inwoners herbergen. De groeiende wereldbevolking wordt in megasteden opgevangen. Dat zijn steden met meer dan tien miljoen inwoners. De meeste van deze steden liggen aan een kust. Al die mensen gebruiken dagelijks plastic, vaak eenmalig gebruikt in de vorm van verpakkingen. Er is een groot gebrek aan adequate afvalophaal, met name in de sloppenwijken. Veel van dat plastic komt ongecontroleerd in de oceanen terecht.

Zo verklaart het ene probleem (overbevolking) het andere probleem (de plastic soup). Dat er in 25 jaar een geheel nieuw wereldwijd milieuprobleem is bijgekomen, laat zien hoe ongelofelijk snel het kan gaat.